CARTEA GALBENĂ

Samael Aun Weor
INTRODUCERE

Adorabila Mamă Kundalini este focul mistuitor al Spiritului Sfânt.

Ea este Isis, Maria, Maya, Adonia, Insoberta, Rhea, Cybele etc. etc. etc.

Ea are mii de nume adorabile. Ea este Iubire.

Electricitatea, magnetismul universal, forța cosmică, legea coeziunii și gravitația planetară, au fost create de Mama întregii adorații.

Toate planetele care strălucesc, scânteiază și palpită în inalterabilul infinit, se odihnesc la sânul plăcut al binecuvântatei Zeițe Mamă a lumii.

Doamna supremei adorații, își conduce copiii de mână, pe cărarea periculoasă a Muchiei de Cuțit.

Divina Mamă stă încolăcită de trei ori și jumătate în Biserica coccigiană.

Doamna întregii adorații, deschide cele șapte Biserici ale Apocalipsei ale măduvei spinării.

Trebuie să o căutăm pe Divina Mamă în Templul-Inimă.

Crucea Inițierii se primește în Templul-Inimă.

Doar adorabila Doamnă a Iubirii are puterea să-i trezească pe copiii săi, în sânul profund al Spiritului universal de Viață.

Mama trebuie să se preschimbe într-un lac senin și fără furtuni, în care să se reflecte toată panorama cerului înstelat.

Când mintea este liniștită și în tăcere, Divina Mamă se bucură în noi.

Aceea este fericirea.

Pacea se obține doar prin controlul minții.

Puritatea gândului conduce la perfecțiunea yoghinului.

Trebuie să-i venerăm pe Maeștri. Trebuie să ne facem practicile esoterice plini de credință arzătoare.

Aceia care au credință se preschimbă în ființe inefabile.

Înțelepciunea și Iubirea strălucesc în mintea celor ce au atins, în Samadhi, extazul sfinților.

Cu această carte de foc arzător, toți discipolii noștri preaiubiți se vor putea preschimba în adevărați Maeștri ai Samadhi-ului.

Urcați, mult iubiților, pe cărarea Inițierii, cu cea mai mare prudență.

Amintiți-vă că acest drum este plin de pericole înăuntru și în afară.

Aceasta este calea Muchiei de Cuțit.

Beți nectarul nemuririi din izvorul prea pur al extazului. Pășiți pe calea perfectei sanctități.

Divina Mamă are puterea de a deschide toate chakrele corpului astral.

Ea este Doamna întregii perfecțiuni.

Doamna Perfecțiunii sălășluiește în electroni.

La ea meditează înțelepții gnostici, misticii o adoră, îndrăgostiții o înalță prin canalul medular.

Aveți grijă de lichidul vostru seminal. Evitați poluțiile nocturne prin Arcanul A.Z.F.

Relaxați-vă mușchii pentru meditație. Mențineți-vă flexibilă coloana vertebrală.

Beți apă pură. Treziți-vă în zori. Amintiți-vă că mierea de albine este alimentul Fraternității Universale Albe.

Mâncați fructe, cereale și plante. Practicați meditația zilnic. Amintiți -vă că meditația este pâinea zilnică a înțeleptului.

CARTEA GALBENĂ este o carte de ocultism transcendental și absolut practică.

Aici aveți, mult iubiților, yoga de care este nevoie în noua eră a Vărsătorului.

Fiți amabili când ascultați și fiți binevoitori când judecați.

Fie ca Tatăl vostru care se află în secret și Divina voastră Mamă Kundalini să vă binecuvânteze.Samael Aun Weor

Capitolul I

IUBIREAYoga modernă este în special gnostico-creștină. Yoga modernă respinge absolut Hatha-Yoga. Credem, în mod foarte sincer, că acrobațiile

Hatha-Yogăi sunt caracteristice paiațelor și circurilor. Aceasta nu serve ște la nimic.

Cel mai măreț lucru care există în viață este Iubirea. Nici o acrobație de circ nu poate înlocui vreodată farmecul divin al Iubirii.

În Misterele din Eleusis, bărbații și femeile se magnetizau reciproc, în dansurile misterioase ale iubirii. Pe atunci, nimeni nu se gândea la obscenități, ci la lucruri sfinte și pure. Marile sărbători din Eleusis, veselia, dansul, sărutul și Magia Sexuală, transformau ființele umane în adevărați zei.

Printre deliciile iubirii, bărbații și femeile o vrăjesc și o trezesc pe Frumoasa adormită, Divinul Șarpe Kundalini.

Când o femeie și un bărbat se adoră, acumulează forțele teribil de divine ale Mamei Cosmice. Acele forțe scânteietoare, înspăimântător de divine, inundă cu splendorile lor toate chakrele, centrii, roțile, florile de lotus, ale corpurilor interne ale omului.

Focurile dorsale sunt Iehovistice. Focurile inimii sunt Cristice. Pe frunte strălucesc razele teribil de divine ale Tatălui.

Toate aceste trei tipuri de energie sunt pur semen transmutat. În lichidul seminal se află cheia mântuirii umane.

Energia seminală trebuie să fie sublimată până la inimă. În inimă, Divina Mamă își întâlnește Fiul, Cristosul interior.

Mama și Fiul său trăiesc în Templul-Inimă. Crucea Inițierii se prime ște în Templul-Inimă.

Se poate și trebuie existe conexiune sexuală, dar este preferabil să murim înainte de a comite crima de a vărsa semenul.

Când magul varsă vasul lui Hermes, forțele teribil de divine ale Zeiței Isis (căreia nici un muritor nu i-a ridicat vălul), se retrag, se contopesc în curenții universali, iar omul se cufundă în abis.

Teribila MANTRĂ I.A.O. rezumă întreaga știință a Arcanului A.Z.F.

Această MANTRĂ trebuie să se vocalizeze în timpul transei amoroase a Magiei Sexuale.

I. (Ignis, foc) A. (Aqua, apă) O. (Origo, început, spirit).

Focul face fecunde apele vieții pentru ca să se nască Fiul Omului.

Fiul Omului este întotdeauna fiul unui bărbat și al unei femei. Când două ființe se adoră și practică Arcanul A.Z.F., se preschimbă inevitabil în Zei.

Să se cultive bucuria în cămine, muzica, florile. Îndrăgostiții să-și ierte orice fel de greșeli. Nimeni nu este perfect. Perechea trebuie să-și ierte reciproc foarte omeneștile greșeli. Iubirea nu este vinovată de supărările dintre îndrăgostiții care se adoră. Toate acele supărări sunt ale Eului psihologic (Satan).

Yoga modernă este iubire, muzică, dans, parfumuri, săruturi, adorare, Pranayama, meditație, iluminare, înțelepciune, fericire.

Yoga modernă îl urmează pe Cristos și adoră femeia. Au trecut deja vremurile în care anahoreții se torturau cu Hatha-Yoga, acum, yoghinii și yoghinele moderne, se iubesc și se adoră.

Iubirea este inefabilă, Iubirea este teribil de divină.

Capitolul II

KUNDALINIKUNDALINI este energia primordială închisă în Biserica din Efes.

Această biserică a Apocalipsei este un centru magnetic, situat cu două degete deasupra anusului și cu două degete sub organele genitale.

Kundalini este Șarpele Ignic al puterilor noastre magice. Șarpele Sacru dormitează în interiorul bisericii sale, încolăcit de trei ori și jumătate.

Kundalini este focul Rusaliilor. Kundalini este Mama Divină. Sanctuarul Mamei Divine este inima.

Kundalini se dezvoltă, evoluează și progresează, în cadrul Aurei Mahachoan-ului (Mama Cosmică), (Spiritul Sfânt), (Al Treilea Logos).

Focurile dorsale sunt Iehovistice. Focurile inimii sunt Cristice. Pe frunte strălucesc razele teribil de divine ale Tatălui.

Focurile inimii controlează ascensiunea Șarpelui Sacru prin canalul medular. Kundalini se dezvoltă, evoluează și progresează, în acord cu meritele inimii.

Kundalini trebuie să urce până la creier și apoi trebuie să ajungă până la sanctuarul sacru al inimii.

Kundalini sălășluiește în electroni. Înțelepții meditează la Kundalini, devoții o adoră, în lăcașurile de perfecțiune i se închină un cult.

Când atomii solari și lunari fac contact, bem nectarul nemuririi, deoarece se trezește Kundalini.

Atomii solari și lunari fac contact în Triveni, aproape de coccis, atunci, se trezește, prin inducție, Kundalini.

Kundalini se trezește cu Pranayama, cu concentrare și meditație, cu devoțiune foarte profundă, cu voință și înțelegere, cu mantrele sacre și cu Magia Sexuală.

De asemenea Kundalini poate fi trezită prin opera și grația unui Maestru al misterelor majore al Fraternității Albe, sau pentru că Mama Divină așa o vrea.

Când yoghinul varsă semenul, Kundalini nu se poate trezi. Ascensiunea lui Kundalini prin canalul medular este foarte lentă și dificilă. Trecerea Șarpelui Ignic, de la o vertebră la alta, semnifică probe teribile, sacrificii înspăimântătoare, purificări supreme. Nu trebuie doar să ucidem dorința, ci chiar și umbra însăși a dorinței. Deviza noastră este Thelema (voință).

Când Kundalini ajunge până la glanda pineală, situată în partea superioară a creierului, atingem extazul perfect.

Trebuie să avertizăm că deși Kundalini are formă de șarpe, se poate prezenta înaintea devotului sub forma Mamei Divine, Isis, Rhea, Cybele, Maria etc. etc. etc.

Când Kundalini se trezește, devotul are viziuni minunate și aude multiple sunete. Când Kundalini se trezește, se dezvoltă toate puterile sufletului. Când Kundalini se trezește, studentul vede o lumină foarte strălucitoare, egală cu zece mii de sori la un loc, ce strălucesc de bucurie la unison cu Biserica din Efes.

Dacă devotul varsă semenul, după ce a început ascensiunea lui Kundalini prin canalul medular, Kundalini coboară una sau mai multe vertebre, în funcție de mărimea greșelii. Nici un fornicator nu ar putea ajunge la Realizarea cosmică.

Apa este lăcașul focului. Dacă vărsăm apa pierdem atunci focul.

Castitatea este fundamentul Marii Opere. Toată puterea lui Kundalini se află în semen.

Oricine reușește să ducă această energie a lui Kundalini până la glanda pineală, atinge, de fapt, Supra-Conștiința (starea de Nirvi-Kalpa-Samadhi).

Cel care ajunge la aceste înălțimi este un Iluminat, un Zeu. Kundalini zace în cavitatea triunghiulară cunoscută ca Triunghiul Ceresc, centru al Bisericii din Efes.

Templul minunat din Efes este un lotus strălucitor. Acest lotus are patru petale. Biserica din Efes are luminozitatea a zece milioane de sori.

Pământul elemental al înțelepților corespunde acestei flori de lotus.

Când Șarpele Sacru deschide Biserica din Efes, ni se conferă puteri asupra creaturilor elementale care trăiesc în măruntaiele pământului.

Atunci, putem acționa asupra cutremurelor de pământ.

Când șarpele ajunge la înălțimea prostatei, se deschide Biserica din Smirna. Această chakra are șase petale. Chakra prostatică ne conferă puterea de a crea. Orice creație ar fi imposibilă fără chakra prostatică.

Nemuritorul Babaji, Cristosul-yoghin al Indiei, al cărui corp datează de multe milioane de ani, ce se pierd în noaptea secolelor, este supremul conducător al chakrei prostatice. Babaji mânuiește orice viață, și are puterea de a crea și de a crea din nou. Apa elementală a înțelepților (ens seminis), este elementul acestei chakre. Oricine deschide Biserica din Smirna, are putere asupra apelor și furtunilor.

Ascensiunea lui Kundalini la regiunea ombilicului, ne conferă puterea de a acționa asupra focului vulcanilor. Chakra regiunii ombilicului este Biserica din Pergam. Această chakra are zece petale. Focul elemental al înțelepților este elementul acestei chakre.

Când Kundalini ajunge la înălțimea inimii, se deschide Biserica din Tiatira și ne conferă puterea de a acționa asupra celor patru vânturi. Lotusul inimii are douăsprezece petale și elementul său este aerul elemental al înțelepților. Oricine vrea să învețe să intre cu corpul său fizic în lumile suprasensibile, trebuie să trezească chakra inimii. Aceasta este ceea ce se cunoaște ca fiind știința Jinas. Corpul omenesc poate să iasă din planul fizic și să intre în lumile suprasensibile.

Când Șarpele Sacru ajunge la înălțimea inimii, se deschide Biserica din Tiatira și devenim intuitivi.

Ascensiunea lui Kundalini la regiunea laringelui, ne conferă puterea de a auzi vocile ființelor ce trăiesc în lumile suprasensibile. Această chakra laringiană este Biserica din Sardes. Ajungând la aceste înălțimi, Kundalini înflorește pe buzele fecunde, devenit Verb.

Chakra laringiană are șaisprezece petale.

Când Kundalini ajunge la înălțimea punctului dintre sprâncene, se deschide Biserica din Filadelfia. Acesta este Ochiul Înțelepciunii. În acest centru magnetic sălășluiește Tatăl. Chakra punctului dintre sprâncene are două petale și este tronul minții. Când mintea-materie se transformă în minte-Cristos, primim mantia Buddhașilor și Ochiul lui Shiva. Oricine trezește chakra frontală devine clarvăzător.

Când Kundalini ajunge la glanda pineală, se deschide Biserica din Laodicea. Această chakra are o mie de petale strălucitoare. Aceasta este coroana care strălucește ca o aureolă de lumină pe capul sfinților. În glanda pineală există atomul Spiritului Sfânt. Atunci, primim porumbelul alb al Spiritului Sfânt și ne umplem de iluminare, înțelepciune și omnisciență.

În Biserica din Efes, cucerim pământul. În Biserica din Smirna, apa; în Biserica din Pergam, focul; în Biserica din Tiatira, aerul; în Biserica din Sardes, fluidul akashic; în biserica din Filadelfia, cucerim mintea și în Biserica din Laodicea, cucerim lumina. Astfel devenim regi și sacerdoți ai naturii, potrivit Ordinului lui Melchisedec.

În câmpul magnetic al rădăcinii nasului se află atomul Tatălui. În glanda pituitară, atomul Fiului și în cea pineală, atomul Spiritului Sfânt.

Capitolul III

CEI DOI MARTORICei doi martori se încolăcesc pe șira spinării formând sfântul opt. Cei doi martori, încolăciți pe șira spinării, formează Caduceul lui Mercur.

Cele două cordoane simpatice se află situate în partea dreaptă și stângă a șirei spinării. Cei doi martori urcă alternativ, de la stânga la dreapta, până ce formează un nod minunat în spațiul cuprins între cele două sprâncene. Apoi, continuă prin fosele nazale.

Cordonul simpatic ce pornește din partea dreaptă își continuă cursul prin stânga și viceversa.

Cel care pornește din partea stângă este rece. Cel care pornește din partea dreaptă este cald.

Cel rece este lunar. Cel cald este solar. Prin această pereche de cordoane simpatice, urcă, până la creier, atomii solari și lunari ai sistemului nostru seminal. Când atomii solari și lunari ai sistemului nostru seminal, fac contact în coccis, Kundalini se trezește în mod inevitabil.

Canalul medular are un orificiu interior care în mod normal este închis la persoanele comune și obișnuite. Vaporii seminali destupă acest orificiu pentru ca Kundalini să intre pe acolo. Yoga are un exercițiu special pentru a deschide rapid acest orificiu. Acel exercițiu se numește Pranayama.

Kundalini, urcând victorios din chakra în chakra, dezleagă nodurile și piedicile ce se opun ascensiunii sale.

Este necesar să-i avertizăm pe frații gnostici că trebuie să învățăm să polarizăm focul sacru al lui Kundalini. Unii devoți se bucură zilnic de pasiunea sexuală chiar dacă nu varsă niciodată semenul. Rezultatul este că ei polarizează focul în chakrele din partea inferioară a abdomenului, și pierd fericirea de a se bucura de Lotusul cu o mie de petale (Biserica din Laodicea). Această chakra este Ochiul de Diamant care ne conferă extazul perfect, fericirea inefabilă a Oamenilor zei, puterea de a ieși conștient, în spirit și în adevăr, pentru a călători în regiunile Nirvanei. Toți cei care au înălțat șarpele pe baston, trebuie să fie absolut caști, în gândire, cuvânt și acțiune. Trebuie să practice zilnic meditația internă.

Mereu curați, mereu ordonați, mereu puri. Astfel se polarizează focul în Biserica din Laodicea. Atunci, ne bucurăm de extaz.

Cei doi martori au puterea să o trezească pe Kundalini. „Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care se află înaintea Domnului Pământului.”

„Și dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc și îi mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta.” „Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele proorociei lor; și au putere să prefacă apele în sânge, și să lovească pământul cu orice fel de urgie, de câte ori vor voi.” (Apocalipsa 11:4-6)

Aceia care lucrează cu Kundalini, trebuie să aibă o credință de nezdruncinat în Mama Divină. Ea este cea care îl conduce de mână pe devotul său. Ea este cea care își conduce copilul din chakra în chakra. Ea este cea care îl asistă pe studentul gnostic, și îl învață, îl sprijină și îl pregătește, pentru a se realiza. Orice devot trebuie să o roage pe Mama sa Divină să-i dea focul sacru, și după venirea focului, orice devot trebuie să mediteze zilnic la Mama Divină. Ea îl va învăța, ea îl va duce de mână, ea îi va ghida pașii pe calea dificilă a Muchiei de Cuțit. Această cale este plină de pericole înăuntru și în afară.

Swami Sivananda dă o rugăciune care servește pentru a medita la Mama Divină. Această rugăciune este următoarea: „Mamă Divină, eu sunt al tău, tu ești unicul meu refugiu și sprijin. Protejează-mă, ghidează-mă, ai milă de mine”. Să știți, fraților, că Mama Divină întotdeauna răspunde.

Fără grația sa, ar fi imposibil să înălțăm Kundalini din chakra în chakra, până la Biserica din Laodicea.

Capitolul IV

CÂNT MANTRIC PENTRU TREZIREA LUI KUNDALINIMantrele sacre au puterea să o trezească pe Kundalini. Îngerul Aroch, înger de comandă, ne-a învățat cântul mantric cel mai puternic ce există în tot universul pentru a o trezi pe Kundalini. Îngerul a cântat un cânt atât de emoționant… un cânt atât de dulce… iar noi ne-am simțit plini de extaz. Apoi, îngerul ne-a invitat să-i urmăm exemplul, și noi am cântat.

Acel cânt mantric se scrie astfel: KANDIL BANDIL R. Acel cânt mantric se cântă așa: KAN, cu voce foarte înaltă; DIL, cu voce joasă; BAN, cu voce foarte înaltă; DIL, cu voce joasă. Litera R trebuie să se vocalizeze imitând zgomotul unui motor, dar cu voce asemănătoare cu cea a copilului. Așa, fraților, în acest fel se cântă cântul lui Kundalini.

Toți cei care lucrează cu Kundalini, nu trebuie să uite litera S. Să știți, iubiților, că litera S are puterea de a transmuta lichidul seminal în diferite valori energetice. Lichidul seminal trebuie să se transmute în șapte tipuri de energie gradată, cele șapte grade de putere a focului.

Litera S trebuie să fie făcută să răsune ca un șuierat foarte subțire și domol.

Se apasă dinții de sus pe cei de jos, pentru a produce acel șuierat foarte subțire și foarte delicat. Aceasta este vocea subtilă pe care yoghinul trebuie să învețe s-o intoneze și s-o mânuiască.

Yoghinul trebuie să aibă vasul lui Hermes, închis ermetic. Yoghinul care suferă de poluții nocturne, sau care fornică zilnic, sau în mod constant, se aseamănă cu omul care vrea să umple un ulcior, sau un butoi, fără fund. Yoghinul trebuie să transmute lichidul seminal în șapte tipuri de energie. Litera S are puterea de a transmuta lichidul seminal în șapte tipuri de energie gradată.

Kriya lui Babaji, Cristosul Yoghin al Indiei, ne învață puterea literei S. (Șuieratul delicat și domol.) În spatele șuieratului foarte fin, pe care yoghinul știe să-l producă cu gura sa, se află vocea subtilă, un șuierat încă mult mai fin, care atunci când răsună în cerebel, conferă yoghinului puterea de a ieși instantaneu în corp astral.

Toți acei devoți care lucrează cu Kundalini, nu trebuie să înceteze să practice cu litera S. S-ul intonat astfel: Sssssss…, ca un șuierat foarte fin, transmută lichidul seminal în focul sacru al lui Kundalini.

Cântul mantric al îngerului Aroch și șuieratul delicat și domol, sunt urgente pentru a trezi Kundalini.

Capitolul V

FIII ÎNȚELEPCIUNIIOrice adevărată căsătorie gnostică poate și trebuie să zămislească Fii ai Înțelepciunii. Să știți, iubiți discipoli, că Fiii Înțelepciunii nu sunt fii ai fornicației.

Când soții gnostici vor să ofere un corp unui Maestru al Lojii Albe, trebuie, inevitabil, să coboare în a Noua Sferă cu Arcanul Nouă al Tarotului.

Acest arcan este sexul. Mama Fiilor Înțelepciunii se pregătește timp de nouă luni înainte de a crea cu puterea Kriya-Shakti. În tot acest timp ea trebuie să se roage mult Mamei Divine, rugând-o din toată inima, din tot sufletul, să-i dea fericirea de a concepe în pântecul ei un mare Maestru pentru a ajuta omenirea. Sunt nouă luni de pregătire, nouă luni de castitate, sfințenie, meditație, înainte de a efectua cu soțul actul secret.

Nici viitorul tată al copilului nu trebuie să fie fornicator. El trebuie să se abțină timp de nouă luni. El și ea trebuie doar să se roage mult Mamei Divine, cerându-i fericirea de a avea ca fiu un mare Maestru.

Soții trebuie să fie caști în gândire, vorbă și faptă.

Copulația sacră se efectuează primăvara, în timpul lunii florilor, în mai. În luna mai, Buddha coboară pentru a binecuvânta omenirea.

Actul trebuie să se efectueze într-o zi de vineri în zori. La această oră vibrează intens luceafărul de dimineață.

Cuplul trebuie să se retragă din act fără să fi ejaculat lichidul seminal.

Ierarhiile lunare știu să folosească un gamet masculin și un ovul matern pentru face fecundă matricea.

Mama trebuie să se culce în fiecare lună într-o poziție diferită; o lună pe dreapta și alta pe stânga. Astfel corpul creaturii care se află în pântec va primi tot beneficiul cosmic.

În Lemuria toată această muncă se efectua în interiorul marilor temple de mistere. Atunci nu existau durerile facerii.

Astfel vin pe lume Fiii Înțelepciunii. Acesta este sistemul creator Kriya-Shakti.

Cu acest sistem foarte vechi, care se pierde în noaptea secolelor, orice cuplu yoghin poate oferi un vehicul fizic oricăruia dintre marii Maeștrii ai venerabilei Loji Albe.

Această cheie minunată, demonstrează în mod evident, că nu este necesar să se ejaculeze șapte milioane de spermatozoizi pentru a crea o nouă ființă umană. Dumnezeu a spus: „Creșteți și înmulțiți-vă”. Dumnezeu nu a spus „Creșteți și fornicați”. Ejacularea seminală este un delict.

Ejacularea seminală este fornicare brutală. Sistemul antic de reproducere paradisiacă, se realiza fără ejacularea seminală la bărbat și fără orgasm la femeie.

Tenebroșii luciferi ai anticului pământ Luna l-au învățat pe om ejacularea seminală. Atunci, și-a pierdut puterile. Acest lucru este reprezentat prin ieșirea din Eden.

Noi nu predăm lucruri împotriva naturii. Normal și natural este să nu risipim semenul. Nu predăm rafinamente sexuale, predăm ceea ce este cu adevărat natural, normal. Oamenii se scandalizează pentru că Piatra Filosofală este piatră de poticnire și stâncă de cădere pentru perverși. (Piatra de poticnire este sexul.)

Perverșii urăsc Magia Sexuală. Perverșilor le repugnă tot ceea ce le răpește deplina satisfacere a pasiunilor lor carnale. Perverșii simt dezgust față de castitate. Aceasta este legea acelor bieți oameni: trăiesc pentru a se bucura de plăcerea carnală și urăsc castitatea.

Capitolul VI

URDHVARATAMagia Sexuală (Arcanul A.Z.F.) este cunoscută în India cu termenul sanscrit Urdhvarata. Oricine practică Arcanul A.Z.F. este numit, în India, yoghin Urdhvarata.

Marele arcan se găsește într-o carte indiană intitulată „Secretele Yogăi”. Autorul ei este un yoghin din sudul Indiei.

Provoacă groază a ști că tenebroșii Bonzi ai clanului Dag Dupa, dedicați tantrismului oribil și fatal, ejaculează lichidul seminal în timpul practicilor lor de magie neagră.

Bonzii au o tehnică fatală pentru a reabsorbi semenul risipit. Acea tehnică este Vajroli, din nefericire rău întrebuințată. Nu vrem să dezvoltăm nimic despre practica Vajroli aplicată în aspectul sau în faza sa pur negativă, deoarece știm că există multe persoane cu mentalitate fragilă care ar putea, cu ușurință, să cadă în oribilul tantrism al Bonzilor.

Atunci, karma ar cădea în mod fatal asupra noastră.

Semenul risipit, iar apoi absorbit din pubisul feminin, este oribil încărcat cu atomi ai Dușmanului secret, atomi satanici adunați din propriile infernuri atomice ale ființei umane. Rezultatul inevitabil al acestui tantrism este coborârea șarpelui în jos, spre abisurile atomice ale naturii.

Astfel personalitatea umană sfârșește prin a se separa definitiv de Spiritul divin. Atunci ființa umană se transformă în demon.

În alte timpuri se practica, în Ashramurile Indiei, Arcanul A.Z.F. Yoghinii se pregăteau cu Vajroli pentru Magia Sexuală. Din nefericire, frățiorii cu surioarele au început să creeze scandaluri, iar gurujii au tras atunci perdeaua esoterismului, și au interzis A.Z.F-ul. Totuși, în secret, yoghinele și yoghinii inițiați practică A.Z.F.-ul (deși aparent ar fi fost interzis).

Realitatea este că această interdicție a făcut mai mult rău decât bine, deoarece sistemul Brahmacharya se dovedește un eșec pentru că nimeni nu este capabil să păstreze Brahmacharya (abstinență absolută). Unii, care în aparență o păstrează, suferă de poluții nocturne. Astfel pierd semenul pe care îl acumulează și se transformă în victime ale abisului.

A.Z.F.-ul este un sistem pentru a crea fii puternici, sănătoși și superbi. Cu A.Z.F.-ul se selectează spermatozoidul care trebuie să fecundeze matricea.

Spermatozoidul care reușește să scape în timpul practicii cu Arcanul A.Z.F. este, de fapt, spermatozoidul selecționat și puternic, ce trebuie să dea naștere unui adevărat supra-om. Astfel, vom putea forma o rasă de zei.

Cu A.Z.F.-ul se obține dezvoltarea completă a tuturor focurilor dorsale.

Cu arcanul A.Z.F. se obține completa Realizare profundă.

Marea yoghină H.P.B., după a rămas văduvă de contele Blavatsky, a trebuit să se căsătorească pentru a practica Arcanul A.Z.F. Numai așa a obținut completa dezvoltare a celor patruzeci și nouă de focuri.

Yoghinul-Avatar Lahiri Mahasalla a fost chemat de către Babaji pentru Inițiere când era deja căsătorit. Astfel s-a realizat Yoghinul-Avatar.

Gurujii Ashramurilor trebuie să plătească karma pentru că nu au vorbit clar când a fost necesar să se vorbească clar. Nu s-a câștigat nimic cu faptul de a oculta Sanctuarul. Este mai bine să avem curajul de a vorbi clar.

În unirea phallus-ului și a uterului se află cheia Arcanului A.Z.F.

Important este să te retragi din actul sexual fără a risipi semenul. Vasul lui Hermes nu trebuie vărsat niciodată în viață. Astfel ne preschimbăm în Zei teribil de divini.

Deviza noastră este Thelema (voință).

Cu Urdhvarata se trezește și se dezvoltă în totalitate Kundalini.

Capitolul VII

MAMA COSMICĂDumnezeu nu are nici o formă. Dumnezeu este coesențial cu spațiul abstract absolut. Dumnezeu este Acela… Acela… Acela…

Dumnezeu are două aspecte: Înțelepciune și Iubire. Dumnezeu ca Înțelepciune este Tată. Dumnezeu ca Iubire este Mamă.

Cristos este Fiul lui Dumnezeu. Cristos nu este un individ, Cristos este o armată. Cristos este Armata Vocii. Verbul.

Înainte de a răsări Aurora noii zile cosmice, Tatăl, Mama și Fiul, erau Unul, Acela… Acela… Acela…

Dumnezeu ca Tată sălășluiește în Ochiul Înțelepciunii. Acest Ochi este situat între cele două sprâncene.

Dumnezeu ca Mamă sălășluiește în Templul-Inimă.

Înțelepciune și Iubire sunt cele două coloane fundamentale ale marii Loji Albe.

În interiorul fiecărei ființe umane există un soldat al Armatei Vocii.

Acesta este Cristosul intern al fiecărui om care vine pe lume.

Omul septuplu este doar umbra păcătoasă a acelui soldat al Armatei Vocii.

Trebuie să încarnăm Omul Soare, Cristosul intern. Mama Divină ne ajută. Cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide.

Dumnezeu ca Iubire este Isis, căreia nici un muritor nu i-a ridicat vălul.

Cine este cel care ar îndrăzni să ridice acel văl teribil de divin? Vai de profanii și de profanatorii care îndrăznesc doar să atingă vălul lui Isis!

Când devotul își face rugăciunile către Mama Divină, trebuie să-i fie somn și să fie adâncit în profundă meditație internă. Adevăratul devot nu se ridică din patul său, nici nu mănâncă, nici nu bea, până ce nu primește răspunsul de la Mama Divină.

Mama cosmică nu are formă, dar îi place să ia o formă pentru a răspunde suplicantului.

Se poate prezenta ca Isis, Rhea, Cybele, Tonantzin, Maria etc. etc. etc.

Când Divina Mamă i-a dat răspunsul său devotului, își dezintegrează forma instantaneu, pentru că nu are nevoie de ea.

Mama Divină este al doilea aspect al Aceluia, și se numește Iubire.

Iubirea este o substanță coesențială cu spațiul abstract foarte profund.

Mama Divină nu este o femeie, nici o persoană. Este doar o substanță necunoscută.

Orice formă pe care Aceea ar lua-o, se dezintegrează câteva clipe mai târziu. Aceea este Iubire.

Dumnezeul Mamă este Iubire. Dumnezeul Mamă ne adoră, ne iubește teribil. Zeița Mamă a lumii urcă prin canalul medular preschimbată în șarpe de foc atunci când lucrăm cu Arcanul A.Z.F.

Zeița Mamă a lumii este Devi-Kundalini. Divina Mamă își poartă copilul în brațele sale iubitoare. Cristosul intern al fiecărui om este acest copil. Mama este Acela… Acela… Acela… Isis… Iubire… Mister…

Devotul care vrea puteri trebuie să le ceară Mamei Divine. Adevăratul devot se umilește înaintea Dumnezeului Mamă.

Dacă devotul se hotărăște, cu adevărat, să-și corecteze greșelile și să calce pe calea sfințeniei, poate să-i ceară Mamei Divine iertarea karmei sale trecute și Mama Divină îl iartă.

Însă, dacă devotul nu se corectează, nici nu urmează calea sfințeniei,

este inutil atunci să ceară iertare Mamei Divine, pentru că ea nu îl iartă.

Mama Divină își iartă fiii care se căiesc cu adevărat. Ea știe să-și ierte fiii pentru că sunt fiii ei.

Toată karma acțiunilor rele, din încarnările trecute, poate fi iertată de Mama Divină. Când căința este absolută, pedeapsa se dovedește inutilă.

Capitolul VIII

PRANAYAMA CRISTICĂ EGIPTEANĂPrana este marele suflu. Prana este Cristosul cosmic. Prana este viața ce palpită în fiecare atom, așa cum palpită în fiecare soare.

Focul arde datorită Pranei; apa curge datorită Pranei; vântul suflă datorită Pranei; soarele există grație Pranei; viața pe care o avem este Prana.

Nimic nu ar putea exista în univers fără Prana. N-ar putea să se nască insecta cea mai neînsemnată, nici să răsară cea mai timidă floricică, fără Prana.

Prana există în alimentele pe care le mâncăm, în aerul pe care îl respirăm, în apa pe care o bem, în tot.

Când energia seminală este sublimată și transformată în întregime, aprovizionează sistemul nervos cu Prana foarte bogată, care, ca energie cristică minunată, rămâne depozitată în creier ca un vin de lumină.

Există o strânsă conexiune între minte, Prana și semen. Controlând energia seminală cu forța voinței, vom fi obținut totul pentru că mintea și Prana, vor rămâne sub controlul nostru.

Aceia care risipesc semenul, nu vor putea, niciodată în viață, să controleze mintea, nici Prana. Aceia sunt ratații.

Cine obține controlul sexual, va obține de asemenea controlul minții sale, și controlul Pranei. Această categorie de oameni ating eliberarea.

Această clasă de oameni obțin elixirul de viață lungă.

Toți nemuritorii care trăiesc cu Cristosul yoghin al Indiei (divinul Babaji), își păstrează corpurile fizice de-a lungul a mii de ani fără ca moartea să-i poată învinge. Acești frați, după ce au obținut suprema castitate, au dobândit controlul Pranei și al minții.

Prana este energie universală, este viață, este lumină, este bucurie.

Principalul obiectiv al practicii Pranayama, este obținerea unirii atomilor solari și lunari ai sistemului seminal pentru trezirea lui Kundalini.PRACTICĂ ESOTERICĂ

1. Devotul să se așeze pe un scaun cu fața spre răsărit.

2. Să facă multe rugăciuni, rugând-o pe Mama Divină să-i trezească Kundalini.

3. Pieptul, gâtul și capul vor trebui să fie în linie verticală. Nu trebuie aplecat corpul într-o parte, nici în față sau în spate. Palmele mâinilor trebuie să se odihnească pe picioare în mod foarte natural.

4. Mintea devotului trebuie să fie îndreptată spre interior, spre Mama Divină, iubind-o și adorând-o.

5. Să închidă ochii pentru ca lucrurile din lumea fizică să nu-l distragă.

6. Să astupe fosa nazală dreaptă cu degetul mare, vocalizând mental mantra TON, în timp ce respiră sau inhalează foarte încet aerul prin nara stângă.

7. Acum să închidă fosa nazală stângă cu degetul arătător. Să-și țină respirația. Să trimită Prana la Biserica din Efes situată în coccis, pentru a trezi Kundalini, și să pronunțe mental mantra SA.

8. Să expire acum lent prin fosa nazală dreaptă vocalizând mental mantra HAM…

9. Să închidă acum fosa nazală stângă cu degetul arătător.

10. Să inhaleze viața, Prana, prin fosa nazală dreaptă, vocalizând mental mantra TON. Să-și țină acum respirația vocalizând mantra RA. Să închidă cele două fose nazale cu degetele indice și policar. Să trimită Prana în centrul magnetic al coccisului pentru a trezi Kundalini.

11. Să expire foarte încet prin fosa nazală stângă vocalizând mental silaba mantrică HAM.

12. Aceasta constituie o Pranayama completă.

13. Șase Pranayama la rând trebuie făcute în zori și pe înserat.

14. Devotul se va ridica de pe scaunul său și va îngenunchea pe jos.

15. Va așeza acum palmele mâinilor pe sol atingând între ele degetele mari.

16. Înclinat înainte, prosternat pe pământ, plin de supremă venerație, cu capul spre răsărit, își va sprijini fruntea pe dosul mâinilor, în stil egiptean.

17. Devotul va vocaliza acum, cu laringele său creator, puternica mantră RA a egiptenilor. Această mantră se vocalizează alungind sunetul celor două litere ce compun mantra RA, astfel: RRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAA. Să se vocalizeze de șapte ori consecutiv.

Acestea sunt cele șaptesprezece puncte ale Pranayamei egiptene.

Mantra RA are puterea de a face să vibreze Kundalini și chakrele, pentru a le trezi.

Mantrele Pranayamei sunt TON-SA-HAM. TON-RA-HAM.

Cu Pranayama se trezește Kundalini. Cu Pranayama se împrăștie întunecatele regiuni ale tenebrelor și inerția. Cu Pranayama spulberăm lenea și neîndemânarea.

Prana se relaționează cu mintea. Mintea este vehiculul voinței. Voința trebuie să asculte de marele Suflet al lumii.

Toate vehiculele interne trebuie să fie controlate prin Pranayama.

Prana este viața.

Fosa nazală dreaptă este solară. Fosa nazală stângă este lunară. Cei doi martori se relaționează cu fosele nazale. Veziculele seminale sunt unite cu cei doi martori prin intermediul unei perechi de cordoane nervoase.

În ultimă sinteză, putem asigura că cei doi martori ai Apocalipsei se nasc în veziculele seminale. Cele două vezicule seminale sunt cele două oceane ale vieții. Se povestește că Moise și-a întâlnit Maestrul la confluența dintre cele două oceane.

Noi am predat în acest capitol o Pranayama egipteană pentru devoții din lumea occidentală.

Aceia care vor să trezească Kundalini, trebuie să persevereze zilnic și pe durata întregii lor vieți în Pranayama.

Încăperea destinată practicii Pranayamei nu trebuie să fie umedă, nici prost aerisită sau murdară. Trebuie să fie o încăpere curată, pură, îngrijită.

De asemenea trebuie să se practice Pranayama pe câmp, la munte, pe malul mării etc. etc.

Cu Pranayama transmutăm energia sexuală în energie cristică. Cu Pranayama trezim Kundalini și deschidem chakrele în întregime.

Pranayama este un sistem de transmutație sexuală pentru celibatari.

Capitolul IX

TRANSMUTAȚIE SEXUALĂ PENTRU CELIBATARIYoga semnifică „unire cu Dumnezeu”. Nimeni nu poate ajunge la unirea cu preaiubitul, fără să-și fi trezit mai întâi Kundalini.

Nici o ființă vie nu ar putea trezi Kundalini în mod pozitiv fără să fi ajuns la suprema castitate. Este indispensabilă spălarea picioarelor în apele renunțării. „Străduiți-vă să intrați prin poarta îngustă; pentru că vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea.” (Luca 13:24)

Este urgent să se știe că poarta îngustă, strâmtă și dificilă, este sexul.

Noi am ieșit din Eden prin poarta sexului; numai prin această poartă putem intra în Eden. Edenul este însuși sexul. Nimeni nu poate intra în Eden prin porți false. Trebuie să intrăm pe unde am ieșit. Aceasta este Legea.

Acei studenți ai ocultismului care, dintr-un motiv sau altul, nu pot lucra cu Arcanul A.Z.F., vor trebui să cunoască în profunzime știința transmutației sexuale. Există o altă cheie secretă, cu ajutorul căreia, devoții celibatari vor putea să deschidă Arca Științei.PRACTICĂ DE TRANSMUTAȚIE SEXUALĂ PENTRU CELIBATARI.PRIMA POZIȚIE

Devoții căii, așezați pe jos, vor trebui să imite poziția broaștei.A DOUA POZIȚIE

Devoții, culcați în patul lor (sau și pe jos), în decubitus dorsal (cu fața în sus), cu trunchiul înclinat în sus și capul cât mai jos cu putință, vor trebui atunci să se umfle sau să se înfoie ca broasca atunci când este furioasă.ATITUDINE MENTALĂ A PRIMEI POZIȚII

Voință și imaginație unite în vibrantă armonie. Studentul gnostic să se identifice cu broasca. Să-și imagineze că se află într-un pârâu cu ape pure de viață. Să-și unească voința și imaginația pentru a face să urce energiile sale sexuale din organele sexuale până la potirul sacru al creierului.

Studentul gnostic trebuie să facă să urce energia sa seminală prin perechea de cordoane simpatice ce se încolăcesc pe măduva spinării formând faimosul Caduceu al lui Mercur.ATITUDINE MENTALĂ A CELEI DE-A DOUA POZIȚII

Voință și imaginație unite în vibrantă armonie. Studentul să se umfle așa cum face broasca. Aceasta este posibil numai cu ajutorul respirației.

Inspirând aerul vital imaginați-vă energia seminală urcând prin cele două canale simpatice ale voastre ce se încolăcesc grațios pe măduva spinării. Duceți această minunată energie seminală până la creier. Apoi, conduceți-o până la inimă. Atunci expirați aerul vital fixând energia în Templul-Inimă. Deviza noastră este Thelema (voință).MANTRA ACESTEI PRACTICI

Imitați cântecul broaștei. Acel misterios orăcăit al broaștei este mantra.ORIGINEA ACESTEI PRACTICI

Divina Mamă cosmică ne-a dat tuturor fraților această minunată cheie a Arcei Științei. Mama Divină veghează asupra tuturor fiilor săi.

Broasca pe floarea imaculată a lotusului, între apele pure ale vieții, este un simbol sexual arhaic în vechiul Egipt al faraonilor.

Capitolul X

ORDINE ȘI DISCIPLINĂ ESOTERICĂGnosticul trebuie să fie cumpătat, să nu bârfească oamenii, să nu fie lacom, nici leneș.

Gnosticul trebuie să se retragă, în fiecare zi, la ora 10 seara, în dormitorul său, pentru a practica meditația internă. Gnosticul trebuie să se trezească în zori pentru a-și practica toate exercițiile esoterice.

Gnosticul trebuie să fie curat, îngrijit, decent, nobil, cinstit, întotdeauna manierat, mereu vesel, niciodată mânios pe nimeni și împotriva nimănui.

Devotul trebuie să facă baie zilnic și să se îmbrace foarte îngrijit.

Gnosticul neîngrijit, cel care nu face baie niciodată, cel care se complace mereu în neglijență, provoacă un prejudiciu umanității, deoarece prin propaganda sa de foarte prost gust, îi îndepărtează pe mulți de aceste învățături. Lumea își spune atunci: „Așa sunt gnosticii? Eu nu vreau să degenerez! Eu nu voi urma aceste studii! etc.”

Gnosticul nu trebuie să fie fanatic. Trebuie să studiem totul, să respingem ceea ce este inutil și să acceptăm ceea ce este util. Gnoza nu este împotriva nici unei religii, școli, ordin sau secte. Am luptat pentru purificarea morală a multor școli, religii și secte. Nu am fost împotriva nici unei religii, școli sau secte. Știm că umanitatea se împarte în grupuri și că fiecare grup uman are nevoie de sistemul său de instruire particular.

Într-adevăr, toate religiile, școlile și sectele, sunt perle foarte prețioase înșirate pe firul de aur al divinității.

Noi trebuie să ridicăm biserici pentru ca în ele să poată oficia toate religiile fără deosebire de nume sau crez. Într-adevăr religiile sunt inefabile și divine. Toate școlile, religiile și sectele sunt necesare. Geloziile religioase sunt chiar geloziile pasionale ridicate la rang de gelozii religioase. Este rușinos să nutrim gelozii religioase. Frații trebuie să transcendă geloziile. Aceasta este o pasiune foarte josnică. Mișcarea Gnostică este formată din oameni aparținând tuturor școlilor, religiilor și sectelor.

O alta dintre bolile cele mai grave ale sufletului este necronevrita. În aceste vremuri oamenii au devenit neurastenici. Să știți că neurastenia este satanică. Cultivați mereu blândețea, răbdarea și iubirea. Educați-vă copiii cu înțelepciune și iubire. Cultivați în casele voastre bucuria, blândețea și iubirea. Să știți că neurastenia dăunează florilor de lotus ale sufletului. Învățați-i pe copiii voștri prin exemplu. Fiți mereu veseli și fericiți. Căminele gnostice trebuie să fie totdeauna sanctuare ale iubirii și fericirii. Strigătele neurastenice, bățul și biciul, îndepărtează fericirea; atunci, albul porumbel al iubirii, iese din inimă pentru totdeauna.

Aceasta este nenorocirea multor cămine. Trăiți cu înțelepciune și iubire.

Capitolul XI

MEDITAȚIAÎntr-o anumită ocazie am auzit din gura unui Swami hindus o afirmație neobișnuită. Acel Maestru a explicat în fața auditoriului său necesitatea Hathei-Yoga, ca fiind indispensabilă pentru atingerea culmilor Samadhi-ului. Yoghinul a spus că multe persoane nu au obținut nimic în meditația internă, în ciuda eforturilor prelungite și a unui antrenament zilnic. Swami considera că acest tip eșecuri se datorează excluderii Hathei-Yoga.

Noi suntem în sincer dezacord cu această afirmație a venerabilului Swami. Aceia, care după 10 sau 20 de ani, nu au obținut iluminarea prin practicarea meditației interne, trebuie să caute motivul în lipsa stării de somn.

Este urgent să combinăm meditația cu starea de somn.

Capitolul XII

PRIMELE EXPERIENȚE DE CLARVIZIUNE ȘI CLARAUDIȚIEDacă yoghinul perseverează în meditația internă, dacă este constant, tenace, extrem de răbdător, după un anumit timp, apar primele percepții de clarviziune.

La început, apar doar puncte luminoase, apoi apar chipuri, scene din natură, obiecte ca în vis, în acele momente de tranziție care există între starea de veghe și somn. Primele percepții de clarviziune măresc entuziasmul discipolului. Aceste percepții îi demonstrează că puterile sale interne sunt pe cale să intre în activitate.

Este urgent ca studentul să nu obosească. Este nevoie de extrem de multă răbdare. Dezvoltarea puterilor interne este un lucru foarte dificil.

Într-adevăr, sunt mulți studenții care încep, dar foarte puțini sunt cei care au răbdarea sfântului Iov. Nerăbdătorii nu reușesc să facă nici un pas pe calea Realizării. Acest tip de practici esoterice sunt pentru oameni foarte tenaci și răbdători.

În India sacră a Vedelor, yoghinii practică meditația internă de patru ori pe zi. În lumea noastră occidentală, datorită preocupării pentru traiul zilnic și datorită durei lupte pentru existență, se poate practica meditația doar o dată pe zi. Cu aceasta este suficient. Important este să se practice zilnic fără să se întrerupă nici o singură zi. Repetiția neîncetată, continuă, tenace, în cele din urmă face să se rotească chakrele, iar după un anumit timp, încep primele percepții de clarviziune și claraudiție.

Petele de lumină, imaginile luminoase, figurile vii, sunetele de clopote, vocile de persoane sau de animale etc., indică cu exactitate că studentul progresează. Aceste percepții apar în clipele în care, cufundați în meditație profundă, suntem pe punctul de a adormi.

Foarte multe feluri de lumini încep să apară prin practicarea meditației interne. La început, devotul percepe lumini albe și foarte strălucitoare.

Aceste lumini corespund Ochiului Înțelepciunii, care se află situat între sprâncene… Luminile albe, galbene, roșii, albastre, verzi, cât și fulgerele, soarele, luna, stelele, scânteile, flăcările etc., sunt particule formate din elemente suprasensibile (particule tantrice).

Când apar mici globuri luminoase, strălucind în culori albe și roșii, este un semn absolut sigur că progresăm în practica concentrării gândirii.

Va veni momentul în care devotul va reuși să vadă îngerii, sau arhanghelii, tronuri, puteri, virtuți etc. Studentul obișnuiește să vadă de asemenea, în timpul meditației, ca în vis, temple grandioase, râuri, văi, munți, frumoase grădini fermecate etc.

De obicei apar în timpul practicilor de meditație anumite senzații ciudate care uneori îl umplu de teamă pe devot. Una dintre aceste senzații este un curent electric în chakra coccisului. De asemenea în Lotusul cu o mie de petale, situat în partea superioară a creierului, de obicei se simt anumite senzații electrice. Devotul trebuie să învingă teama dacă vrea să progreseze în dezvoltarea puterilor sale interne.

Unele persoane au aceste viziuni după câteva zile de practică. Alte persoane încep să aibă primele viziuni după șase luni de exerciții zilnice.

În prima perioadă de antrenament zilnic, ne punem în legătură doar cu ființe din planul astral. În a doua perioadă a antrenamentului esoteric, intrăm în legătură cu ființe din lumea mentală. În a treia perioadă, intrăm în legătură cu ființe ale lumii pur spirituale. Atunci, începem într-adevăr să ne preschimbăm în investigatori competenți ai lumilor superioare.

Devotul care a început să aibă primele percepții ale lumilor superioare, trebuie să fie, la început, ca o grădină pecetluită cu șapte peceți. Aceia care povestesc altora tot ceea ce văd și aud, eșuează în aceste studii, deoarece porțile lumilor superioare li se închid.

Unul dintre pericolele cele mai grave care îl asaltează pe devot, este vanitatea și orgoliul. Mulți studenți se umplu de orgoliu și vanitate când încep să perceapă realitatea lumilor suprasensibile, atunci se autocalifică drept Maeștri, și, fără să fi obținut deplina dezvoltare a puterilor lor interne, încep să-i judece greșit pe ceilalți, bazându-se pe percepțiile lor de clarviziune incomplete.

Rezultatul acestui mod greșit de a acționa, este că devotul își face atunci multă karma deoarece se transformă în calomniator al aproapelui și umple, atunci, lumea de lacrimi și durere.

Studentul care a avut primele percepții de clarviziune trebuie să fie ca o grădină pecetluită cu șapte peceți, până ce Maestrul său intern îl inițiază în marile mistere și îi dă ordin să vorbească.

O alta dintre gravele erori care îi asaltează pe toți cei care se supun disciplinei esoterice, este disprețuirea imaginației. Noi am învățat că imaginația este translucidul, oglinda sufletului, divina clarviziune. Pentru devot, a-și imagina este a vedea. Când chakra frontală începe să se rotească, imaginile care apar în translucid devin sclipitoare, strălucitoare, luminoase.

Devotul trebuie să facă diferența între imaginație și fantezie. Imaginația este pozitivă. Fantezia este negativă, aduce prejudicii, dăunează minții, deoarece ne poate duce la halucinații și la nebunie.

Toți cei care ar vrea să-și trezească clarviziunea, disprețuind imaginația, cad în același absurd al celor care vor să practice meditația în absoluta absență a somnului. Acești oameni eșuează în dezvoltarea puterilor lor interne. Acești oameni violează legile naturale iar rezultatul inevitabil este eșecul.

Imaginație, inspirație, intuiție sunt cele trei căi obligatorii ale Inițierii.

Mai întâi apar imaginile, și în cele din urmă, pătrundem într-o lume pur spirituală.

Orice clarvăzător are nevoie de Inițiere. Clarviziunea fără Inițierea esoterică, conduce studentul în lumea delictului. Este urgent să se primească Inițierea cosmică.

Dacă un clarvăzător pătrunde în subconștientul naturii, va putea citi acolo tot trecutul pământului și al raselor sale. Acolo le va întâlni de asemenea pe ființele sale cele mai dragi. O va putea vedea, de exemplu, pe iubita sa soție căsătorită cu alți bărbați, sau poate adulterând.

Dacă clarvăzătorul nu are Inițierea, va confunda trecutul cu prezentul și o va calomnia pe soția sa spunând: „Ea îmi este infidelă; ea este adulteră deoarece eu sunt clarvăzător și o văd în lumile interne în plin adulter”. În subconștientul naturii există amintirea reîncarnărilor noastre trecute.

Dacă un clarvăzător pătrunde în infraconștientul naturii, va găsi acolo toate răutățile speciei umane. În infraconștientul naturii trăiește Satan al fiecărei ființe umane. Dacă clarvăzătorul nu a primit Inițierea, îl va vedea acolo pe Satan al sfinților retrăind neîncetat toate crimele și răutățile pe care ei le-au comis în reîncarnări foarte vechi, înainte de a fi sfinți. Însă, clarvăzătorul neexperimentat și lipsit de Inițiere, nu va ști să distingă într-adevăr între trecut și prezent, între Satan al unui om și Ființa reală a unui om. Rezultatul ar fi calomnia. Clarvăzătorul neexperimentat ar spune: „Acest om, care se crede sfânt, este un asasin, sau un hoț, sau un teribil mag negru, fiindcă eu cu clarviziunea mea îl văd astfel”.

Aceasta este exact ceea ce se numește calomnie. Mulți clarvăzători au degenerat oribil în calomniatori. Unul dintre gravele pericole ale calomniei este omuciderea.

Omul gelos, neîncrezător etc. etc., va găsi în infraconștientul naturii, toate îndoielile și suspiciunile sale transformate în realitate. Atunci o va calomnia pe soția sa, pe prietenii săi, pe vecinii săi, pe Maeștri, spunând: „Acum vedeți, aveam dreptate cu îndoielile mele. Prietenul meu este un hoț sau un mag negru, sau un asasin; soția mea adulterează cu cutare, cum eu am bănuit-o; clarviziunea mea nu dă greș, eu nu mă înșel etc. etc.”. Bietul om, datorită lipsei sale de Inițiere, nu va avea capacitatea de analiză suficientă pentru a-și da seama că a pătruns în subconștientul naturii, unde trăiesc propriile sale creații mentale. ținând cont de toate aceste pericole, este necesar ca studenții esoteriști să nu lanseze judecăți la adresa persoanelor. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Devotul trebuie să fie ca o grădină pecetluită cu șapte peceți. Cel care are deja primele percepții de clarviziune și claraudiție, este încă un clarvăzător neexperimentat, iar dacă nu știe să tacă, se va transforma într-un calomniator de persoane. Numai marii inițiați clarvăzători nu se înșeală. Rama, Krishna, Buddha, Iisus Cristos etc. etc., au fost adevărați clarvăzători, infailibili, omniscienți…

Capitolul XIII

VOCEA SUBTILĂExistă un sunet mistic pe care yoghinul trebuie să învețe să-l asculte.

Aztecii au cunoscut acest sunet mistic. Să ne amintim de colina din Chapultepec. Un codex mexican reprezintă pe colină un greiere. În Roma antică a Cezarilor, greierele era vândut în colivii de aur la prețuri extrem de mari. Magii anticei Rome cumpărau acest animăluț pentru a-l folosi în magia practică.

Dacă ținem acest animăluț aproape de căpătâiul patului, și dacă medităm la cântecul său delicios, vom asculta vocea subtilă, în momentele în care suntem pe punctul de a adormi. Acest fenomen este asemănător cu cel al unor piane acordate la fel. Dacă atingem, de exemplu, nota SI a unuia dintre cele două piane, la celălalt pian se repetă aceeași notă fără ca mâna omenească să-l atingă. Acesta este un fenomen vibratoriu foarte interesant pe care oricine îl poate verifica. Același lucru se întâmplă

cu cântecul misterios al greierului. Înăuntrul creierului uman există sunetul mistic ce răsună când animăluțul cântă. Este o chestiune de afinitate și vibrație.

Alimentarea acestui animăluț nu este o problemă, știm că se alimentează cu vegetale, de asemenea mănâncă hainele din casă, iar lumea se teme de el întrucât nimeni nu vrea să-și piardă îmbrăcămintea. Oricine poate obține acest animăluț la munte.

Cel ce știe să asculte vocea subtilă, poate ieși instantaneu în corp astral de fiecare dată când vrea. Dacă devotul se concentrează la cântecul greierului… dacă yoghinul meditează la cântecul greierului… dacă yoghinul ațipește ascultând acest cântec, curând va răsuna înăuntrul creierului său același cântec, sunetul mistic, vocea subtilă. Atunci, porțile misterului vor fi deschise. În acele momente, gnosticul se poate ridica din patul său cu toată naturalețea și poate ieși din casa lui în corp astral.

Nu este vorba de o ridicare mentală, ceea ce spunem trebuie transpus în fapte. Devotul să se ridice, să se ridice din patul său cu toată naturalețea, căci natura se va însărcina în acele momente să separe corpul astral de corpul fizic.

În afara corpului fizic simțim o voluptate spirituală fermecătoare. Nu există plăcere mai mare decât aceea de a-ți simți sufletul desprins. În lumile superioare putem sta de vorbă cu Zeii inefabili. În lumile superioare putem studia la picioarele Maestrului. Astfel, ne eliberăm de atâta teorie.

Astfel, bem din izvorul viu al cunoașterii.

Orice devot trebuie să învețe să asculte vocea subtilă. Cu sunetul mistic, devotul poate realiza minuni și miracole.

Dacă devotul vrea să asculte sunetul mistic, concentrarea sa trebuie să fie perfectă. La început, studentul va auzi multe sunete, dar dacă se concentrează cu intensitate asupra cântecului greierului, în cele din urmă va reuși să-l asculte. Atunci, va dobândi victoria. Cu sunetul mistic ajungem inevitabil la Iluminare.

Sunetul mistic, în ultimă sinteză, provine din inima liniștită. Originea îndepărtată a sunetului mistic trebuie să o căutăm în Mama Divină.

Devotul trebuie să se roage mult, cerându-i Mamei Divine să-i acorde grația de a asculta sunetul mistic. Prin grația Mamei Divine, orice devot poate avea fericirea de a asculta sunetul mistic, care ne permite ieșirea instantanee în corp astral.

Devotul care ar vrea să realizeze cu succes aceste practici, trebuie să se dedice meditației interne, când într-adevăr îi va fi suficient de somn. Să știți că orice exercițiu esoteric de meditație, în absența factorului somn, este dăunător, inutil, steril, dăunează minții și ruinează creierul.

Meditația internă trebuie să se combine inteligent cu starea de somn.

Dacă studentul gnostic, din nefericire, nu are la dispoziția sa minunatul animăluț menționat în acest capitol, atunci trebuie să facă să răsune litera S, astfel: SSSSSSSSSSS, ca un șuierat foarte fin și delicat (buzele întredeschise și dinții de sus atingându-se cu dinții de jos). În spatele acestui sunet foarte fin, se află vocea subtilă, ce ne permite ieșirea instantanee în corp astral.

Pentru meditația internă devotul trebuie să aleagă o poziție foarte confortabilă. În continuare vom menționa două poziții foarte comode.POZIȚIA OMULUI MORT

Devotul să se întindă în poziția cadavrului. Să-și așeze brațele pe lângă corp, sprijinite pe pat sau pe jos (unde se află întins). Să-și întindă bine picioarele, cum le au întinse cadavrele; să-și apropie apoi călcâiele între ele, depărtându-și vârfurile picioarelor la dreapta și la stânga în formă de evantai.POZIȚIA STELEI ÎNFLĂCĂRATE

Devotul să se întindă în poziție de stea înflăcărată, depărtând picioarele și brațele la dreapta și la stânga și cu corpul bine relaxat. Astfel, avem figura stelei cu cinci vârfuri. Aceasta este poziția de Maestru. Marii Maeștri folosesc această poziție pentru meditația internă. În fața acestei figuri tenebroșii fug plini de teroare. Când Maestrul se ridică, lasă acolo amprenta sa înflăcărată care-i face să fugă pe tenebroși.

Devoții nu trebuie să mediteze cu stomacul plin. Este necesar ca devoții să renunțe la păcatul lăcomiei. Trebuie să luăm trei mese pe zi.DIETĂ ESOTERICĂ

Mic dejun. Pâine prăjită cu miere de albine și lapte călduț. La micul dejun se pot adăuga câteva fructe.

Prânz. Prânzul trebuie să fie pe bază de legume și fructe. De asemenea se pot mânca orice fel de cereale.

Cină. Lapte călduț și pâine cu miere de albine. Aceasta este tot, nimic mai mult.

Meditația trebuie să se realizeze la ora zece seara. De asemenea trebuie să se mediteze în zori. Dacă studentul practică la 10 seara și în zori, va progresa rapid.

Capitolul XIV

STAREA DE JINASHiperspațiul poate fi demonstrat matematic cu hipergeometria. Știința JINAS aparține hiperspațiului și hipergeometriei.

Dacă cunoaștem volumul, trebuie să acceptăm de asemenea hipervolumul ca bază fundamentală a volumului. Dacă acceptăm sfera geometrică trebuie să acceptăm și hipersfera.

Hiperspațiul permite gnosticilor să realizeze acte extraordinare. Iisus a putut să-și scoată trupul din mormânt după trei zile, datorită hiperspațiului.

De atunci, Maestrul reînviat trăiește cu corpul său în hiperspațiu.

Orice Inițiat care primește Elixirul de Viață lungă, moare dar nu moare. În a treia zi scapă din mormânt folosind hiperspațiul iar mormântul rămâne gol.

Dispariția sau apariția unui corp în spațiul obiectiv tridimensional, sau trecerea unei persoane printr-un zid, se realizează cu succes deplin când se folosește hiperspațiul în mod științific.

Gnosticii științifici își pun corpul fizic în Stare de Jinas, și se mișcă în mod conștient în hiperspațiu.

Când corpul yoghinului se introduce în hiperspațiu, spunem că se află în stare de Jinas.

Yoghinul, în stare Jinas, poate trece prin foc fără să se ardă, poate merge pe ape cum a făcut Iisus, poate pluti în aer. Poate traversa o stâncă sau un zid dintr-o parte în alta fără să sufere nici un rău.

Știința Jinas se bazează pe hiperspațiu și este o ramură specială a fizicii atomice.

Persoanele ignorante, care nu au studiat niciodată în viața lor hipergeometria, neagă stările de Jinas. Acest tip de oameni sunt demni de milă pentru că sunt ignoranți.

Vechea geometrie se bazează pe ipoteza absurdă că printr-un punct dintr-un plan se poate, cu siguranță, trasa o paralelă sau o dreaptă, dar numai una (vorbind în sensul esențial).

Mișcarea Gnostică respinge punctul de vedere euclidian al celor trei dimensiuni cunoscute, ca fiind deja total învechit pentru era atomică.

Așa numita „paralelă unică” (imaginându-se în sensul spațial absolut), se multiplică în interiorul diferitelor dimensiuni ale hiperspațiului.

Atunci deja nu mai este unică.

Paralela unică a lui Euclid este un sofism pentru a prinde în cursă oameni ignoranți. Gnoza respinge acest tip de sofisme.

Mișcarea Gnostică nu poate accepta postulatul indemonstrabil care spune: „Printr-un punct oarecare din mintea noastră se poate trasa o paralelă reală, pentru realitatea vizibilă, și doar una’’.

Paralela unică nu există. Spațiul tridimensional absolut și dogmatic al geometrului Euclid, este indemonstrabil și fals.

Afirmația absurdă că lumea fizică experimentală este unica reală, rezultă a fi un raționament foarte superficial al ignoranților culți care n-au investigat niciodată câmpurile electromagnetice, și așa-numita Protomaterie, ca fiind causa causorum a materiei fizice.

A patra dimensiune este hiperspațială. Gnosticii au sisteme speciale pentru a-și pune corpul fizic în interiorul hiperspațiului.

Gnosticii afirmăm că spațiul infinit interplanetar este curb. Spunem că infinitul trăiește într-o mișcare neîncetată. Afirmăm că există o serie infinită de spații giratorii de diferite dimensiuni care se pătrund și se întrepătrund reciproc fără a se contopi. Spunem că toate aceste spații ale Infinitului înstelat, au formă hiperelipsoidală. Afirmăm că, prin forța minții, omul își poate pune corpul fizic înăuntrul oricărui spațiu giratoriu hiperelipsoidal. Susținem categoric faptul că astrofizica revoluționară va demonstra lumii existența hiperspațiului. Afirmăm că în interiorul unei linii există altele, hiperspațiale.

Afirmăm că Salvatorul lumii trăiește actualmente în hiperspațiu cu același corp pe care l-a avut pe pământul sfânt. Susținem că orice inițiat care primește Elixirul de Viață lungă, moare dar nu moare. Afirmăm că toți aceia care primesc Elixirul de Viață lungă, scapă cu corpul lor fizic a treia zi, profitând de oportunitatea pe care ne-o oferă hiperspațiul.

Aceștia își conservă corpul fizic timp de milioane de ani. Nemuritorul Babaji și sora sa Mataji își conservă corpul de mai multe milioane de ani și vor îndeplini o mare misiune pentru umanitatea viitoarelor a șasea și a șaptea mari rase.

Afirmăm categoric, că oricine lucrează cu Arcanul A.Z.F. poate cere Elixirul de Viață lungă. Aceștia mor dar nu mor. Susținem că orice ființă umană își poate pune corpul fizic în stare de Jinas, în momentul în care vrea, dacă într-adevăr are credință în Mama Divină. Orice înțelept al Artei elementale poate face marele salt. Maeștrii științei Jinas pot scăpa de pe Pământ pentru a trăi pe altă planetă cu corpul fizic pe care-l au aici. Ei își pot duce acest corp de carne și oase pe altă planetă. Acesta este marele salt. Unii oameni cunoscători ai științei Jinas au făcut deja marele salt. Cu Pranayama se obține puterea ce ne permite să ne punem corpul fizic în stare de Jinas. Există multe chei pentru a pune corpul fizic în stare de Jinas. Este urgent să practicăm Pranayama înainte de a folosi aceste chei. Se dovedește interesant că martorii Ida și Pingala, în ultimă sinteză, își au rădăcinile în testiculele drept și stâng ale bărbatului, și în ovarele femeii. Prin această pereche de canale nervoase urcă atomii solari și lunari ai sistemului seminal până la potir (creierul). Cele două fose nazale și organele sexuale se află conectate prin intermediul celor doi martori. Aceasta ne invită să reflectăm. Realmente, Pranayama este, printre altele, un sistem de transmutare sexuală pentru celibatari.

Orice gnostic trebuie să-și înceapă practicile Jinas după ce s-a pregătit intens cu Pranayama. Marii Maeștri ai yogăi, plutesc în aer când practică Pranayama. Poate pluti în aer doar corpul care scapă legii gravitației.

Poate scăpa de această lege numai corpul care se pune în interiorul hiperspațiului.

Cu forța mentală, dirijată în mod conștient, putem pune corpul fizic înăuntrul hiperspațiului. Știința Jinas este o chestiune de vibrație. Deasupra și dedesubtul limitelor percepției obiective există lumi situate în alte dimensiuni. Cu forța gândului putem, prin intermediul anumitor chei ale științei Jinas pe care le dăm în continuare, să accelerăm frecvența oscilatorie și vibrația obișnuită a corpului fizic. Atunci, pătrundem cu corpul în interiorul hiperspațiului. Când oamenii de știință vor obține controlul absolut al mișcării atomice, vor putea pune orice corp în interiorul hiperspațiului. Devoții religiei Jinas, înainte de practicile lor de Pranayama, trebuie să se roage Mamei Divine implorând-o să le dea puterea de a pune corpul fizic în stare de Jinas. Trebuie să se practice foarte mult Pranayama pentru a cuceri puterile Jinas. Studentul trebuie să aleagă cu grijă cheia care îi place cel mai mult pentru a practica știința Jinas. Este urgent ca studentul să înțeleagă că religia Jinas cere castitate absolută și sfințenie supremă.

Amintește-ți, mult iubite discipol, că puterile divine ale științei Jinas sunt foarte sacre. Aceste puteri se pot folosi numai pentru a însănătoși bolnavi de la distanță, pentru a vindeca, pentru a intra în templele Lojii Albe, pentru a studia minunile creației în sânul naturii.

Oricine încearcă să se folosească în mod egoist de puterile Jinas, se va transforma într-un demon oribil și se va rostogoli inevitabil în abis.

Legea este lege. Karma îi pedepsește pe cei care abuzează.

Devotul trebuie să aleagă cheia Jinas care îi place cel mai mult, și să practice cu ea zilnic, în mod intens, până obține victoria.

Această știință nu este pentru cei slabi, nici pentru oamenii nestatornici, schimbători, inconstanți. Această știință este pentru oamenii care au atâta răbdare ca aceea a sfântului Iov. Această știință este pentru oamenii tenaci, neobosiți, curajoși, tari ca oțelul.

Această știință nu este pentru oameni sceptici, acele persoane nu sunt bune pentru știința Jinas.

Această știință nu se poate etala niciodată deoarece Loja Albă o interzice.

Știința Jinas nu este o chestiune de prestidigitație, iluzionism sau altceva de acest gen. Această știință este teribil de divină și se practică numai în secret. Când Autorul acestei cărți a vrut să facă o demonstrație publică a științei JINAS, a intervenit instantaneu Maestrul Moria, spunând: „De zece ani te ajutăm și acum vrei să-ți etalezi puterile?

Puterile sunt foarte sacre. Puterile nu trebuie etalate în public”. De atunci am înțeles că știința Jinas este secretă. Mulți ar vrea demonstrații. Noi, Frații Templului, nu suntem iepuri de laborator. Real este ceea ce fiecare experimentează prin sine însuși.

Nimeni nu poate experimenta în pielea altcuiva.

Noi dăm cheia pentru ca fiecare să experimenteze pe pielea sa. Pe oamenii care sunt plini de îndoieli, pe sceptici, îi sfătuim să nu urmeze aceste studii pentru că pot înnebuni. Lupta antitezelor teribile poate zdruncina creierul scepticilor și poate să-i ducă la casa de nebuni. Știința Jinas este pentru oamenii care au o încredere de nezdruncinat ca oțelul.

Aceasta nu este pentru persoane pline de îndoieli.

Iată în continuare cheile Jinas pentru oamenii plini de credință.PRIMA CHEIE

Devotul să se culce pe partea stângă. Să-și sprijine capul pe palma mâinii stângi. Devotul să adoarmă, să-și supravegheze propriul somn, să devină un paznic al propriului său somn.

Când devotul începe să vadă viziunile proprii visului, să se ridice foarte încet din patul său, dar păstrând starea de somn ca pe o comoară prețioasă. Înainte de a ieși din casa sa, devotul trebuie să facă un mic salt cu intenția de a rămâne plutind în mediul înconjurător. Dacă, făcând micul salt, devotul plutește în ambient, este pentru că corpul său fizic a intrat în stare de Jinas. Dacă devotul nu plutește, este pentru că nu se află în stare de Jinas. Când devotul se află în stare de Jinas, poate ieși din casa sa cu toată încrederea, fără nici o teamă. În stare de Jinas devoții pot călători în locurile cele mai îndepărtate ale Pământului în câteva clipe.

Dacă devotul eșuează în experiment, dacă nu obține din primul moment starea de Jinas, nu trebuie să se descurajeze, să se pună în patul său și să repete experimentul de atâtea ori câte ore și minute are noaptea.

Unii obțin triumful imediat, aceștia sunt cei norocoși, cei care au practicat știința Jinas în antice reîncarnări. Alții, n-au practicat niciodată această știință și trebuie să înceapă prin a obține această putere practicând Pranayama și exersând timp de câțiva ani până să obțină puterile Jinas.

Realmente, această cheie se dovedește a fi o modificare a somnambulismului, un somnambulism voluntar, provocat.

În timpul somnului funcționează teribile energii subconștiente pe care devotul trebuie să le utilizeze ca pe o pârghie pentru a-și pune corpul în hiperspațiu.A DOUA CHEIE

Există o migdală foarte comună numită popular Ochi de Cerb.

Această migdală are minunate puteri Jinas. Devotul trebuie să ațipească ținând în mâna sa această migdală. Devotul să se așeze în aceeași postură a cheii anterioare, dar ținând în mâna sa dreaptă minunata migdală.

Este urgent să ne amintim că această migdală are un geniu elemental minunat care poate să-l ajute pe devot să-și pună corpul în stare de Jinas.

În timpul acestei practici devotul trebuie să ațipească pronunțând mantra INVIA. Atunci, va veni un geniu elemental care îl va ajuta să-și pună corpul în stare de Jinas.

Devotul trebuie să se ridice din patul său păstrând starea de somn precum aurul pur. Înainte de a ieși din casă, devotul trebuie să facă un mic salt cu intenția de a pluti în ambient. Dacă devotul plutește, poate ieși din casa sa în stare de Jinas. Dacă nu va pluti, să repete experimentul ore, sau luni, sau ani, până obține victoria.A TREIA CHEIE

Există un Maestru al cărui nume este OGUARA. Acest Jinas îi ajută realmente pe toți cei care îl cheamă în numele lui Cristos. Devotul se va culca în aceeași poziție anterioară, dar chemându-l pe Jinasul Oguara în numele lui Cristos, spunând: „În numele lui Cristos, prin maiestatea lui Cristos, prin puterea lui Cristos, eu te chem Oguara, Oguara, Oguara. Pune-mi corpul în stare de Jinas”. Să se repete această invocație de foarte multe ori până ce se intră în starea de somn, apoi studentul să se ridice păstrând starea de somn precum aurul pur. Devotul să facă un mic salt cu intenția de a pluti în spațiu. Dacă plutește, este pentru că deja se află în stare de Jinas. Dacă nu plutește, să se pună în pat și să repete experimentul.A PATRA CHEIE

Devotul să se așeze în fața unei mese. Poziția: brațele să fie încrucișate pe masă. Devotul să adoarmă cu capul sprijinit pe brațele sale încrucișate. Devotul trebuie să-i invoce pe Maeștrii Jinas pentru a-l ajuta în aceste practici. Poate să-l cheme pe Babaji (Cristosul yoghin al Indiei) sau pe sora sa Mataji. Poate să-l invoce pe Harpokrates sau pe Sfântul Petru etc. Când studentul începe deja să viseze, să se ridice de pe scaun, fără a face nici un fel de raționamente, automat, instinctiv și păstrând starea de somn precum aurul pur. Atunci, studentul trebuie să facă un salt cât mai mare posibil, cu intenția de a pluti în spațiu.

Devotul trebuie să marcheze pe jos cu un creion, locul exact până unde a ajuns saltul. Zilnic, studentul trebuie să repete experimentul fără odihnă, cu răbdare, desenând mereu o linie pe sol cu un creion pentru a marca lungimea fiecărui salt. Acest sistem este minunat pentru că studentul Jinas va aprecia gradele sale de progres Jinas.

Se poate ca saltul său astăzi să fi fost de un metru lungime, mâine poate să fi crescut cu un centimetru, poimâine cu încă un centimetru etc., astfel, studentul își va măsura cu exactitate progresul Jinas. În cele din urmă va observa cu uimire că, într-o bună zi, a făcut un salt prea lung, un salt ciudat, pe care nici un atlet nu-l poate face, aceste semne îi indică în mod clar progresul său în știința Jinas. După un astfel de salt ciudat, devotul va putea deja să rămână plutind în hiperspațiu, va fi obținut Victoria. Această cheie este formidabilă. Important în ocultism este practica. Oamenii sunt sătui deja de teorii, acum este nevoie de un ocultism practic. Teoreticienii nici nu practică nici nu-i lasă pe alții să practice. Studentul nu trebuie să piardă vremea teoretizând. Este mai bine să practicăm în tăcere. Să păstrăm în secret triumfurile. Trebuie să se păstreze multă tăcere întrucât această știință este secretă. Este mai bine să tăcem. Astfel evităm batjocurile teoreticienilor inutili, care nu practică nici nu-i lasă nici pe alții să practice, aceștia sunt paraziți sociali.A CINCEA CHEIE

În momentul exact al trezirii din somnul obișnuit, studentul poate să sară din patul său instantaneu, fără vreo analiză conștientă sau subconștientă, fără procesul de selecție conceptuală, în mod instinctiv, extaziat de înțelepciune și plin de o credință atât de puternică precum oțelul unei spade foarte bine călite și gata de luptă.

Înainte de a ieși din casă, studentul trebuie să facă un salt iar dacă plutește în ambient, este pentru că trupul său a intrat deja în stare de Jinas. Atunci, studentul se poate îndrepta încotro vrea cu corpul său fizic în stare de Jinas.

Dacă nu va pluti, studentul trebuie să repete experimentul. Cu răbdare se ajunge foarte departe în aceste studii.A ȘASEA CHEIE

Cavalerii tigri ai Mexicului aztec își puneau corpul fizic în stare de Jinas cu ajutorul forței elementale a tigrului.

Unele codexuri mexicane ne prezintă cavalerii tigri îndreptându-se spre templu în chip de tigru. Se spune că atunci când ajungeau la templu își reluau figura umană.

În Mexicul antic, Templul Tigrilor era foarte sacru. Forța elementală a tigrului permite să se pună corpul în stare de Jinas. Studentul poate să se culce pe o piele de tigru. Devotul să ațipească invocându-i pe Devașii care domnesc peste tigri. Să-i implorăm să ne ajute cu forța tigrului.

Devoții azteci ai Ordinului sacru al Tigrilor, se identificau cu tigrul, ațipeau și apoi, păstrând somnul precum aurul pur, se ridicau din patul lor mergând în patru labe ca tigrul. Atunci spuneau plini de credință: „Noi ne aparținem”.

Astfel, cu corpul în Jinas și cu chip de tigru, cavalerii tigri ajungeau la templu. Codexurile mexicane ne spun că acolo își reluau figura umană.

Yoghinii din India se așează să mediteze pe o piele de tigru. Aztecii povestesc că prima Rasă umană a fost devorată de tigrii (simbol al forței divine).

„Fie ca sori de entuziasm să vă lumineze drumul.”

„Fie ca Xhcoc să cânte la trecerea voastră.”

„Fie ca forțele tigrului să vă însoțească.”

„Fie ca licuricii de Înțelepciune să vă ilumineze intelectul.”

„Fie ca Picr foșnitor, să dea umbră odihnelor voastre.”

„Fie ca broaștele de smarald să vă arate cărările, orăcăind fără odihnă.”

„Fie ca ea, natura, să fie darnică cu voi.”

„Fie ca forța universală, să vă binecuvânteze și să vă călăuzească.”

Yoghinul occidental, culcat pe pielea de tigru, și cu corpul dezbrăcat pe jumătate, trebuie să facă practica esoterică a cavalerilor tigrii. Astfel va putea intra în stare de Jinas.A ȘAPTEA CHEIE

Aceia care știu să iasă în corp astral, pot să-și invoce corpul de la distanță.

Primul lucru pe care-l face gnosticul care va lucra cu această cheie, este să iasă în corp astral. Când se află deja departe de corpul său, poate să-l cheme pe oricare dintre Maeștrii Jinas și să-l implore să-i aducă corpul, poate să-l invoce pe Harpokrates, Babaji, Mataji, Sfântul Petru, Oguara etc. Să se roage prin Cristos, să se ceară prin Cristos, să se implore prin puterea lui Cristos. Atunci, geniile Jinas scot corpul din pat și îl aduc devotului care îl cere.

Înainte de a ajunge corpul în fața devotului, se văd mai întâi niște sfere care vin. Ultima sferă este de culoare roșie. În urma acestei sfere vine corpul în stare de Jinas. Când deja corpul se apropie, studentul simte că umerii îi devin grei. Este teribilă emoția care se resimte când corpul vine înaintea noastră. Cel mai curios lucru, care uimește, este atunci când descoperim că și corpul fizic are conștiință și răspunde la ceea ce-l întrebăm.

Devoții trebuie să-și domine în acele momente orice emoție și să-și controleze mintea pentru a nu eșua în experiment. Dacă devotul se lasă pradă emoției, ambii, corp și devot, se întorc instantaneu în pat iar experimentul eșuează.MUNCĂ DE MASĂ

Se numește în ocultism, Muncă de Masă, momentul în care corpul, astfel invocat de la distanță, trebuie să intre inevitabil în corpul sideral al devotului. Această lucrare este dificilă deoarece corpul trebuie să învețe, iar sufletul trebuie să domine emoția și să știe să poruncească.

Corpul trebuie să intre în suflet prin chakra coronară sau Lotusul cu o mie de petale, situată în partea superioară a capului sideral. Devotul trebuie să dea ordin corpului, și corpul ascultă, dacă nu ascultă, este pentru că nu știe, atunci, devotul trebuie să-l învețe.

Trebuie să se ordone corpului să iasă prin capul sideral al corpului astral și să intre în devot prin această poartă. Rezultatul este minunat.

Corpul ascultă și intră în devot. (În planul astral, nu devotul este cel care trebuie să intre în corp. În astral lucrurile sunt diferite. Acolo, corpul este cel care trebuie să intre în devot).

Astfel devoții rămân cu corpul lor în interiorul planului astral. Sistemul Jinas al acestei a șaptea chei, este pentru oamenii deja foarte experimentați în folosirea și mânuirea corpului astral.

Cu corpul în stare de Jinas putem vizita Templele marii Loji Albe și să primim învățătura directă a marilor Maeștri care au inițiat Aurora Creației.

Aceasta este ceea ce se numește ocultism practic, de aceasta este nevoie urgentă acum. Deja studenții diferitelor școli de ocultism au obosit pe bună dreptate de atâta teorie. Din nefericire, ceea mai mare parte a studenților vor să obțină puteri în mod gratuit, fără efort, fără sacrificiu, cât mai comod posibil, repede, în câteva zile, așa, cât ai bate din palme.

Noi trebuie să avertizăm că totul costă în viață, nimic nu se primește în dar. Cel ce vrea să aibă aceste puteri Jinas, trebuie să aibă răbdarea sfântului Iov, curajul tigrului, tenacitatea taurului și o sete nesfârșită de adevărată Înțelepciune divină.

Această știință nu este pentru oamenii inconstanți. Inconstanții, este mai bine să renunțe la aceste studii. Această știință este cu atât mai puțin pentru oameni curioși. Cu Legile cosmice nu ne putem juca nepedepsiți, fără să ne ardem. Legea este Lege, iar ceea ce este sacru trebuie respectat.SUBSTANȚE JINAS

Există multe substanțe care ajută în știința Jinas. Studentul în ocultism trebuie să cunoască aceste substanțe și să le mânuiască. Știința Jinas este teribil de divină. Oul lui Orfeu, Oul de Aur al lui Brahma, Oul Egiptean etc., simbolizează clar Materia Primă a Marii Opere. Din Materia Primă ies universuri, planete, animale, oameni și zeii.

Oul este plin de mari puteri oculte. Oul de găină este folosit pentru stările Jinas.FORMULĂ

Să se încălzească un ou în apă. Să se spargă la partea ascuțită. Să se scoată albușul și gălbenușul. Trebuie să se scoată albușul și gălbenușul prin orificiul făcut în ou.

Să se facă praf coaja oului. Acest praf este folosit de yoghini pentru știința Jinas.

Înainte de a face practicile Jinas, în fiecare noapte, devotul trebuie să-și pună acest praf pe piept și sub brațe, în regiunea axilelor. Apoi, studentul să se acopere bine și să-și înceapă practicile Jinas. Se poate avea o cantitate mai mare din acest praf pentru practicile Jinas.

În aceste prafuri se află marile puteri ale științei Jinas. Aceste prafuri sunt minunate.SFINȚENIE

Studentul care studiază și practică știința Jinas, trebuie, inevitabil, să termine cu trei păcate: Mânia, Lăcomia, Desfrâul. Doar astfel este posibil să evite atacul tenebroșilor. Dacă studentul nu-și corectează aceste defecte, nu va obține nici un progres cu adevărat pozitiv în sensul complet al acestui cuvânt.ÎMBRĂCĂMINTE

Bărbații care se dedică științei Jinas trebuie să folosească pentru practicile lor doar niște pantaloni scurți de culoare galbenă. Atât. Se dovedește a fi mai bine să avem corpul dezbrăcat pentru practicile Jinas, deoarece chakrele se rotesc liber fără impedimentul hainelor.

Femeile care practică știința Jinas, trebuie să folosească pentru practicile lor, o tunică foarte lungă și largă, cât mai largă posibil. Tunica trebuie să fie foarte frumoasă imitând tunicile samaritenelor. Femeia care se dedică științei Jinas nu trebuie să-și taie părul. Părul este realmente simbolul pudorii și al castității la femeie. În vremurile antice, femeilor adultere li se tăia părul. Aceea era pedeapsa lor.

Femeia care practică știința Jinas, nu trebuie să folosească pentru practicile sale costum de baie ca și bărbații, pentru că acest lucru este imoral pentru femeie. Ierarhiile divine pretind modestie, pudoare, castitate.AVERTISMENT

Aceste tunici galbene pentru Jinași, nu sunt pentru a asista la Ritualurile gnostice. Sunt numai pentru știința Jinas.

Tunica galbenă pentru știința Jinas, trebuie să se îmbrace direct pe pielea corpului. Sub tunica largă nu trebuie să se folosească nici o altă îmbrăcăminte.

Capitolul XV

INSTRUMENTE ȘI PARFUMURITrebuie să se dispună întotdeauna de o cameră specială pentru a lucra cu știința JINAS. Totuși, când nu se poate dispune de această cameră specială, chiar dormitorul poate fi transformat într-un adevărat sanctuar.

Existând castitate totul merge foarte bine.

Trebuie să se parfumeze camera zilnic cu cele cinci parfumuri. Aceste cinci parfumuri sunt următoarele: Tămâie, Smirnă, Aloe, Sulf, Camfor.

Este necesar să se picteze pe pragul încăperii, semnul Pentagramei, steaua cu cinci vârfuri. Cele două raze inferioare trebuie să fie spre exterior.

Raza superioară trebuie să rămână spre interior. Această stea se poate desena cu cărbune. De asemenea se poate picta pe o pânză înrămată cu sticlă, și să o punem apoi la căpătâiul patului. În acest caz, unghiul superior va fi în sus, iar cele două unghiuri inferioare în jos.

Încăperea sau camera trebuie să fie toată decorată cu culori galbene.

Covoare sau cuverturi de masă galbene, lumină galbenă, ornamente galbene etc.

Inițiatul, pe lângă pantalonii săi scurți de culoare galbenă, este bine să aibă halatul de casă de culoare galbenă.

În încăperea sau camera de lucru trebuie să fie mereu prezente icoana lui Cristos, a lui Buddha și a Fecioarei. Fie că este reprezentată ca Isis sau ca Mama Cosmică a Indiei, Maria, Tonantzin, sau pur și simplu ca albul porumbel al Spiritului Sfânt. Toate aceste icoane nu reprezintă nici o persoană divină sau umană, ci pur și simplu pe Dumnezeul Mamă.

Știm deja că Dumnezeu ca Tată este Înțelepciune, iar ca Mamă este Iubire.

Ca Tată sălășluiește în Ochiul Înțelepciunii situat între cele două sprâncene. Ca Mamă sălășluiește în Templul-Inimă. Șarpele pe toiag de asemenea o reprezintă pe Mama Divină.

Trebuie să alegem cu grijă simbolul care ne place cel mai mult, și să-l folosim în camera lucru.

Trebuie să avem un altar în cameră, și focul pe altar. Niciodată nu trebuie să lipsească focul din casa unui inițiat.

Aceasta este CARTEA GALBENĂ, aceasta este Înțelepciunea Buddhașilor, aceasta este știința minții cosmice.

Buddhașii folosesc o mantie galbenă. Culoarea lumii mentale este galbenul. Când omul se eliberează de cele patru corpuri de păcat ale sale, este un Buddha. Orice Buddha folosește o mantie galbenă. Raza Cristosului este galben-aurie.

Știința minții constituie cu adevărat CARTEA GALBENĂ. Aceasta este CARTEA GALBENĂ întrucât este știința minții.

Inițiatul trebuie să se retragă zilnic la zece seara pentru a lucra în știința minții.

Inițiatul trebuie să evite cu grijă orice fel de certuri și dispute cu oameni increduli, care nu fac nimic, nici nu-i lasă pe ceilalți să facă ceva, care vor ca lumea să se învârtă în acord cu afirmațiile lor pedante, pline de prostie și de răutate de cea mai joasă speță.

Devoții trebuie să facă baie zilnic. Locuința trebuie să fie mereu ordonată, curată, îngrijită.

Religia Jinas este foarte sacră. Aici, în această Carte Galbenă, am predat știința sacră a Jinașilor, pentru toate ființele umane.

Niciodată nu trebuie să lipsească florile din camera de lucru. Florile, parfumurile, imaginile simbolice, muzica bună, contribuie la formarea unui ambient plin de Înțelepciune și Iubire.CONCLUZIE

Cu infinită bucurie am încheiat această lucrare, pe care o oferim cu umilință bietei umanității suferinde.

Ni s-a spus că există trei raze ale Autorealizării intime. Aceste trei raze sunt: cea mistică, cea a yoghinului și cea a căii căminului familial.

Preaiubiții Gnozei, sprijiniți în bastonul lor, parcurg această cale triplă. Deviza noastră este: Thelema (voință).

Aveți aici, mult iubiților, o carte de ocultism absolut practic. Prin iubirea iubirilor, noi, Frații Templului, vă sfătuim cu infinită umilință să nu vă pierdeți vremea teoretizând. Opiul teoriilor este mai amar decât moartea.

Fiți umili pentru a dobândi Înțelepciunea și după ce o veți dobândi, fiți încă și mai umili.

Practicați învățăturile acestei cărți și vă veți dezvolta puterile voastre divine.

Fiți constanți, mult iubiților, fiți răbdători, aveți încredere absolută în DIVINA MAMĂ KUNDALINI. Doamna întregii adorații își conduce devoții din chakra în chakra.

Când Șarpele Ignic al puterilor noastre magice se trezește, devotul trece prin șase scurte experiențe de neuitat și anume: fericire divină, tremur al corpului și al membrelor, ieșiri în astral, voluptate spirituală, durere în osul coccigian și leșinuri ciudate, somn foarte profund și plin de luciditate spirituală.

Aceste șase semne indică discipolului trezirea lui Kundalini. Așa cum grădinarul își udă grădina internă și delicată, cu nectarul sublim al iubirii, până ce apar fructele delicioase ale Edenului.

CARTEA GALBENĂ este realmente un Manual de esoterism practic. Să știți, mult iubiți discipoli, că acest text este un ghid sigur pe calea Inițierii.

Studiați această carte și practicați cu intensitate și cu supremă răbdare.

O dată cu trezirea lui Kundalini apar multe puteri oculte. Când aceasta se întâmplă aveți mare grijă să nu cădeți în orgoliu. Având aceste puteri, fiți ca cel care nu le are. Recunoașteți-vă propria mizerie și propriul păcat. Refugiați-vă în vid. Voi nu sunteți decât umbra păcătoasă a Aceluia ce nu a păcătuit nicicând.

Dezvoltați-vă puterile interne, dar dizolvați Eul, Eul însuși, Egoul care se reîncarnează. Numai dizolvând Eul, veți obține eliberarea totală.

Eul este o larvă oribilă care ascunsă în diversele profunzimi ale minții.

Când Eul se dizolvă, Acel mare Domn al Luminii intră în suflet și își face în el sălașul.

Noi, Frații Templului, simțim o mare amărăciune când vedem vreun mare Maestru că, în ciuda faptului că și-a trezit Kundalini, păstrează încă viu Eul în adâncimile profunde ale minții.

Mult iubiților, aici aveți o carte pentru a trezi Kundalini și pentru a dezvolta toate puterile oculte. Practicați, mult iubiților, dar dizolvați Eul. Recunoașteți-vă propria mizerie și propriul păcat.

Postiți mult, rugați-vă, călcați cu credință, răbdare și milă pe calea pietroasă ce duce la Niravana.

SAMAEL AUN WEORCartea Galbenă

CUPRINSINTRODUCERE

I. IUBIREA

II. KUNDALINI

III. CEI DOI MARTORI

IV. CÂNT MANTRIC PENTRU TREZIREA LUI KUNDALINI

V. FII ÎNȚELEPCIUNII

VI. URDHVARATA

VII. MAMA COSMICĂ

VIII. PRANAYAMA CRISTICĂ EGIPTEANĂ

IX. TRANSMUTAȚIE SEXUALĂ PENTRU CELIBATARI

ORDINE ȘI DISCIPLINĂ ESOTERICĂ

XI. MEDITAȚIA

XII. PRIMELE EXPERIENȚE DE CLARVIZIUNE ȘI CLARAUDIȚIE

XIII. VOCEA SUBTILĂ

XIV. STAREA DE JINAS

XV. INSTRUMENTE ȘI PARFUMURI

CONCLUZIE