Mesaj de Crăciun 1965-1966

Cunoscut si cu titlurile:  "Știința Muzicii" sau  "Puterea Spirituală a Sunetului"


de

Samael Aun WeorCapitolul I


MUZICA


"La început era Verbul şi Verbul era Dumnezeu"."Acesta era întru început cu Dumnezeu". "Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. În El era viata,
și viața era lumina oamenilor "." Lumina a luminat întunericul, dar întunericul nu a cuprins-o".

Există
în tot cosmosul o scară sonoră cu şapte tonuri. În întreg Universul rezonează cele şapte tonuri ale marii scale cu ritmurile minunate ale focului.

Mahavan și Chotaban sunt ritmuri ale focului ce
susțin Universul ferm în mersul său.

Cei şapte Cosmocratori ai Aurorei Creației celebrează ritualurile focului cântând în temple.

Fără Verbul creator, fără magia
cuvântului, fără muzică, universul nu ar exista, "La început a fost Cuvântul."

Vechi tradiţii arhaice afirm
ă despre cunoaşterea sacrului Heptaparaparshinokh (Legea lui Șapte), a fost reînviată multe secole după catastrofa Atlantidei, de catre doi sfinți frați iniţiati numiti Choon-Kil-Tez şi Choon-Tro-Pel, care în prezent se află pe Planeta Purgatoriu aproape gata pentru a intra în Absolut.

În limbaj oriental se spune că Planeta Purgatoriu este regiunea Atala, prima emanaţie a Absolutului.

Acești doi sfinţi menţionați au fost fraţi gemeni, bunicul celor doi inițiați a fost regele Konuzión care a guvernat cu înţelepciune antica ţară asiatică numită Maralpleicie în acea epocă.

Bunicul rege Konuzión descinde dintr-un înţelept
inițiat Atlant, distins membru al Societății Akhaldana. Numita societate de înțelepți a existat în scufundata Atlantidă înainte de a doua catastrofă transapalniană.

Cei doi
înțelepți fraţi sfinţi au trăit primii ani de viaţă în anticul oraş Gob, în ţara numită Maralpleicie, dar apoi s-au refugiat în ţinutul care mai târziu s-a numit China.

Cei doi
frați inițiați s-au văzut obligați emigreze, plecând din orașul lor natal, atunci când nisipurile au început să-l îngroape. Gob a fost acoperit de nisipuri şi acum acel tărâm este deşertul Gobi.

La
început cei doi fraţi s-au specializat doar în medicină, dar mai târziu au devenit mari invațați şi au trăit în locul numit mai târziu China. Aceşti fraţi inițiați au avut înalta onoare de a fi primii investigatori ai Opiumului. Ei au descoperit Opiumul constă în şapte cristalizări independente subiective cu proprietăţi bine definite. Lucrările ulterioare au venit demonstreze că fiecare din aceste şapte cristalizări independente constau, la rândul lor, în alte şapte proprietăţi sau cristalizări subiective independente şi acestea la rândul lor în alte şapte şi astfel la infinit.

S-a putut constata că există o intimă afinitate între muzică şi culoare, de exemplu, o rază colorată corespunzător, îndreptată către oricare element al opiumului îl transforma într-un alt element activ. Acelaşi rezultat a fost obţinut în cazul în care în loc de raze colorate erau proiectate vibraţiile sonore corespunzătoare ale coardelor unui instrument muzical cunoscut în acea epocă cu numele de dzendvokh. A fost verificat ştiinţific că, dacă facem să treacă orice rază colorată prin orice element activ al opiumului, această rază capătă altă culoare, şi anume culoarea ale cărei vibraţii îi corespund vibrațiile elementului activ.

Dac
ă se trece orice rază colorată prin vibrațiile undei sonore ale coardelor dzendvokh-ului, raza ia o altă culoare, ce corespunde vibrațiilor făcute de acea coardă. Dzendvokh-ul era un instrument muzical formidabil, cu care s-a obținut verificarea puterii notelor muzicale asupra opiumului și în general asupra întregii creaţii.

Dacă o
rază colorată definită şi vibraţii sonore definite cu o exactitate completă, se dirijează asupra oricărui element activ al opiumului -ales între cele care au un numar mai mic de vibraţii decât totalitatea vibrațiilor razei colorate și ale sunetului menţionat anterior- elementul activ al opiumului se transformă într-un alt element activ al acestuia.

Devine interesant de
știut că celor şapte cristalizări subiective ale opiumului le corespund alte şapte și acestora alte şapte, şi aşa mai departe. De asemenea, este interesant de ştiut că scara muzicală septenară corespunde cu cele șapte cristalizări subiective ale opiumului. Multe experimente au venit de asemenea probeze fiecărei dintre cele șapte clasificari subiective ale opiumului îi corespund cele șapte scări subiective ale subconștientului uman.


Dacă muzica poate acţiona asupra cristalizărilor septenare ale opiumului, este logic gândim la fel poate acţiona asupra clasificărilor septenare corespondente ale omului.

Opiumul este minunat, poate capta toate
vibrațiile puternice ale Protocosmosului Inefabil, din păcate, oamenii au folosit opiumul în forma dăunătoare şi în detrimentul organismului. Mulţi sunt cei care au folosit opium pentru a fortifica proprietăţile tenebroase ale abominabilului organ Kundartiguador.

Multe secole după sacrul rascooarno (moarte) al
sfinților fraţi, a existat un rege foarte înţelept care - pe baza acelorași teorii ale iniţiaților menționați - a construit un instrument muzical numit lav-merz-nokh, cu care a putut verifica multe minuni referitoare la muzică. Lucrul minunat al acestui instrument muzical este faptul că aparatul avea patruzeci şi nouă de coarde, de şapte ori şapte, corespunzătoare celor de şapte ori câte şapte manifestări ale energiei universale. Acest aparat era formidabil; avea șapte octave muzicale ce erau relaționate cu cele de șapte ori șapte forme de energie cosmică. Acesta este modul în care rasa umană a acelei epoci a cunoscut în carne și oase "Sacrul Hanziano", sunetul Nirioonossiano al lumii.

Toate substanţele cosmice care apar din şapte surse independente sunt saturate de totalitatea vibraţiilor sonore pe care
menționatul aparat muzical le putea face răsune în spaţiu. Să nu uităm niciodată că universul nostru este compus din şapte dimensiuni şi că fiecare dintre acestea are şapte sub-planuri sau regiuni.

Instrumentul muzical construit de regele Too-Toz, făcea vibreze intens cele șapte dimensiuni și cele patruzeci şi nouă de regiuni mergetice.

Acum avem o muzică
revoluţionară formidabilă şi minunată bazată pe cel de-al 13-lea sunet, dar avem urgentă nevoie de instrumente muzicale precum cel al regelui Too-Toz.

Avem nevoie
revitalizăm vibrațiile sunetului Nirioonossiano al lumii noastre pentru a însufleţi sursele cosmice de substanţe universale și pentru a începe cu succes o nouă eră.

Lumea a fost
creată cu muzica, cu verbul și noi trebuie să o susţinem şi să o revitalizăm cu muzica, cu verbul.

Legea
sacră a Heptaparaparshinokh serveşte ca bază a întregii scări muzicale cu şapte trepte.

Este urgent ca
toți frații gnostici să înţeleagă în acest Crăciun al anului 1965, necesitatea de a studia muzica. Este urgent ca toţi fraţii gnostici cânte mereu cele cinci vocale I, E, O, U, A. Este necesar a întelege valoarea cuvântului şi a nu-l profana cu gânduri nedemne. Este rău vorbești când ar trebui taci, precum și taci când ar trebui vorbești. Există momente când a vorbi este un delict, există momente când a tăcea este, de asemenea. alt delict. Există tăceri delictuoase, există cuvinte infame.

Zeii au creat cu puterea verbului, pentru
la început a fost Verbul, şi Verbul era cu Dumnezeu şi Verbul era Dumnezeu.

Există un limbaj universal de viaţă, care este vorbit doar de îngeri, arhangheli, serafimi, etc.
Când focul sacru înfloreşte pe buzele noastre fecunde făcut Verb, cuvântul devine carne în noi. Toate mantrele cunoscute de ocultiști sunt doar silabe, litere, cuvinte izolate, ale limbajului de Lumină.

"Celui care
știe, cuvântul îi dă putere, nimeni nu l-a rostit, nimeni nu-l va rosti, ci doar acela care l-a întrupat."


CAPITOLUL II

DERVIȘUL BUKHARIAN HADJI-ASVATZ-TROOV

Odată, în timp ce călătorea în acea parte a continentului Asiatic
numită "Bukhara", un mare înţelept venit din locuri necunoscute a reuşit să stabilească relaţii cordiale cu un derviş dansator al cărui nume era Hadji-Zephi-Bogga-Eddin.

El era un om foarte entuziasmat de ezoterismul sacru şi, de fiecare dată când
întâlnea pe cineva în drumul său, îi vorbea despre aceste studii. Când l-a întâlnit pe înţeleptul nostru, bucuria i-a fost mare și a zâmbit fericit iar subiectul pe care l-a abordat atunci a fost despre antica ştiinţă chineză numita "Shat-Chai-Mernis".

Ceea ce
astăzi se știe despre această ştiinţă misterioasă descoperită de cei doi gemeni chinezi inițiați despre care am vorbit în primul capitol al acestui mesaj, sunt doar fragmente ale unui formidabil întreg.

În acele vremuri când încă trăiau în China acești doi gemeni inițiați, aceasta ştiinţa era numită: "TOTALITATEA INFORMAȚIILOR DESPRE LEGEA CELOR 9 ASPECTE".


Anumite fragmente ale acestei auguste
științe au rămas intacte şi s-au transmis din generaţie în generaţie prin intermediul multor frați iniţiați ai marilor mistere.

Înţeleptul din istoria noastră s-a
simțit bucuros să vorbească cu dervişul despre această ştiinţă antică chinezească, despre care atotștiutorii moderni de tip occidental nu știu nimic. Înțeleptul nostru a fost entuziasmat când dervișul i-a propus să-l întâlnească pe un prieten de-al său, un alt derviş care, se pare, a stat în "Bukhara Superioară", departe de toată lumea și s-a dedicat anumitor experimente misterioase legate chiar de această ştiinţă.

Dervişul l-a invitat pe înţeleptul
nostru facă o plimbare prin acei munti din Bukhara Superioară cu frumoasa propunere de a-l vizita pe pustnic. Au călătorit trei zile printre munţi abrupți şi drumurile singuratice i-au condus pe cei doi bărbaţi din această poveste într-un mic defileu între munţii din Bukhara Superioara.

În acest munte, conform acestei povestiri ce a ajuns
până la noi, dervişul i-a cerut înţeleptului să-l ajute dea la o parte o lespede mică de piatră şi când el a făcut acest lucru, celor doi le-a apărut înainte o mică deschidere din marginile căreia porneau două bare de fier.

Povestea spune că dervişul a unit
cele doua bare şi a început să asculte foarte atent iar după câteva momente, a apărut din barele aminitite un sunet straniu şi, spre surprinderea înțeleptului din aceasta povestire, dervişul pronuntă atunci către deschizatură câteva cuvinte într-un limbaj ce îi era complet necunoscut. Când dervişul a terminat de vorbit, cei doi bărbaţi din această poveste au pus lespedea de piatră la loc şi și-au continuat drumul. Au mai avut încă mult de mers printre munţi şi văi adânci până să ajungă la un anumit loc unde s-au oprit în fața unei stânci mari.

Dervişul, într-o stare de mare tensiune, părea să aştepte ceva foarte special. Deodată, o stâncă enormă s-a deschis şi a format o intrare misterioasă care ducea la un fel de peşteră. Cei doi bărbaţi au intrat în peşteră şi au înaintat spre adâncurile misterioase, putând observa că drumul era iluminat pe rând cu gaz şi energie electrică. După ce au parcurs o distanţă considerabilă în peşteră, s-au întâlnit cu un bătrân cu o vârstă indescifrabilă și cu un corp extrem de înalt şi subţire care i-a primit cu saluturile obişnuite şi i-a condus în continuare în interiorul peşterii.

Acesta era prietenul dervişului iar numele lui era Hadji-Asvatz-Troov.
Bătrânul pustnic i-a condus pe cei doi bărbaţi într-o parte foarte confortabilă a peșterii și unde cu toții s-au aşezat pe o saltea care acoperea podeaua şi au mâncat ceea ce se numeşte în Asia, "Bokharia rece", Shila-Plav, servit în oale de lut, pe care bătrânul le-a adus. Cei doi bărbați au discutat cu bătrânul pustnic în timpul cinei, tema a fost, desigur, pasionanta ştiinţă chineză numita Shat-Chai-Mernis.

Stiinţa acestui
bătrân este ştiinţa vibraţiilor. Tot ceea ce este, tot ceea ce a fost, tot ceea ce va fi este supus ştiinţei vibraţiilor. Pustnicul și-a dedicat viaţa studierii vibraţiilor, Shat-Chai-Mernis. Pustnicul a studiat profund teoria asiriană a marelui Mal-Manash și teoria arabă a faimosului învățat Selnehhe-Avaz şi a grecului Pitagora şi, în general, toate teoriile chineze.

Acest om a construit într-o formă modificată monocordul lui Pitagora, faimosul aparat muzical cu care Pitagora
și-a realizat experimentele. Acest aparat era foarte complex şi plin de vibrometre care îi serveau pentru a măsura vibraţiile coardelor. Bătrânul pustnic era un adevărat înțelept şi a construit mai multe aparate pentru a măsura cu precizie vibraţiile. Batranul a spus în antica civilizaţie Tikliamish existau multe aparate speciale pentru a măsura vibraţiile.

Pustnicul a făcut apoi mai multe demonstrații cu vibrațiile muzicale, a suflat aer cu niste foale mici prin tuburile unui instrument muzical de suflat, care a început o melodie monotonă cu cinci tonuri, vibrometrele indicând cu exactitudine numărul de vibrații. Lângă instrumentul muzical era asezat un vas cu flori; atunci când pusnicul a încetat muzica sa monotona, florile din vas erau intacte.


Apoi bătrânul pustnic s-a mutat de la vechiul monocord la pianul cu coadă, echipat de asemenea cu vibrometru pentru a măsura vibraţiile şi a început să apese anumite clape ale pianului pentru a produce aceeaşi melodie monotonă. Atunci când bătrânul în vârstă s-a oprit din cântat, florile, care fuseseră pline de vigoare şi frumuseţe, erau veștejite. În acest fel, bătrânul a demonstrat puterea vibratorie a undelor muzicale asupra materiei.

Sihastrul a împărţit vibraţiile în două clase: vibraţii creative
și vibrații impulsionante. Bătrânul a spus din intestine de capră ar putea fi fabricate coarde speciale pentru a produce vibrații creatoare şi cu instrumente de suflat, cum ar fi trompete, fluiere, etc, se obțin vibrații impulsionante.

După ce a dat câteva alte explicaţii, conform povestirii, pustnicul a adus un plic, hârtie şi creion pentru un alt experiment. El a scris ceva pe hârtie şi apoi a pus-o în plic, pe care apoi l-a atârnat de un cârlig, în faţa celor doi vizitatori; se aşeză la pian şi
cântă din nou o melodie monotonă, dar acum, se repetau în mod constant, în pereche, două sunete din octava cele mai gravă a pianului.

După câteva momente dervişul oaspete nu a mai putut sta nemişcat şi se răsucea agitând piciorul stâng în care simţea o durere teribilă. Dupa o vreme, pustnicul s-a oprit din a mai cânta melodia monotonă şi îndreptându-se către înţeleptul oaspete a spus: "Prieten al prietenului meu, sunteți atât de bun vă ridicați, trageţi de cârlig şi citiți ceea ce este scris înăuntru." Înţeleptul a făcut cele indicate şi atunci când a citit hârtia pusă în plic, aceasta spunea: "Datorită vibraţiilor pianului, fiecăruia dintre voi i se va forma pe piciorul stâng, un furuncul, un inch mai jos de genunchi şi jumătate de inch la jumătatea stângă a piciorului".

Bătrânul ceru celor doi bărbaţi
să-și dezgolească fiecare piciorul stâng, care au fost surprinși descopere pe piciorul stâng al oaspetelui derviş furunculul anunţat; lipsea însă pe piciorul stâng al vizitatorului înţelept. Acesta din urmă avea o vibrație diferită, deoarece era un Maestru venit de pe o altă planetă, şi este clar că vibraţia de acest gen avea o frecvenţă diferită de cea din corpul înţeleptului.

Când pusnicul s-a convins că furunculul lipsea de pe piciorul stâng al înțeleptului, imediat a sărit de la locul său spunând: "Nu poate fi". Şi privea cu uimire cu o privire lunatică; a fost, prin urmare, necesar ca înţeleptul de pe altă planetă să-l facă să înţeleagă că nimic nu a fost greșit şi că mai târziu, când vor fi singuri, îi va spune secretul său.

Multor cititori li se va
părea imposibil ca locuitori ai altor planete să se plimbe pe pământul nostru şi probabil acum râd în mod sceptic, dar așa este. În toate timpurile, pământul nostru a fost vizitat de locuitori ai altor planete.

Vechi tradiţii ne spun că Maestrul Sanat Kummara, fondator al Marelui Colegiu de Iniţiaţi ai Marii Loji Albe, a venit de pe Venus cu corpul său fizic.

Înţeleptul din istoria noastră, era un Maestru venit de pe
altă planetă, dar ţinea secretul.

În alte timpuri, existau instrumente muzicale minunate cu care se făceau experimente formidabile. Știind cum se manevrează undele vibratorii ale sunetului se poate acţiona asupra oricărei substanţe, asupra tuturor formelor de viaţă. Ioan spune: "La început era Verbul, și Verbul era cu Dumnezeu şi Verbul era Dumnezeu".

Într-adevăr
, fără sunet, fără verb, fără cuvânt, sistemul solar în care trăim, ne mişcăm şi avem Fiinţa noastră, nu ar exista. În zorii vieţii, Cosmocratorii au lucrat în templele lor cu Magia Sexuala a Verbului.

Cele două forţe fundamentale nu pot crea prin ele
însele, este nevoie de o a treia forţă, în acord cu Magia Sexuală a Verbului. Orice Maestru puternic în meditaţie poate studia Cosmogeneza în registrele Akashice şi verifica pentru sine munca liturgică a Cosmocratorilor în zorii vieţii. Oricărui iluminat i se prezintă în registrele Akashice templele Cosmocratorilor și munca lor cu vibrațiile.

În fiecare templu se
găsesc așezați pe tronurile lor în orientul interior, un sacerdot şi o sacerdotesă. În fiecare templu există un nivel parter unde sunt toate scaunele şi coloanele templului. Elohim menţionați de scrierile sacre, ocupă acest etaj.

Aceasta este Masoneria primordial
ă, acestea sunt atelierele Cosmocratorilor. Cântă sacerdotul şi cântă sacerdotesa şi cântă toți Elohim ai templului şi vocile lor răsună în Haos.


Astfel au fost realizate ritualurile focului în zorii vieţii, şi cele trei forţe numite masculină, feminină şi neutră au vibrat științific producând multiple fenomene în Materia Primordială. Astfel se fecundează Marea Mamă, materia primă a Marii Opere şi germinea seminţe ale întregii creaţii. Astfel universul Pleromei este născut din Pleroma, astfel întregul sistemul solar este născut.

Magia
sexuală a Verbului a creat acest univers în care trăim, ne mișcăm și avem Fiinţa noastră. Sistemul nostru Solar la început a fost subtil, apoi a devenit din ce în ce mai dens până a ajuns la actuala consistență fizică. Acest Univers este, astfel, un produs al vibrațiilor verbului, al muzicii.


CAPITOLUL III


LEGEA LUI TREI


Dragii
noștrii. Este necesar ca la acest Crăciun al anului 1965 cunoaștem profund Legea lui Trei. Este urgent să ştim care este poziţia pe care o ocupăm în această minunată rază a Creaţiei.

Fiul a venit pe lume pentru a ne salva şi este necesar să ştim ceea ce
este Tatăl, ceea ce este Fiul şi ceea ce este Duhul Sfânt. Toate sacrele Trimurti ale tuturor religiilor corespund celor trei forţe primare ale Universului. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt constituie o trinitate în interiorul Unitătii Vieţii.

Isis, Osiris, Horus; Brahma, Vishnu şi Shiva, etc., sunt Trimurti-le sacre ce reprezintă întotdeauna aceleaşi trei forţe primare. Toate fenomenele cosmice, toată creaţia, se bazează pe cele trei forţe primare.

Oamenii de ştiinţă contemporani recunosc
acțiunea și reacțiunea, forța pozitivă și forța negativă, celulele pozitive şi negative, şi anume, celulele masculine şi feminine, etc, dar ignoră faptul că, fără o a treia forţă neutră sunt imposibile toate fenomenele, întreaga creație. Este pe de-a întregul adevărat că una sau doua forţe nu pot produce nici un fenomen, dar oamenii de știință cred că forţele pozitiv-negativ pot produce toate fenomenele.

Dacă ne-am studia profund astfel, am putea descoperi cele trei forţe
în acțiune. Electricitatea nu este doar pozitivă sau negativă, există energie electrică în forma sa neutră.


Una sau două forţe nu pot produce niciodată nici un fenomen şi de fiecare dată când observăm o stagnare în dezvoltarea unui lucru, putem spune cu certitudine că acolo lipsește a treia forţă.

Cele trei
forțe primare se separă şi se unesc din nou, se divid și se multiplică cosmic. În Absolutul Nemanifestat, cele trei forţe primare constituie o unitate indivizibilă şi auto-conştientă în formă integrală.

În timpul
manifestării cosmice cele trei forţe primare se separă şi se unesc, iar în punctele în care concură, se crează fenomene, lumi, universuri, etc. Aceste trei forţe, în Raza Creației, par a fi trei voințe, trei conștiințe, trei unităţi. Fiecare dintre aceste trei forţe conţine în sine însăși toate posibilităţile celor trei, cu toate acestea, la punctul de convergență, fiecare dintre ele manifestă doar un principiu, pozitivul, negativul şi neutrul. Este interesant poți vedea cele trei forţe în acţiune, ele se separă, se îndepărtează și apoi se reîntâlnesc pentru a forma noi trinităţi diferite care dau naştere unor noi lumi, noi creaţii cosmice.

În Absolut
cele trei forţe sunt Logosul Unic, diversitatea în unitatea totală, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, constituind un Tot Omni-conştient şi Atot-milostiv.

Maestrul G., vorbind discipolilor săi despre Legea lui Trei a spus:

"Să ne imaginăm Absolutul ca un cerc în care există un număr de alte cercuri, ca fiind lumi de ordin secund; luăm unul dintre aceste cercuri; numerotăm Absolutul cu numărul unu deoarece cele trei forţe constituie un întreg în El; numerotăm cercurile mici cu numărul trei pentru că într-o lume de ordin secund, cele trei forţe sunt divizate. Cele trei forțe se divid în lumile de ordin secund creând (fabricând) lumi noi, lumi de ordin trei, unindu-se în fiecare dintre ele. luăm una dintre aceste lumi, lumi de ordin trei, create (fabricate) de către cele trei forţe care acum acţionează semi-mecanic, încetând mai depindă de voința unica a Absolutului și începând depindă de trei legi mecanice. Aceste lumi au fost create de către cele trei forţe şi, fiind create, manifestă trei forţe noi proprii, atfel încât numărul forţelor care acţionează în lumile de ordin trei va fi în total şase. În diagramă se notează cercul de ordin trei cu numărul şase (3 +3).
La rândul lor, aceste lumi crează noi lumi, lumi de ordinul patru; în lumile de ordin patru acționează trei forţe ale lumii de ordin secund, şase forţe ale lumii de ordin trei şi trei forţe proprii, în total, douăsprezece forţe. luăm una din aceste lumi şi o numerotăm cu numarul doisprezece (3 + 6 +3). Deoarece sunt supuse unui numar mai mare de legi, aceste lumi se află mai departe de voința Absolutului şi sunt chiar mai mecanice. Lumile create în aceasta din urmă se află sub guvernarea a douăzeci şi patru de forțe (3 + 6 + 12 + 3). Lumile create de acestea sunt, la rândul lor, guvernate de 48 de forțe și această sumă rezultă astfel: Trei forţe ce rezultă din lumea ce urmeaza imediat după Absolut, 6 ale celei următoare, 12 ale celei ce îi urmează, 24 a celei din urma acestora și 3 proprii (3 + 6 + 12 + 24 +3 ), în total 48.
Lumile create în lumile 48, vor fi guvernate de 96 de forțe (3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 3). Lumile de ordinul următor vor fi guvernate de 192 forțe, şi aşa mai departe."

Dacă vom analiza în profunzime aceste calcule matematice ale Maestrului G., trebuie
înţelegem că lumea cu 96 de legi este primul plan scufundat în abis și lumea cu 192 de legi corespunde celui de-al doilea plan scufundat în Abis. Abisul este Regatul Mineral şi este situat sub suprafaţa pământului. Abisul este Tartarul grecesc, Avitchi-ul Hindus, Avernus-ul roman, Infernul creştin, etc., etc.

Abisul are şapte regiuni atomice scufundate, acestea sunt Infernurile Atomice ale Naturii. Legea lui Trei ne permite să ştim câte legi
guvernează fiecare regiune scufundată a Infernului. Dacă în lumea cu 48 de legi, care este lumea celulară în care trăim, şi unde totul este mecanic și nici pe departe nu se face voia Absolutului, ce să spunem de Regatul Mineral? În regatul mineral trăiesc cei pierduți, viața în regnul mineral este foarte departe de voința Absolutului. În regatul mineral scufundat nici măcar nu este amintită voința Absolutului. Raza Creaţiei începe în Absolut şi se termină în Infern. Ordinea în Raza Creației este aceasta:

1 - ABSOLUTUL.
2 - TOATE LUMILE.

3 - TOȚI SORII.

4 - SOARELE.
5 - TOATE PLANETELE.
6 - PĂMÂNTUL.
7 - INFERNUL.

Regretăm trebuie nu fim de acord cu Maestrul G., cu privire la chestiunea Lunii, Maestrul G. consideră că Raza Creaţiei începe în Absolut şi se termină pe Lună. Maestrul G., presupune că Luna este un fragment desprins de Pământ într-un trecut antic îndepărtat. Maestrul G. crede că Luna este o lume care este născută şi care se alimentează cu vitalitatea terestră.

Cei
care am fost activi în Ziua Cosmică trecută, ştim bine că Luna a fost o lume asemănătoare Pământului, o lume supusă multor procese evolutive și involutive, o lume ce a avut viaţă din belşug şi care a murit, Luna este un cadavru. Luna aparține trecutului Razei Creației. Luna nu apartine Razei Creației actuale.

Influenţa
lunară este de tip subconştient scufundat și controlează regiunile tenebroase ale abisului terestru, de aceea amintitele regiuni sunt denumite în ezoterism regiuni sublunare scufundate. Acesta este întunericul de afară, de unde se aude plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Noi trăim în mod normal în această lume
celulară a celor 48 de legi şi este foarte interesant de știut faptul că celulelor germinale din care apare în gestaţie organismul uman are 48 de cromozomi. Dacă în lume - în toate lumile de al treilea ordin create de cele trei forţe, care deja acţionează semi-mecanic - nu se mai face voinţa Absolutului, cu atât mai puțin se face în această lume cu 48 de legi în care trăim, mişcăm şi avem Ființa noastră. O singură consolare ne rămâne (chiar dacă în fond este teribilă), şi anume sub noi, sub suprafaţa pământului, există lumi cu 96 şi 192 de forțe şi chiar mai multe şi care sunt înspăimântător mai complicate şi teribil de materialiste, în care nici măcar nu își amintescexistă voința Absolutului.

Absolutul creează planul
său cosmic în lumea celor Trei Legi şi de acolo totul continuă în mod mecanic. Suntem separați de Absolut de 48 de Legi Mecanice care ne fac viaţa extrem de mecanică și teribil de plictisitoare.

Dacă ne vom fabrica un corp astral
adevărat (a nu se confunda acesta cu corpul de dorinţe despre care vorbește Max Heindel), ne eliberăm de jumătate dintre aceste legi şi ajungem să fim supuși celor 24 de ordine de Legi care guvernează lumea planetară cu înţelepciune. A-ți fabrica un Corp Solar, adică un Corp Astral autentic, înseamnă de fapt a fi cu un pas mai aproape de Absolut. Dacă după ce am fabricat Corpul Astral, ne oferim luxul de a fabrica Corpul Mental, (a nu se confunda acesta cu mentalul pe care îl utilizează în mod normal vii și morții și care este de tip lunar-animal) vom face un alt pas mare spre Absolut şi devenim supus celor 12 legi solare. Dacă ne fabricăm Corpul de Voinţă Conştientă sau Corpul Cauzal (a nu se confunda acesta cu esenţa animică depozitată în mintea lunara), atunci ne eliberăm de cele 12 legi solare şi devenim supuși celor 6 ordine de legi cosmice, acest lucru ar însemna a face un al treilea pas spre Absolut.

Al patrulea pas ne duce la Absolutul
însuși, la Protocosmosul divin, care este guvernat de doar 3 legi. Protocosmosul este spiritul divin şi se află scufundat în sânul Absolutului. Toți sorii și lumile Protocosmosului sunt constituite din substanţa divină a Spiritului Divin.

Putem urca sau coborî
- reîntoarce în Absolut sau descinde în Regnul Mineral. Sufletele care intră în regnul mineral sunt supuse mai întâi la 96 de legi, apoi la 192 şi, după cum involuează în acel regn mineral, se complică cu numar mai mare şi mai mare de Legi. Cei care intră în Abisul mineral involuând, regresând, trec prin regnul animal, vegetal şi mineral. Atunci când cei pierduți ajung la starea minerală, atunci când se fosilizează total dedesubtul scoarței pământului, apoi se dezintegrează într-adevăr, sunt reduși la praf. Abisul este creuzetul de turnare, este necesar ca tenebroșii să se dezintegreze în Abis pentru ca Esența, Sufletul, să se elibereze şi să se întoarcă la Spiritul Său Divin de unde într-o zi va ieși. În creuzetul de turnare sufletele pietrificate sunt topite în procesul cosmic simbolizat de Ibsen ca topitor-turnător de nasturi în "Peer Gynt".

Este evident că, în sine, o asemenea topire a formelor pietrificate și rigide ce și-au pierdut puterea de se a dezvolta aduce suferinţe înspăimântătoare şi teribile amărăciuni indescriptibile. Obiectivul creuzetului pentru topire este de a restaura produsul psihic defectuos, de a îl readuce la starea sa naturală de puritate primitivă şi a îl elibera de corpurile lunare dupa dezintegrarea Ego-ului prin intermediul scufundării în involuție. În creuzetul de topire cosmică se reduc la praf corpurile lunare și Ego-ul. Doar reducându-se la praf Ego-ul și corpurile lunare se poate elibera din Abis Esența, Sufletul, principiul psihic.

Un înţelept autor a spus: "
Coborârea în infern este, prin urmare, un voiaj către înapoi, în involuţie, o imersiune într-o densitate în continuă creştere, în obscuritate, rigiditate şi într-o monotonie de neconceput a timpului; o prăbușire către înapoi prin ere în haosul primitiv, de unde ascensiunea infinită spre cunoaşterea lui Dumnezeu trebuie să înceapă încă o dată de la început".

Cartea Tibetană a Morţii spune, referindu-se la Abis: "
Dacă ești atașat, vei cădea în infernuri; vei fi blocat în mizeria unor chinuri insuportabile, fără nici o scăpare".


Dante plasează Infernul în interiorul Pământului şi îl considera format din sfere concentrice de densitate crescătoare, aceste sfere fiind de tip sublunar. Fiecare dintre aceste sfere scufundate este guvernată de un număr copleşitor de legi care ar putea începe cu 96, continua cu 192 şi s-ar multiplica succesiv în acord cu Legea lui Trei.

Un Maestru, vorbind despre infern, spunea: "
Acesta este Naraka hindus sub pământuri şi sub ape. Acesta este Aralu babilonian. Teritoriul fără de întoarcere, regiunea obscurității, casa în care cel ce intră nu merge mai departe, drumul pe care călătorul niciodată nu se întoarce, casa ai cărui locuitori nu văd niciodată lumina, regiunea unde praful este pâinea lor şi noroiul mâncarea. Acesta este Tartarul grec la care ducea gura pământului unde curgea foc, râuri enorme de foc și râuri de noroi, o cavernă în pământ, care este cea mai mare dintre toate, şi, de asemenea, se traversează întreg pământul".

"
Cei considerați incurabili sunt aruncați de către înger în Tartar şi de aici nu ies niciodată. Este Amenti egiptean reprezentat în planul cosmic al Marii Piramide de o cameră de piatră întunecată la o sută de picioare sub pământ, a cărei podea a fost lăsată informă şi cărui pasaj final nu duce nicăieri".

Infern vine de la cuvântul latin "Infernus" şi acest cuvânt înseamnă regiune
inferioară. Regiunea inferioară nu este regiunea celulară în care trăim, regiunea inferioară este Sub-Terrană, Regnul Mineral scufundat sub suprafața scoarţei terestre. Infernul este, prin urmare, o lumea subterană, cu şapte regiuni, în interiorul pământului. Litosfera este regnul mineralelor și barisfera este regnul metalelor.

Mai devreme sau mai târziu, toate ființele umane, se identifică cu regnul mineral datorită persistenţei lor în fărădelege şi sfârșesc prin a intra în cele din urmă în regnul mineral și a împărtăşi soarta mineralelor. Procesele geologice şi timpul geologic sunt oribil de lente şi dureroase. Sunt rare fiinţele umane care reușesc să se elibereze de cele 48, 24, 12 şi 6 legi pentru a intra în Absolut. Omenirea, ca întreg, preferă întotdeauna să treaca de la cele 48 de legi la cele 96. Este mai uşor a intra în lumea cu cele 96 de legi decât a te elibera de cele 48 şi omenirea preferă întotdeauna ce e mai uşor. Omenirii îi place să aibă o inimă de cremene, de piatra, etc. Omenirii îi place să se identifice cu regnul mineral şi să împărtăşască soarta mineralelor.

Toate infernurile religioase sunt simboluri ale regnului mineral, Infernurile Atomice ale Naturii constituie Lumea Subteran
ă Minerală. Normal, natural, este ca aproape întreaga umanitate să intre în regnul mineral. Straniu, revoluţionar, este ca unii să se auto-realizeze și să se elibereze de toate legile intrând în Absolut.

A te elibera de cele 48 de legi, de cele 24, de cele 12 şi cele 6, înseamnă a face teribile super-eforturi iar oamenilor nu le plac aceste super-eforturi. Oamenii doresc întotdeauna ce e mai comod, ce e mai uşor şi de aceea aproape toate fiinţele umane mai devreme sau mai
târziu, încetează să se mai nască pentru a intra în lumea subterană a celor 96 de legi.

Numai prin Revoluţia Conştiinţei ne putem elibera de cele 48 de legi, de cele 24, de cele 12
și de cele 6, dar oamenii nu le place Revoluția Conștiintei. Oamenii preferă danseze, să bea, să fornice, să adultereze, să se îmbete, să câștige mulți bani, etc., etc. pentru că acestea sunt mai comode decât Revoluţia Conștiinței.

Revoluţia
Conștiinței are trei factori ce nu plac oamenilor:


1 - Moarte

2 - Naștere

3 - Sacrificiu pentru umanitate.

Acești trei factori le sunt foarte dificili oamenilor, puțini sunt aceia care doresc să moară, adică să își dezintegreze iubitul Ego. Rari sunt aceia care într-adevăr se decid efectueze conexiunea sexuală fără ejacularea semenului cu scopul de a fabrica legitimul Corp Astral, autenticul Mental şi adevăratul Cauzal sau Corp al Voinței Conştiente. Rari sunt aceia care sunt hotărâți să se sacrifice pentru mântuirea lumii. Oamenii preferă să se bucure de plăcerile pământești şi apoi să intre în lumea subterană Minerală pentru a suferi soarta mineralelor; astfel este mai uşor, mai comod, mai confortabil. Revoluţia Conştiinţei necesită teribile supra-eforturi şi oamenilor nu le plac lucrurile incomode.


CAPITOLUL IV

MATERIALITATEA COSMICĂ


Ştiinţa muzicii, acţionând, cu combinaţia corectă -din punct de vedere ştiinţific şi matematic- de vibrații, asupra materiei prime a Marii Opere, asupra Ens-Seminis haotic şi pre-cosmic, generează şapte ordine de lumi cu șapte stări de materialitate. Şcolile ezoterice ne învaţă că în lume există şapte planuri de Conștiința Cosmică.

Nu putem uita, de asemenea, că în interiorul lumii noastre, sub suprafaţa pământului, există şapte regiuni atomice scufundate, acestea sunt Infernurile Atomice ale Naturii.

Sfantu
l Heptaparaparshinokh (Legea lui Șapte) este fundamentală pentru întreaga creaţie.

Vibraţiile sonore ale celor şapte centri de
gravitație originează toate procesele TROGOAUTOEGOCRATICE (alimentarea reciprocă a tot ceea ce există). Până la urmă, aceste procese sunt cele ce au cristalizat toate concentraţiile de lumi.

Muzica, verbul, genereaz
ă succesiunile acestor procese de fuziune mutuală a vibraţiilor. Datorită acestei legi de alimentare reciprocă a tot ceea ce există, sub impulsul ştiinţific al vibraţiilor sonore, unele vibraţii se îndepartează de altele iar substanţele cosmice de diferite densităţi şi vitalități se unesc şi se despart între ele formând concentrări mari şi mici relativ independente, având ca rezultat tot acest Univers.

Primul ordin de lumi este foarte spiritual şi este în sânul Aceluia care nu are nume. Al doilea ordin de lumi are
un tip de materialitate mai mare. În al treilea ordin de lumi materialitatea creşte şi aşa mai departe; în fiecare dintre cele şapte ordine există o scară septenară a materialității.

Lumea, universul în general, constă în vibraţii şi materii. E = mc
2 : "Energia este egală cu masa ori viteza luminii la pătrat". "Masa se transformă în energie, energia se transformă în masă".

Materia este într-o stare vibratorie, viteza vibraţiei este invers proporţional cu densitatea materiei.

Fiecare atom din ordinul întâi de lumi, el singur, conţine
înăuntrul său un atom al Absolutului şi, prin urmare, primul ordin de lumi este spiritual sută la sută. Fiecare atom din ordinul al doilea de lumi conţine trei atomi ai Absolutului şi, prin urmare, are puțin mai multă materialitate fiind totuși încă foarte spiritual. Fiecare atom din ordinul al treilea de lumi conţine în sine şase atomi ai Absolutului şi este clar că materialismul este și mai mare. Fiecare atom din ordinul al patrulea de lumi conţine în sine douăsprezece particule primordiale, adică doisprezece atomi ai Absolutului şi, prin urmare, este logic să spunem că ordinul al patrulea de lumi are o materialitate mult mai mare decât cele trei ordine precedente. Fiecare atom din ordinul al cincilea de lumi are înăuntrul sau douăzeci şi patru de atomi ai Absolutului şi, prin urmare, este clar că materialitatea este mult mai mare.

Noi, biete animale intelectuale condamnate din nefericire la suferința vieții, avem într-adevăr greaua soartă de a exista în acest îndepărtat și obscur colţ al Universului, care aparține unui al şaselea ordin de lumi. Fiecare atom din lumea noastră de 48 de legi, conţine înăuntrul său 48 de atomi ai Absolutului. Materialitatea lumii noastre este oribilă şi tot ceea ce se obține cu supremă ușurință în lumile cu 12, 6 sau 3 legi se obține aici prin sacrificiu de sânge și suferinţă nespusă.

Dedesubtul nostru se
află Lumea Subterană unde materialitatea este îngrozitor de oribilă. Prima regiune a Abisului are atomi conţinând fiecare în sine nu mai puţin de 96 legi, nouăzeci şi şase de particule primare, nouăzeci şi şase atomi ai Absolutului. În a doua regiune a regnului mineral, fiecare atom are o sută nouăzeci și doi de atomi ai Absolutului şi aşa mai departe.

Regnul mineral, este, ca urmare
înspăimântător de materialist şi de aceea viața subterană este cu adevărat un iad. Dar ar trebui să clarificăm faptul că Infernul are misiunea sa, este crematoriul cosmic şi, prin urmare, este necesar.


Cineva a spus, "Infern vine de la cuvântul latin 'Infernus', regiune inferioară, şi, de aceea, infern este această lume în care trăim". Acest cineva a greşit, deoarece această regiune celulară în care trăim nu este regiunea inferioară.

Trăim
în al şaselea ordin de lumi guvernate de 48 de legi iar cel inferior este al şaptelea, în acord cu Legea lui Şapte. Ştim că lumea a șaptea este lumea Subterană a cărei primă regiune este guvernată de 96 legi.

Infernul nu este un loc cu
flăcări, Infernul este lumea de dedesubt, lumea subterană, cu toate acestea, este logic să spunem că flăcările pasiunii ard în lumea subterană. Toate Infernurile religiilor sunt doar simboluri ale lumii subterane. Timpul în regnul mineral este timpul pietrelor, timp îngrozitor de lent şi teribil de plictisitor. Fiecare mic eveniment în lumea subterană echivalează cu 80 de ani, 800 de ani, 8000 şi 80.000 de ani.

Cei
pierduți de pe anticul Pământ-Lună, numiți Luciferi, Ahrimani și Anagarika cu turbane roşii, mai trăiesc încă în acest regn mineral scufundat şi ei cred că merg foarte bine, că progresează. Cei pierduți vor crede întotdeauna că merg foarte bine şi sunt plini de bune intenţii.


CAPITOLUL V

NATURA

Sărmanul animal intelectual în mod greșit numit om își poate dezvolta toate posibilităţile sale oculte dacă așa își dorește, dar dezvoltarea tuturor acestor posibilități nu este de fapt o lege. Legea pentru omul-maşină este de a se naşte, creşte, reproduce şi muri în cercul vicios al legilor mecanice ale Naturii.

Isus Cristos, a
cărui Naștere o celebrăm în seara aceasta cu ritualuri şi sărbatoare, a spus urmatoarele: "Străduiți-vă să intrați prin poarta îngustă, pentru că eu vă spun că mulţi vor încerca să intre şi nu vor putea"[Luca 13:24]. Îngustă este poarta şi strâmtă este calea ce duce la dezvoltarea tuturor posibilităţilor omului, dar foarte puţini sunt cei care găsesc această poartă și acestă cale.

Drumul care duce la dezvoltarea tuturor posibilităţilor oculte ale omului, este, de fapt, împotriva Naturii, împotriva Cosmosului,
împotriva vieţii sociale comune și obişnuite, împotriva lui însuşi, împotriva a tot şi împotriva tuturor. Aceasta explică de ce drumul este atât de dificil şi exclusivist, de aceea a fost numit "Calea lui Tăișului de Cuțit". Acest drum este foarte amar, mai amar decât fierea, este opusul vieţii obişnuite, în viaţa de zi cu zi; se bazează pe o altă clasă de principii, este supusă altor legi.

Sărmanul animal intelectual în mod greşit numit om își poate dezvolta toate posibilitatile sale, dacă aceasta dorește, dar tot astfel, posibilitățile sale pot rămâne nedezvoltate sau, de asemenea, pot fi pierdute total. Mulţi pseudo-ocultiști şi pseudo-ezoterişti presupun în mod greşit că aceste posibilităţi pot fi dezvoltate prin înţeleapta lege a evoluţiei, însă acest concept este complet fals, deoarece nici o mecanică nu poate dezvolta toate posibilităţile noastre latente.

Auto-Realizarea Intim
ă a omului nu este niciodată produsul unei mecanici, ci rezultatul unei munci conştiente făcută cu răbdare şi durere pentru noi înşine şi în noi înşine. Numai prin munci auto-conștiente succesive şi neîntrerupte în noi înşine ne putem dezvolta toate posibilitatile ascunse.

Legea
Evoluției şi Progresului şi Legea Involuţiei şi Regresului sunt două legi mecanice ce lucrează într-o formă armonioasă şi coordonată în întreaga Natură. Totul evoluează şi involuționează, avansează şi regresează; există evoluţie în toate organismele care se nasc şi se dezvoltă, există involuție în toate organismele ce îmbătrânesc şi mor.

În viaţa de fiecare zi
, cu toate aceste şcoli pseudo-ezoterice, pseudo-ocultiste, spiritiste, științifice, etc., nu există nimic care are toate posibilităţile Drumului, eventual, mai devreme sau mai târziu ne pot duce doar către moarte, nu ne pot duce la nimic altceva. Calea Tăișului de Cuțit, este plină de pericole în interior şi în afară. Este foarte rar acela ce găseşte Drumul, dar și mai rar este să găsești pe cineva care nu abandonează Drumul şi atinge scopul.

În lume există multe şcoli pseudo-ezoterice şi pseudo-ocultiste cu intenţii foarte bune şi frumoase studii ce nu aduc nici un prejudiciu ci beneficii tuturor, dar acesta nu este Drumul. Desigur, Drumul este prea ascuns, îngust şi mai rău încă,
înspăimântător de dificil. Drumul nu place decât câtorva puțini, pseudo-ezoteriștii, pseudo-ocultiştii şi membrii multor secte foarte frumoase, urăsc Drumul şi îl califică drept magie neagră.

Evoluţia mecanică a animalului intelectual
în mod greşit numit om, este necesară pentru Natură până la un anumit punct foarte bine definit. Dincolo de acest punct, evoluția mecanică a bipedului uman, nu este doar inutilă pentru Natura, dar, de asemenea, în detrimentul acesteia.

Procesele evolutive şi involutive ale
umanității corespund perioadelor de evoluţie şi involuţie ale planetelor în spaţiu. În esenţă, spunem că în realitate omenirea nu evoluează; se produc multe schimbări la periferia Conștiinței umane, dar nici unul în centrul Conştiinţei umane.

Mulţimile care l-au ovaţionat pe Nero şi au cerut crucificarea lui Iisus Cristos, mulţimile care au aruncat cu
satisfacție pietre în profeţi, au rămas tot aceleaşi, și-au schimbat corpul și obiceiurile; Esenţa rămâne neschimbată, nu a progresat.

Planete
le produc schimbări uneori evolutive, alteori involutive în periferia animalului intelectual, noi civilizații se ridică și se prăbușesc dar Sufletul, Esenţa rămâne aceeaşi. Acest trist furnicar uman trăiește pe suprafaţa Terrei pentru a îndeplini scopurile şi necesitățile Naturii. Pământul nu risipește nimic pentru că vrea să trăiască şi să utilizeze în mod egal atât produsele evoluţiei precum și ale involuției, deşi, în fiecare caz scopurile sunt total diferite.

Animalul intelectual se poate converti
într-un Om adevărat prin Auto-Realizarea Intimă, însă Auto-Realizarea întregii mase umane nu este numai imposibilă, ci, de asemenea, prejudicioasă pentru planeta pe care trăim. Natura nu are nevoie de Auto-Realizarea Intimă a omului, acest lucru este chiar contrar propriilor sale interese; pentru acest motiv, există anumite forţe foarte speciale, din păcate negre, care se opun violent Auto-Realizarii Intime a mulţimilor umane.

În epoca faimoasei civilizaţii Tikliamishiana care a existat cu multe secole înainte de apariția Babiloniei, viaţa în general a umanității era împărţită în două curente. Evanghelia Creştină ne vorbește despre două turme: turma de oi şi turma de capre. Nu este nici o îndoială că aproape toate fiinţele umane ce populează Pământul, aparţin, de fapt și de drept, regatului caprelor.

Natura
își inghite proprii săi fii, Natura își mănâncă caprele, care sunt la fel de numeroase precum nisipul mării. Viaţa umană pe Pământ curge în două curente: acela al oilor și acela al caprelor.

Omul care posed
ă în mod real și cu adevărat Ființa, Intimul, urmează curentul râului vieţii. Omul care nu posedă Ființa urmează curentul râului tenebros al morții. Râul vieţii se pierde în oceanul Spiritului Universal de Viaţă. Râul mortii se pierde între crăpăturile regiunilor profunde ale pământului. Pământul are nevoie de hrană şi râul mortii i-o aduce în apele sale negre.

Procesele involutive care
au loc în interiorul planetei Terra nu ar putea exista fără activitatea oamenilor cu piele de capră care intră în lumea subterană. În spatele tuturor acestor mecanisme ale lumii, în spatele tuturor acestor procese chimice care structurează roca dură, se află psihicul colectiv al oamenilor cu piele de capră. Tenebroșii dau consistența fizică fierului, cremenei şi granitului. Dacă printr-un oarecare procedeu i-am extrage din Infern (Regnul Mineral) pe toți tenebroșii care îl populează, roca dură și-ar pierde consistenţa, duritatea şi ar deveni elastică, plastică, inutilă; atunci sfârşitul său ar fi un fapt inevitabil.

Prima eliberare a omului constă,
în mod precis, în posibilitatea de a trece de la curentul tenebros care este predestinat să dispară în profunditățile pământului, la curentul luminos care ar trebui să se reverse în oceanul Marii Lumini.

Nu este uşor să treci de la curentul negru la curentul alb, deoarece pentru
această trecere este urgent să renunţi la tot ceea ce ne place şi ne pare o binecuvântare, la tot ceea ce ne pare foarte romantic și prețios, etc. Este necesar să murim pentru lume, să dizolvăm Ego-ul, să abandonăm ceea ce are savoarea deliciilor și pasiunii, etc.

Este necesar să te naşti şi aceasta este o munc
ă cu grâul, cu sămânţa, o problemă sexuală. Este indispensabil să îi iubim pe semenii noștri şi să ne sacrificăm total pentru ei. Drumul este mai amar decât fierea şi Naturii nu îi convine, deoarece este contrar proiectelor sale.

Regnul Mineral (Infernul), se
hrănește cu umanitatea, umanitatea este o parte a vieţii organice a Pământului, hrana Pământului. Dacă întreaga umanitate s-ar Auto-Realiza aceasta ar fi fatal pentru Regnul Mineral. Natura se opune Auto-Realizarii omului, deoarece aceasta este contrară propriilor sale interese; normalul, naturalul este ca umanitatea să fie înghiţită de Regnul Mineral.

Isus Cristos a spus, "
Dintr-o mie care mă caută, unul mă găsește, dintr-o mie care mă găsesc, unul mă urmează și dintr-o mie care mă urmează, unul este al meu".


CAPITOLUL VI

REVOLUŢIA CONȘTIINȚEI

Revoluţia Conştiinţei este a CINCEA EVANGHELIE, avem urgent nevoie de o schimbare radicală, totală şi definitivă, iar acest lucru este posibil doar prin Revoluţia
Conștiinței. Auto-Realizarea Intimă este posibilă numai în indivizi izolaţi, cu ajutorul cunoaşterii şi a metodelor adecvate. O astfel de revoluţie intimă poate apărea numai înlăuntrul individului şi este de fapt contrar intereselor Naturii.

Dezvoltarea tuturor posibilităţilor oculte în animalul intelectual nu este necesară, cu o
excepție unică și exclusivă: pentru sine însuși; nici Natura, nici altcineva nu este interesat în dezvoltarea de astfel de posibilităţi individuale. Cel mai grav dintre toate aceste lucruri este a ști că nimeni nu este obligat să îl ajute pe individul revoluţionar, nimeni nu are cea mai mică intenţie de a ajuta un revoluţionar din această categorie, acesta este complet singur şi, dacă un Maestru decide să îl orienteze, aceasta înseamnă a avea mult noroc.

Forțele tenebroase care se opun hotărât Auto-Realizării Intime a marilor mase de oameni, deasemenea se opun puternic şi chiar în formă violentă Auto-Realizării Intime a individului revoluţionar. Fiecare om revoluționar trebuie să fie suficient de iscusit pentru a se eschiva forţelor întunericului; dar, din păcate, masele de oameni nu pot să o facă, numai individul revoluționar poate să reușească şi să fie mai abil decât aceste forţe ale întunericului.

Nu există Auto-Realizare obligatorie sau mecanică, Auto-Realizare
a Intimă a omului este rezultatul luptei conştiente. Natura nu are nevoie de Auto-Realizarea Intimă a fiinţei umane, nu o dorește, îi repugnă și luptă împotriva ei cu armele sale cele mai bune. Auto-Realizarea Intimă poate fi doar o nevoie urgentă pentru omul revoluţionar, atunci când el îşi dă seama de cumplita sa situaţie şi de abominabila soartă care îl aşteaptă, aceea de a urma să fie înghiţit cu lăcomie de către Regnul Mineral.

Revoluţia Conştiinţei este posibilă numai în sensul de a câştiga, de a cuceri propriile noastre posibilităţi latente, propriile noastre comori ascunse. Dac
ă întreaga specie umană ar vrea să obțină ceea ce îi aparține, ceea ce este al său de drept, Auto-Realizarea ar deveni imposibilă, pentru că ceea ce este posibil pentru individul revoluţionar, este imposibil pentru mase.

Avantajul
deținut de revoluţionarul separat, este că, în realitate, este prea mic și, până la urmă, pentru marea Natură nu are nici o importanţă existenţa unei maşini în plus sau în minus. Dacă o celulă microscopică din corpul nostru se revoluționează împotriva noastră aceasta nu are nici o importanţă,

însă dacă toate celulele din corpul nostru se revoltă, atunci da, această chestiune este gravă şi mergem la medic pentru a combate această revoluţie cu toate armele ştiinţei. Exact acelaşi lucru se întâmplă în cazul unui individ izolat, este prea mic pentru a influenţa viaţa întregului organism planetar în care trăim, ne mișcăm şi avem Fiinţa noastră.

Cei care afirm
ă că toate fiinţele umane, mai devreme sau mai târziu, ajung la Auto-Realizarea Intimă prin intermediul evoluției Naturii, sunt niște mari mincinoşi, niște impostori; pentru că niciodată nu a existat și nu va exista Auto-Realizare Intimă mecanică.

Auto-Realizarea Intimă este Revoluţia Conştiinţei şi Conștiința niciodată nu se poate revolta în mod inconștient. Revoluţia omului este revoluţia voinţei sale şi nu poate exista niciodată o revoluţie involuntară mecanică. Auto-Realizarea Intimă este rezultatul unor auto-eforturi supreme voluntare şi perfect auto-conştiente. Auto-Realizarea Intimă necesită teribile super-eforturi individuale şi acestea sunt posibile doar prin Revoluţia Conștiinței.

Isus Cristos, a
cărui Naștere o celebrăm în această seară [24 decembrie] 1965, niciodată nu a promis Împărăţia tuturor ființelor umane, Isus subliniază dificultatea de a intra în Împărăție.

"
Pomul care nu face fructe este tăiat şi aruncat în foc". [Matei 7:19]


"Mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi". [Matei 22:14]


"Împărăţia Cerurilor se aseamănă cu un năvod care, aruncat în mare, prinde tot felul de pești; o dată umplut îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă ce este rău. Tot așa va fi și la sfârşitul veacului: îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni şi-i vor arunca în cuptorul cu foc (Regnul Mineral), acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor". [Matei 13:47-50]

Doar omul cu adevărat revoluţionar poate intra în Regatul magiei Albe, Regatul Esoterismul,
în Magis Regnum, Regnum Dei.


Iisus a spus: "Împărăţia Cerurilor se ia cu asalt, și cei ce o iau cu asalt pun mâna pe ea". [Matei 11:12]

Normal, natural, este ca rasa de animale intelectuale
în mod fals numite oameni să cadă în Abis şi să fie înghițită de Ammit, devoratorul de morţi ale cărui fălci de crocodil sunt o prefigurare a tuturor gurilor Infernului Evului Mediu. Acest monstru abominabil (simbol al Regnul Mineral, cu ale sale şapte regiuni atomice scufundate), parte reptilă, parte leu și parte hipopotam, care apare - așa cum spuneau egiptenii - dintr-un lac de foc arzător, este devoratorul de inimi, devoratorul celor nerevendicați [ n.t. - sau ne-răzbunați / ne-protejați ] şi care pentru egipteni simboliza o specie de vultur cosmic îngrozitor, a cărui funcţie era aceea de a consuma deşeurile sau rămășițele umanității.

Nu este neobişnuit ca cineva s
ă intre în Regnul Mineral, aceasta este normal, şi Regnul Mineral are nevoie de alimentul său psihic. Ceea ce este rar este ca cineva să intre în Regatul Înaltei Magii, pentru că în acest Regat intră numai revoluţionarii Conștiinței, ardenți ca focul.


CAPITOLUL VII

CEI TREI FACTORI

Cei Trei Factori ai Revoluţiei Conştiinţei, sunt, după cum urmează:


1 - a te naşte

2 - a muri

3 - sacrificiu pentru umanitate.

Devine limpede ca lumina zilei c
ă e imposibil să sărbătorești Nașterea Cristosului în Inimă dacă nu se naște Cristos în noi. Cine vrea să sărbătorească cu bucurie Crăciunul Inimii, trebuie să își fabrice Corpurile Existenţiale Superioare ale Fiinţei.

Doar fabricând corpurile Existenţiale Superioare ale Fiinţei putem încarna Cristosul Intim.

Este deja spus
în Mesajele noastre anterioare că actualele Corpuri Interne, menţionate de către școlile pseudo-ezoterice şi pseudo-ocultiste, nu ne servesc pentru Auto-Realizarea Intimă, deoarece sunt Corpuri Lunare. Avem urgent nevoie să ne fabricăm Corpurile Solare, Corpurile Existenţiale Superioare ale Fiinţei. Fabricarea acestor Corpuri Solare este posibilă numai practicând Maithuna (Magia Sexuală), cu scopul de a transmuta faimosul Hidrogen Sexual SI-12. Doar cu Hidrogenul Sexual SI-12 putem fabrica Corpurile Existenţiale Superioare ale Ființei.


Se dovedește total imposibil să se încarneze Ființa dacă nu posedăm Corpurile Solar, dacă nu le fabricăm prin intermediul Maithunei (Magia Sexuală). Cheia Maithunei am spus-o deja de multe ori, dar o vom repeta și în acest "Mesaj de Crăciun 1965-1966" pentru cei care nu ştiu: conexiunea sexuală Lingam-Yoni, fără a vărsa Ens-Seminis vreodată şi pe tot parcursul vieții.

Deasemenea,
în Mesajele trecute a fost clarificată, s-a discutat mult despre necesitatea de a şti a muri. Moartea Mistică este urgentă, moartea Ego-ului, a Eu-lui, a lui Mie Însumi, a Sinelui. Am explicat îndeajuns că Ego-ul este o legiune de demoni. Este urgent să dezintegrăm acest Ego, reducând-l la pulbere, cu unicul scop ca înăuntrul nostru să existe doar Ființa. Este clar că pentru a dezintegra Ego-ul este nevoie de o etică revoluţionară bazată pe Psihologie. Am învăţat această etică, am învăţat această Psihologie. Dizolvarea Ego-ului este o revoluţie radicală, totală şi definitivă.

Al treilea factor de bază al Revoluţiei
Conștiinței constă în sacrificiul pentru umanitate, în a le arăta calea și altora, acesta este caritate bine înțeleasă, aceasta este Iubire.

Am explicat pe larg şi am spus multe
în Mesajele trecute despre Cei Trei Factori de bază ai Revoluţiei Conștiinței, dar oamenii sunt călduți şi Cristos a spus: "Fiți calzi sau reci, dar nu călduți, deoarece pe cei călduţi îi voi vomita din gura mea" . [Apocalipsa 3:16]

Pseudo
-ezoteriștii şi pseudo-ocultiştii reacţionează la Cei Trei Factori ai celei de a Cincea Evanghelie, fiecare, în funcţie de vârsta lui, condiţionare mentală, prejudecăţi, pasiuni, debilități, etc.

Oamenii plini de potenţă sexuală preferă să înceapă lucrul cu Maithuna, însă lasă în uitare Moartea Ego-ului și Sacrificiul pentru Umanitate.

Sărmanii
bătrâni decrepiți, vârsnici şi vârsnice, așa bolnavi şi impotenți preferă să înceapă lucrul cu dizolvarea Ego-ului, dar comit greșeala de a confunda etica noastră revoluţionară cu acea călduță morală falsă, subiectivă, insipidă, incoerentă, absurdă, trâmbițată astfel de către toţi fraţii diverselor şcoli pseudo-ezoterice şi pseudo-ocultiste. În cele din urmă există unii frați de la şcolile menţionate mai sus, care preferă să înceapă sacrificându-se pentru umanitate, făcând ceva pentru semenii lor, dar comițând greșeala de a uita de dizolvarea Ego-ului şi de Maithuna.

Există, de asemenea, multe cazuri de persoane potente sexual şi pline de viaţă care preferă să înceapă să lucreze cu dizolvarea Ego-ului, dar nu sunt revoluţionari, vor să dizolve Ego-ul cu acea fals
ă moralitate a stupizilor, cu acea morala învechită menţionată anterior şi care abundă, cum spuneam, printre fraţii tuturor şcolilor pseudo-ezoterice şi pseudo-ocultiste.

De obicei, aceste persoane spun adesea, cu un anumit aer de neprihănire: "Mai
întâi avem nevoie de morală, pentru că fără ea nu există nimic, toate celelalte vin după aceea". Şi astfel scapă fugind pentru a se refugia în acea grea și oribilă inerţie a falsei morale.

Este clar faptul că toţi aceşti oameni
eșuează în mod inevitabil; chiar şi atunci când ar avea milioane de vieţi în această lume, în cele din urmă încetează a se mai naște pentru a intra în Regnul Mineral. Abisul este plin de oameni sinceri înșelați şi de persoane pline de foarte bune intenţii.

Este corect ca un
vârsnic impotent să amâne Maithuna pentru viitoarea sa viaţă şi să înceapă munca de dizolvare a Ego-ul, dar nu este corect să vrei să dizolvi Ego-ul bazându-te pe auto-neprihănire.

Este corect ca persoanele pline de potență