CONȘTIINȚĂ CRISTOS

Samael Aun Weor


Capitolul I

IUBIREA


Iubirea este summum-ul Înțelepciunii. Înțelepciunea trebuie să se transmuteze în iubire, iubirea se transmută în fericire.

Germenii înțelepciunii se transmută în florile iubirii.

Intelectul nu poate să dea fericire.

Autorii se contrazic pe ei înșiși în operele lor. Bietul cititor trebuie să bea din cupa amară a îndoielilor.

Îndoiala generează confuzie și nebunie.

Faust, după ce a încărunțit sub praful din biblioteca sa, exclamă:

Am studiat totul cu ardoare vie, am studiat totul cu ardoare nebună, și azi sunt un biet nebun cu minte nefericită. Ce este ceea ce știu? Același lucru pe care-l știam: am putut învăța doar că nu știu nimic”.

Intelectualismul atrage după sine neurastenie și afecțiuni ale Sistemului Nervos Cerebro-Spinal.

Omul care și-a epuizat întreaga viață sub praful bibliotecilor, cade în confuzia îndoielilor, și singurul lucru pe care poate ajunge să-l știe este că nu știe nimic.

Îndoiala distruge puterile oculte.

Studenții Spiritualismului suferă supliciul lui Tantal.

Este foarte trist să trăim hrănindu-ne cu teorii. Cel mai bine este să transmutăm înțelepciunea în iubire.

Cel mai bine este să iubim. Fericirea este iubire transmutată.

Trebuie să trezim Conștiința cu flacăra binecuvântată a iubirii.

Trebuie să iubim, pentru a ajunge la fericire.

Fericirea nu este altceva decât Iubire Transmutată.

Intelectul nu face altceva decât să congeleze gândirea în creier.

Cel care vrea să se convertească într-un ILUMINAT trebuie să recucerească copilăria pierdută.

Bătălia antitezelor distruge puterile oculte. Bătălia raționamentelor dăunează puterilor minții.

Cel care vrea să aibă puteri oculte, trebuie să termine cu bătălia raționamentelor. Cel care vrea să fie mag trebuie să aibă minte de copil.

Este mai bine să schimbăm înțelepciunea pe iubire. Iubirea este singura care ne poate preschimba în Zei.


Capitolul II

CONȘTIINȚA

Pe noi, Gnosticii, singurul lucru care ne interesează este Trezirea Conștiinței. Noi preconizăm aristocrația Spirtului și trezirea Conștiinței.

Există doar un Mare SUFLET. Acel SUFLET este Ánima Mundi al lui Platon, Marele Alaya al Lumii, Sufletul Intra-cosmic.

Conștiința noastră umană nu este decât o scânteie desprinsă din marele Suflet al Lumii.

Trebuie să obținem Trezirea Conștiinței, pentru a cunoaște toate secretele vieții și ale morții.

Trebuie să însuflețim flacăra Spiritului cu forța IUBIRII.

Conștiința noastră trebuie să se trezească în planuri din ce în ce mai înalte.

Trebuie să cultivăm cultura Conștiinței. Cunoașterea ce nu se transformă în conștiință, servește doar pentru a vătăma corpul Mental.

În Orient Conștiința este denumită BUDDHI.

Buddhi este Conștiința noastră Superlativă. Corpul Buddhic este Sufletul nostru Spiritual.

Cel care obține trezirea Conștiinței Cosmice, se preschimbă într-un Zeu inefabil.

Conștiința Cosmică se trezește cu CASTITATEA, cu durerea, cu muzica și cu Meditația.Capitolul III

MEDITAȚIE


Când magul se cufundă în Meditație, ceea ce caută este informație.

Meditația este un „Sistem Științific” pentru a primi informație internă.

Meditația cuprinde patru faze:

1. - ASANA (Postură a corpului fizic). Corpul trebuie să rămână într-o poziție absolut comodă.

2. - DHARANA (Concentrare). Trebuie să îndepărtăm mintea de orice fel de gânduri pământești. Gândurile pământești trebuie să cadă moarte în fața porților templului. Trebuie să ne concentrăm Mintea doar în interior… asupra INTIMULUI nostru.

3. - DHYANA (Meditație). Discipolul trebuie să mediteze în acele clipe asupra INTIMULUI. INTIMUL este SPIRITUL.

Amintiți-vă că trupurile voastre sunt templul Dumnezeului cel Viu, și că cel Preaînalt sălășluiește în voi.”

Discipolul trebuie să adoarmă profund încercând să converseze cu INTIMUL său.

4. - SAMADHI (Extaz). Dacă discipolul a reușit să adoarmă meditând asupra INTIMULUI său, atunci va intra în starea de Samadhi, și va putea să vadă și să audă lucruri inefabile și să converseze cu îngerii în mod familiar. Astfel se trezește Conștiința din letargia sa milenară.

Astfel putem dobândi adevărata Înțelepciune divină fără a fi nevoie să vătămăm puterile Minții cu bătălia raționamentelor, nici cu vanul intelectualism.

Meditația este Pâinea Zilnică a Înțeleptului.Capitolul IV

FEMEIA


Femeia este gândul cel mai frumos al Creatorului, devenit carne.

Femeia este poarta EDENULUI. Trebuie să învățăm să ne bucurăm de Iubire, cu foarte mare înțelepciune.

Înainte ca Dumnezeu să o scoată pe Eva din coasta lui Adam, acesta era singur în Eden.

Bărbatul și Femeia trebuie să formeze din nou o singură FIINȚĂ pentru a se întoarce în Eden.

DUMNEZEU, strălucește glorios deasupra cuplului perfect.

Este mai bine să te bucuri de Iubire, decât să îmbătrânești sub praful bibliotecilor.

Cel care vrea să se preschimbe într-un Zeu, nu trebuie să risipească sămânța.

Trebuie să transmutăm apa în vin. Apa se transmută în Vinul Luminii, când înfrânăm impulsul animalic.

Bărbatul trebuie să se retragă din uniunea cu femeia, fără a ejacula Sămânța.

Dorința înfrânată, face să urce licoarea noastră seminală la Potirul creierului. Astfel se trezesc toate puterile noastre. Astfel se trezește Focul Sacru al Spiritului Sfânt în noi. Astfel se trezesc toate puterile noastre, și ne preschimbăm în Zei.

Hindușii vorbesc despre a trezi KUNDALINI, iar noi spunem că Kundalini se trezește practicând Magia Sexuală cu femeia. Când bărbatul se obișnuiește să se retragă fără a risipi sămânța, dobândește următoarele puteri: intuiție, clarviziune, auz magic, telepatie, puteri asupra vieții și asupra morții, puteri pentru a nu muri nicicând, puteri asupra fulgerelor și asupra furtunilor, asupra uraganelor și asupra pământului.

Omul a ieșit din Eden pe porțile SEXULUI, și numai pe acea poartă poate intra în Eden. Femeia este poarta Edenului. Să iubim intens femeia.Capitolul V

MUZICA


Muzica vine din Lumile Superioare. Muzica are puterea de a trezi Conștiința în lumile superioare. Muzica este verbul lui Dumnezeu.

Este mai bine să cultivăm arta muzicii, decât să pierdem timpul în bătălia raționamentelor.

Muzica este Cuvântul lui Dumnezeu.

Adevărata muzică este muzica clasică. Muzica afro-cubaneză (guaracha, porro, mambo, cumbé etc.) servește doar pentru a trezi josnicele pasiuni animalice. Să-i ascultăm mereu cu devoțiune pe Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart, Tchaikovski, Strauss, Händel etc.Capitolul VI

FLORILE


Gnosticii trebuie să aibă întotdeauna în casa lor o grădină. Trebuie să ne cultivăm necontenit grădina.

Florile ne amintesc de fericirea inefabilă din Saloanele NIRVANEI.Capitolul VII

TRINITATEA


Când Tatăl se unește cu Mama, se naște Fiul.

Tatăl preaiubit; Fiul mult adorat; Spiritul Sfânt preaînțelept strălucesc înăuntrul inimii noastre.

Când un bărbat și o femeie se unesc, pot să se preschimbe în Zei.

Astfel TRINITATEA devine carne în noi. Astfel Conștiința noastră se Cristifică.Capitolul VIII

SIMPLITATE


Trebuie să fim simpli pentru a fi înțelepți. Trebuie să terminăm cu orice fel de raționamente. Trebuie să terminăm cu orice fel de dorințe, emoții, pasiuni, uri, egoisme, violențe, dorințe de acumulare, intelectualism, prejudecăți sociale etc.

Trebuie să avem minte de copil. Trebuie să fim puri și simpli.

Trebuie să iubim femeia intens și să ne alimentăm zilnic cu pâinea meditației.

Doar așa obținem trezirea Conștiinței Cristice. Doar așa ne preschimbăm în Zei.Capitolul IX

PUTEREA MAGICĂ


Eu am cunoscut oameni care făceau miracole și minuni; acei oameni în marea lor majoritate erau analfabeți.

Când eu am cunoscut secretele lor, mă uimeam văzând că toată puterea lor consta în rugăciuni simpluțe, aparent lipsite de importanță.

Totuși, acei oameni făceau miracole și minuni pe care oameni cu patruzeci, cincizeci de ani de studii spiritualiste nu erau capabili să le realizeze.

Toată puterea acelor oameni simpli și analfabeți, stătea în Credința Adevărată.

Am cunoscut un bărbat care-și transforma chipul și se făcea invizibil.

În acel bărbat nu intra nici glonțul, nici cuțitul. Acel bărbat avea o deplină Credință Adevărată în îngerul Gabriel. Bărbatul mi-a comunicat secretul său. Cheia era foarte simplă.

Bărbatul binecuvânta cele patru puncte cardinale, și pe urmă spunea o rugăciune a îngerului Gabriel, care ad-literam spune așa: „Treisprezece mii de raze are Soarele, treisprezece mii de raze are Luna, de treisprezece mii de ori să se facă de rușine dușmanii pe care-i am eu”.

Bărbatul îl ruga pe îngerul Gabriel, iar îngerul îl făcea invizibil sau îi transforma chipul, sau îl proteja de glonț sau de cuțit.

Intelectualul trăiește zburând din școală în școală, din sectă în sectă, din carte în carte, și între atâtea contradicții și teorii, sfârșește prin a-și pierde Credința Adevărată.

Acest fel de oameni, după patruzeci, cincizeci de ani de studii spiritualiste sunt mai nefericiți decât orice analfabet. Îndoiala le distruge puterile oculte și practicile lor esoterice eșuează în mod categoric, deoarece le lipsește Credința Adevărată.

Cristos a spus: „Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați muta munții”.

Eu, AUN WEOR, BUDDHA-AVATARA al Noii Ere a Vărsătorului, declar că CREDINȚA ADEVĂRATĂ este puterea magică cea mai teribilă care există în Univers.Capitolul X

SFINȚENIE


Fără Sfințenie nu se obține nimic. Și în tămâia rugăciunii se ascunde delictul. Toate școlile spiritualiste sunt pline de adultere, fornicații, murmurări, invidii, defăimări etc.

Orgoliul se îmbracă cu tunica umilinței, și în veșmintele sfințeniei adulterul se îmbracă precum un sfânt.

Cele mai mari răutăți pe care eu le-am cunoscut în viață, le-am văzut în școlile spiritualiste.

Pare incredibil, dar în uleiul smirnei și tămâia păcii, se ascunde de asemenea delictul.

Devoții își ascund delictele în secretul templelor lor.

Profanii au meritul de a nu-și ascunde delictul.

Devoții surâd plini de fraternitate și înfig pumnalul trădării în spatele fraților lor.SAMAEL AUN WEOR

Septembrie 1967