Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL II

FIUL OMULUI


DUMNEZEU ESTE IUBIRE ŞI IUBIREA SA CREAZĂ ŞI RECREAZĂ FĂRĂ INCETARE”.

Cuvintele minunate ale iubirii conduc la sărutul arzător al adoraţiei. Actul sexual este ADEVĂRATA CONSUBSTANŢIALIZARE a iubirii in formidabila REALITATE PSIHOFIZIOLOGICĂ a naturii noastre.

Cand un bărbat şi o femeie se unesc sexual, se creează ceva. In acele momente de supremă adoraţie EL şi EA SUNT CU ADEVĂRAT O SINGURĂ FIINŢĂ ANDROGINĂ, dotată cu puteri pentru a crea, ca şi ZEII.

ELOHIM SUNT MASCUL ŞI FEMELĂ. Bărbatul şi femeia uniţi sexual in timpul EXTAZULUI suprem al Iubirii sunt, CU ADEVĂRAT, un ELOHIM extrem de DIVIN.

In aceste momente ale unirii sexuale ne găsim, intr-adevăr, in LABORATORIUMORATORIUM-UL SFINTEI ALCHIMII.

MARII CLARVĂZĂTORI pot vedea in acel moment cuplul sexual invăluit de splendori extrem de divine. Pătrundem atunci in SANCTUM REGNUM-UL INALTEI MAGII. Cu ajutorul acestor forţe uimitor de divine, putem dezintegra Diavolul pe care-l purtăm in interiorul nostru transformandu-ne in MARI HIEROFANŢI.

Pe măsură ce actul sexual se prelungeşte, pe măsură ce cresc delicioasele şi adorabilele mangaieri ale extazului, se resimte o voluptate spirituală fermecătoare.

Suntem atunci incărcaţi cu electricitate şi magnetism universal; teribile forţe cosmice se acumulează in profunzimea Sufletului; Chakrele corpului Astral scanteiază şi forţele misterioase ale MARII MAME COSMICE circulă prin toate canalele organismului nostru.

Sărutul arzător, mangaierile intime se transformă in note miraculoase care răsună emoţionant in aura universului.

Nu există cuvinte care să explice aceste momente de bucurie supremă. Şarpele de foc se agită, focurile inimii prind viaţă şi razele teribile ale TATĂLUI scanteiază cu maiestate pe fruntea fiinţelor unite sexual.

Dacă bărbatul şi femeia ar şti să se retragă inainte de spasm, dacă ar avea in acele momente de bucurie delicioasă puterea de a domina EGOUL ANIMAL, dacă s-ar retrage din act fără să risipească sămanţa, nici in uter şi nici in afara lui, ar face atunci un act de Magie Sexuală; ESTE CEEA CE SE NUMEŞTE, IN OCULTISM, ARCANUL A.Z.F.

Cu ARCANUL A.Z.F. putem reţine toată această minunată lumină, toţi aceşti curenţi cosmici, toate aceste puteri DIVINE. Atunci se trezeşte KUNDALINI, focul sacru al Spiritului Sfant din noi, iar noi ne convertim in ZEI EXTREM DE DIVINI.

Insă, atunci cand ne risipim sămanţa, curenţii cosmici se topesc in energia universală şi o lumină sangvinolentă, forţele luciferice, magnetismul fatal, pătrunde in sufletul celor două fiinţe. Cupidon se indepărtează atunci plangind şi porţile RAIULUI se inchid; iubirea se transformă in deziluzie şi nu mai rămane decat amara decepţie şi neagra REALITATE a acestei văi a plangerii.

Cand ştim să ne retragem inaintea spasmului, atunci se trezeşte ŞARPELE DE FOC AL PUTERILOR MAGICE.

Kabaliştii ne vorbesc despre a noua sferă. A noua sferă a Kabalei este Sexul.

Coborarea in a noua sferă a fost, in Misterele antice, incercarea Maximă pentru suprema demnitate a HIEROFANTULUI. ISUS, HERMES, BUDDHA, DANTE, ZOROASTRU etc., toţi au trebuit să coboare in a noua sferă pentru a lucra cu Focul şi cu Apa, originea lumilor, a animalelor, a oamenilor şi a zeilor. Orice INIŢIERE ALBĂ autentică şi legitimă incepe prin aceasta.

FIUL OMULUI SE NAŞTE IN A NOUA SFERĂ. FIUL OMULUI SE NAŞTE DIN FOC ŞI APĂ.

Cand ALCHIMISTUL şi-a completat lucrul in Magisterium-ul Focului, primeşte INIŢIEREA VENUSTĂ.

Agnus DeiNunta Sufletului cu Mielul este Sărbătoarea cea mai mare a Sufletului. Acest Mare Senior de Lumină intră in Suflet; Mielul se umanizează iar Sufletul se divinizează. Din această uniune Divină şi Umană provine ceea ce ADORABILUL a numit, cu atata dreptate: “FIUL OMULUI”.

Triumful maxim al Supremei Adoraţii este naşterea FIULUI OMULUI in Ieslea Lumii.

Bărbatul şi femeia care se iubesc reciproc sunt, cu adevărat, două harpe cu armonii miraculoase; Extazul lor Glorios nu poate fi definit, căci a-l defini ar insemna a-l deforma. IATĂ IUBIREA.

Sărutul este consacrarea profund mistică a două suflete care se adoră, iar actul sexual este cheia prin care urmează să ne convertim in ZEI. EXISTĂ ZEI ŞI EXISTĂ DUMNEZEU. ŞTIŢI, VOI CARE IUBIŢI CU ADEVĂRAT, CĂ DUMNEZEU ESTE IUBIRE. A iubi, ce frumos este a iubi! IUBIREA se hrăneşte cu IUBIRE, numai IUBIREA face posibile NUNŢILE ALCHIMIEI.

ISUS CEL MULT IUBIT a primit INIŢIEREA VENUSTĂ in Iordan. In momentul botezului, CRISTOS A INTRAT IN INTERIORUL ADORABILULUI ISUS PRIN GLANDA PINEALĂ.

Cuvantul s-a făcut carne şi a locuit printre noi iar noi i-am văzut gloria ca unic fiu al TATĂLUI plin de Graţie şi de Adevăr.

Celui care ştie, cuvantul ii dă putere; nimeni nu l-a pronunţat decat cel care l-a INCARNAT.

In Apocalipsă, Sfantul Revelaţiei ni-l descrie pe FIUL OMULUI, PE FIUL SĂRUTURILOR NOASTRE, IN URMĂTOARELE VERSETE:


In ziua Domnului eram in Duhul. Şi am auzit inapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trambiţe şi el (Cuvantul) zicea: EU SUNT ALFA şi OMEGA, cel dantai şi cel de pe urmă. Ce vezi, scrie intr-o carte şi trimite-o celor şapte Biserici care sunt in Asia: la EFES (Centrul Magnetic al Coccisului), la SMIRNA (Centrul Magnetic al Prostatei), la PERGAM (Plexul Solar, situat in regiunea ombilicală), la TIATIRA (Centrul Magnetic al Inimii), la SARDES (Centrul Magnetic al Laringelui creator), la FILADELFIA (ochiul inţelepciunii, Centrul Clarviziunii, situat intre cele două sprancene) şi la LAODICEA (Coroana Sfinţilor, Centrul Magnetic al Glandei Pineale).


M-AM INTORS SĂ VĂD GLASUL CARE IMI VORBEA. ŞI CAND M-AM INTORS, AM VĂZUT ŞAPTE SFEŞNICE DE AUR. ŞI IN MIJLOCUL CELOR ŞAPTE SFEŞNICE PE CINEVA, CARE SEMĂNA CU FIUL OMULUI, IMBRĂCAT CU O HAINĂ LUNGĂ PANĂ LA PICIOARE” (Tunica de in alb a oricărui Maestru. Tunica Gloriei). Cele şapte candelabre pe care le-a văzut Sfantul Revelaţiei sunt cele şapte Biserici ale Măduvei Spinării.


CAPUL ŞI PĂRUL LUI ERAU ALBE CA LANA ALBĂ, CA ZĂPADA, OCHII LUI ERAU CA PARA FOCULUI”. (La fel de imaculată şi de pură). ŞI PICIOARELE LUI ERAU CA ARAMA APRINSĂ ŞI ARSĂ INTR-UN CUPTOR; ŞI GLASUL LUI ERA CA VUIETUL MARILOR APE” (Apele umane, sămanţa).


IN MANA DREAPTĂ ŢINEA ŞAPTE STELE (Cei şapte ingeri care guvernează cele şapte biserici ale măduvei spinării). ŞI DIN GURA LUI IEŞEA O SABIE ASCUŢITĂ, CU DOUĂ TĂIŞURI (Cuvantul). IAR FAŢA LUI ERA CA SOARELE CAND STRĂLUCEŞTE IN TOATĂ PUTEREA LUI”.


CAND L-AM VĂZUT, AM CĂZUT LA PICIOARELE LUI CA MORT. EL ŞI-A PUS MANA DREAPTĂ PESTE MINE ŞI A ZIS: “NU TE TEME, EU SUNT CEL DINTAI ŞI CEL DE PE URMĂ, CEL VIU”.


AM FOST MORT ŞI IATĂ CĂ SUNT VIU IN VECII VECILOR. EU ŢIN CHEILE MORŢII ŞI ALE LOCUINŢEI MORŢILOR.”


Cand CRISTOSUL INTERN intră in suflet, EL SE TRANSFORMĂ IN SUFLET ŞI SUFLETUL IN EL. EL SE UMANIZEAZĂ ŞI SUFLETUL SE DIVINIZEAZĂ. Din acest amestec alchimic divin şi uman provine ceea ce Adorabilul nostru Salvator a numit pe bună dreptate FIUL OMULUI.

solis 4ALCHIMIŞTII spun că trebuie să transformăm LUNA in SOARE. LUNA ESTE SUFLETUL.

SOARELE ESTE CRISTOSUL. Transformarea LUNII in SOARE nu este posibilă decat prin intermediul focului şi acesta nu poate fi aprins decat prin comuniunea amoroasă a CĂSĂTORIEI PERFECTE.

O CĂSĂTORIE PERFECTĂ ESTE UNIREA A DOUĂ FIINŢE, UNA CARE IUBEŞTE MAI MULT ŞI UNA CARE IUBEŞTE MAI BINE.

FIUL OMULUI SE NAŞTE DIN APĂ ŞI DIN FOC. APA ESTE SĂMANŢA. FOCUL ESTE SPIRITUL.

DUMNEZEU STRĂLUCEŞTE DEASUPRA CUPLULUI PERFECT.

FIUL OMULUI are putere asupra focului arzător, asupra aerului impetuos, asupra valurilor furioase ale oceanului şi asupra pămantului parfumat.

ACTUL SEXUAL ESTE TERIBIL; PE BUNĂ DREPTATE APOCALIPSA AFIRMĂ: “PE CEL CE VA BIRUI, IL VOI FACE UN STALP IN TEMPLUL DUMNEZEULUI MEU ŞI NU VA MAI IEŞI AFARĂ DIN EL”.