Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL III

MAREA BĂTĂLIE


In Ieremia, capitolul 21, versetul 8, citim: “Iată că vă pun inainte două drumuri: CALEA VIEŢII ŞI CALEA MORŢII”. Bărbatul şi femeia pot folosi contactul sexual şi deliciile iubirii şi ale săruturilor pentru a se converti in ZEI SAU IN DEMONI.

MahabharataExistă o mare bătălie, incepand cu zorii vieţii, intre puterile luminii şi puterile tenebrelor. RĂDĂCINA SECRETĂ A ACESTEI BĂTĂLII ESTE IN SEX.

Iată interpretarea corectă a Misterelor Sexualităţii. MAGICIENII ALBI NU-ŞI RISIPESC NICIODATĂ SĂMANŢA. MAGICIENII NEGRI IŞI RISIPESC INTOTDEAUNA SĂMANŢA.

MAGICIENII ALBI FAC SĂ URCE ŞARPELE DE FOC AL PUTERILOR NOASTRE MAGICE PRIN CANALUL LOR MEDULAR; MAGII NEGRI FAC CA NĂPARCA LOR SĂ COBOARE PANĂ LA INFERNURILE ATOMICE ALE OMULUI.

ZEII ŞI DEMONII TRĂIESC INTR-O LUPTĂ ETERNĂ. ZEII apără doctrina castităţii; Demonii DETESTĂ castitatea. RĂDĂCINA CONFLICTULUI DINTRE ZEI ŞI DEMONI ESTE IN SEX.

Marea bătălie are loc in lumina astrală. Lumina astrală este receptaculul, rezervorul tuturor formelor trecute, prezente şi viitoare ale MARII NATURI. Lumina astrală este AZOTUL ŞI MAGNEZIUL bătranilor ALCHIMIŞTI, DRAGONUL zburător al MEDEII, INRI al Creştinilor, Tarotul Boemienilor. Lumina Astrală este un foc extrem de sexual desprins din nimbul soarelui şi fixat in pămant prin forţa gravitaţiei şi a presiunii atmosferice.

Soarele atrage şi respinge in acelaşi timp această fermecătoare şi delicioasă lumină.

Lumina astrală este Parghia lui ARHIMEDE. Bătranul inţelept spunea: “DAŢI-MI UN PUNCT DE SPRIJIN ŞI VOI RĂSTURNA UNIVERSUL”.

Sămanţa este astralul lichid al omului. Sămanţa este lumina astrală. Sămanţa este cheia tuturor puterilor şi cheia tuturor imperiilor.

Lumina astrală are doi poli, unul pozitiv, celălalt negativ. Şarpele care urcă este pozitiv. Şarpele care coboară este negativ. Atunci cand urcă este şarpele de aramă care i-a vindecat pe izraeliţi in deşert. Cand coboară, este şarpele ispititor al EDENULUI.

CAND ŞTIM SĂ IMBRĂŢIŞĂM ŞI SĂ ADORĂM CU O INFINITĂ TANDREŢE ŞI O SUPREMĂ CASTITATE, ŞARPELE URCĂ. CAND NE BUCURĂM CU ARDOARE DE DESFRAU ŞI RĂSTURNĂM CUPA, ŞARPELE SE REPEDE, BEAT DE NEBUNIE, PANĂ LA INFERNURILE ATOMICE ALE OMULUI.

Fiinţele care se adoră răman in regiunea luminii. In regiunea tenebrelor trăiesc Sufletele care se imbată din cupa desfraului şi care, odată imbătate, răstoarnă Cupa.

Aceste suflete se consumă in focul propriului lor desfrau.

Pămantul este condus de CRISTOS şi de IAHVE, care trăiesc intr-o eternă luptă.

CRISTOS este conducătorul ZEILOR. Iahve este conducătorul DEMONILOR.

IAHVE este acel Demon extrem de pervers care l-a ispitit pe Cristos pe munte şi pentru a-l ispiti i-a spus: “ITABABO” Toate aceste regate ale lumii cu gloria şi cu bogăţiile lor ţi le voi da dacă ingenunchezi inaintea mea şi mă adori”. Atunci Cristos ia spus: “Inapoi, Satan! Retrage-te, Satan!. Căci este scris: Tu nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău, ci tu il vei adora pe El şi numai de El vei asculta.”

Iahve este un Inger căzut extrem de pervers. Iahve este geniul răului. CRISTOS ESTE CONDUCĂTORUL MARII LOJE ALBE, IAR IAHVE, ANTITEZA SA, ESTE CONDUCĂTORUL MARII LOJE NEGRE. Puterile luminii şi ale tenebrelor trăiesc intr-o eternă luptă şi această luptă işi are rădăcina in sex. Sămanţa este campul de bătălie. IN SĂMANŢĂ, INGERII ŞI DEMONII SE BAT DE MOARTE. CENTRUL MARELUI CONFLICT CARE II OPUNE PE INGERI DEMONILOR ESTE IN SEX. AICI ESTE PROBLEMA, AICI ESTE RĂDĂCINA TUTUROR DOCTRINELOR ALBE ŞI NEGRE. CRISTOS ARE PROGRAMUL SĂU DE ACŢIUNE; IAHVE IL ARE PE AL SĂU. ALEŞII IL URMEAZĂ PE CRISTOS DAR MAREA MAJORITATE A FIINŢELOR UMANE IL URMEAZĂ IN MOD fanatic pe IAHVE. Cu toate acestea, toţi se ascund in spatele crucii.

In lumina astrală, coloanele de INGERI ŞI DEMONI se luptă reciproc. In faţa fiecărui INGER este un DEMON.

Fiecare fiinţă umană işi are dublura sa. Iată unul din misterele sufletelor gemene.

Lamaşii spun că DEVADATTA a fost fratele şi rivalul lui BUDDHA. DEVADATTA este REGELE INFERNULUI.

Dublurile se aseamănă din toate punctele de vedere, ELE SUNT ANALOAGE, au aceleaşi tendinţe, cu diferenţele care reies din analogia contrariilor. In faţa unui ASTROLOG ALB există un ASTROLOG NEGRU. Dacă un MAESTRU predă MAGIA SEXUALĂ ALBĂ, DUBLURA sa va preda Magia Sexuală Neagră. DUBLURILE sunt asemănătoare intru totul, insă ANTITETICE.

Fizionomia şi corpul dublurilor sunt asemănătoare, pentru că sunt gemene. ACESTA ESTE UNUL DINTRE MARILE MISTERE ALE OCULTISMULUI. Fiecare Suflet alb are un dublu negru, un Suflet contrar, antagonic, care-l combate.

Iubirea şi anti-iubirea se luptă reciproc. ANAEL este INGERUL IUBIRII. LILITH ESTE DUBLURA SA INTUNECATĂ; LILITH REPREZINTĂ ANTI-IUBIREA. In vremurile antice, Marele Teurg JAMBLIQUE a invocat aceste două genii şi atunci dintr-un fluviu au ieşit doi copii: Iubirea şi anti-iubirea, EROS şi ANTI-EROS, ANAEL ŞI LILITH. MULŢIMILE CARE AU ASISTAT LA MIRACOLUL LUI JAMBLIQUE SE PROSTERNARĂ INAINTEA MARELUI TEURG.

Discipolul căii stancoase care conduce la NIRVANA este plin de extaz atunci cand are fericirea să-l contemple pe ANAEL, ingerul IUBIRII. ANAEL SE PREZINTĂ IN FAŢA INVOCATORILOR CARE ŞTIU SĂ-L CHEME, ANAEL este un frumos copil al aurorei. In prezenţa Ingerului Iubirii ne simţim revenind la inocenţa pierdută a RAIULUI. Părul lui ANAEL seamănă cu o cascadă de aur căzand pe umerii săi de alabastru. Faţa Ingerului Iubirii are nuanţa roză a aurorei. Anael este imbrăcat cu o tunică albă şi este de o frumuseţe indescriptibilă. ANAEL este Ingerul muzicii şi al iubirii, INGERUL frumuseţii şi al tandreţei, deliciosul Cupidon al indrăgostiţilor, expresia oricărei adoraţii.

LILITH, fratele rival al lui ANAEL, este ANTITEZA sa FATALĂ. Este un copil extrem de răutăcios; este INGERUL INFERNAL al tuturor marilor decepţii amoroase; este un monarh al Infernurilor atomice ale omului.

LILITH nu poate rezista privirii INGERULUI IUBIRII; ea este umbra acestui inger. LILITH seamănă cu un copil extrem de rău. Părul decolorat şi dezordonat al lui LILITH, faţa sa plină de răutate şi tunica sa de culoare neagră şi albastră ne vorbesc cat se poate de clar despre o lume a crudităţii şi a amărăciunii.

ANAEL REPREZINTĂ RAZA POZITIVĂ A LUI VENUS; LILITH O REPREZINTĂ PE CEA NEGATIVĂ.

Tradiţiile marilor KABALIŞTI spun că ADAM avea două soţii: LILITH ŞI NAHEMAH.

LILITHH ESTE MAMA AVORTURILOR, A PEDERASTIEI, A PROSTITUŢIEI, A DEGENERESCENŢEI SEXUALE, A HOMOSEXUALITĂŢII, A INFANTICIDULUI ETC.

NAHEMAH ESTE MAMA ADULTERULUI; NAHEMAH SEDUCE PRIN FARMECUL FRUMUSEŢII ŞI A VIRGINITĂŢII SALE.

Cand un bărbat este infidel soţiei pe care i-au dat-o Domnii Legii, primeşte un semn luciferic intre cele două sprancene. Cand bărbatul se căsătoreşte cu o femeie care nu-i aparţine, cand contractează o căsătorie care violează legea, este uşor de recunoscut greşeala pentru că, in ziua nunţii, soţia apare CHEALĂ. Ea işi acoperă atat de bine capul cu voalul incat nu i se poate vedea părul; femeia face acest lucru instinctiv. Părul este simbolul pudorii la femeie, iar la nunţile lui NAHEMAH ESTE INTERZISĂ ARĂTAREA PĂRULUI. AŞA E LEGEA.

INGERII LUMINII ŞI INGERII TENEBRELOR TRĂIESC INTR-O VEŞNICĂ LUPTĂ. RĂDĂCINA MARII BĂTĂLII DINTRE PUTERILE LUMINII ŞI ALE TENEBRELOR ESTE IN SEX.

Fiecare planetă are două polarităţi, in acord cu marea lege. RAZA POZITIVĂ A LUI MARTE ESTE REPREZENTATĂ DE ELOHIM GIBOR. RAZA NEGATIVĂ A LUI MARTE ESTE REPREZENTATĂ DE DUBLUL ACESTUI ELOHIM; ACEST DUBLU SE NUMEŞTE ANDREMELEC. Perversul DEMON ANDREMELEC este astăzi reincarnat in CHINA.

CONDUCĂTORUL SUPREM AL RAZEI POZITIVE A LUNII ESTE IEHOVA. CHAVAJOT ESTE EXACT antiteza sa, fratele său rival. Iehova conduce raza pozitivă a LUNII. CHAVAIOT conduce raza negativă a lunii. IEHOVA propovăduieşte MAGIA SEXUALĂ ALBĂ, CHAVAIOT PROPOVĂDUIEŞTE MAGIA SEXUALĂ NEAGRĂ.

EXISTĂ două Luni. Luna albă şi LUNA NEAGRĂ. In cele două Luni se găsesc reprezentate forţele FEMININE UNIVERSALE ale sexualităţii.

Creaţia provine din procesele evolutive ale sunetului. Sunetul este expresia sexualităţii. Ingerii creează cu puterea sexuală a laringelui creator.

Sunetul primordial nemanifestat, de-a lungul proceselor evolutive neincetate, termină prin a se converti in forme energetice ale materiei dense şi stabile. Sunetul primordial nemanifestat este vocea subtilă. Sunetul primordial inchide in el insuşi forţele sexuale masculino-feminine. Aceste forţe se multiplică şi devin complexe pe măsură ce coboram in abisul greoi al materiei. Polul pozitiv al sunetului este forţa minunată care ne atrage spre absolutul nemanifestat unde domneşte numai fericirea. Polul negativ al sunetului este forţa intunecată care ne atrage in această vale de amărăciune. Polul pozitiv este solar, Cristic, divin. Polul negativ este lunar şi este reprezentat de Lună; UMBRA lunii ALBE este Lilithh. Originea fornicării se află in LILITH. Originea individualităţii separate se află in LILITH. ORIGINEA EULUI ESTE LUNA NEAGRĂ. LUNA NEAGRĂ ESTE LILITH.

Iehova lucrează cu LUNA ALBĂ. CHAVAIOT lucrează cu LUNA NEAGRĂ. Crearea universului fenomenal este imposibilă fără intervenţia forţelor lunare; din păcate, forţele tenebroase ale LUNII NEGRE intervin şi distrug creaţia.

SOARELE şi LUNA reprezintă polii pozitiv şi negativ ai sunetului. SOARELE ŞI LUNA SUNT LA ORIGINEA CREAŢIEI. SOARELE ESTE POZITIV IAR LUNA NEGATIVĂ. SOARELE ESTE SOŢUL, IAR LUNA SOŢIA; DIAVOLUL LILITH SE STRECOARĂ INTRE CEI DOI ŞI DISTRUGE MAREA OPERĂ. CEEA CE ESTE SUS ESTE CA ŞI CEEA CE ESTE JOS.

BĂRBATUL ESTE SOARELE, IAR FEMEIA ESTE LUNA; LILITH ESTE SATAN CARE-I SEDUCE PE AMANDOI ŞI-I CONDUCE LA FORNICARE ŞI LA PRĂPASTIE. LILITH ESTE LUNA NEAGRĂ, ASPECTUL OBSCUR AL LUNII ALBE, ORIGINEA EULUI ŞI AL INDIVIDUALITĂŢII SEPARATE.

IEHOVA NU ARE CORP FIZIC. CHAVAIOT ARE UN CORP FIZIC. CHAVAIOT este in ziua de azi reincarnat in GERMANIA. El trece drept un veteran de război şi lucrează PENTRU MAREA LOJĂ NEAGRĂ. In lumile interne, MAGICIANUL NEGRU CHAVAIOT este imbrăcat intr-o tunică roşie şi poartă un turban de culoare roşie. Acest Demon cultivă misterele Magiei Sexuale negre intr-o cavernă tenebroasă. El are mulţi discipoli europeni.

In ceea ce il priveşte pe Iehova, el trăieşte in EDEN. Edenul este lumea eterică.

Oricine se reintoarce in EDEN este primit de DOMNUL IEHOVA. POARTA EDENULUI ESTE SEXUL.

Există in Astral temple de lumină şi de tenebre, iar acolo unde lumina străluceşte cu mai multă forţă, intunericul este mai gros.

In Catalunia, provincie din Spania, există un templu minunat in stare de JINAS. Acesta este TEMPLUL DE LA MONTSERRAT. In acest templu se păstrează SFANTUL GRAAL, POTIRUL de argint din care Isus Cristosul a băut vinul ultimei cine. Sfantul Graal conţine sangele coagulat al MANTUITORULUI LUMII. Tradiţia povesteşte că senatorul roman Iosif din Arimathea a umplut acest Potir cu SANGE REGESC la piciorul crucii Salvatorului. SANGELE curgea din rănile ADORABILULUI şi Iosif din Arimathea A UMPLUT POTIRUL cu el.

Un grup de MAEŞTRII ai MARII LOJE ALBE trăieşte in Templul de la Montserrat. Aceştia sunt Cavalerii SFANTULUI GRAAL.

Candva Templul de la Montserrat şi SFANTUL GRAAL erau vizibile pentru toată lumea.

Mai tarziu, acest templu cu SFANTUL său GRAAL a devenit invizibil. TEMPLUL există in stare de “JINAS”. Acest TEMPLU impreună cu Sfantul Graal a intrat in HIPERSPAŢIU.

Astăzi, nu putem vizita templul decat in CORPUL nostru ASTRAL sau cu trupul nostru fizic in stare de “JINAS”.

Un corp fizic poate fi scos din lumea tridimensională şi introdus in a patra dimensiune. Toate acestea pot fi realizate prin intermediul folosirii corespunzătoare a HIPERSPAŢIULUI. ASTRO-FIZICA VA DEMONSTRA CURAND EXISTENŢA HIPERSPAŢIULUI.

Triburile indigene din America cunoşteau in profunzime ŞTIINŢA JINAS. Cavalerii tigri din MEXIC ştiau să-şi introducă trupul lor fizic in interiorul hiperspaţiului. Există in AMERICA lacuri, munţi şi temple in STARE DE JINAS. Templul de la CHAPULTEPEC, din MEXIC, se află in stare de JINAS (EL ESTE PUS IN HIPERSPAŢIU). MAESTRUL HUIRACOCHA a primit INIŢIEREA in acest templu.

Alături de orice templu de lumină există un templu de tenebre. Acolo unde lumina străluceşte mai tare, prin contrast, intunericul devine mai dens.

Cavalerii GRAALULUI ALB trebuie să lupte, inevitabil, impotriva Cavalerilor GRAALULUI NEGRU.

CEL MAI INALT LOC AL VRĂJITORIEI, SITUAT LA SALAMANCA IN SPANIA, ESTE ANTITEZA FATALĂ A TEMPLULUI DE LA MONTSERRAT.

SĂ STUDIEM ACEASTĂ CURIOASĂ ANALOGIE A CONTRARIILOR. Templul GRAALULUI ALB este o splendidă mănăstire a MARII LUMINI. Templul de la SALAMANCA este o somptuoasă mănăstire a tenebrelor.

Mănăstirea de la Montserrat are două etaje. MĂNĂSTIREA VRĂJITORIEI are de asemenea două etaje. TEMPLUL DE LA MONTSERRAT ESTE INCONJURAT DE GRĂDINI FRUMOASE ŞI EXTREM DE PLĂCUTE; PALATUL VRĂJITORIEI ESTE INCONJURAT ŞI EL, DE GRĂDINI ROMANTICE UNDE FIECARE FLOARE RĂSPANDEŞTE O ADIERE MORTALĂ.

Cele două edificii sunt magnifice. În cele două locuri se vorbeşte de adevăr şi dreptate. În cele două temple domneşte ordinea şi cultura. În cele două temple se vorbeşte despre SFINŢENIE ŞI IUBIRE. Cititorul se va mira fără îndoială şi se va întreba: Cum e posibil ca în templele răului să se vorbească despre SFINŢENIE ŞI IUBIRE? MULT IUBITE CITITOR, NU FI NEDUMERIT, TE ROG. Aminteşte-ţi, fratele meu, că şi CAVALERII GRAALULUI NEGRU sunt lupi deghizaţi în miei. ADEPŢILOR MÂINII STÂNGI le place SĂ EJACULEZE SĂMÂNŢA CRISTICĂ, de aceea ei sunt MAGICIENI NEGRI. Filosofia lor este filosofia FATALITĂŢII. Tot ce este bun, pentru ei este rău. TOT ce e rău, pentru ei este bun. Doctrina lui Iahve este pentru ei DIVINĂ. Doctrina lui Cristos este pentru ei DIABOLICĂ. DOMNII TENEBRELOR ÎL DETESTĂ PE CRISTOS. FIII ABISULUI O DETESTĂ PE MAMA DIVINĂ. În domeniile lor, ei atacă violent pe oricine o invocă pe MAMA DIVINĂ sau pe fiul ei mult iubit.

Dacă cercetătorul ocultist pătrunde cu trupul său astral în mănăstirea Vrăjitoriei, va întâlni, inevitabil, elegante scări în spirală, superb lucrate, care-l vor conduce la locul cel mai secret al incintei: acesta este o sală rafinat amenajată cu tot luxul extravagant al LOCUINŢELOR SENATORIALE ALE SECOLULUI AL XVIII-lea. Aici strălucesc oglinzile celor o mie şi una de nopţi, covoare fermecate şi toată frumuseţea malefică a lui NAHEMAH. Guvernatorul acestei locuinţe a fatalităţii este DON RAMON RUBIFERO, DISTINS CAVALER AL GRAALULUI NEGRU, ORIBIL DEMON AL TENEBRELOR.

Vai de discipolii care vizitează mănăstirea Vrăjitoriei Frumuseţea fatală a lui Nahemah îi va seduce prin întreaga magie minunată a farmecelor sale. Ei se vor rostogoli atunci în abis unde se aud numai plânsete şi scrâşnete de dinţi; ar fi fost mai bine pentru ei să nu se fi născut sau să-şi fi atârnat de gât o piatră de moară şi să se fi aruncat în fundul mării.

În Templul de la Montserrat străluceşte glorios Potirul din argint care conţine sangele MÂntuitorului lumii. În Templul de la Salamanca strălucesc tenebrele Graalului negru.

În Templul de la Montserrat sunt celebrate sărbătorile cosmice. În templul de la Salamanca se celebrează dansuri profane şi respingătoare sabaturi. Cavalerii Sfantului Graal Îi adoră pe Cristos şi pe Mama Divină. Cavalerii Graalului negru il adoră pe Iahve şi Umbra fatală a marii Naturi; această Umbră se numeşte Santamaria. Regatul Santamariei este Abisul. Marea bătălie dintre puterile luminii şi ale tenebrelor este atat de veche precum eternitatea.

AXA FUNDAMENTALĂ A MARII BĂTĂLII ESTE SEXUL. Magicienii albi vor să facă şarpele să urce. Magicienii negri vor să facă şarpele să coboare. Magicienii albi urmează calea CĂSĂTORIEI PERFECTE. Magicienii Negri iubesc adulterul şi fornicarea.

Există MAEŞTRII ai Marii Loje Albe. Există Maeştri al Marii Loje Negre. Există discipoli ai Marii Loje Albe. Există discipoli ai Marii Loje Negre.

Discipolii Marii Loje Albe ştiu să se deplaseze conştient şi pozitiv în corp astral.

Discipolii Marii Loje Negre ştiu şi ei să călătorească în corp astral.

Am auzit cu toţii în copilăria noastră o mulţime de poveşti cu zâne şi vrăjitoare.

Bunicile noastre ne-au spus tuturor poveşti despre vrăjitoare călare pe mături care călătoreau la miezul nopţii spre cer, unde strălucea un clar de lună. Cu toate că acest lucru pare de necrezut pentru mulţi din cei ce studiază Ocultismul, Teosofia, Rozcrucianismul etc., aceste vrăjitoare există într-adevăr. Ele nu călăresc pe mături, cum credeau străbunicile noastre, însă ştiu foarte bine să călătorească în aer. Aşa-zisele vrăjitoare călătoresc cu trupul lor de carne şi oase prin spaţiu. Ele ştiu să profite de HIPERSPAŢIU pentru a se duce dintr-un loc in altul cu trupul lor fizic.

ASTRO-FIZICA va descoperi curand existenţa Hiperspaţiului. Acest lucru poate fi demonstrat cu ajutorul Hipergeometriei. Cand un corp intră in Hiperspaţiu, se spune că acest corp a intrat in stare de “Jinas”. Orice corp in stare de Jinas scapă legii gravitaţiei; el pluteşte atunci in Hiperspaţiu.

Există volumul şi hipervolumul. Aşa-zisele vrăjitoare se mişcă in interiorul hipervolumului spaţiului curb in care trăim. Curbura spaţiului nu aparţine exclusiv planetei Pămant; curbura spaţiului corespunde spaţiului instelat infinit. Dacă cicloanele constituie prin ele insele o dovadă a mişcării terestre de rotaţie, este de asemenea logic să afirmăm cu toată certitudinea că rotaţia tuturor sorilor, a constelaţiilor şi a lumilor este o dovadă concretă a curburii spaţiului.

Magicienii Albi ştiu şi ei să-şi pună corpul fizic in stare de “Jinas”. Isus a mers pe apele mării Galileii, ştiind să profite in mod inteligent de Hiperspaţiu. Discipolii lui Buddha puteau să străbată o stancă dintr-o parte in alta folosind Hiperspaţiul. In India existau yoghini care, folosind Hiperspaţiul, puteau să treacă prin foc fără să se ardă. Petru a folosit Hiperspaţiul pentru a scăpa din inchisoare, evitand astfel pedeapsa cu moartea. Marele Yoghin Patanjali spune in Aforismele sale că practicand Samyasi in corpul fizic, acesta devine ca o vată şi pluteşte in aer.

Samyasi cuprinde trei etape: Concentrarea, Meditaţia şi Extazul. Mai intai, Yoghinul se concentrează asupra corpului său fizic. In al doilea rand, meditează asupra corpului său fizic ajungAnd la o stare de semisomn. In al treilea rand, plin de extaz, se ridică din patul său cu trupul in stare de “Jinas”. El pătrunde atunci in Hiperspaţiu şi, invingand legea gravitaţiei, pluteşte in aer.

Devoţii Santamariei (vrăjitori şi vrăjitoare) fac la fel, cu ajutorul formulelor Magiei Negre.

Magicienii Albi pătrund cu corpul lor in stare de “Jinas” intr-o dimensiune de tip superior. Magicienii Negri intră cu trupul in stare de “Jinas” intr-o dimensiune de tip inferior.

In Natură există mareu scăderea şi adunarea dimensiunilor infinite. Părăsim o dimensiune pentru a pătrunde in alta, superioară sau inferioară. Aceasta este legea.

Regatul Santamariei este Abisul celor căzuţi. Regatul Luminii este regiunea Zeilor.

In Regatul luminii nu pot trăi decat cei care au ajuns la suprema castitate. In abis, castitatea este o crimă, iar desfraul devine lege.

Oricine vede elegantul palat al lui Iahve-Semo este uluit de luxul şi veselia care domnesc acolo. Aici va intalni mii de femei, Magiciene negre dotate cu o teribilă frumuseţe malignă. Sufletul neexperimentat care pătrunde in aceste regiuni ale răului s-ar putea rătăci pe drumul erorii, căzand pentru totdeauna in abisul pierzaniei.

Frumuseţea malignă a lui Nahemah este periculoasă.

In Templele luminii nu vedem decat iubire şi inţelepciune. Tenebroşii nu pot intra pentru că ei trăiesc intr-o dimensiune de tip inferior.

Frumuseţea lui Nahemah este fatalitatea. Cei care au iubit atat de mult, acele fiinţe care şi-au jurat iubire eternă, ar fi putut fi fericite. Din nefericire, vrăjiţi de frumuseţea lui Nahemah, ei au adorat femeia altuia şi au căzut in prăpastia disperării. In palatul lui Iahve-Semo străluceşte fatal frumuseţea lui Nahemah.

Magicienii Negri au un simbol sacru. Acest simbol este Ibricul de aramă. Magicienii albi au ca simbol sacru Sfanta Cruce. Crucea este un simbol falic; inserţia Falusului Vertical in Uterul Orizontal formează o Cruce. Crucea are puterea de a crea; nu poate avea loc creaţia fără semnul Sfintei Cruci. Speciile animale se incrucişează; atomii, moleculele se incrucişează pentru a perpetua viaţa.

Trandafirii binecuvantaţi ai spiritualităţii infloresc pe Crucea Căsătoriei Perfecte.

Căsătoria Perfectă este unirea a două fiinţe; una care iubeşte mai mult şi alta care iubeşte mai bine. Iubirea este religia cea mai accesibilă speciei umane.

Magicienii negri Urăsc Căsătoria Perfectă. Frumuseţea fatală a lui Nahemah şi crimele sexuale ale lui Lilith sunt antiteza fatală a Căsătoriei Perfecte.

Magicianul Alb il adoră pe Cristosul Intern. Magicianul Negru il adoră pe Satan. Acesta din urmă este EUL, SINELE, EGOUL reIncarnant. De fapt, Eul este Gardianul Pragului.

El se reincarnează fără incetare pentru a-şi satisface dorinţele. EUL este memoria. In EU sunt toate amintirile vechilor noastre personalităţi. EUL este Ahriman, Lucifer, Satan.

Fiinţa noastră Reală este Cristosul Intern. Fiinţa noastră Reală este de Natură Universală. Fiinţa noastră Reală nu este nici un fel de Eu superior sau inferior. Fiinţa noastră Reală este impersonală, universală, divină; ea transcende orice concept de EU, de EGO etc. etc.

Magicianul Negru il intăreşte pe SATAN al său, pe care se bazează puterea sa fatală.

Forma şi dimensiunea lui Satan sunt rezultatul Gradului de Răutate umană; cand intrăm pe calea Căsătoriei Perfecte, Satan işi pierde din volumul şi uraţenia sa.

Trebuie să-l dizolvăm pe Satan şi acest lucru nu este posibil decat prin Căsătoria Perfectă.

Trebuie să ne ridicăm la starea Angelică. Acest lucru nu este posibil decat practicand Magia Sexuală cu Soţia noastră Preoteasă. Ingerii sunt oameni perfecţi.

Există două tipuri de Magie Sexuală: cea Albă şi cea Neagră; cea pozitivă şi cea negativă.

Magia sexuală cu ejacularea sămanţei este Magie Neagră. Magia Sexuală fără ejacularea sămanţei este Magie Albă.

Bonzii şi Dugpaşii cu Bonetă Roşie işi ejaculează Sămanţa pe care o culeg apoi din vagin. Această Sămanţă amestecată cu secreţia sexuală feminină este reabsorbită prin ureteră cu ajutorul unui procedeu tenebros.

Rezultatul fatal al acestui Tantrism Negru este deşteptarea Şarpelui intr-un mod absolut negativ. Acesta, in loc să urce prin canalul medular, coboară atunci spre Infernurile atomice ale omului, formand oribila coadă a lui SATAN. Prin această tehnică Bonzii şi Dugpaşii se separă pentru totdeauna de Cristosul Intern şi se cufundă pentru totdeauna in inspăimantătorul abis.

Nici un Magician Alb nu-şi ejaculează sămânţa. Magicianul Alb merge pe drumul Căsătoriei Perfecte.

Bonzii şi Dugpaşii cu Bonetă Roşie vor, prin acest procedeu fatal, să unească atomii solari şi lunari pentru a o trezi pe Kundalini. Rezultatul ignoranţei lor este separarea pentru totdeauna de Dumnezeul lor Intern.

Macigienii Albi amestecă atomii solari şi lunari în interiorul propriului lor Laborator sexual. Pentru asta serveşte Căsătoria Perfectă. Binecuvântată fie femeia.

Binecuvântată fie Iubirea.

Marea Bătălie dintre Magicienii Albi şi Negri îşi are rădăcina în sex. Şarpele ispititor al Raiului şi şarpele de Aramă care i-a vindecat pe Izraeliţi în Deşert, se bat între ei.

Când Şarpele se ridică, devenim Îngeri; când coboară, devenim Demoni.

În timpul Magiei Sexuale, cele trei Sufluri ale Akashei pure, care coboară prin cordonul Brahmanic, se întăresc. Când Magicianul îşi risipeşte Sămânţa, pierde miliarde de atomi solari care sunt înlocuiţi cu miliarde de atomi diabolici pe care organele sexuale le absorb prin mişcarea lor nervoasă ce urmează după scurgerea Sămânţei. Atomii satanici încearcă să urce la creier prin Cordonul Brahmanic dar cele trei sufluri ale Akashei îi precipită spre abis. Când aceşti atomi îl lovesc pe Zeul Atomic Negru care locuieşte în coccis, şarpele se trezeşte şi se îndreaptă în jos pentru a forma, în corpul astral, coada Diavolului.

Îngerii sunt oameni perfecţi. Pentru a ne ridica la starea Angelică, avem nevoie de Căsătoria Perfectă. Demonii sunt oameni perverşi.

Există două Magii Sexuale: cea albă şi cea neagră. Cei care practică Magia Sexuală Albă nu-şi răspândesc niciodată sămânţa. Cei care practică Magia Sexuală Neagră îşi răspândesc întotdeauna sămânţa.

Bonzii şi Dugpaşii Lojei Negre din Tibet îşi răspândesc Sămânţa. Aceşti Tenebroşi, după ce şi-au ejaculat sămânţa, o culeg cu un instrument special din vulva feminină, apoi o reabsorb prin uretră cu ajutorul unei puteri negre, o variantă de Vajroli Mudra pe care nu o vom divulga pentru a nu propaga ştiinţa fatală a Tenebrelor.

Magicienii Negri cred că în felul acesta amestecă atomii solari şi lunari pentru a o trezi pe Kundalini. Însă, rezultatul este că focurile spinale, în loc să urce prin canalul Medular, coboară spre Infernurile atomice ale omului şi se convertesc în coada lui Satan.

Magicienii Albi amestecă atomii soalri şi lunari în interiorul propiului lor laborator sexual fără a comite crima de a-şi răspândi lichidul seminal.

În acest fel, Kundalini se trezeşte în mod pozitiv şi urcă victorioasă prin canalul medular. Acesta este drumul Angelic.

Magicianul Alb aspiră la starea Angelică. Seniorii Feţei tenebroase vor să atingă gradul de Anagarika.

Sufletele care urmează drumul Căsătoriei Perfecte fuzionează cu Dumnezeul lor Intern şi se ridică la nivelul de Supraoameni.

Sufletele care detestă calea Căsătoriei Perfecte divorţează de Dumnezeul lor Intern şi se cufundă in abis.

Magicianul Alb face să urce snergia sexuală prin cordoanele simpatice ale măduvei spinării. Aceste două cordoane se infăşoară in jurul măduvei formand Sfantul Opt. Ele sunt cei doi martori ai apocalipsei.

Umple-ţi Potirul, fratele meu, cu Vinul sacru al Luminii”. Amintiţi-vă că potirul este creierul. Trebuie să dobandiţi vederea Vulturului şi aripile de Foc.

Tenebroşii luptă pentru a vă face să ieşiţi de pe Adevăratul drum. Să ştiţi că cele trei pericole mai grave care-l pandesc pe cel care studiază, sunt Mediumii Spiritismului, falşii profeţi şi profetese, precum şi tentaţiile sexuale.

Aceasta este cărarea tăişului de cuţit; această cărare este plină de pericole, atat inăuntru cat şi in afară.

Trăiţi plini de atenţie şi vigilenţă ca santinela in timp de război. Nu vă lăsaţi inşelaţi de cei care consideră sexul ca pe o funcţie pur animalică, fără transcendenţă spirituală de nici un fel. In general, falşii profeţi urăsc sexul şi expun doctrine noi şi răsunătoare care ii păcălesc pe cei slabi, fascinandu-i şi conducandu-i in abis.

Nu vă lăsaţi seduşi de falsele cuvinte ale tenebroşilor; amintiţi-vă că mediumii spiritişti servesc de obicei ca vehicule unor entităţi negre. Acestea se prezintă sub aparenţa sfinţeniei şi sfătuiesc un drum care se opune căii Căsătoriei Perfecte. Ei afirmă de obicei că sunt Isus Cristosul sau Buddha, etc. etc. pentru a-i inşela pe naivi.

Fiţi atenţi la tentaţiile care vă pandesc. Fiţi prudenţi şi vigilenţi.

Amintiţi-vă că Marea Bătălie dintre puterile luminii şi ale tenebrelor are loc in sex.

Oricine intră pe calea Căsătoriei Perfecte trebuie să se ferească cu cea mai mare grijă de aceste trei pericole extrem de grave. Tenebroşii luptă neobosit pentru a vă face să părăsiţi calea Căsătoriei Perfecte.

Nu vă lăsaţi seduşi de aceste Sublime Doctrine care sfătuiesc risipirea Sămanţei, căci ele aparţin Magiei Negre. Regele Atomilor Diabolici aşteaptă in coccis, ocazia care va permite trezirea năparcii in mod negativ şi indreptarea ei in jos. Odată cu scurgerea şi reabsobţia tenebroasă a Sămanţei, Zeul Atomic Negru primeşte un formidabil impuls electric suficient pentru trezirea şarpelui şi indreptarea sa spre Infernurile atomice ale omului. Astfel se transformă omul intr-un Demon. Astfel cade el in abis.