Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL VI

SUPRASEXUALITATEA


Suprasexualitatea este rezultatul Transmutării Sexuale. Cristos, Buddha, Dante, Zoroastru, Mahomed, Hermes, Quetzalcoalt şi toţi ceilalţi mari Maeştri au fost fiinţe Suprasexuale.

Cele două mari aspecte ale Sexualităţii se numesc Generarea şi Regenerarea. In capitolul precedent am studiat Generarea conştientă; acum vom studia Regenerarea.

Atunci cand studiem viaţa animalelor, descoperim lucruri foarte interesante. Dacă tăiem un şarpe in două, putem fi siguri că, datorită puterii sale de regenerare, el va putea să-şi dezvolte complet o nouă jumătate, cu toate organele jumătăţii pierdute.

Majoritatea viermilor de pămant sau de apă au de asemenea puterea de a se regenera in mod nelimitat. Mica şoparlă işi poate regenera coada, steaua de mare, braţele iar, organismul uman, pielea. Puterea de regenerare este absolut sexuală.

Omul are puterea de a se RECREA pe el insuşi. Omul poate crea in interiorul său Supraomul. Acest lucru este posibil datorită inţeleptei utilizări a puterii sexuale. Ne putem crea din nou ca autentici Supraoameni. Acest lucru nu este realizabil decat prin Transmutarea sexuală. Cheia fundamentală a Transmutării sexuale este Arcanul A.Z.F. (Magia Sexuală).

Cheia intregii puteri se află in unirea falusului cu uterul. Cuplul trebuie să inveţe să se retragă din actul sexual inainte de spasm, inainte de scurgerea seminală, iar acest lucru este foarte important. Nu trebuie răspandită sămanţa, nici in cavitatea vaginală, nici in afară, nici alături, nicăieri. Vorbim astfel, in limbaj clar pentru ca oamenii să inţeleagă, chiar dacă unii puritani infrasexuali ne califică drept pornografici.

Viaţa omenească nu are nici o semnificaţie prin ea insăşi. A te naşte, a creşte, a munci din greu pentru a trăi, a te reproduce ca un animal şi apoi a muri este, intradevăr, un lanţ de martir pe care-l poartă omul şi care-i ţine sufletul legat fedeleş.

Dacă aceasta e viaţa, atunci nu merită să trăieşti. Din fericire, noi purtăm in glandele sexuale sămanţa, Grăuntele. Din această sămanţă, din acest Grăunte se poate naşte Supraomul, Adam Cristosul, Copilul de aur al Alchimiei Sexuale. Pentru aceasta, da, merită să trăieşti. Drumul este Transmutarea Sexuală. Aceasta este ştiinţa lui Uranus.

Uranus este planeta care controlează Gonadele sau Glandele sexuale; este planeta care guvernează constelaţia Vărsătorului.

Uranus are un ciclu sexual de optzeci şi patru de ani. Uranus este singura planetă care işi indreaptă polii spre soare. Cei doi poli ai lui Uranus corespund celor două aspecte: masculin şi feminin. Uranus işi orientează pe rand cei doi poli spre soare; aceste două faze alternează pentru a forma două perioade de patruzeci şi doi de ani fiecare. Stimularea alternantă a celor doi poli ai lui Uranus guvernează toată istoria sexuală a evoluţiei umane. Epocile in care femeile se dezgolesc pentru ca trupul lor să strălucească, alternează cu epocile in care se afişează bărbaţii. Epocile de preponderenţă feminină alternează cu epocile cavalerilor cutezători. Aşa este istoria secolelor.

Atunci cand fiinţa umană atinge varsta matură, este stimulată de ciclul opus, contrar celui care a guvernat-o in timpul copilăriei şi tinereţii sale. In acel moment noi suntem cu adevărat copţi. Din punct de vedere sexual ne simţim stimulaţi de sexul opus. Maturitatea este intr-adevăr minunată pentru munca de regenerare sexuală.

Sentimentele sexuale sunt mai bogate şi mai mature la patruzeci de ani decat la treizeci de ani.

Supraomul nu este rezultatul evoluţiei. Supraomul se naşte din sămanţă. Supraomul rezultă dintr-o formidabilă Revoluţie a conştiinţei. Supraomul este Fiul omului menţionat de Cristos. Supraomul este Adam Cristosul.

Evoluţia inseamnă că nimic nu e stabil, imobil, totul trăieşte şi se dezvoltă in interiorul conceptelor de timp, de spaţiu şi de mişcare. Natura conţine in ea insăşi toate posibilităţile. Nimeni nu poate stinge perfecţiunea prin evoluţie. Unii devin mai buni, dar imensa majoritate devine teribil de perversă. Aceasta este evoluţia. Omul inocent, omul paradisiac de acum cateva milioane de ani, a ajuns astăzi, după o lungă evoluţie, omul bombei atomice, omul bombei cu Hidrogen, omul corupt al deturnărilor de fonduri şi al crimei. Evoluţia este un proces de complicare a energiei.

Trebuie să ne intoarcem la punctul de plecare (Sexul) şi să ne regenerăm. Omul este un Grăunte de sămanţă viu. Sămanţa, grăuntele trebuie să facă un efort pentru ca Supraomul să germineze şi să crească. Aceasta nu este evoluţie; dimpotrivă, este vorba de o formidabilă Revoluţie a conştiinţei. Pe drept cuvant Cristos a spus: “Şi aşa cum Moise a Inălţat Şarpele In deşert, tot aşa trebuie să fie Inălţat Fiul omului”. Fiul omului este Adam Cristosul, Supraomul.

Odată cu transmutarea sexuală noi ne regenerăm intr-un mod absolut. Varsta extazului sexual este intotdeauna precedată de varsta plăcerii sexuale. Aceeaşi energie care produce plăcerea sexuală, atunci cand este transmutată, produce extazul.

Arcan 9Lampa Ermitului in Arcanul Nouă, care se află in mod normal inchisă in cavernele adanci ale organelor sexuale, trebuie să fie plasată in interiorul turnului templului.

Acest turn este creierul. Atunci, atunci iluminaţi. Iată drumul intr-adevăr pozitiv care ne transformă in Maeştri ai Samadhi-ului (ai extazului).

Orice tehnică adevărată de Meditaţie internă este in legătură intimă cu Transmutarea Sexuală. Trebuie să ne ridicăm lampa noastră foarte sus pentru a ne ilumina.

Orice porumbel al Alchimiei, după ce a fost incoronat, se indepărtează puţin cate puţin de actul sexual. Căsătoria Perfectă este din ce in ce mai puţin frecventă, cuplul se retrage progresiv din magisteriumul focului, in acord cu anumite ritmuri cosmice marcate de GONGUL oriental. Astfel energiile sexuale sunt sublimate pană ce devin totalmente transmutate, ajungand să producă Extazul continuu.

Porumbelul Alchimiei care, in cursul reincarnărilor sale precedente a lucrat in Magisteriumul Focului, realizează această muncă a laboratorului sexual intr-un timp relativ scurt. Totuşi, cei care lucrează pentru prima oară In Marea Operă au nevoie de cel puţin douăzeci de ani de muncă foarte intensă şi de alţi douăzeci de ani pentru a se detaşa treptat de munca laboratorului. In total, este nevoie de patruzeci de ani pentru a realiza intreaga muncă. Atunci cand Alchimistul răstoarnă vasul lui Hermes, focul din furnalul laboratorului se stinge şi intreaga muncă este pierdută.

Perioada extazului mistic incepe acolo unde perioada plăcerii sexuale se termină.

Oricine ajunge la Iniţierea Venustă are apoi o muncă foarte grea de realizat. Această muncă priveşte transformarea energiilor sexuale. In acelaşi fel cum se efectuează un transplant vegetal, făcand o plantă să treacă dintr-un vas cu pămant in altul, tot aşa, trebuie să tranplantăm energia sexuală, să o extragem din omul terestru şi să o Transplantăm, făcand-o să treacă in Adam Cristos. Se spune in Alchimie că trebuie să eliberăm oul filosofal de dezgustătoara putreziciune a materiei şi să-l repunem definitiv in Fiul omului. Rezultatul acestei munci este surprinzător şi minunat. Acesta este momentul precis in care Adam Cristos işi poate devora conştiinţa umană; insă conştiinţa Adamului de păcat trebuie să fie deja moartă. Numai Dumnezeul Intern poate să devoreze Sufletul. Ajungand la aceste inălţimi, Maestrul s-a realizat intr-un mod absolut. Incepand din acest moment, ne bucurăm de Extazul continuu, de suprema iluminare a Marilor Hierofanţi.

Naşterea Supraomului este o problemă absolut sexuală. Trebuie să ne naştem din nou pentru a intra in impărăţia cerurilor. Supraomul este atat de diferit de om precum fulgerul, de norul negru; fulgerul iese din nor dar nu este norul. Fulgerul, acesta este Supraomul; norul este omul. Regenerarea sexuală repune in activitate puterile pe care le aveam in Eden; am pierdut aceste puteri cand am căzut in generaţia animală; vom recuceri aceste puteri atunci cand ne vom regenera. Tot aşa, cum viermele işi poate regenera corpul şi şoparla coada, la fel putem şi noi să ne regenerăm puterile pierdute pentru a străluci din nou ca zeii. Energiile sexuale odată transplantate in Adam Cristos, strălucesc cu albul imaculat al Divinităţii. Aceste energii seamănă atunci cu teribile fulgere Divine. Măreţia şi maiestatea Supraomului este indescriptibilă. Intr-adevăr, Supraomul străluceşte un moment in noaptea secolelor apoi dispare, devine invizibil pentru om. De obicei, putem descoperi urmele acestui fel de fiinţe in anumite şcoli secrete de regenerare, despre care oficial nu ştim aproape nimic. Prin aceste şcoli secrete cunoaştem existenţa acestor sublime fiinţe suprasexuale. Şcolile de regenerare au epoci de activitate publică şi epoci de muncă secretă. Planeta Neptun guvernează in mod ciclic activitatea acestor şcoli. In organismul uman, Neptun controlează Glanda pineală. Numai prin transmutarea sexuală poate fi pusă in activitate această glandă a Zeilor. Uranus controlează glandele sexuale, iar Neptun glanda pineală. Uranus este Alchimia Sexuală practică.

Neptun este studiul ezoteric. Trebuie mai intai să studiem şi apoi să lucrăm in laborator. Uranus are un ciclu sexual de 84 de ani, iar Neptun un ciclu de studiu de 165 de ani. Ciclul lui Uranus este in raport cu durata vieţii omeneşti. Ciclul lui Neptun este ciclul de activitate publică a anumitor şcoli de regenerare. Numai prin calea Căsătoriei Perfecte putem ajunge la Suprasexualitate.