Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL IX

GAIO


Atunci cand, in Sanctum-ul Sanctorum din templul lui Solomon, Marele Preot canta teribila Mantră I.A.O., tobele Templului răsunau pentru a-i impiedica pe profani să audă Sublimul I.A.O.

Marele Maestru Huiracocha spune in cartea sa Biserica Gnostică următoarele: “Să ştiţi, afirmă Diodor, că dintre toţi Zeii, cel mai inalt este I.A.O.”

Aides este iarna; Zeus incepe primăvara; Helios vara; iar Toamna redevine la activitate I.A.O., care lucrează constant.”

I.A.O., adaugă Diodor, este Jovis Pater, este Jupiter, pe care evreii il numesc, pe nedrept, Iahve.”

I.A.O. oferă substanţialul vin al vieţii, in timp ce Jupiter este un sclav al soarelui.”

I. Ignis (Foc, Suflet).

A. Aqua (Apă, Substanţă).

O. Origo (Cauză, Aer, Origine).

Huiracocha mai spune: “I.A.O. este numele lui Dumnezeu la Gnostici”. Spiritul Divin este simbolizat prin vocala O, care reprezintă cerul etern. Litera I simbolizează Fiinţa internă a fiecărui om şi cele două se amestecă cu litera A care serveşte drept punct de sprijin. Aceasta este puternica Mantră sau cuvant magic, pe care trebuie să o recităm cand practicăm Magia Sexuală cu Soţia noastră Preoteasă.

Trebuie să prelungim sunetul celor trei formidabile vocale ale acestei mantre, in felul următor: IIIIII, AAAAAAA, OOOOOOO, se inspiră adanc şi se umplu plămanii, numărandu-se pană la douăzeci; se reţine respiraţia numărand pană la douăzeci, apoi se expiră aerul vocalizand litera I şi se numără iar pană la douăzeci. Se repetă acelaşi lucru cu litera A, apoi cu litera O. Se recită mantra de şase ori succesiv, după care urmează puternicile mantre ale vechilor gnostici: Kawlakaw, Sawlasaw, Zeesar.

Kawlakaw face să vibreze Omul Spirit.

Sawlasaw pune in vibraţie personalitatea umană terestră.

Zeesar face să vibreze Astralul omului. Aceste Mantre sunt foarte vechi.

Divinul Salvator al Lumii, cand practica impreună cu Preoteasa lui in Piramida lui Kefren canta cu ea puternica Mantră Sacră a Focului. Această mantră este Inri.

Domnul Intregii Adoraţii a practicat in Egipt Magia Sexuală cu a lui Isis. El combina Mantra cu cele cinci vocale I.E.O.U.A.

INRI, ENRE, ONRO, UNRU, ANRA.

INRI trezeşte Clarviziunea; ENRE, Auzul Magic; ONRO face să vibreze chakra inimii; centrul Intuiţiei; UNRU acţionează asupra plexului solar, centrul Telepatiei; ANRA activează chakrele pulmonare care conferă puterea Amintirii Reincarnărilor anterioare.

Mantra Inri şi cele patru derivate ale sale vor fi vocalizate separandu-le in două silabe şi alungind sunetul fiecăreia din cele patru litere magice ale lor. Cu ajutorul acestor Mantre conducem Focul Sexual la chakre, in timpul practicilor Magiei Sexuale.

Pentru a reveni la I.A.O. care, după cum am menţionat deja, este numele lui Dumnezeu la Gnostici, vom adăuga aceasta: vocala I face să vibreze glanda pineală şi embrionul sufletului pe care l-a Incarnat fiecare fiinţă umană. Vocala A pune in vibraţie vehiculul fizic, iar formidabilul O face să vibreze testiculele, transmutand minunat lichidul seminal şi convertindu-l in energii Cristice care se ridică victorioase pană la Caliciu (Creierul).

Evanghelia Sfantului Ioan incepe printr-o celebrare a Verbului: “La Inceput era Cuvantul, şi Cuvantul era cu Dumnezeu, şi Cuvantul era Dumnezeu. El era la Inceput cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. In El era viaţa, şi viaţa era Lumina oamenilor. Lumina luminează in intuneric şi intunericul n-a biruit-o” (Evanghelia Sfantului Ioan).

Cuvantul Ioan se descompune in cele cinci vocale astfel: IEOUA, IEOUAN (Ioan).

Evanghelia lui Ioan este in intregime Evanghelia Cuvantului.

nicodim IsusExistă oameni care vor să separe Cuvantul Divin de Magia Sexuală. Acest lucru este absurd. Nimeni nu poate Incarna Cuvantul dacă exclude Magia Sexuală. Isus, care este insăşi Incarnarea Cuvantului, Isus care este insuşi Cuvantul devenit Carne, a predat Magia Sexuală tocmai in Evanghelia Sfantului Ioan. Este necesar să studiem Evanghelia Sfantului Ioan. Iată, printre alte pasaje, convorbirea cu Nicodim, Capitolul 3, versetele1-21:

Intre Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea şi i-a zis: “Invăţătorule, ştim că eşti un Invăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat, iţi spun, că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Impărăţia lui Dumnezeu”.

Iată, dragă cititorule, o problemă sexuală. A te naşte a fost, este şi va fi intotdeauna o problemă sexuală. Nimeni nu se poate naşte din teorii. N-am cunoscut nici măcar un singur individ care să fie născut dintr-o teorie sau dintr-o ipoteză. A te naşte nu este o problemă de credinţe... Dacă ar fi de-ajuns să credem in Evanghelie pentru a Ne Naşte, atunci de ce toţi cei care studiază Biblia sunt nenăscuţi? A te naşte nu e o problemă de credinţă sau de necredinţă. Nici un copil nu se naşte prin simple credinţe. Ne naştem prin actul sexual. Este o problemă sexuală. Nicodim nu cunoştea Marele Arcan şi, in ignoranţa lui, a răspuns: “Cum se poate naşte un om bătran?

Poate el să intre a doua oară in pantecele maicii sale şi să se nască?” La care Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat, iţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Spirit, nu poate să intre in Impărăţia lui Dumnezeu”.

Cititorule, este necesar să ştii că apa din Evanghelie este insăşi sămanţa şi că spiritul este Focul. Fiul Omului se naşte din Apă şi din Foc. Acest lucru este absolut sexual.

Ce este născut din Carne, este carne, şi ce este născut din Spirit este Spirit. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi din nou”. Este necesar ca Maestrul să se nască in interiorul nostru. “Vantul suflă incotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu şti de unde vine, nici incotro merge; tot aşa este cu oricine este născut din Spirit”. Intradevăr, cel care se naşte din Spirit străluceşte un moment apoi dispare in mulţime.

Mulţimile nu pot vedea Supraomul; Supraomul devine inivizibil pentru mulţimile omeneşti. La fel cum Crisalida nu poate vedea fluturele cand acesta a zburat, tot aşa omul normal, comun şi obişnuit, pierde din vedere Supraomul. Nicodim n-a inţeles nimic din toate acestea şi de aceea a intrebat: “Cum se poate aşa ceva?” Isus i-a răspuns: “Tu eşti Invăţătorul lui Israel, şi nu pricepi aceste lucruri?” Nicodim cunoştea Sfintele Scripturi căci era un Rabin, dar in realitate nu cunoştea Magia Sexuală, pentru că nu era un Iniţiat. Isus a continuat spunand: “Adevărat, adevărat, iţi spun că noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia noastră”. Isus a dat Dovadă de ceea ce ştia, de ceea ce văzuse şi de ceea ce experimentase el insuşi. Isus a practicat Magia Sexuală cu o vestală a Piramidei lui Kefren. Astfel s-a născut El. Astfel s-a pregătit pentru a Incarna Cristosul. Astfel a putut Incarna Cristosul in Iordan.

Ştim cu toţii că Isus, după ce a ieşit din Egipt, s-a dus in India, in Tibet, in Persia etc., după care a revenit pe Pămantul Sfant şi a primit Iniţierea Venustă in Ioardan. Cand Ioan l-a botezat pe Maestrul Isus, Cristosul a intrat in Sufletul Invăţătorului. Cristosul s-a umanizat; Isus s-a divinizat. Din acest Amestec Divin şi Uman rezultă ceea ce se numeşte Fiul Omului (Supraomul).

Dacă Isus n-ar fi practicat Magia Sexuală in Egipt, n-ar fi putut Incarna Cristosul. Ar fi fost un bun Maestru insă nu Modelul Viu al Supraomului. “Dacă v-am vorbit despre lucruri pămanteşti şi nu credeţi, cum veţi crede cand vă voi vorbi despre lucruri cereşti?” Prin această frază Marele Maestru confirmă că ne vorbeşte despre lucruri pămanteşti, despre practica Magiei Sexuale. Fără ea, nu te poţi Naşte. Dacă oamenii nu cred in aceste lucruri ale pămantului, cum ar putea crede in lucruri cereşti?

Nimeni nu s-a suit in cer, afară de cel ce s-a coborat din cer, adică Fiul Omului care este in Cer”.

Eul nu poate urca la cer pentru că n-a coborat din cer.

Eul este Satan şi trebuie să fie dizolvat, in mod obligatoriu. Aceasta este Legea.

moise sarpe pe bastonŞi vorbind despre Şarpele Sacru, Marele Maestru a spus: “Şi după cum a inalţat Moise şarpele in pustiu, tot aşa trebuie să fie inalţat şi Fiul Omului”. Trebuie să ridicăm şarpele pe baston aşa cum a făcut Moise in deşert. Este o problemă de Magie Sexuală căci Kundalini nu poate urca decat prin Magia Sexuală. Numai aşa vom putea inălţa Fiul Omului, Supraomul, in interiorul nostru. Trebuie ca Fiul Omului să fie inălţat “Pentru ca oricine crede in el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.

Homunculul raţional in mod greşit numit om nu are incă autenticele vehicule astral, mental şi cauzal; in realitate, nu are decat fantomele acestor corpuri. Este necesar să practicăm Magia Sexuală, să trăim Calea Căsătoriei Perfecte pentru a da naştere Astral-Cristosului, Mental-Cristosului şi Cauzal-Cristosului.

Fiindcă atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul lui Fiul, pentru ca oricine crede in El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu intr-adevăr n-a trimis pe Fiul său in lume ca să judece lumea, ci lumea să fie mantuită prin El. Oricine crede in El nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut in numele Singurului Fiul al lui Dumnezeu”. Noi afirmăm că adevărata credinţă, veritabila incredere se demonstrează prin fapte. Cel care nu Crede in Magia Sexuală nu se poate Naşte, chiar dacă spune: Eu Cred in Fiul lui Dumnezeu. Credinţa fără fapte este ceva mort. Cel care nu crede in Magia Sexuală predată de Isus lui Nicodim, nu crede in Fiul lui Dumnezeu. Aceia sunt Pierduţi.

Şi judecata aceasta stă in faptul că, odată venită lumina in lume, oamenii au iubit mai mult intunericul decat lumina pentru că faptele lor erau rele.”

Căci, oricine face răul urăşte lumina (Urăşte Magia Sexuală) şi nu vine la lumină, ca să nu i se critice faptele.”

Dar cine lucrează după adevăr, vine la Lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute in Dumnezeu”.

Toate acestea sunt extrase textual din Evanghelia sacră a lui Ioan. Trebuie să te Naşti in toate Planurile. Ce poate face un biet bărbat sau o biată femeie plin de teorii, practicand tot felul de exerciţii etc., dacă nu s-a Născut in Astral? La ce serveşte să lucrezi cu Mintea dacă incă nu posezi Corpul Mental? Fiinţa umană trebuie să dea Naştere mai intai Vehiculelor sale Interne, apoi va putea practica ceea ce va vrea şi va putea să studieze ceea ce-i va place. Totuşi trebuie mai intai de toate să dăm Naştere Vehiculelor noastre Interne pentru a avea dreptul de-a Incarna Sufletul şi, mai tarziu, Cuvantul.

Cand se naşte legitimul corp Astral, devenim nemuritori in lumea celor 24 de legi (lumea lunară sau astrală). Atunci cand autenticul corp Mental se naşte, ne imortalizăm in lumea celor douăsprezece legi (lumea lui Mercur, lumea minţii). La naşterea adevăratului vehicul Cauzal, dobandim nemurirea in lumea celor 6 legi (lumea cauzală sau lumea lui Venus). Atingand aceste inălţimi incarnăm sufletul nostru uman şi ne transformăm in oameni adevăraţi”.

Aceste Vehicule Cristice se Nasc prin intermediul sexului, crearea acestor vehicule este o problemă sexuală. Ceea ce se află Sus este ca şi ceea ce se află Jos. Dacă trupul fizic se naşte prin intermediul sexului, vehiculele superioare se vor naşte tot prin intermediul sexului.

Oricine dă naştere Vehiculelor Cristice işi Incarnează Sufletul şi din acel moment vorbeşte cuvantul de aur. Aceasta este limba puterii pe care omul o vorbea pe acest pămant antic unde se adorau fiii focului şi care se numea Arcadia. Aceasta este limba pe care o vorbeşte intregul Univers, o limbă divină, de o extraordinară putere. In această limbă misterioasă a scris Ingerul Babilonului aceste cuvinte teribile: “Mene, Mene, Tekel şi Upharsin”, cu ocazia faimosului banchet al lui Baltazar. In aceeaşi noapte, sentinţa s-a implinit, Babilonul a fost distrus şi Regele asasinat S-a vorbit mult despre limba Universală, dar nu putem vorbi această limbă decat atunci cand am Incarnat Sufletul. Atunci infloreşte Kundalini devenită cuvant pe buzele noastre fecunde. Cand umanitatea a ieşit din paradis pentru că a risipit sămanţa, a uitat Limba Divină care, ca un rau de aur pur, curge maiestuos prin pădurea deasă a soarelui. Divina Limbă Primitivă este rădăcina tuturor idiomurilor.

Singurul şi unicul drum care ne permite să vorbim din nou Limba Divină este Magia Sexuală. Există o stransă legătură intre organele sexuale şi laringele creator. In vechile şcoli ale misterelor, le era interzis Iniţiaţilor să povestească despre anticele catastrofe antideluviene, de frica evocării şi aducerii lor la o nouă manifestare. Bătranii Hierofanţi ştiau că intre elementele elementele Naturii şi Cuvant există o relaţie intimă.

Opera intitulată "Logos, Mantră, Magie" a Marelui Maestru Gnostic Rozcrucian Dr. Arnold Krumm Heller este o adevărată bijuterie a inţelepciunii oculte. Marele Maestru termină această operă spunand: “In timpurile străvechi exista o şcoală a Misterelor in care se găsea un inel pe care era gravată imaginea lui Iris şi a lui Serapis uniţi de un Şarpe”; şi Dr. Krumm Heller adaugă: “Aici este sintetizat tot ce am spus in această carte”. Intr-a opta lecţie a Cursului Zodiacal, Dr. Krumm Heller a scris o pagină care a scandalizat mult Maimuţele savante, oameni care cred că ştiu totul. Aceştia, după moartea Maestrului, au incercat să falsifice, să modifice aceste randuri pentru a le supune propriei lor maniere de a vedea, fiecare după teoriile sale. Vom transcrie acum pasajul respectiv din cartea Maestrului Huiracocha, aşa cum este el.

In locul coitului care duce la Orgasm, trebuie dăruite, atent şi chibzuit, blande mangaieri, cuvinte de dragoste şi atingeri delicate, menţinand spiritul mereu departe de sexualitatea animală şi păstrand cea mai pură spiritualitate, ca şi cum ar fi o adevărată ceremonie religioasă.”

Totuşi, Bărbatul Poate şi chiar Trebuie să-şi Introducă Penisul şi să-l Menţină in Vagin pentru a produce o Senzaţie Divină care să-i Umple pe Amandoi de o mare Bucurie, ce va putea dura ore intregi, retrăgandu-se in momentul in care ei simt că se aproprie spasmul, pentru a evita Ejacularea Sămanţei. In acest fel ei vor avea mereu mai multă dorinţă de a se mangaia.”

Acest lucru poate fi repetat de atatea ori de cate ori dorim, fără să apară vreodată oboseala căci, dimpotrivă, aceasta este cheia magică pentru a fi zilnic intinerit, păstrand corpul sănătos şi prelungind viaţa, deoarece această Magnetizare este o fantană de sănătate.”

Noi ştim că in Magnetismul obişnuit, magnetizorul comunică subiectului fluide şi dacă primul a dezvoltat aceste forţe, il va putea vindeca pe al doilea.” “Transmiterea fluidului magnetic se face de obicei prin maini sau prin ochi, dar este necesar să spunem că nu există un conductor mai puternic, de o mie de ori mai puternic, de o mie de ori superior altora, decat membrul viril, cu vulva ca organ de recepţie.”

Persoanele care practică acest lucru comunică forţă şi succes tuturor celor care se pun in contact comercial sau social cu ele. Dar in actul Magnetizării divine, sublime, la care facem aluzie, cei doi, bărbatul şi femeia se magnetizează reciproc, fiind unul pentru celălalt ca un instrument muzical care, atunci cand se cantă la el, emite sau proiectează sunete uimitor de dulci şi misterioase armonii. Coardele acestui instrument sunt prezente in tot corpul şi fac să vibreze mai ales degetele şi buzele, cu condiţia ca in acest act să domnească puritatea cea mai absolută, care face din noi in acest moment suprem, nişte Magi”.

Iată deci cum indică Dr. Krumm Heller, drumul Iniţierii. Prin acest drum ajungem la incarnarea Cuvantului. Putem fi studenţi Rosicrucieni, Teosofi sau Spiritualişti, putem practica Yoga şi fără indoială că in toate acestea există lucrări minunate şi magnifice practici ezoterice, dar dacă nu practicăm Magia Sexuală, nu vom da naştere nici Astral-Cristosului, nici Mental-Cristosului, nici Cristosului-Voinţă. Fără Magia Sexuală nu ne putem naşte din nou. Practicaţi tot ce doriţi, studiaţi in şcoala care vă place mai mult, rugaţi-vă in templul care vă este mai plăcut, dar practicaţi Magia Sexuală.

Trăiţi Calea Căsătoriei Perfecte. Noi nu suntem impotriva nici unei religii sfinte, nici a vreunei şcoli, ordin sau sectă. Toate aceste instituţii sacre sunt necesare, dar vă sfătuim insistent să trăiţi Calea Căsătoriei Perfecte. Căsătoria Perfectă nu se opune vieţii religioase şi nici practicilor ezoterice ale Yogăi Sfinte. Mişcarea Gnostică este compusă din oameni de toate religiile, şcolile, lojele, sectele, ordinele etc.

Aminteşte-ţi, mult iubite cititor, de Giuvaerul Sacru cu al său I.A.O. In GAIO este ascuns I.A.O. Lucrează cu I.A.O.

Sacerdotul, Maestrul oricărei Loje, discipolul Yogăi, toţi, absolut toţi vor reuşi să-şi conserve adevărata castitate şi vor ajunge să se Nască dacă practică Magia Sexuală.

Binecuvantat fie I.A.O., Binecuvantată fie Magia Sexuală. Binecuvantată fie Căsătoria Perfectă. Sinteza tuturor religiilor şi şcolilor, a tuturor ordinelor şi practicilor Yoga se află in Magia Sexuală. Orice sistem de Auto-realizare este incomplet şi in consecinţă inutil fără Magia Sexuală.

Cristosul şi Magia Sexuală constituie Sinteza Supremă, Baza Practică a tuturor Religiilor.