Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XII

CELE DOUĂ RITUALURI


Există anumite rituri tenebroase care s-au perpetuat din epocile cele mai indepărtate ale istoriei. Vrăjitoarele Thesaliei celebrau anumite ritualuri in cimitire sau in criptele funerare pentru a evoca umbrele defuncţilor. Ele alergau la mormantul celor dragi, in ziua aniversări lor, şi cu urlete oribile işi zgariau sanii pană ţaşnea sangele, care servea drept vehicul umbrelor morţilor pentru a se materializa in lumea fizică.

Homer, Marele Iniţiat, povesteşte in Odisea desfăşurarea unui ritual celebrat de un vrăjitor in insula lui Calypso unde domnea cruda magiciană Circe. Oficiantul injunghia un animal intr-o groapă, umplea groapa cu sange, apoi il invoca pe ghicitorul din Teba. Homer raportează că ghicitorul alerga la acest apel şi că putea să se materializeze complet datorită sangelui. Ghicitorul din Teba a vorbit personal cu Ulise şi i-a prezis unele fapte. Inţeleptul autor Zaratustra spune: “Scrie cu sange şi vei

invăţa că sangele este Spirit”. Goethe exclama prin gura lui Mefistofel: “Sangele este un fluid foarte special”.


ULTIMA CINĂ. Ultima Cină este o ceremonie magică de o imensă putere. Ceva foarte asemănător ceremoniei vechi a Fraternităţii Sangelui. Tradiţia acestei fraternităţi spune că dacă două sau mai multe persoane işi amestecă sangele intr-o cupă şi apoi beau acest sange, devin fraţi de sange, pentru veşnicie. Vehiculele astrale ale acestor persoane se unesc atunci intim pentru eternitate. Poporul ebraic atribuie sangelui caracteristici foarte speciale. Ultima Cină a fost o Ceremonie a Sangelui. Apostolii au depus fiecare in cupa lor picături din propriul sange, apoi au golit aceste cupe in Potirul lui Isus Cristosul. In acest Potir Adorabilul a vărsat de asemenea din “sangele său adevărat”. Astfel, in Sfantul Graal, Isus Cristosul şi-a amestecat sangele cu sangele discipolilor săi.

Tradiţia povesteşte că Isus a dat apostolilor săi să mănance şi infime părţi din propria sa carne. "Şi luand Painea şi aducand Mulţumire, el o rupse şi le-o dădu spunand: Acesta este Trupul Meu care se frange pentru voi; faceţi aceasta in amintirea Mea. Făcu acelaşi lucru cu Potirul, după mancare spunand: Acest Potir este Noul Legămant al Sangelui Meu care se varsă pentru voi." In acest fel a fost semnat pactul. Orice pact este semnat cu sange. Astralul lui Isus Cristosul a devenit asociat, unit cu cel al discipolilor săi şi al intregii omeniri prin actul sangelui. Adorabilul este Salvatorul Lumii. Această ceremonie a sangelui este tot atat de veche precum Infinitul. Din cele mai vechi timpuri, toţi marii Avatari au săvarşit-o. Marele Domn al Atlantidei a săvarşit de asemenea Ultima Cina cu discipolii săi.

Acestă Ceremonie a Sangelui n-a fost improvizată de Divinul Maestru. Este o Ceremonie Arhaică de o foarte inaltă antichitate, este tradiţionala Ceremonie de Sange a Marilor Avatari.

Orice Miruire Gnostică, indiferent de cult sau credinţă, sectă sau religie, este intim asociată, unită, prin pactul sangelui, la Ultima Cina a Adorabilului. Sfanta Biserică Gnostică Creştină Primitivă, căreia avem fericirea să-i aparţinem, păstrează in secret ritualurile primitive pe care le celebrau Apostolii. Acestea sunt ritualurile primilor creştini care se reuneau in Catacombele Romei in epoca Cezarului, Nero. Acestea sunt ritualurile Esenienilor, umilă castă de mari Iniţiaţi printre care se număra şi Isus Cristosul. Acestea sunt ritualurile primitive ale vechilor creştini.

Aceste ritualuri au o mare putere. Intreaga noastră ştiinţă secretă a Marelui Arcan este cuprinsă in ele. Atunci cand ritualizăm, vocalizăm anumite Mantre care au puterea de a sublima energia sexuală pană la inimă. In Templul-Inimă trăieşte Cristosul Intern. Atunci cand energiile sexuale sunt sublimate pană la Inimă, ele au imensul privilegiu de-a se contopi cu forţele Cristosului Intern, pentru ca noi să putem intra in lumile superioare. Ritualurile noastre se repetă in toate cele Şapte mari

Planuri Cosmice. Ceremonia rituală stabileşte un canal secret plecand din regiunea fizică, trecand prin cele şapte mari planuri, pană in lumea Logosului Solar. Atomii Cristici ai Logosului Solar coboară prin acest canal şi se adună in paine şi vin in momentul consacrării. Astfel, intr-adevăr, Painea şi Vinul, prin opera Transsubstanţierii, se transformă in carnea şi sangele lui Cristos. Cand mancăm painea şi bem vinul, atomii cristici se răspandesc in tot organismul nostru şi trec in corpurile noastre interne pentru a ne trezi puterile de natură solară.

Apostolii au băut sangele lui Cristos şi au mancat carnea lui Cristos.


FORŢELE SEXUALE ŞI RITUALUL. In “Tufişurile lui Oreb” al Doctorului George Adoum (Magul Jefa), am găsit o descriere a Ceremoniei Negre in epoca medievală. Doctorul Adoum a imprumutat această descriere operei lui Huysmans. Această descriere este atat de interesantă incat nu putem să nu o facem cunoscută cititorilor noştri. Iat-o:

In general oficia un Preot. El se dezbrăca complet, imbrăcand apoi un patrafir obişnuit. Pe altar se găsea intinsă o femeie goală, de obicei aceea care Cerea. Două femeie goale făceau parte din cor; se foloseau uneori adolescente, care trebuiau să fie neapărat goale. Cei ce asistau la act se imbrăcau sau se dezbrăcau după capriciul momentului. Preotul executa toate exerciţiile ritualului, şi asistenţii insoţeau această reprezentaţie cu cate un gest obscen... Atmosfera devenea din ce in ce mai incărcată; ambianţa devenea fluidă in cel mai inalt grad. Desigur, totul concura la aceasta: tăcerea, obscuritatea şi reculegerea. Fluidul era atractiv, adică punea asistenţii in contact cu elementalii. Dacă in timpul acestei ceremonii femeia intinsă pe altar işi concentra gandul asupra unei dorinţe, nu rareori se producea o transmitere absolut reală, transmitere care comunica, celui care ii era obiect, o veritabilă obsesie. Scopul fusese atins. In aceeaşi zi, sau in zilele următoare, se observa realizarea fenomenului şi i se atribuia bunătăţii lui Satan. Totuşi, această ambianţă fluidică avea intotdeauna un inconvenient: exaspera nervii, in aşa fel incat la unii din membrii adunării se produceau crize isterice care devenau uneori colective.

Nu rareori s-au văzut, la un moment dat, femei devenite nebune, smulgandu-şi veşmintele şi bărbaţi care se dedau unor gesturi dezordonate. Curand chiar, două sau trei femei cădeau pe jos, apucate de convulsii violente; ele erau simple mediumi care intrau in transă. Se spunea că erau posedate; şi toţi păreau satisfăcuţi”.

Prin această povestire a Doctorului Adoum, extrasă dintr-o carte a lui Huysmans, ne putem da seama cat se abuza de ritualurile şi de forţele sexuale pentru a comite cele mai rele neruşinări. Este clar că in timpul unuia din aceste ritualuri, starea de supraexcitare nervoasă de origine absolut sexuală şi pasională, determina violent un anumit gen de forţă mentală saturată de energie creatoare. Rezultatul unui asemenea ritual este fenomenul magic.

Orice ritual este in legătură cu sangele şi cu sămanţa. Ritualul este o sabie cu două tăişuri: pe cei puri şi pe cei virtuoşi ii apără şi le dă viaţă; pe cei intunecaţi şi impuri ii loveşte şi-i distruge. Ritualul este mai puternic decat sabia şi dinamita. In ritual se manipulează forţele nucleare. Energia Atomică este un dar al lui Dumnezeu. Ea poate la fel de bine să vindece sau să ucidă. Orice templu in interiorul căruia se celebrează Sfanta Miruire Gnostică este de fapt, pentru acest motiv, un plan de energie atomică.

In Atlantida, magicienii negri au recurs şi ei la ritualuri asemănătoare in care se serveau cu inverşunare de forţele sexuale. Rezultatul acestor practici abuzive a fost scufundarea in ape a acestui continent care a atins un foarte inalt grad de civilizaţie. Forţele sexuale se află in relaţie intimă cu cele patru elemente ale naturii. Orice ritual negru, orice slujbă neagră işi are corespondeţele sale fatale in natură. Acum ne explicăm care au fost cauzele scufundării Atlantidei. Forţa sexuală este ca electricitatea: este răspandită peste tot. Aceasta este o forţă care sălăşluieşte in electroni. Această forţă curge in centrul fiecărui atom şi in centrul fiecărei nebuloase. Fără această forţă, lumile spaţiului infinit nu ar exista. Ea este Energia creatoare a celui de-al Treilea Logos. magicienii albi şi magicienii negri lucrează cu această forţă.

Magicienii albi operează ritualurile albe, iar magicienii negri ritualuri negre. Ultima Cină a Adorabilului Salvator al Lumii se inscrie intr-o tradiţie arhaică foarte veche care se pierde in noaptea timpurilor. Slujba neagră şi toate aceste ceremonii negre ale tenebroşilor provin dintr-un trecut lunar extrem de indepărtat. In toate epocile au existat două ritualuri: unul de lumină, altul de tenebre. Ritualul este Magia Practică.

Magicienii Negri urăsc de moarte Sfanta Euharistie. Magicienii tenebrelor işi justifică ura pentru ritulurile bazate pe paine şi vin in tot felul de moduri. Ei dau uneori Evangheliilor cele mai capricioase interpretări ale fanteziei lor; propriul lor subconştient ii trădează. Ei incearcă, in toate felurile să desfinţeze Cina cea de Taină.

Ei detestă Ultima Cină a Adorabilului. Discipolii noştri trebuie să fie atenţi şi vigilenţi, trebuie să ia seama la indivizii periculoşi de acest fel. Oricine urăşte ritualele bazate pe Ultima Cină este un Magician Negru. Oricine respinge painea şi vinul Sfantei Miruiri Gnostice respinge de fapt trupul şi sangele lui Cristos. Oamenii de acest fel sunt Magicieni Negri


BISERICA GNOSTICĂ. Există patru drumuri foarte importante pe care fiecare cuplu angajat in Căsătoria Perfectă trebuie să le cunoască: 

    1. drumul Fakirului, 

    2. drumul Călugărului, 

    3. drumul Yoghinului, 

    4. drumul omului echilibrat.

Mişcarea Gnostică Creştină Universală cuprinde o Şcoală şi o Religie.

Primul drum, il trăim in viaţa practică invăţand să trăim corect. Al doilea drum stă in Biserica noastră; aceasta işi are sacramentele sale, ritualele şi viaţa sa comunitară. Al treilea drum, il trăim prin drumul abrupt al ocultismului practic: noi avem practicile noastre ezoterice, avem exerciţii speciale pentru dezvoltarea facultăţilor latente ale omului. Al patrulea drum, Calea Omului Dibaci, il trăim punand in practică un echilibru perfect intre toate activităţile noastre diverse; studiem Alchimia şi Kabala şi lucrăm la dezintegrarea Eului Psihologic.

Noi nu suntem membri ai Bisericii Romano-Catolice. Această Biserică nu urmează decat un singur drum, cel al Călugărului. In ce ne priveşte, noi parcurgem cele Patru Drumuri. Drumul Călugărului, il avem in Religia noastră Gnostică, cu Patriarhul său, cu Arhiepiscopii săi, Episcopii şi Preoţii. Astfel deci, noi nu aparţinem de Biserica Romei.

NU suntem Impotriva nici unei Religii, Şcoli sau Secte. Mulţi din preoţii Bisericii Romei au mărit randurile noastre, oameni din toate Organizaţiile s-au afiliat Mişcării noastre Gnostice. Biserica noastră Gnostică este dintre cele mai complete. Pe drumul Fakirului, invăţăm să trăim corect. Pe drumul Călugărului ne dezvoltăm sentimentul.

Pe drumul Yoghinului practicăm exerciţiile ezoterice care pun in activitate puterile latente ascunse ale omului. Pe drumul omului echilibrat, lucrăm cu Alchimia şi cu Kabala şi luptăm pentru dezintegrarea Egoului.

Biserica noastră Gnostică este Biserica Transcendentă. Această Biserică se află in lumile Superioare. Avem de asemenea numeroase temple şi in lumea fizică. In afară de acestea, am deschis mii de Luminisale Gnostice in care se celebrează Sfintele Ritualuri şi unde se studiază Doctrina Secretă a Adorabilului Salvator al Lumii. Nu trebuie să uităm că Mişcarea noastră Gnostică constituie o Şcoală şi o Religie in acelaşi timp. S-a demonstrat deja definitiv că Isus, Cristosul, era Gnostic. Salvatorul Lumii era membru activ al castei Esenienilor care erau mistici ce nu-şi tăiau niciodată părul şi barba. Biserica Gnostică este autentica Biserică Creştină Primitivă al cărei prim Pontif a fost Iniţiatul Gnostic numit Petru. Pavel Tarsul aparţinea acestei Biserici; el era un nazaritean. Nazaritenii au fost o altă sectă Gnostică. Prima Biserică Creştină a fost adevăratul Trunchi ezoteric din care s-au desprins numeroase secte neocreştine, cum sunt: Biserica Romano-Catolică, Protestantismul, Adventismul, Biserica Armenească etc. Am luat hotărarea sinceră de-a face cunoscută public Rădăcina Creştinismului: Gnosticismul. Biserica Gnostică este Biserica Creştină Primitivă. Acestei Biserici Gnostice i-a aparţinut Patriarhul Basilid, celebru Alchimist care a lăsat o carte făcută din plumb, conţinand şapte pagini, care, conform Maestrului Krumm Heller, ar fi păstrată in muzeul Kircher, la Vatican. Această carte nu poate fi inţeleasă de Arheologi, pentru că este o carte de ştiinţă ocultă. Basilid era un discipol al Sfantului Matei. Catolicismul Roman actual nu este Catolicismul veritabil. Legitimul şi autenticul Catolicism este Catolicismul Gnostic Creştin Primitiv.

Secta Romană actuală nu este decat o deviere de la Catolicismul Gnostic Primitiv. Aceasta este raţiunea fundamentală pentru care ne distanţăm categoric de Secta de la Roma. Bisericii Gnostice Catolice Creştine Primitive i-au aparţinut sfinţi ca Saturnin de Antiohia, celebrul Kabalist Simon Magul, care a sfarşit deviind deplorabil, Carpocrat, care a fondat mai multe mănăstiri Gnostice in Spania, Marcion de Sinope, Sfantul Thomas, Valentin, Marele Maestru al Misterelor Majore numit Sfantul Augustin, Tertulian, Sfantul Ambrozie, Irineu, Hippolyt, Epiphan, Clement de Aleandria, Marc, Marele Gnostic, care s-a ingrijit absolut special de Sfanta Miruire Gnostică şi ne-a lăsat invăţăminte extraordinare despre inaintarea forţelor sexuale prin cele douăsprezece porţi zodiacale ale organismului uman. Au mai fost de asemenea Gnosticii: Cerdon, Empedocle, Sfantul Ieronim şi mulţi alţi sfinţi ai anticei Biserici Gnostice Catolice Creştine Primitive de la care a deviat actuala sectă de la Roma.


SACRAMENTE. In Biserica noastră Gnostică, avem cinci sacramente: Botezul, Impărtăşirea cu paine şi vin, Căsătoria, Confesiunea (care ia forma unei Conversaţii Amicale intre Maestru şi Discipoli) şi in fine, Extrema miruire.

Căsătoria Gnostică este foarte interesantă in Biserica Transcendentală. Pentru celebrarea acestui sacrament, femeia imbracă haina Preotesei Gnostice apoi este incredinţată, in calitate de soţie, bărbatului care trebuie să-i devină soţ. Sfinţii Maeştri sunt cei care prezidează această ceremonie şi Cuplul Perfect se căsătoreşte cu promisiunea de a nu fornica.


CRISTOSUL. Biserica Gnostică il adoră pe Mantuitorul Lumii, care are numele de ISUS. Biserica Gnostică ştie că Isus a incarnat Cristosul şi din această cauză il adoră.

Cristosul nu este un individ uman şi nici divin. Cristosul este un titlul care se dă oricărui Maestru Realizat Integral. Cristosul este Armata Vocii. Cristosul este Cuvantul. Cuvantul este mult dincolo de trup, de suflet şi de spirit. Oricine ajunge să incarneze Cuvantul primeşte prin chiar acest fapt titlul de Cristos. Cristos este insuşi Cuvantul. Trebuie ca in fiecare dintre noi Cuvantul să devină carne.

babaji yoganandaCand Cuvantul devine carne in noi, vorbim in Cuvantul Luminii. Mai mulţi Maeştri au incarnat pană in prezent Cristosul. In India secretă trăieşte, de milioane de ani, Cristosul Yoghin al Indiei, nemuritorul BABAJI; Marele Maestru al Inţelepciunii Kout Humi a incarnat de asemenea Cristosul. Sanat Kummara, fondatorul Marelui Colegiu de Iniţiaţi ai Lojei Albe, este un alt Cristos viu. Numeroşi sunt cei care au Incarnat in trecut Cristosul. Unii l-au Incarnat in prezent. Mulţi il vor Incarna in viitor. Ioan Botezătorul a incarnat de asemenea Cristosul; Ioan Botezătorul este un Cristos viu.

Diferenţa dintre Isus şi ceilalţi Maeştri care au incarnat Cristosul se situează in ierarhie: Isus este cel mai inalt Iniţiat Solar al Cosmosului.


ÎNVIEREA. Supremul Mare Maestru Isus trăieşte actualmente cu acelaşi corp fizic al său reinviat din morţi. Marele Maestru trăieşte actualmente in Shamballa. Aceasta este o ţară secretă care se află in Tibet. Alături de Supremul Mare Maestru trăiesc mulţi alţi Maeştri Reinviaţi care colaborează cu El pentru realizarea Marii Opere a Tatălui.


MIRUIREA. In stare de Extaz, Sacerdotul Iniţiat percepe substanţa Cristică şi printr-o operaţie magică işi transmite propria sa influenţă painii şi vinului, trezind substanţa Cristică aflată aici, pentru ca ea să opereze miracole trezind puterile Cristice ale corpurilor noastre interne.


VEŞMINTELE SACRE. In marile Catedrale Gnostice, Preotul Gnostic poartă de obicei cele trei veşminte ale oricărui preot Catolic. (Sutana, Stiharul şi Patrafirul).

Cele trei veşminte aparţin in mod legitim Bisericii Catolice Creştine Primitive. Se poartă de asemenea Boneta. Cele trei veşminte suprapuse reprezintă corpul, sufletul şi spiritul; lumea Fizică, Astrală şi Spirituală. Boneta semnifică faptul că preotul este un om. Cand predică, el işi acoperă capul ca pentru a sugera că nu exprimă decat păreri personale.

In Lăcaşurile Gnostice, Preotul poartă numai o tunică de culoare albastru ca cerul, cu un cordon alb legat la cingătoare. El poartă de asemenea Sandale. Femeiele Isis ale Lăcaşurilor Gnostice işi acoperă capul cu un văl alb. Inainte, prescriam asistenţilor să folosească propria lor tunică, o tunică asemănătoare celei pe care o poartă fiecare in interior, in Intim, după gradul său ezoteric. Apoi a trebuit să interzicem acest obicei, din cauza abuzurilor a numeroşi asistenţi care, crezandu-se mari Iniţiaţi, purtau superbe tunici şi se impopoţonau cu nume sonore. In afară de asta, toate aceste lucruri alimentau orgoliul. Unii care se vedeau cu tunici aparţinand anumitor grade, erau plini de vanitate şi orgoliu in timpul ritualului şi priveau cu dispreţ pe cei care aveau un grad ezoteric mai mic. Am eliminat aceste abuzuri obligand toţi asistenţii, bărbaţi şi femei, să poarte tunici albastre ca cerul, identice cu cele ale oficiantului, rezervand purtarea tunicilor albe Maeştrilor confirmaţi.


ALTARUL OFICIERII. Altarul oficierii trebuie să fie din piatră. Aminţiţi-vă că noi lucrăm cu Piatra Filosofală (Sexul). Altarul inseamnă, de asemenea, pămant Filosofal.

Piciorul Potirului simbolizează tija plantei iar cupa sacră simbolizează floarea, din care iese fructul. Aceasta vrea să spună că substanţa Cristică a Soarelui pătrunde in uterul Pămantului, face să germineze grăuntele şi să crească graul pană ce apare spicul şi se formează fructul, sămanţa. Odată ce grăuntele este copt, restul moare. Intreaga putere a Cristosului Soare este inchisă in grăunte. Acelaşi lucru se intamplă cu fructul viei; Soarele face ca strugurele să se coacă; intreaga putere a Cristosului Soare se află inchisă in strugure. Prin Miruirea Gnostică, toate puterile Cristice solare se eliberează din paine şi vin şi acţionează in interiorul organismului nostru pentru a ne cristifica.


EPIFANIA. Epifania este un cuvant ce vine din greceşte şi pe care savanţii nu-l pot explica in mod satisfăcător. Noi, Gnosticii, spunem că Epifania este manifestarea, Revelaţia sau ascensiunea lui Cristos in noi. După Krumm Heller, Dietrich, Marele Teolog, spune: “Noi nu putem ajunge la Religare, la Uniunea cu Divinitatea, decat prin intermediul acestor Patru Drumuri: Primirea lui Dumnezeu (Euharistia), Unirea Amoroasă (Magia Sexuală), Dragostea Filială (a te Simţi Fiul lui Dumnezeu), Moartea şi Reincarnarea. Gnosticul trăieşte din plin aceste patru drumuri.


PRETORUL. In lumile Superioare, există Biserica Gnostică, Catedrala Sufletului. In această Catedrală se celebrează ritualuri in zilele de vineri şi duminică, in zori sau atunci cand este necesar pentru binele omenirii. Mulţi devoţi aleargă la “Pretor” in corp Astral. Există şi cativa atleţi ai ştiinţei “Jinas” care vin la “Pretor” cu corpul lor fizic. Toţi aceşti devoţi au bucuria de-a primi aici Painea şi Vinul.


CHEIE PENTRU IEŞIREA CONŞTIENTĂ ÎN ASTRAL. Iată o cheie foarte simplă pentru ieşirea in Astral: trebuie să aţipim pronunţand mental puternica Mantră FARAON. Această mantră se recită separand-o in trei silabe, FA, RA, ON, inspirand intre fiecare. Atunci cand devotul se va găsi in starea de tranziţie existentă intre starea de veghe şi somn, el va pătrunde mai profund in interiorul său cu ajutorul Autoreflecţiei conştiente, apoi va ieşi incet din pat, total identificat cu spiritul său liniştit şi fludic. Oricare devot se poate duce la “Pretor” in corp astral. Persoanele care n-au dat naştere incă Astral-Cristosului suferă mult că nu pot reuşi să iasă in Astral decat cu preţul unor eforturi penibile şi a unei munci susţinute. Cei care au dat naştere Cristuoslui Astral intr-una din Reincarnările lor trecute pot ieşi din corpul lor fizic cu mare uşurinţă.


CHEIE PENTRU IEŞIREA CU CORPUL FIZIC ÎN JINAS. Discipolul se va concentra asupra Maestrului “OGUARA”. El va aţipi recitand această rugăciune: “Cred in Cristos, cred in Oguara, cred in Mataji, cred in Babaji, cred in Maeştrii Jinas. Faceţi-mă să ies din patul meu cu corpul fizic. Duceţi-mă la Biserica Gnostică cu Corpul meu Fizic in Stare de Jinas”.

Devotul va recita această oraţie de sute de ori; el va aţipi repetand această rugăciune. Cand se va simţi mai mult adormit decat treaz, cand işi va simţi corpul slab şi ingreunat, cand se va simţi plin de oboseală şi beat din cauza somnului care-l cuprinde, cand va incepe să vadă deja imaginile visului, se va ridica din patul său, incet, “Păstrand somnul aşa cum avarul işi păzeşte comoara”. Intreaga putere este in somn. In acel moment lucrează forţe teribile care inalţă vibraţia corpului fizic, accelerand mişcarea atomilor şi crescandu-le viteza uimitor. Corpul fizic intră atunci in stare de Jinas. El pătrunde in Hiperspaţiu. Dacă invăţăcelul face un salt cu scopul de a pluti in aer, va observa cu stupefacţie că poate zbura. In această stare, el devine invizibil pentru lumea fizică; va putea să se ducă la “Pretor” cu corpul său fizic in stare de Jinas.

Cand corpul fizic este pe punctul de a intra in stare de Jinas, se simte o senzaţie bizară: corpul pare să se umfle incepand de la glezne pană la cap. Ne simţim extrem de umflaţi. In realitate, corpul nu se umflă; sunt mai degrabă Forţele Astrale care, impregnandu-l, ii dau această aparentă umflare.


ASPECTE GENERALE ALE RITUALULUI GNOSTIC. Atunci cand oficiantul Catolic merge dinspre epistolă spre evanghelie, aceasta reprezintă pentru profanii Romanici, itinerarul lui Cristos de la Irod la Pilat, insă pentru Preoţii Gnostici este trecerea de la o lume la alta după moarte.


CELE PATRU ANOTIMPURI. Noi, Gnosticii, folosim in fiecare anotimp un veşmant ceremonial diferit. In Astral, ingerii alternează in munca lor de ajutor al omenirii; Rafael lucrează primăvara; Uriel, vara; Mihail, toamna; Gabriel, iarna. Toţi aceşti ingeri aleargă la ritualurile Gnostice pentru a ne acorda ajutorul lor.


Tatăl nostru. Din toate rugăciunile rituale, cea mai puternică este “Tatăl Nostru”. Este o oraţie magică de o imensă putere. Imaginaţia, Inspiraţia, Intuiţia, iată cele trei drumuri obligatorii ale Iniţierii.

Maestrul Huiracocha spune: “Mai intai trebuie să vedem in interior lucrurile spirituale, apoi trebuie să ascultăm verbul sau cuvantul Divin, pentru a ne pregăti organismul spiritual pentru Intuiţie”. Regăsim această trinitate in primele trei rugăminţi din “Tatăl nostru” şi anume: “Sfinţească-se Numele tău”. Adică, Sfantul Nume al lui Dumnezeu, Cuvantul Divin, Cuvantul Creator.

Vie Impărăţia Ta”, adică: Odată cu pronunţarea Cuvantului, a Mantrelor, vine la noi Impărăţia lui Dumnezeu, Impărăţia Interioară a Sfinţilor Maeştri.

Facă-se Voia Ta”, este condiţia uniunii cu Dumnezeu, care rezolvă toate lucrurile...

Cu aceste trei rugăminţi, am cerut tot ce este necesar şi, dacă intr-o zi obţinem aceasta, vom fi Zei şi in consecinţă nu va mai fi nevoie să cerem.

Biserica Gnostică a păstrat intreaga Doctrină Secretă a Adorabilului Salvator al Lumii.

Biserica Gnostică este Religia bucuriei şi a frumuseţii. Biserica Gnostică este Trunchiul Virginal din care au ieşit Romanismul şi toate celelalte secte care-l adoră pe Cristos.

Biserica Gnostică este unica Biserică şi singura care a păstrat in secret Doctrina pe care Cristos a predat-o prin viu grai Discipolilor săi.

Noi nu suntem impotriva nici unei Religii. Ii invităm pe oamenii tuturor Sfintelor Religii care il adoră pe Domnul să studieze Doctrina noastră Secretă.

Nu trebuie să uităm că există ritualuri de lumină şi de tenebre. Avem riturile secrete ale Adorabilului Salvator al Lumii.

Noi nu dispreţuim şi nici nu subestimăm vreo religie. Toate religiile sunt perle extrem de preţioase inşirate pe firul de aur al Divinităţii. Afirmăm doar că Gnoza este Flacăra din care ies şi au ieşit toate religiile Universului, atata tot.