Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XIV

LUCRUL CU DEMONUL


Trezirea lui Kundalini şi distrugerea Eului constituie tocmai baza fundamentală a oricărei realizări profunde.

Vom trata in acest capitol tema dizolvării Eului. Dizolvarea Eului este indispensabilă pentru a ajunge la eliberarea finală.

Eul este Demonul pe care-l purtăm in interiorul nostru. Pornind de la această afirmaţie putem spune că munca de dizolvare a Eului este cu adevărat munca cu Demonul. Această muncă este foarte anevoioasă. Cand lucrăm cu sau asupra Demonului, entităţile tenebroase ne atacă, de obicei, cu ferocitate. In realitate, aceasta este calea omului şiret, faimoasa a patra cale, cărarea TAU.


ORIGINEA EULUI PLURALIZAT. Desfraul sexual stă la originea Eului păcătos, a Eului pluralizat. Egoul, Satan, este supus legii eternei reintoarceri a tuturor lucrurilor. Eul repetă in fiecare din vieţile sale aceleaşi drame, aceleaşi greşeli. Eul se complică de-a lungul timpului, devenind tot mai pervers.


MOARTEA LUI SATAN. Satan pe care-l purtăm in interiorul nostru este format din atomi ai Inamicului secret. Satan a avut un inceput; Satan are un sfarşit. Trebuie să-l dizolvăm pe Satan pentru a ne intoarce la Steaua Interioară care ne-a suras intotdeauna. In aceasta constă Adevărata Eliberare Finală. Numai prin dizolvarea Eului putem ajunge la Eliberarea Absolută.


STEAUA INTERIOARĂ. In adancimile necunoscute ale Fiinţei noastre Divine, avem o Stea Interioară, in intregime Atomică. Această stea este un Atom Supra-Divin. Kabaliştii ii dau numele sacru de Ain Soph. Ain Soph este Fiinţa Fiinţei noastre, Marea Realitate din Interiorul nostru.


DUMNEZEU NU EVOLUEAZĂ. Dumnezeu n-are nevoie să evolueze, căci este Perfect. Dumnezeu n-are nevoie să se Perfecţioneze: El este Perfect. Dumnezeu este Fiinţa noastră Internă.


EVOLUŢIE ŞI INVOLUŢIE. Noi, Gnosticii, n-am negat niciodată legea Evoluţiei, dar nu acceptăm să se facă din această lege mecanică o Dogmă.

Legile Evoluţiei şi Involuţiei constituie axa mecanică a naturii. Orice urcuş este urmat de o coborare; oricărei Evoluţii ii corespunde o Involuţie determinată.

Există Evoluţie in grăuntele care germinează, in planta care creşte şi se dezvoltă, care infloreşte şi dă rod. Există Involuţie in arborele care incetează să mai crească şi care se ofileşte, imbătraneşte şi moare.


REVOLUŢIONAREA TOTALĂ. Avem nevoie de-o Formidabilă Revoluţie a conştiinţei pentru a ne putea intoarce la Steaua Interioară care ne conduce Fiinţa. Cand dizolvăm Eul, realizăm o Revoluţie Totală.


DUREREA. Durerea nu poate perfecţiona pe nimeni. Dacă durerea ar perfecţiona, intreaga omenire ar fi deja perfectă. Durerea este rezultatul propriilor noastre greşeli.

Satan comite multe erori. Satan recoltează fructul erorilor sale. Durerea este acest fruct. Durerea este satanică. Satan nu se poate perfecţiona şi nici nu poate perfecţiona pe nimeni. Durerea nu perfecţionează, căci durerea vine de la Satan.

Marea Realitate nu poate crea fericirea, pacea, abundenţa, perfecţiunea. Marea Realitate nu poate crea durerea. Ceea ce este perfect nu poate crea durerea. Ceea ce este perfect nu dă naştere decat fericirii. Durerea a fost creată de Eu (Satan).


TIMPUL. Timpul este Satan. Satan este amintirea. Satan este un pachet de amintiri.

Cand omul moare, nu răman decat amintirile. Aceste amintiri constituie "Eul", Sinele, Egoul Reincarnat. Aceste dorinţe nesatisfăcute, aceste amintiri ale zilelor trecute se Reincarnează. Astfel, suntem sclavii trecutului. Putem certifica faptul că trecutul ne condiţionează viaţa prezentă. Putem afirma că Satan este Timpul. Putem spune, fără să greşim, că Timpul nu ne poate elibera de această vale a plangerii căci Timpul este Satanic. Trebuie să invăţăm să trăim din Clipă in Clipă. Viaţa este un veşnic Acum, un veşnic Prezent. Satan este creatorul timpului. Cei care cred că se vor elibera intr-un viitor indepărtat, in cateva milioane de ani, cu timpul, cu secolele, aceia sunt candidaţi siguri pentru abis şi a doua moarte, pentru că timpul vine de la Satan.

Timpul nu eliberează pe nimeni. Satan subjugă, Satan nu eliberează. Trebuie să ne eliberăm chiar astăzi; trebuie să trăim din Clipă in Clipă.


CEI ŞAPTE CENTRI FUNDAMENTALI AI OMULUI. Orice fiinţă umană are şapte centri fundamentali, care sunt:

1. Centrul intelectual, situat in creier.

2. Centrul motor sau al mişcării, localizat in partea superioară a şirei spinării.

3. Centrul emoţional, care se găseşte in plexul solar şi centrii nervoşi specifici ai marelui simpatic.

4. Centrul instinctiv, situat in partea inferioară a şirei spinării.

5. Centrul sexual, situat in organele genitale.

6. Centrul emoţional superior.

7. Centrul mental superior.

Aceşti ultimi doi centri nu se pot manifesta in mod autentic decat prin adevăratul corp astral şi adevăratul corp mental.


TEHNICĂ PENTRU DIZOLVAREA EGOULUI. Eul exercită un control asupra celor cinci centri inferiori ai maşinii umane, adică asupra centrului Intelectual, Motor, Emoţional, Instinctiv şi Sexual. Cei doi centri ai fiinţei umane care corespund Conştiinţei-Cristos sunt cunoscuţi in ocultism sub numele de Astral-Cristos şi Mental-Cristos. Aceşti doi centri superiori nu pot fi controlaţi de Eu. Din păcate, Mintea Superioară şi Emoţionalul Superior nu dispun incă de aceste două preţioase vehicule cristice. Cand Mintea Superioară imbracă Mental-Cristosul şi cand Emoţionalul Superior imbracă Astral-Cristosul, ne inălţăm prin insuşi acest fapt la starea de oameni adevăraţi.

Oricine doreşte să dizolve Eul trebuie să studieze funcţionarea sa in cei cinci centri inferiori. Nu trebuie să condamnăm defectele. Nici nu trebuie să le justificăm.

Important este să le Inţelegem. Este absolut necesar să Inţelegem acţiunile şi reacţiunile maşinii umane. Fiecare din aceşti cinci centri inferiori comportă un joc extrem de complicat de acţiuni şi de reacţiuni. Eul lucrează cu fiecare din aceşti cinci centri inferiori şi cand inţelegem in profunzime intregul mecanism al fiecăruia din aceşti centri, suntem pe calea dizolvării Eului.

In viaţa practică, două persoane vor reacţiona in mod diferit in faţa unei aceleiaşi reprezentări. Ceea ce este plăcut pentru o persoană, poate fi neplăcut pentru alta.

Diferenţa stă foarte adesea in faptul că o persoană poate vedea şi judeca cu mintea, pe cand cealaltă este atinsă in sentimentele sale. Trebuie să invăţăm să facem diferenţa dintre minte şi sentiment. Un lucru este mintea şi altul este sentimentul.

Există in minte un intreg joc de acţiuni şi de reacţiuni care trebuie inţeles; există in sentiment afecte care trebuie să fie crucificate, emoţii care trebuie să fie studiate cu atenţie şi, in general, există un intreg mecanism de acţiuni şi reacţiuni care sunt uşor confundate cu activităţile minţii.


CENTRUL INTELECTUAL: Acest centru este util in raza sa de acţiune; ceea ce este grav este că vrem să-l facem să iasă din campul său de gravitaţie. Marile realităţi ale Spiritului nu pot fi experimentate decat cu ajutorul Conştiinţei. Cei ce pretind că investighează adevărurile transcendentale ale Fiinţei pe baza purului raţionament cad in aceeaşi greşeală ca aceia care, necunoscand folosirea şi manuirea instrumentelor moderne ale ştiinţei, ar incerca să studieze viaţa micului infinit cu ajutorul telescoapelor şi viaţa marelui infinit cu ajutorul microscoapelor.


MIŞCAREA: Trebuie să ne auto-descoperim şi să inţelegem temeinic toate obiceiurile noastre de comportament. Nu trebuie să permitem ca viaţa noastră să continue să se deruleze in mod mecanic. Pare de necrezut că, trăind in tiparul obiceiurilor noastre, nu cunoaştem aceste tipare care ne condiţionează viaţa. Trebuie să ne studiem obiceiurile, faptele şi gesturile, trebuie să le inţelegem. Ele aparţin activităţilor centrului mişcării. Este necesar să ne auto-observăm in modul nostru de-a trăi, de-a acţiona, de-a ne imbrăca, de-a umbla, de-a manca etc. Centrul mişcării controlează o mulţime de activităţi. Sporturile vin, de asemenea, din centrul mişcării. Cand mintea se interferează in funcţionarea acestui centru, il blochează şi il deteriorează, căci mintea este foarte lentă in timp ce centrul motor este foarte rapid. Orice mecanograf lucrează cu centrul mişcării şi este de la sine inţeles că va putea să se inşele lovind clapele pianului dacă face să intervină mintea. Un om care conduce un automobil va putea avea un accident dacă face să intervină mintea in conducerea vehiculului său.


CENTRUL EMOŢIONAL: Fiinţa umană işi cheltuieşte stupid energiile sexuale prin abuzul de emoţii violente care-i sunt aduse de cinematograf, de televiziune, de meciurile de fotbal, de meciurile de box etc. Trebuie să invăţăm să ne dominăm emoţiile; este necesar să ne economisim energiile sexuale.


INSTINCTUL: Există mai multe tipuri de instincte: instinctul de conservare, instinctul sexual... Există de asemenea multe perversiuni ale instinctului. In fondul oricărei fiinţe umane se găsesc forţe instinctive sub-umane, brutale, care paralizează adevăratul spirit de iubire şi de caritate. Aceste forţe demonice trebuie să fie mai intai inţelese şi apoi supuse şi eliminate. Acestea sunt forţe bestiale: instincte criminale, desfrau, laşitate, frică, sadism sexual, bestialităţi sexuale etc. Trebuie să studiem şi să inţelegem profund aceste forţe Sub-Umane inainte de a le putea dizolva şi elimina.


SEXUL: Sexualitatea este a cincea putere a omului. Sexul poate elibera sau poate aservi omul. Nimeni nu poate ajunge să fie complet, nimeni nu se poate realiza temeinic fără forţa sexuală. Nici un celibatar nu poate ajunge la realizarea totală.

Sexul este puterea sufletului; fiinţa umană completă este rezultatul fuziunii absolute a polilor masculin şi feminin a sufletului. Forţa sexuală se dezvoltă, evoluează şi progresează după şapte nivele (cele Şapte Nivele ale Sufletului). In lumea fizică, sexul este o forţă oarbă de atracţie reciprocă; in astral, atracţia sexuală se bazează pe afinitatea indivizilor conform polarităţii şi esenţei lor. In mental, atracţia sexuală se efectuează conform legilor polarităţii şi afinităţii mentale. In planul cauzal, atracţia sexuală se află la baza Voinţei Conştiente; tocmai in acest plan al cauzelor naturale se realizează in mod conştient deplina unificare a sufletului. In realitate, nimeni nu poate ajunge la gloria totală a Căsătoriei Perfecte dacă nu a atins acest al patrulea grad de Integrare umană.

Trebuie să inţelegem temeinic intreaga problemă sexuală. Trebuie să fim Compleţi.

Trebuie să transcendem mecanica sexului. Trebuie să invăţăm să procreem copii ai Inţelepciunii. In momentul suprem al conceperii, esenţele umane sunt total deschise tuturor felurilor de influenţe. Starea de puritate a părinţilor şi forţa voinţei cerută pentru a nu răsturna cupa lui Hermes, iată singurul lucru care ii poate proteja impotriva pericolului de infiltrare in spermatozoid şi ovul a substanţelor Sub-umane, a Egourilor bestiale care ar dori să se Reincarneze.


MOARTEA ABSOLUTĂ A LUI SATAN. Cand inţelegem activitatea profundă, mecanismele interne ale fiecăruia din cei cinci centri inferiori, descoperim intregul proces al Eului. Rezultatul acestei Auto-descoperiri este moartea absolută a lui Satan (Tenebrosul Eu Lunar).


ADULTERUL. Femeia fiind elementul pasiv, receptiv, fără indoială că ea captează şi inmagazinează rezultatele actului sexual efectuate cu toţi bărbaţii care au comis adulterul cu ea. Aceste rezultate sunt substanţe atomice provenind de la bărbaţii cu care ea a săvarşit actul sexual. Cand un bărbat are relaţii sexuale cu o femeie care sa unit sexual cu unul sau mai mulţi bărbaţi, el captează atunci esenţele atomice ale unuia sau ale mai multor bărbaţi, şi astfel se Otrăveşte el insuşi. Acest lucru constituie o problemă extrem de gravă pentru fraţii care lucrează la dizolvarea Eului, căci ei trebuie să lupte atunci nu numai impotriva propriilor lor erori şi defecte ci şi impotriva erorilor şi defectelor altor bărbaţi cu care femeia lor a avut o relaţie sexuală.


RĂDĂCINA DURERII. Eul este rădăcina durerii. Eul este rădăcina ignoranţei şi a erorii. Cand Eul este dizolvat, nu rămane in interiorul nostru decat Cristosul Intern.

Este necesară dizolvarea Eului. Ignoranţa şi eroarea nu dispar decat atunci cand dizolvăm Eul. Cand Eul este anihilat, singurul lucru care rămane in interiorul nostru este ceea ce se numeşte Iubire.

Cand Eul este dizolvat, avem parte de experienţa autenticei şi legitimei fericiri.

Nu vom putea dizolva Eul decat anihiland dorinţa in totalitate. Dacă vrem să anihilăm Eul, trebuie să fim ca lămaia.

Eul este oribilul Satan, ingrozitorul Demon care ne-a făcut viaţa atat de amară şi atat de dureroasă.