Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XV

CELIBATUL


Swami X, in una din lecţiile sale a spus: "Celibatarii pot uni spiritual, in propriul lor interior, forţa naturală creatoare a sufletului, invăţand metoda corectă a Meditaţiei şi aplicand-o in viaţa fizică. Aceste persoane nu trebuie să treacă prin experienţa căsătoriei materiale. Ele pot invăţa să-şi unească forţa feminină cu forţa masculină a sufletului lor intern.

Dacă Prea-iubiţii noştri Discipoli Gnostici ar reflecta asupra acestor cuvinte ale lui Swami X, ar ajunge la concluzia că ele sunt absolut absurde. Este lipsit de sens să pretinzi a uni forţa feminină cu forţa masculină a sufletului tău intern. Acest tip de asociere este utopic, imposibil căci omul nu a Incarnat incă sufletul. Deci, cu cine sau cu ce să-şi unească forţa feminină fizică? Animalul Intelectual nu are incă Suflet. Cel care doreşte să-şi Incarneze sufletul, cel care vrea să fie un om cu un suflet, acela trebuie mai intai să confecţioneze corpurile: astral, mental şi cauzal. Fiinţa umană actuală nu are incă aceste vehicule interne. Spectrul Astral, Spectrul Mental sau Spectrul Cauzal sunt doar Spectre. Majoritatea ocultiştilor cred că aceste Spectre interne sunt adevăratele vehicule: astral, mental şi cauzal, dar ei greşesc total.

Trebuie să ne Naştem in lumile superioare şi această problemă a Naşterii este o problemă sexuală.

Repetăm, nici o fiinţă umană nu se poate naşte din vreo teorie, nici măcar un simplu microb... Nimeni nu se poate naşte prin nas şi nici prin gură. Orice fiinţă vie se naşte prin Sex. "Ceea ce este sus este ca şi ceea ce este jos"; dacă aici, in lumea fizică, omul se naşte prin Sex, este logic să ne gandim că acolo sus, in lumile interne, procesul este analog. Legea este Lege şi Legea se implineşte.

Astral-Cristosul se Naşte in acelaşi fel in care se naşte trupul din carne şi oase: prin Sex. Numai prin Magia Sexuală intre soţ şi soţie se poate da Naştere acestui minunat trup. Am putea spune acelaşi lucru despre Corpul Mental şi despre Corpul Cauzal.

Trebuie să producem aceste corpuri interne şi acest lucru nu este posibil decat prin relaţia sexuală, căci "ceea ce este sus este ca şi ceea ce este jos şi ceea ce este jos este ca şi ceea ce este sus". Nici un celibatar nu-şi poate uni forţa fizică feminină cu forţa masculină a sufletului său intern, pentru simplul motiv că nici un celibatar nu-şi poate Incarna sufletul. Pentru a Incarna sufletul, trebuie să ne creăm corpurile interne şi ele nu pot fi create decat prin unirea sexuală fizică a unui bărbat şi a unei femei.

Nici un bărbat singur şi nici o femeie singură nu pot crea sau concepe. Pentru a crea sunt necesari cei doi poli. Aşa-i Viaţa.

Este indispensabil să creăm vehiculele interne. Trebuie să ne Naştem in lumile superioare. Celibatul este un drum care nu duce nicăieri, este un drum fals. Avem nevoie de Căsătoria Perfectă.

După Naşterea sa, fiecare vehicul necesită o alimentare specifică, o hrană specială pentru a se dezvolta şi intări. Alimentaţia acestor vehicule se bazează pe Hidrogeni.

Organismul fizic fabrică diferitele tipuri de Hidrogeni cu care sunt hrănite diferitele corpuri interne ale omului.


LEGILE CORPURILOR

Corpul fizic este guvernat de 48 de Legi. Alimentul său de bază este Hidrogenul 48.legi

Corpul astral este supus la 24 de Legi. Alimentul său de bază este Hidrogenul 24.

CORPUL mental este guvernat de 12 Legi. Alimentul său de bază este Hidrogenul 12.

Corpul cauzal este guvernat de 6 Legi. Alimentul său de bază este Hidrogenul 6.

Orice substanţă se transformă intr-un tip determinat de Hidrogen. Astfel deci, aşa cum există un număr infinit de substanţe şi de moduri de viaţă, tot aşa există şi un număr infinit de Hidrogenuri. Corpurile interne işi au Hidrogenul lor special cu care se hrănesc.

Swami X nu era decat un Călugăr. Ni s-a spus că acest bun Călugăr va trebui să se Reincarneze curand pentru a se căsători şi a se realiza temeinic. El este un Discipol al Lojei Albe. In lumile superioare el se credea realizat. Mare i-a fost surpriza in templul in care l-am intalnit, cand a trebuit să-i facem cunoscută eroarea. In realitate, acest bun Călugăr nu şi-a creat incă corpurile sale Cristice: el trebuie să şi le creeze.

Aceasta este o Problemă Sexuală. Numai Magia Sexuală permite crearea acestor minunate corpuri interne.

Ii avertizăm pe Criticii noştri că nu dorim să ne pronunţăm impotriva lui Swami X.

Exerciţiile sale sunt minunate şi foarte utile. Totuşi, incercăm să precizăm că nimeni nu se poate realiza integral prin exerciţii respiratorii.

Există un foarte mare număr de şcoli; toate sunt necesare. Toate servesc să ajute fiinţa umană; totuşi, este bine să spunem că nici o teorie nu ne poate permite crearea corpurilor noastre interne. N-am văzut niciodată pe nimeni să se nască dintr-o teorie. Nu cunoaştem nici măcar o singură fiinţă umană care să se fi născut din teorii.

Există şcoli foarte respectabile şi foarte venerabile. Aceste instituţii işi au cursurile lor, invăţămantul lor, precum şi gradele lor. Unele dintre ele au şi ritualuri de Iniţiere.

Cu toate acestea, in lumile superioare, gradele şi Iniţierile acestor şcoli nu sunt de nici un folos. Gradele şi ierarhiile lumii fizice nu-i interesează pe Maeştrii Lojei Albe.

Singurul lucru care-i interesează este Kundalini. Ei examinează şi măsoară măduva spinării. Dacă candidatul nu şi-a ridicat şarpele, este vorba pentru ei de un simplu profan, ca oricare altul, chiar dacă ocupă in lumea fizică o poziţie inaltă şi chiar dacă, in şcoala sau loja sa, este un venerabil sau un Ierarh Suprem. Dacă Kundalini a urcat trei vertebre, individul este considerat de către Maeştri un Iniţiat de gradul trei, iar dacă nu s-a ridicat decat cu o vertebră, omul este un Iniţiat de Gradul intai.

Astfel deci, singurul şi unicul lucru care-i interesează pe Maeştri este Kundalini.

Intr-adevăr, foarte rari sunt aceia care abandonează totul pentru a lucra in caverna lor cu Vulturul şi cu Şarpele. Acest lucru este rezervat eroilor şi omenirea actuală nu vrea să renunţe la lojele şi la şcolile sale pentru a se consacra lucrului cu Vulturul şi Şarpele. Studenţii tuturor organizaţiilor nu sunt fideli nici măcar şcolilor lor. Ei zboară fără incetare din lojă in lojă, din şcoală in şcoală, şi astfel, zic ei, vor să se realizeze temeinic.

Simţim o durere atunci cand ii vedem pe aceşti fraţi inconstanţi. Mulţi dintre ei practică exerciţii minunate. Există, cu siguranţă, excelente practici in toate şcolile.

Practicile lui Yogananda, Vivekananda, Shivananda etc., sunt admirabile. Studenţii le urmează cu foarte bune intenţii. Există studenţi foarte sinceri. Noi avem multă afecţiune pentru toţi aceşti studenţi şi pentru toate aceste şcoli. Insă simţim o mare şi iremediabilă durere văzand toţi aceşti oameni care caută cu atata nelinişte eliberarea lor finală. Căci noi ştim că ei trebuie să-şi creeze corpurile lor interne. Ştim că trebuie să practice Magia Sexuală. Ştim că numai prin Magia Sexuală işi vor putea trezi Focul sacru şi crea vehiculele interne pentru a-şi incarna sufletul. Noi ştim aceasta din propria noastră experienţă. Totuşi, cum să facem să-i convingem?

Suferinţa noastră, a fraţilor, este foarte mare... şi fără remediu... In Anticul Pămant-Lună milioane de fiinţe umane s-au transformat şi din acest milioane numai cateva sute s-au ridicat la starea angelică. Marea majoritate a fiinţelor umane s-a pierdut.

Marea majoritate s-a cufundat in abis. Mulţi sunt chemaţi dar puţini sunt aleşi. Dacă observăm natura, vom vedea că nu toate seminţele germinează: milioane de seminţe se pierd şi milioane de creaturi pier zilnic. Este un adevăr trist, dar este adevărul.

Oricare celibatar este un candidat sigur pentru Abis şi a Doua Moarte. Numai cei care s-au ridicat pană la starea de Supra-Om işi pot oferi luxul de-a se bucura de deliciile iubirii fără un contact sexual. Ei pătrund atunci in amfiteatrul ştiinţei cosmice. Nimeni nu poate ajunge să incarneze Supra-Omul in interiorul lui insuşi fără Magia Sexuală şi Căsătoria Perfectă.