Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XVI

TREZIREA CONŞTIINŢEI


Este necesar să se ştie că umanitatea trăieşte cu conştiinţa adormită. Oamenii lucrează dormind, merg pe stradă dormind, trăiesc şi mor dormind.

Cand ajungem la concluzia că toată lumea trăieşte profund adormită, inţelegem atunci necesitatea trezirii. Trebuie să ne trezim Conştiinţa. Noi vrem trezirea conştiinţei.


FASCINAŢIA. Cauza somnului adanc in care trăieşte omenirea este Fascinaţia.

Oamenii sunt fascinaţi de toate lucrurile vieţii. Oamenii se uită pe ei inşişi pentru că sunt fascinaţi. Beţivul de la berărie este fascinat de alcool, de local, de plăcere, de prieteni şi de femei. Femeia vanitoasă este fascinată in faţa oglinzii de propriul ei farmec. Bogătaşul avar este fascinat de bani şi de proprietăţi. Muncitorul cinstit este fascinat la uzină de munca dură pe care trebuie să o execute. Tatăl de familie este fascinat de copiii lui. Toate fiinţele omeneşti sunt fascinate şi dorm profund. Atunci cand conducem un automobil, ne mirăm văzand oamenii avantandu-se pe străzi fără să se ingrijoreze de pericolul care-l reprezintă maşinile. Unii chiar se aruncă direct sub roţile automobilelor. Bieţii oameni... ei dorm. Ei seamănă cu nişte somnambuli.

Peste tot unde merg şi orice fac, ei visează. Oricare clarvăzător poate să le vadă visele. Oamenii visează la tot ce-i menţine fascinaţi.


VISUL. In timpul somnului, Egoul scapă din corpul fizic. Această ieşire a Egoului este necesară pentru ca corpul vital să poată repara corpul fizic. Un lucru de care putem fi siguri este că Egoul duce visele in lumile interne. In lumile interne Egoul se ocupă de aceleaşi lucruri care-l menţine fascinat in planul fizic. Astfel, il vedem in timpul somnului pe dulgher lucrand in atelierul său, pe poliţist circuland pe străzi, pe coafeză in prăvălia ei, pe mecanic in garajul său, pe beţivan la tavernă sau la berărie şi pe prostituată in casa de plăceri, dedandu-se desfraului etc. Toţi aceşti oameni trăiesc in lumile interne ca şi cum ar fi lumea fizică. Nici unei fiinţe vii nu i se intamplă să se intrebe, in timpul somnului, dacă este in lumea fizică sau in astral. Cei care şi-au pus o asemenea intrebare in timpul somnului lor, s-au trezit in lumile interne. Atunci, cu uimire, au putut studia toate minunile lumilor superioare. Numai luand obiceiul de a ne pune această intrebare clipă de clipă, in timpul stării pe care o numim stare de veghe, putem ajunge să ne punem aceeaşi intrebare in lumile superioare in timpul orelor in care ne-am abandonat somnului. Nu se poate nega faptul că in timpul somnului repetăm tot ceea ce am făcut in timpul zilei. Dacă in timpul zilei am luat obiceiul de-a ne pune această intrebare, atunci, in timpul somnului nocturn, in afara corpului, vom repeta aceeaşi intrebare. Rezultatul va fi trezirea conştiinţei.


AMINTIREA DE SINE. Fiinţa umană fascinată nu-şi aminteşte de sine. Trebuie să ne Amintim de noi secundă de secundă. Trebuie să ne amintim de noi in prezenţa oricărei reprezentări care ne-ar putea fascina. Să ne oprim in faţa oricărei Reprezentări şi să ne intrebăm: Unde sunt eu? Sunt in planul fizic? Sunt in planul astral? Faceţi apoi un mic salt cu intenţia de a pluti in mediul ambiant. Este de la sine inţeles că dacă plutiţi inseamnă că sunteţi in afara corpului vostru fizic. Rezultatul va fi trezirea conştiinţei. Scopul acestui exerciţiu care constă in a vă pune intrebarea in fiecare clipă, in fiecare moment al zilei, este de-a ajunge să gravaţi intrebarea in subconştientul vostru pentru ca ea să acţioneze in timpul orelor consacrate somnului, atunci cand Egoul se află, intr-adevăr, in afara corpului fizic. Să ştiţi că in astral lucrurile sunt foarte asemănătoare celor care sunt aici, in planul fizic. In timpul somnului lor şi după moarte, oamenii văd toate lucrurile, acolo, in acelaşi fel in care apar in lumea fizică, in aşa fel incat, din acest motiv, nu bănuiesc catuşi de puţin că se află in afara corpului fizic. Nici un defunct nu va putea niciodată crede că este mort, căci el este fascinat, doarme adanc. Dacă defuncţii, in timpul vieţii lor, ar fi făcut exerciţiul de a-şi aminti de ei inşişi clipă de clipă, dacă ar fi luptat impotriva fascinaţiei lucrurilor lumeşti, rezultatul ar fi fost trezirea conştiinţei lor. Ei nu ar visa, nu ar dormi. Ei s-ar plimba in lumile interne cu conştiinţa trează. Cel care-şi trezeşte conştiinţa poate studia, in timpul orelor de somn, toate minunile lumilor superioare.

Cel care işi trezeşte conştiinţa trăieşte in lumile superioare ca un cetăţean al Cosmosului, absolut treaz. El trăieşte atunci pe langă Marii Hierorfanţi ai Lojei Albe.

Cel care-şi trezeşte conştiinţa nu mai poate visa aici, in acest plan fizic, şi nici in lumile interne. Cel care-şi trezeşte conştiinţa se transformă intr-un cercetător competent al lumilor superioare. Cel care-şi trezeşte conştiinţa este un iluminat. Cel care-şi trezeşte conştiinţa poate studia la picioarele Maestrului. Cel care-şi trezeşte conştiinţa poate conversa in mod familiar cu Zeii care au dat naştere aurorei creaţiei.

Cel care-şi trezeşte conştiinţa poate să-şi amintească nenumăratele sale reincarnări.

Cel care-şi trezeşte conştiinţa, asistă conştient la propriile sale iniţieri cosmice. Cel care-şi trezeşte conştiinţa poate studia in templele marii Loje Albe. Cel care-şi trezeşte conştiinţa poate şti, in lumile superioare, unde se află in evoluţia lui Kundalini. Fiecare Cuplu angajat pe calea Căsătoriei Perfecte trebuie să-şi trezească conştiinţa pentru a fi Condus şi Dirijat de Loja Albă. In Lumile Superioare, Maeştrii ii vor conduce in mod inţelept pe toţi cei care se iubesc cu adevărat. In Lumile Superioare, Maeştrii acordă fiecăruia ceea ce are nevoie pentru dezvoltarea sa interioară.


PRACTICĂ COMPLEMENTARĂ: La trezirea din somnul normal, fiecare student gnostic trebuie să facă un exerciţiu de retrospecţie asupra desfăşurării somnului pentru a-şi aminti toate lucrurile pe care le-a vizitat in orele de somn şi tot ce a văzut sau a auzit. Maeştrii instruiesc discipolii atunci cand se află in afara corpului fizic.

Este urgentă invăţarea meditaţiei profunde şi punerea in practică a ceea ce am invăţat in timpul orelor de somn. In momentul precis al trezirii nu trebuie să ne mişcăm, căci cea mai mică mişcare agită astralul şi amintirile dispar. Trebuie să combinăm exerciţiul de retrospecţie cu Mantrele RAOM-GAOM. Se recită, fiecare cuvant in două silabe separate. Trebuie accentuată mai ales vocala O. Aceste mantre sunt pentru student ceea ce dinamita este pentru miner. La fel ca minerul care-şi croieşte o trecere, cu ajutorul dinamitei, prin măruntaiele pămantului, tot aşa şi studentul işi va croi un drum, cu ajutorul acestor Mantre, pană la amintirile Subconştientului.


RĂBDAREA ŞI TENACITATEA. Studentul Gnostic trebuie să fie extrem de răbdător şi tenace, deoarece puterile costă foarte scump. Nimic nu ni se face cadou. Totul costă ceva. Aceste studii nu sunt pentru cei inconstanţi, nici pentru persoanele cu voinţă puţină. Aceste studii cer o incredere infinită. Persoanele sceptice nu trebuie să vină la studiile noastre, căci ştiinţa ocultă este foarte exigentă. Scepticii eşuează in mod iremediabil. Neincrezătorii nu vor ajunge să intre in Ierusalimul ceresc.


CELE PATRU STĂRI DE CONŞTIINŢĂ. Prima stare de Conştiinţă se numeşte Eikasia.

A doua stare de Conştiinţă se numeşte Pistis.

A treia stare de Conştiinţă se numeşte Dianoia.

A patra stare de Conştiinţă se numeşte Nous.

Eikasia este ignoranţa, cruzimea umană, barbaria, somnul foarte adanc, lumea instinctivă şi brutală, starea Infra-umană.

Pistis este lumea părerilor şi a credinţelor. Pistis este credinţa, prejudecăţile, sectarismul, fanatismul, teoriile in care nu există nici un fel de percepţie directă a Adevărului. Pistis este starea de conştiinţă a marii majorităţi a oamenilor.

Dianoia este revizia intelectuală a Credinţelor, analiza, sinteza conceptuală, conştiinţa cultural-intelectuală, gandirea ştiinţifică etc. Gandirea Dianoetică studiază fenomenele şi stabileşte legile. Gandirea Dianoetică studiază sistemele Inductiv şi Deductiv cu scopul utilizării lor in mod clar şi profund.

Nous este perfecta conştiinţă trează. Nous este starea Turiya, perfecta iluminare interioară profundă. Nous este adevărata Clarviziune obiectivă. Nous este intuiţia.

Nous este lumea arhetipurilor divine. Gandirea Noetică este sintetică, clară, obiectivă, iluminată.

Cel care atinge inălţimile Gandirii Noetice işi trezeşte complet conştiinţa şi se transformă intr-un Turiya.

Partea cea mai de jos a omului este iraţională şi subiectivă, şi este legată de cele cinci simţuri obişnuite.

Partea cea mai de sus a omului este lumea Intuiţiei şi a conştiinţei spirituale obiective. Arhetipurile tuturor lucrurilor, ale Naturii se dezvoltă in lumea Intuiţiei.

Numai cei care au pătruns in lumea Intuiţiei obiective, numai cei care au atins inălţimile sublime ale Gandirii Noetice sunt intr-adevăr treji şi iluminaţi.

Nici un veritabil Turiya nu visează. Turiya, care a atins inălţimile Gandirii Noetice, n-o spune niciodată, niciodată nu se consideră inţelept sau savant, el este foarte simplu şi umil, pur şi perfect.

Trebuie ştiut că nici un Turiya nu este un Medium sau un Pseudo-clarvăzător sau un Pseudo-mistic, ca toţi cei care abundă in zilele noastre ca buruienile in şcolile care se consacră studiilor spirituale, ermetice, de ocultism etc.

Starea de Turiya este cu totul sublimă şi n-o pot atinge decat cei care lucrează in Forja arzătoare a lui Vulcan in timpul intregii lor vieţi. Numai Kundalini ne poate ridica la Starea de Turiya.

Este urgent să invăţăm să medităm profund şi să practicăm Magia Sexuală in timpul intregii noastre vieţi pentru a ajunge, după foarte dure incercări, la starea de Turiya.

Meditaţia şi Magia Sexuală nu conduc pană la inălţimile gandirii Noetice.

Nici un visător, nici un medium, nici unul din cei care intră in şcolile de invăţătură ocultă, nu pot atinge instantaneu starea de Turiya. Din păcate, mulţi oameni cred că este ca şi cum ai sufla şi ai face sticle sau cum ai fuma o ţigară sau cum te-ai imbăta.

Vedem astfel, un mare număr de halucinaţi, de mediumi şi de visători care se declară Maeştri Clarvăzători, iluminaţi. In toate Şcolile, inclusiv in randurile Mişcării Gnostice, nu lipsesc persoane care se pretind clarvăzători fără să fie cu adevărat. Aceste persoane, bazandu-se pe halucinaţiile şi pe visele lor, ii calomniază adesea pe ceilalţi spunand: cutare a căzut, cutare este un Magician Negru etc. etc.

Este necesar să vă avertizăm că inălţimile Turiya necesită in prealabil ani şi ani de antrenament mental şi de Magie Sexuală in Căsătoria Perfectă. Aceasta inseamnă: disciplină, studiu indelungat şi aprofundat, sacrificiu pentru umanitate etc.


NERĂBDAREA. De obicei, cei care sunt inscrişi de puţin timp in studiile Gnostice sunt plini de Nerăbdare, ei vor manifestaţii fenomenice imediate, dedublare instantanee, iluminare, inţelepciune etc.

Realitatea este cu totul alta. Nimic nu ni se face cadou. Totul costă ceva. Nu se obţine nimic prin curiozitate, pe loc, rapid. Totul işi are procesul şi desfăşurarea sa. Kundalini se dezvoltă, evoluează şi progresează foarte incet in Aura Maha-Choan-ului. Kundalini are puterea de a trezi conştiinţa. Cu toate acestea, procesul trezirii este lent, treptat, natural, fără fapte spectaculare, senzaţionale, emoţionale şi barbare. Trezirea totală a conştiinţei nu este ceva senzaţional sau spectacular. Este pur şi simplu o realitate la fel de naturală ca cea a unui arbore care creşte incet, se dezvoltă şi se desfăşoară, fără salturi bruşte sau evenimente spectaculare. Natura este natură. Studentul Gnostic spune, la inceput: sunt pe cale să visez. Apoi, exclamă: sunt in corp astral, in afara corpului fizic. Mai tarziu, ajunge la Samadhi, la Extaz, şi pătrunde in grădinile Paradisului. La inceput, manifestările sunt sporadice, discontinue, urmate de lungi momente de Inconştienţă. Mai tarziu, Aripile de Foc ne acordă trezirea continuuă, neintreruptă, a conştiinţei.