Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XVIII

CONŞTIINŢĂ, SUBCONŞTIINŢĂ, SUPRACONŞTIINŢĂ, CLARVIZIUINE


CONŞTIINŢA. Ceea ce numim conştiinţa obişnuită a stării de veghe este, in realitate, un somn profund. Conştiinţa obişnuită a stării de veghe este in legătură cu cele cinci simţuri şi cu creierul. Oamenii cred că au conştiinţa trează, dar este absolut fals.

Oamenii trăiesc in fiecare zi in somnul cel mai adanc.


SUPRACONŞTIINŢA. Supraconştiinţa este un atribut al Intimului (Spiritului). Intuiţia este facultatea Supraconştiinţei.

Este necesar să supunem Supraconştiinţa să lucreze pentru ca Intuiţia să devină puternică. Să ne amintim că un organ care nu este folosit se atrofiază. Persoanele care nu lucrează cu Supraconştiinţa au intuiţia atrofiată. Poliviziunea este Clarviziunea Intuitivă. Este Omniştiinţa Divină. Ochiul Poliviziunii este situat in Glanda Pineală. Acolo se află lotusul cu o mie de petale. Acolo se află Supraconştiinţa.

Glanda Pineală se află deasupra creierului mijlociu, in partea posterioară a capului.

Cel care vrea să-şi dezvolte supraconştiinţa trebuie să practice Meditaţia Internă.

Concentraţi-vă asupra Mamei voastre Divine care locuieşte in profunzimile Fiinţei voastre. Meditaţi asupra ei. Aţipiţi implorand-o să vă pună in activitate Supraconştiinţa. Meditaţi in fiecare zi. Meditaţia este Painea Zilnică a Inţeleptului. Cu ajutorul Meditaţiei veţi dezvolta Supraconştiinţa.


MEMORIA. Aveţi nevoie de memorie pentru a vă aminti experienţele interioare. Nu vă răspandiţi sămanţa. Să ştiţi că in Sămanţă există milioane de celule cerebrale microscopice. Nu trebuie să pierdeţi aceste celule.


HRANĂ PENTRU DEZVOLTAREA PUTERII MEMORIEI. Dejunul să vă fie compus din fructe acide şi migdale zdrobite, cu miere curată de albine. Veţi furniza astfel creierului atomii necesari pentru memorie.


EXPERIENŢE INTERNE. In timp ce corpul fizic doarme, Egoul trăieşte in Lumile Interne şi se transportă in diverse locuri. In lumile interne suntem adesea incercaţi.

Iniţierea o primim in templele interne. Este deci necesar să ne amintim ceea ce facem in afara corpului. Cu ajutorul instrucţiunilor date in această carte, orice fiinţă omenească va putea să-şi trezească conştiinţa şi să-şi amintească experienţele sale interne. Este dureros să ştim că există mulţi Iniţiaţi care lucrează in Marile Temple ale Lojei Albe, in timp ce corpul lor fizic doarme, dar care nu-şi amintesc de nimic, căci Memoria lor este atrofiată.

In această carte vă dăm exerciţiile care vor permite dezvoltarea Memoriei voastre.

Practicaţi intens. Obligaţi Subconştientul să lucreze. Treziţi-vă conştiinţa, puneţi in activitate Supraconştiinţa.


CLARVIZIUNEA ŞI PSEUDO-CLARVIZIUNEA. Există Clarviziune şi Pseudo-Clarviziune. Discipolul Gnostic trebuie să stabilească o distincţie clară intre aceste două forme de Percepţii Ultrasenzoriale.

Clarviziunea se bazează pe Obiectivitate. Pseudo-Clarviziunea se bazează pe Subiectivitate. Prin Obiectivitate trebuie să inţelegem Realitatea Spirituală, Lumea Spirituală. Trebuie ca prin Subiectivitate să inţelegem Lumea Fizică, Lumea Iluziei, ceea ce nu are realitate. Există de asemenea o regiune intermediară, Lumea Astrală, care poate fi Obiectivă sau Subiectivă, in funcţie de gradul de dezvoltare spirituală al fiecăruia.

Se numeşte Pseudo-Clarviziune percepţia imaginară, fantezia, halucinaţiile provocate artificial, visele absurde, viziunile astrale care nu coincid cu faptele concrete, citirea propriilor noastre ganduri proiectate inconştient in lumina Astrală, crearea inconştientă de viziuni astrale interpretate apoi ca autentice realităţi etc. etc.

Din domeniul Pseudo-Clarviziunii mai fac parte şi Misticismul Subiectiv, falsul Misticism, stările pseudo-mistice care nu au nici o legătură cu emoţia mistică intensă şi clară, ci mai degrabă se aproprie de Poveste şi de Pseudo-Magie, cu alte cuvinte, falsele proiecţii religioase proiectate inconştient in lumina astrală şi, in general, tot ceea ce, in literatura ortodoxă, primeşte numele de "Frumuseţe" (Seducţie).


CLARVIZIUNEA OBIECTIVĂ. Stările mentale care conduc discipolul pană la culmile inefabile ale Clarviziunii obiective sunt in număr de patru: 

    1. Somnul adanc, 

    2. Somnul cu vise, 

    3. Starea de veghe, 

    4. Turiya sau starea de perfectă iluminare.

Intr-adevăr, numai o persoană care ajunge la Turiya este un autentic clarvăzător. Este imposibil de ajuns la aceste inălţimi fără să te fi născut in Lumea Cauzală. Cel care doreşte să atingă Starea de Turiya trebuie să studieze temeinic procesele psihice semiconştiente care constituie, de fapt, originea multor forme de Auto-Sugestie şi Hipnoză.

Gnosticul trebuie să inceapă prin obţinearea facultăţii de oprire a cursului gandurilor sale, capacitatea de a Nu Gandi. Numai cel care dezvoltă această capacitate va putea Intr-adevăr să Audă Vocea Liniştii. Cand discipolul Gnostic devine capabil să Nu mai Gandească, trebuie să inveţe să-şi Concentreze Gandirea asupra unui singur lucru. A treia etapă este Meditaţia corectă care aduce minţii primele sclipiri ale Noii Conştiinţe. A patra etapă este Contemplaţia, Extazul sau Samadhi: este Starea de Turiya (Clarviziunea Perfectă).


EXPLICAŢIA. Ţinem să precizăm că in Mişcarea Gnostică nu există decat un număr foarte mic de Turiya. Este bine să ştim că, doar cu cateva excepţii, toţi sunt Pseudo-Clarvăzători şi Mistici Subiectivi.

In realitate, toate Şcolile Mistice şi toate Mişcările Spirituale sunt pline de Pseudo-Clarvăzători ce se hrănesc cu himere, care fac mai mult rău decat bine. Ei se impopoţionează singuri cu titlul de Maeştri. Reincarnările faimoase abundă printre ei: noi cunoaştem mai mult de o duzină de Ioan Botezători, mai multe Maria Magdalena etc. Oamenii de această speţă cred că Iniţierea este ca şi cum ai sufla şi ai face sticle şi, bazandu-se pe pretinsa lor măiestrie şi pe viziunile absurde create de mentalitatea lor morbidă, profetizează şi excomunică pe alţii după capriciul lor, după placul lor, calomniind oamenii, calificandu-i drept Magicieni Negri sau afirmand că anumite persoane au căzut etc.

Mişcarea Gnostică trebuie curăţată de această plagă purulentă şi pernicioasă şi de aceea am fost forţaţi să o expulzăm pe doamna X.

Nu suntem dispuşi să mai tolerăm alienarea nesănătoasă a tuturor acestor pseudoclarvăzători himerici şi a tuturor acestor mistici subiectivi. Noi vrem să propagăm cultura intelectuală şi spirituală, decenţa, spiritul cavaleresc, analiza logică, Sintetismul conceptual, cultura academică, matematicile inalte, filosofia, ştiinţa, arta, religia etc. Nu suntem deloc dispuşi să continuăm să acceptăm clevetirile celor care halucinează sau nebuniile visătorilor. In realitate, Clarvăzătorul Subiectiv transferă conştiinţa pe care o are in visele sale, in starea de veghe, văzand la alţii propriile sale vise proiectate. Acestea se schimbă, după starea sufletească a visătorului. Am putut constata in trecut, că atunci cand un pseudo-clarvăzător era de acord cu ideile noastre şi cu conceptele noastre, el ne vedea ca pe nişte ingeri sau zei şi atunci ne glorifica, adorandu-ne chiar. Totuşi, cand işi schimba părerea, cand acest fals clarvăzător se entuziasma de o nouă şcoală, cand citea vreo carte care i se părea minunată, cand asculta un lector proaspăt sosit in oraş, cand se decidea să schimbe organizaţia, şcoala, ne acuza că suntem Magicieni Negri, ne vedea sub forma unor demoni. Prin aceasta putem să ne dăm seama că aceşti pseudo-clarvăzători sunt numai visători care-şi văd propriile lor vise proiectate in lumina astrală.

Cei care vor intr-adevăr să ajungă la culmile inefabile ale adevăratei şi legitimei Clarviziuni, trebuie să se păzească de pericolul pe care-l constituie cei inşelaţi prin ei inşişi şi să se supună autenticei discipline Ezoterice.


REALITATEA. Adevăratul şi legitimul Clarvăzător, cel care a ajuns la Supraconştiinţă, nu se laudă niciodată cu Clarviziunea sa, el nu merge de ici-colo proclamand că este Clarvăzător. Atunci cand dă un sfat, o face fără a lăsa să se inţeleagă că se bazează pe clarviziunea sa.

Toate Sanctuarele Gnostice trebuie să se ferească de aceste persoane care se laudă şi-şi atribuie titlul de clarvăzători.

Toate Sanctuarele Gnostice trebuie să dea dovadă de cea mai mare vigilenţă pentru a se proteja de speculaţiile pseudo-clarvăzătorilor care, din timp in timp, apar pe scenă pentru a calomnia şi discredita alte persoane, afirmand că unul este Vrăjitor, că altul este un Magician Negru sau că a căzut etc. Este important să inţelegem că nici un Turiya autentic nu are orgoliu. In realitate, toţi cei care spun: “Eu sunt reincarnarea Mariei Magdalena, a lui Ioan Botezătorul, a lui Napoleon etc”., sunt

stupizi orgolioşi, pseudo-clarvăzători care se hrănesc cu himere, nătărăi fără creier.

Noi nu suntem decat nişte nenorocite particule de pulbere, oribili viermi ai pămantului, in faţa Teribilei şi Glorioasei Maiestăţi a Tatălui. Ceea ce spun nu are nimic alegoric sau simbolic, eu vorbesc clar, pe şleau, fără ocolişuri, teribil de real.

Intr-adevăr, Eul spune: “Eu sunt Maestrul cutare”, reincarnarea cutărui Profet etc. etc.

Indiscutabil, Eul Animal este Satan. Eul, Egoul-Diavol este cel care se simte un Maestru, un Mahatma, un Hierofant, un Profet etc. etc.


CONŞTIINŢA, SUBCONŞTIINŢA ŞI SUPRACONŞTIINŢA. Conştiinţa, Subconştiinţa şi Supraconştiinţa se rezumă la singur lucru: Conştiinţa Umană. Trebuie Trezită conştiinţa. Cel care-şi trezeşte Conştiinţa devine Supraconştient, atinge inălţimile Supraconştiinţei, se transformă intr-un adevărat Clarvăzător Iluminat, intr-un Turiya.

Este indispensabil să ne transformăm subconştientul in conştient şi să ne deşteptăm in totalitate Conştiinţa.

Trebuie ca totalitatea conştiinţei să se trezească intr-un mod absolut. Numai cel care şi-a trezit in totalitate conştiinţa este un veritabil Clarvăzător, un iluminat, un Turiya.

Ceea ce se numeşte Infraconştiinţă, Inconştiinţă şi Subconştiinţă nu constituie altceva decat diferite forme sau zone ale Conştiinţei adormite. Este urgentă trezirea conştiinţei pentru a fi un Iluminat, un Clarvăzător, un Supraconştient.


CELE ŞASE DIMENSIUNI FUNDAMENTALE. Dincolo de cele trei dimensiuni cunoscute, lăţime, inălţime şi adancime, există o a patra dimensiune: Timpul. Dincolo de timp avem a cincea dimensiune: Eternitatea. Afirmăm in plus că dincolo de Eternitate există o a şasea dimensiune: această dimensiune este dincolo de Timp şi de Eternitate. Eliberarea Totală incepe in această a Şasea Dimensiune Fundamentală.

Numai cel care se trezeşte in cele şase dimensiuni fundamentale ale Spaţiului este un adevărat Clarvăzător, un Turiya, un autentic Iluminat.