Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XX

ÎNVIERE ŞI REÎNCARNARE


Fiinţele care se iubesc pot deveni nemuritoare ca Zeii. Fericit cel care poate manca deja fructele delicioase ale arborelui vieţii. Să ştiţi, iubiţi discipoli, că in Eden există doi arbori extraordinari, care au aceleaşi rădăcini. Unul din aceşti arbori este Arborele Cunoaşterii; celălalt este Arborele Vieţii. Primul acordă Inţelepciunea; cel de-al Doilea te face nemuritor.

Oricine a lucrat in Marea Operă are dreptul să mănance fructele delicioase ale Arborelui Vieţii. Intr-adevăr, Iubirea este Culmea al Inţelepciunii.

Bărbaţii şi femeile care parcurg Drumul Căsătoriei Perfecte obţin in final fericirea şi privilegiul de a intra in Nirvana. Nirvana este uitarea lumii şi a oamenilor pentru totdeauna... Este imposibil de descris fericirea Nirvanei. Acolo s-a terminat pentru totdeauna cu lacrimile. Acolo sufletul este dezbrăcat de cele patru corpuri de păcat, se cufundă in beatitudinea infinită a muzicii sferelor. Nirvana este Spaţiul Sacru instelat.

Maeştrii Compasiunii, mişcaţi de durerea omenească, renunţă la Marea Fericire a Nirvanei şi se decid să rămană cu noi in această Vale a Marii Amărăciuni.

Orice Căsătorie Perfectă ajunge inevitabil la Adeptat. Orice Adept poate renunţa la Nirvana din dragoste pentru Marea Orfană. Cand un Adept renunţă la fericirea supremă a Nirvanei, el poate cere Elixirul Vieţii Lungi. Fericiţii care primesc Minunatul Elixir mor dar nu mor. A treia zi, ei se scoală. Adorabilul Salvator a dovedit-o deja.

A treia zi Adeptul ajunge in faţa mormantului său, intovărăşit de Sfintele Femei care aduc leacuri şi unguente aromatice. Adeptul mai este acompaniat şi de Ingerii Morţii şi caţiva alţi Ierarhi inefabili.

Adeptul cheamă cu o voce puternică, invocandu-şi corpul fizic care doarme in Sfantul Mormant. Corpul se scoală şi el poate să iasă din groapă trăgand folos din existenţa Hiperspaţiului. In Lumile Superioare, corpul fizic este tratat de Sfintele Femei cu ajutorul medicamentelor şi al unguentelor aromatice. După ce corpul a revenit la viaţă, ascultand de ordinele supreme, el pătrunde prin capul sideral al Sufletului-Stăpan. In acest fel adeptul intră in posesia corpului său glorificat. Acest corp este preţiosul dar al lui Cupidon.

Orice corp inviat trăieşte in mod normal in interiorul Lumilor Superioare. Cu toate acestea, trebuie să precizăm că Maeştrii Inviaţi pot să se facă vizibili şi tangibili in indiferent ce loc şi să dispară apoi instantaneu. Ne vine in minte cazul Contelui Cagliostro: acest Mare Maestru a indeplinit o mare misiune politică in Europa şi a uimit omenirea intreagă. Acest Mare Maestru a provocat realmente căderea Regilor Europei. Lui i se datorează, in fond, Republica. Şi el a trăit in epoca lui Isus Cristosul; el a fost prietenul personal al Cleopatrei şi a lucrat pentru Caterina de Medici. A fost cunoscut in timpul mai multor secole in Europa. Printre numele pe care le-a utilizat el, există cele ale lui Joseph Balsamo, al Contelui Cagliostro etc. etc.

In India mai trăieşte incă nemuritorul Babaji, Cristosul-Yoghin al Indiei. Acest Maestru a fost instructorul Marilor Maeştri care au trăit in noaptea secolelor. Totuşi, acest bătran sublim pare ca un tanăr de douăzeci şi cinci de ani.

Să ne amintim de Contele Zanoni, cu aparenţă atat de tanără in ciuda miilor săi de ani. Din nefericire, acest savant caldeean a căzut atunci cand s-a indrăgostit de o actriţă napolitană; el a comis greşeala de a se uni cu ea şi de a răsturna Cupa lui Hermes. Rezultatul a fost oribil: Zanoni a murit pe ghilotină in timpul Revoluţiei Franceze.

Maeştrii Inviaţi călătoresc dintr-un loc in altul utilizand Hiperspaţiul. Acesta poate fi demonstrat prin Hipergeometrie. Astrofizica va descoperi curand existenţa Hiperspaţiului.

Uneori, Maeştrii Inviaţi, după ce au indeplinit o misiune in vreo ţară işi oferă luxul de a trece drept morţi. A treia zi ei işi repetă invierea şi pleacă intr-altă ţară cu un nume diferit. Astfel, la doi ani după moartea sa, Cagliostro s-a prezentat in alte oraşe, purtand un nume diferit, pentru a-şi continua munca.

Căsătoria Perfectă ne transformă in Zei. Mare este fericirea Iubirii. Intr-adevăr, numai Iubirea poate să ne confere nemurirea. Binecuvantată fie Iubirea. Binecuvantate fie fiinţele care se adoră.


ÎNVIEREA ŞI REÎNCARNAREA. Un mare număr de studenţi ai Ocultismului confundă Invierea cu Reincarnarea. Evanghelia a fost intotdeauna prost interpretată de discipolii ezoterişti. Există mai multe tipuri de Inviere, aşa cum există mai multe tipuri de Reincarnare. Acest lucru il vom clarifica in acest capitol.

Orice Adept veritabil posedă un Corp de Paradis. Acest Corp e făcut din carne şi oase, insă este vorba de o Carne care nu vine de la Adam. Corpul de Paradis este format din cei mai buni atomi ai Organismului Fizic.

Mulţi Adepţi invie cu acest Corp de Paradis, in Lumile Superioare, după moartea lor.

Datorită acestui Corp de Paradis, aceşti Maeştri Inviaţi pot vizita lumea fizică şi să se facă vizibili şi tangibili după voinţă. Este o Inviere de un tip Inefabil. Totuşi, afirmăm că Invierea cu Corpul Muritor al lui Adam, cu toate că e mai dureroasă din cauza reintoarcerii in această Vale de Amărăciune, este din această cauză mai glorioasă.

Toţi Adepţii Drumului Secret care compun Zidul Păzitor au inviat cu Corpul lui Adam.

Există şi Invieri Iniţiatice. A Treia Iniţiere a Focului reprezintă o Inviere in Lumea Astrală. Oricine trece prin a Treia Iniţiere a Focului trebuie să trăiască in Lumea Astrală Drama lui Cristos: Viaţa, Pasiunea, Moartea şi Invierea Sa.


REÎNCARNAREA PERSONALITĂŢII. Personalitatea, in ceea ce o priveşte, aparţine Timpului. Personalitatea trăieşte in Timp şi nu se Reincarnează. După Moarte, Personalitatea merge şi ea in mormant. Nu există nici o a doua zi pentru Personalitate. Personalitatea supravieţuieşte un anumit timp, plimbandu-se in cimitir sau dezintegrandu-se puţin cate puţin in groapă. Personalitatea nu este corpul Astral, cu atat mai puţin Dublul Eteric. Ea nu este Sufletul. Personalitatea este ceva ce ţine de Timp; ea este Energetică şi se dezintegrează foarte incet. Personalitatea nu va putea Niciodată să se Reincarneze. Nu există reincarnare pentru personalitate. Nu există nici un maine pentru Personalitatea umană.

Ceea ce continuă, ceea ce se Reincarnează, nu este nici Sufletul, căci fiinţa umană nu are incă Suflet. In realitate, ceea ce se reincarnează este Egoul, Eul, Principiul Reincarnat. Fantoma Morţii, Amintirea, Moartea, Memoria, Eroarea care se perpetuează.


DURATA VIEŢII. Bătaia inimii poate fi considerată ca Unitatea de Viaţă a oricărei creaturi vii. Tot ce trăieşte este supus unei perioade de timp definite. Viaţa unei planete este de 2.700.000.000 bătăi. Aceeaşi cantitate corespunde duratei de viaţă a furnicii, a ramei, a vulturului, a microbului, a omului şi a tuturor creaturilor in general.

Durata vieţii fiecărei lumi şi a fiecărei creaturi este proporţional aceaşi. Astfel, există un interval de 27.000 ani intre fiecare bătaie de inimă a unei lumi, insă inima insectelor bate foarte rapid; o insectă care trăieşte numai o după-amiază de primăvară a avut aceeaşi cantitate de bătăi de inimă ca o planetă, singura diferenţă fiind că bătăile sale sunt mai rapide.

Timpul nu este o linie dreaptă cum o cred ignoranţii instruiţi. Timpul este o Curbă Inchisă. Eternitatea este altceva. Eternitatea nu are nimic cu timpul şi numai marii Adepţi iluminaţi, Maeştrii Umanităţii cunosc ceea ce este dincolo de timp şi de Eternitate.

Există Trei Dimensiuni cunoscute şi Trei Dimensiuni necunoscute. In total: Şase Dimensiuni Fundamentale.

Cele Trei Dimensiuni Cunoscute sunt: Lungimea, Lăţimea şi Grosimea. Cele Trei Dimensiuni Necunoscute sunt: Timpul, Eternitatea şi ceea ce este dincolo de Timp şi de Eternitate. Este Spirala cu Şase Curbe.

Timpul aparţine celei de a Patra Dimensiuni. Eternitatea, celei de a Cincea. Ceea ce este dincolo de Eternitate şi de Timp aparţine celei de a Şasea Dimensiuni.

Personalitatea trăieşte intr-o curbă de timp inchisă. Ea este fiica Timpului şi se termină in Timpul său. Timpul nu se poate reincarna. Nu există nici un maine pentru Personalitatea Umană.

Cercul Timpului se roteşte in interiorul Cercului Eternităţii. In Eternitate nu există Timp, insă Timpul se roteşte in interiorul cercului Eternităţii. Şarpele işi muşcă intotdeauna coada. Un timp şi o personalitate se termină, insă roata continuă să se rotească şi pe Pămant apar un timp nou şi o nouă personalitate. Egoul se reincarnează şi totul se repetă. Ultimele realizări, sentimente, preocupări, afecte şi cuvinte impregnează toate senzaţiile sexuale şi intreaga dramă amoroasă care sunt la originea noului corp fizic. Suspinele soţilor şi amanţilor sunt in legătură cu ultimele clipe ale agonizanţilor. "Drumul Vieţii este format din urmele copitelor Calului Morţii".

Cu Moartea, Timpul se inchide şi se deschide Eternitatea. Cercul Eternităţii se deschide, apoi se inchide cand Egoul se intoarce la cercul timpului.


RECURENŢA. Iniţiaţii celei de a Patra Căi numesc Recurenţă repetarea Faptelor, a Evenimentelor, a Situaţiilor.

Totul se repetă. Legea Recurenţei este o realitate teribilă. Aceleaşi evenimente se repetă in fiecare Reincarnare. Repetarea faptelor şi gesturilor este intovărăşită de Karma corespunzătoare. Karma este Legea care ajustează efectele cauzelor care le-au starnit. Orice repetare a actelor antrenează Karma şi uneori Dharma (Recompensă).

Cei ce lucrează cu Marele Arcan, cei care merg pe Drumul Ingust, Stramt şi Greu al Căsătoriei Perfecte se eliberează puţin cate puţin, treptat, de Legea Recurenţei.

Această Lege are o limită. Dincolo de această limită noi ne transformăm in Ingeri sau in Diavoli. Cu Magia Sexuală Albă ne transformăm in Ingeri. Cu Magia Sexuală Neagră ne transformăm in Diavoli.


PRECIZARE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALITATEA. Această problemă a personalităţii, fiică a timpului său şi care moare in timpul său, cere o precizare suplimentară. In realitate, dacă personalitatea s-ar reincarna, timpul s-ar reincarna şi acest lucru e absurd şi nu se poate, căci timpul este o curbă inchisă. Imaginaţi-vă că un roman se reincarnează in epoca noastră, in lumea noastră modernă, cu personalitatea pe care o avusese in vremea Cezarilor. Ce galceavă! Ar trebui ca acest om să fie tratat ca un delicvent sau ca un anormal, perntru că moravurile sale n-ar coincide deloc cu ale noastre.


ÎNTOARCERILE EGOULUI. Evenimentul simbolic al lui Isus alungand pe negustori din Templu cu lovituri de bici corespunde unei formidabile realităţi in raport cu Moartea psihologică. Am spus mai inainte că Eul este pluralizat. Eul, Egoul, este o legiune de Diavoli. Multor cititori nu le va place această afirmaţie, insă este adevărul şi trebuie s-o spunem, că ne place că nu ne place.

In timpul muncii cu Demonul, in timpul muncii de dizolvare a Egoului, părţi ale Eului, entităţi Sub-umane, entităţi care deţin o parte din conştiinţa noastră şi din viaţa noastră, sunt eliminate, alungate din Templul nostru Interior. Aceste Entităţi se reincarnează uneori in corpurile animalelor. De cate ori, in grădinile zoologice, nu neam trezit faţă-n faţă cu fragmente detaşate din noi inşine trăind in corpurile de animale? Există persoane atat de animalice incat, dacă ar trebui să indepărtăm tot ce au de animal in realitate, n-ar mai rămane nimic. Persoanele de acest fel sunt cazuri pierdute. Legea Recurenţei nu se va mai aplica acestor persoane. Legea Reincarnării nu le mai priveşte. Aceşti oameni ar putea să se reincarneze in corpurile animalelor sau să intre definitiv in abis, unde se vor dezintegra in mod lent.


AVANTAJELE ÎNVIERII. Cel care renunţă la Nirvana din dragoste pentru omenire işi va putea păstra corpul fizic timp de milioane de ani. Fără Inviere, Adeptul s-ar vedea in necesitatea de a schimba continuu corpul. In mod evident, acesta ar fi un inconvenient. Graţie Invierii, Adeptul nu are nevoie să-şi schimbe corpul; el işi poate păstra vehiculul fizic timp de milioane de ani.

Corpul unui Adept Inviat se transformă complet. Sufletul din interiorul corpului il transformă in intregime, convertindu-l in Suflet, pană ce Adeptul este tot Suflet.

Un corp inviat işi are baza fundamentală in Lumile Interne. El trăieşte in Lumile Interne şi nu devine vizibil in lumea fizică decat prin Voinţa Adeptului. Un Maestru Inviat poate astfel apărea şi dispărea instantaneu unde vrea. Nimeni nu poate să-l Prindă sau să-l Intemniţeze. El călătoreşte prin Planul Astral şi merge oriunde doreşte.

Ceea ce este cel mai interesant pentru Adeptul Inviat este posibilitatea de a face Marele Salt. In timp şi spaţiu, Maestrul Inviat poate trăi cu corpul său inviat pe o altă planetă. Este unul din Marile Avantaje ale Invierii.

Orice Adept Inviat poate face vizibile şi tangibile lucrurile astralului făcandu-le să treacă in planul fizic; căci Maestrul cu toate că-şi are baza fundamentală in Astral, are puterea de a se manifesta el insuşi in mod fizic şi să manifeste in mod tangibil tot ce vrea el. Cagliostro, enigmaticul Conte Cagliostro, după ce a ieşit din Bastilia, şi-a invitat amicii la un banchet. Acolo, in plin ospăţ, el a invocat mai multe genii defuncte, care au venit şi ei să se aşeze la masă, spre stupefacţia participanţilor.

Altădată, Cagliostro a făcut să apară, ca prin farmec, o preţioasă veselă din aur din care au mancat invitaţii săi. Puternicul Conte Cagliostro transmuta Plumbul in Aur şi făcea diamante de cea mai bună calitate, cu ajutorul insufleţirii cărbunelui.

Puterile oricărui Maestru Inviat sunt un veritabil şi extraordinar avantaj.

Un mare prieten, care este un Adept Inviat şi care trăieşte in prezent in Marea Tartarie, mi-a spus următoarele: "Inainte de a manca din pămant, nu eşti altceva decat un idiot. Crezi că ştii multe lucruri, dar nu ştii nimic. Nu valorezi nimic pană ce n-ai mancat din pămant; inainte de asta nu ştii nimic." Şi mi-a mai spus: "Maeştrii cad din cauza sexului". Acest lucru ne aminteşte de Contele Zanoni care a căzut cand şi-a ejaculat sămanţa. Zanoni era un Maestru Inviat. El s-a indrăgostit, aşa cum am mai spus, de o actriţă din Napoli şi a căzut. Zanoni a murit pe ghilotină in timpul Revoluţiei Franceze.

Cel care vrea să ajungă la Inviere, trebuie să urmeze Drumul Căsătoriei Perfecte. Nu există alt drum. Numai prin Magia Sexuală se poate ajunge la Inviere.

Numai prin Magia Sexuală ne eliberăm de Roata reincarnărilor in mod pozitiv şi absolut.


PIERDEREA SUFLETULUI. Am spus inainte că fiinţa umană nu şi-a incarnat incă sufletul. Numai prin Magia Sexuală putem să ne creăm Vehiculele noastre Interne.

Acestea, in acelaşi mod ca plantele, dorm latente in interiorul durităţii obscure a Bobului, a Seminţei, care se află depusă in Sistemul nostru Seminal. Cand fiinţa umană dobandeşte vehiculele Cristice, el işi poate incarna Sufletul. Cel care nu lucrează cu Bobul, cel care nu practică Magia Sexuală nu poate face să germineze corpurile sale Cristice. Cine nu are Corpuri Cristice nu-şi mai poate Incarna Sufletul, işi pierde Sufletul şi termină prin a se cufunda in Abis unde se va dezintegra in mod lent. Isus, Marele Maestru, a spus: "La ce ii serveşte omului să caştige lumea intreagă dacă şi-a pierdut Sufletul? Ce va da omul in schimbul Sufletului său?"

Cine nu-şi incarnează Sufletul, il pierde. Cine nu are vehiculele Cristice nu poate incarna Sufletul. Cine nu lucrează cu Bobul nu poate dobandi vehiculele Cristice. Cine nu practică Magia Sexuală nu lucrează cu Bobul. Invierea Morţilor este rezervată numai oamenilor care au Suflet. In realitate, oamenii cu un Suflet sunt cu adevărat oameni in sensul cel mai complet al cuvantului. Numai Oamenii veritabili pot ajunge la Marea Inviere. Numai oamenii care au Suflet pot indura probele funerare dure ale Arcanului Treisprezece. Aceste Probe sunt mai inspăimantătoare decat moartea insăşi.

Cei care nu au Suflet sunt Aparenţe de Om, Fantome ale Morţii. Nimic altceva.

Vehiculele oamenilor fără Suflet sunt Vehicule Fantomă şi nu au nimic comun cu autenticele Vehicule ale Focului. Realmente, oamenii fără Suflet nu sunt oameni adevăraţi. In prezent, fiinţa umană este incă o Fiinţă Neterminată. Foarte rari sunt cei care au un Suflet. Marea Majoritate a fiinţelor zise umane nu Au Incă Suflet. La ce serveşte omului acumularea tuturor bogăţiilor lumii dacă-şi pierde Sufletul?

Invierea Morţilor este numai pentru Oamenii dotaţi cu Suflet. Nemurirea Veritabilă este numai pentru Oamenii care au un Suflet.


DRAGOSTEA ŞI MOARTEA. Ar putea părea straniu multora dintre cititori că punem Iubirea in relaţie cu Moartea şi Invierea. In Mitologia Hindusă, Dragostea şi Moartea sunt cele două feţe ale aceleiaşi Zeităţi. Shiva, Zeul Forţei Creatoare Sexuale Universale, este in acelaşi timp Zeul Morţii Violente şi al Distrugerii. Soţia lui Shiva, şi ea, are două feţe: este in acelaşi timp Parvati şi Kali. Parvati, ea este Frumuseţea supremă, Dragostea şi Fericirea; ca şi Kali sau Dourga, ea devine sinonimul Morţii, al Nefericirii şi Amărăciunii.

Shiva şi Kali impreună simbolizează Arborele Cunoaşterii, Arborele Ştiinţei Binelui şi Răului.

Dragostea şi Moartea sunt doi fraţi gemeni care nu se despart niciodată. Drumul Vieţii este făcut din urmele Calului Morţii.

Greşeala multor culte şi Şcoli constă in aceea că sunt Unilaterale. Ele studiază Moartea dar nu vor să studieze Iubirea atunci cand in realitate acestea sunt cele două feţe ale Zeităţii.

Diversele doctrine ale Orientului şi Occidentului cred cu adevărat că cunosc Iubirea cand, in realitate, ele nu o cunosc. Iubirea este un Fenomen Cosmic in care intreaga Istorie a Pămantului şi a Raselor sale nu sunt decat simple accidente.

Dragostea este Forţa Magnetică Misterioasă şi Ocultă de care Alchimistul are nevoie pentru a fabrica Piatra Filosofală şi Elixirul Vieţii Lungi, fără de care Invierea este imposibilă.

Iubirea este o forţă pe care Eul nu va putea niciodată să o subordoneze, pentru că Satan nu va putea niciodată să-l Subjuge pe Dumnezeu.

Ignoranţii Instruiţi o iau pe un drum greşit in privinţa originii Iubirii. Proştii greşesc in ceea ce priveşte finalitatea sa. Este stupid să presupui că Singurul şi Unicul Obiectiv al Iubirii este reproducerea speciei. In realitate, Iubirea se dezvoltă şi se desfăşoară pe un plan foarte diferit pe care porcii Materialismului il ignoră radical. Numai o parte infinitezimală din forţa Iubirii este utilizată pentru Perpetuarea speciei. Ce se face din tot restul forţei? Unde merge ea? Pe ce teren se dezvoltă ea? Iată ce ignoră ignoranţii erudiţi.

Iubirea este o Energie şi aceasta nu se poate pierde. Excedentul de energie are alte intrebuinţări şi finalităţi pe care Oamenii le Ignoră.

Energia excedentară a Iubirii este in relaţie intimă cu Gandirea, Sentimentul şi Voinţa.

Fără Energia Sexuală aceste facultăţi nu s-ar putea dezvolta. Energia Creatoare se transformă in Frumuseţe, Gandire, Sentiment, Armonie, Poezie, Artă, Inţelepciune etc.

Suprema Transformare a Energiei Creatoare aduce ca rezultat Trezirea Conştiinţei, Moartea şi Invierea Iniţiatului.

Intr-adevăr, intreaga activitate Creatoare a Umanităţii rezultă din Forţa minunată a Iubirii. Iubirea este Forţa Minunată care trezeşte puterile mistice ale omului. Fără Dragoste, Invierea Morţilor se dovedeşte imposibilă.

Este urgentă redeschiderea Templelor Iubirii pentru celebrarea din Nou a Sărbătorilor Mistice ale Iubirii. Şarpele de Foc nu se trezeşte decat prin incantările Dragostei.

Dacă vrem Invierea Morţilor, va trebui mai Intai să Fim Devoraţi de Şarpe. Cel care nu a fost inghiţit de Şarpe nu valorează nimic. Dacă vrem ca Cuvantul să se facă Carne in noi, va trebui să practicăm intens Magia Sexuală. Cuvantul este in Sex. Lingam-Yoni este Fundamentul intregii puteri.

In primul rand trebuie să ridicăm Şarpele pe Baston şi apoi să fim Inghiţiţi de Şarpe.

Astfel, ne transformăm in Şerpi. In India, Adepţii sunt numiţi “Nagas”, Şerpi. La Teotihuacan, in Mexic, există un minunat Templu al Şerpilor. Numai Şerpii de Foc pot să invie dintre morţi.

Un locuitor al Lumii Bidimensionale, cu Psihologia sa Bidimensională, crede că toate fenomenele care au loc pe Planul său ar avea in acelaşi plan cauza şi efectul lor, naşterea şi moartea lor. Toate fiinţele acestei lumi ar percepe fenomenele in acelaşi mod. Fenomenele care ar proveni din a Treia Dimensiune ar fi considerate de către aceste fiinţe Bidimensionale ca fapte ce depind in mod unic de Lumea lor Bidimensională; locuitorii acestei Lumi nu ar accepta să li se vorbească decat de lumea lor Plată, Bidimensională. Totuşi, dacă aceste fiinţe s-ar decide să-şi abandoneze Psihologia lor Bidimensională pentru a Inţelege in profunzime cauzele tuturor fenomenelor Lumii lor, ar putea ieşi şi descoperi cu uimire o Lume Vastă Necunoscută lor: Lumea Tridimensională. Acelaşi lucru se produce cu problema Iubirii.

Oamenii cred că Iubirea nu serveşte decat pentru a perpetua specia; ei cred că Iubirea este numai ceva Vulgar, legat de Plăcerea Carnală, de Dorinţa Violentă, de Satisfacţie, de Uşurarea Brutală a Tensiunilor etc. Numai cel care poate vedea dincolo de pasiunile animalice, numai cel care renunţă la acest tip de Psihologie Animalică poate descoperi in alte Lumi şi Dimensiuni Grandoarea şi Majestatea a ceea ce se numeşte Iubire. Oamenii dorm Adanc. Oamenii işi petrece viaţa adormiţi şi visează la Iubire, dar ei n-au deşteptat Iubirea. Ei cantă Iubirea şi cred că aceasta corespunde cu ceea ce ei visează. Cand omul se trezeşte la Iubire, el devine conştient de Iubire, el recunoaşte că a visat. Atunci şi numai atunci, el descoperă adevărata semnificaţie a Iubirii. Numai atunci el descoperă ce este această Iubire la care visa. Numai atunci le invaţă ce este ceea ce se numeşte Iubire. Această trezire seamănă cu cea a omului care, găsindu-se in Corp Astral, dincolo de trupul său fizic, işi Trezeşte brusc Conştiinţa. Oamenii se plimbă in Astral visand. Cand cineva işi dă seama că este tocmai pe cale de a visa, cand el spune: "Acesta este un vis, sunt tocmai pe cale să dorm, in Corp Astral, sunt in afara corpului meu fizic", atunci visul dispare ca prin minune şi individul se trezeşte in Lumea Astrală. O Lume Nouă şi Minunată apare in faţa celui care inainte visa, conştiinţa sa s-a deşteptat. Acum poate cunoaşte toate Minunile Naturii. Trezirea Iubirii este ceva analog. Inaintea acestei treziri noi visăm la Iubiri; luăm aceste visuri drept Realitate, credem că iubim; trăim intr-o Lume de Pasiuni, de Emoţii, uneori delicioase, de Deziluzii, de jurăminte vane, de dorinţe carnale, de gelozie etc. etc şi credem că aceasta este Iubirea. Dar noi visăm şi Ignorăm acest lucru.

Invierea Morţilor este Imposibilă fără Iubire căci Iubirea şi Moartea sunt cele două feţe ale aceleiaşi Zeităţi. Pentru a ajunge la Inviere este necesară trezirea Iubirii.

Este indispensabilă renunţarea la Psihologia noastră Tridimensiunală şi la faptele grosiere, pentru a descoperi semnificaţia Iubirii in cea de-a Patra, a Cincea şi a Şasea Dimensiune.

Iubirea vine din Dimensiunile Superioare. Cel care nu renunţă la Psihologia sa Tridimensională nu va descoperi niciodată veritabila Semnificaţie a Iubirii pentru că Iubirea nu este originară din Lumea Tridimensională. Fiinţa suprafeţei Plane, dacă nu ar renunţa la Psihologia sa Bidimensională, ar crede că unica realitate a Universului este formată din Linii, din schimbările de culoare a Liniilor, dintr-un plan etc. O fiinţă din suprafaţa plană n-ar şti că liniile şi schimbarea de culoare pe unele linii ar putea fi rezultatul Invartirii unei roţi cu raze multicolore care fac parte dintr-un automobil, de exemplu. Fiinţa Bidimensională nu ar şti de existenţa acestui automobil şi, bazandu-se pe Psihologia sa Bidimensională, nu ar crede că la originea fenomenelor pe care le observă ar putea fi ceva ce se numeşte automobil. El nu ar crede decat in liniile şi schimbările de culoare pe care le-ar percepe in lumea sa, fără să ştie că aceste fenomene sunt numai efectele unei cauze superioare. Cei care cred că Iubirea este un lucru ce se iveşte numai din lumea Tridimensională şi nu acceptă decat Faptele Grosiere ca fiind singura şi veritabila semnificaţie a Iubirii, nu sunt diferiţi. Asemenea persoane nu pot descoperi adevărata Semnificaţie a Iubirii. Aceste persoane nu pot fi devorate de Şarpele de Foc. Ele nu pot Invia dintre Morţi.

Toţi poeţii, toţi indrăgostiţii au cantat Iubirea, dar nici unul nu ştie cu adevărat ce Este ceea ce se numeşte Iubire. Oamenii nu fac decat să viseze la ceea ce se numeşte Iubire. Ei nu sunt treziţi la Iubire.