Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XXIII

ŞARPELE ZBURĂTOR


Am lacrimi in ochi, am inima stransă pentru că am vorbit despre lucruri de care nu trebuia să vorbesc, pentru că este ca şi cum ai arunca Mărgăritare porcilor, insă biata omenire suferindă are nevoie de aceasta şi mă văd in Necesitatea neliniştitoare de a spune cate ceva despre Şarpele Zburător.

pasare sarpe mexic

PASĂREA ŞARPE. In Popol Vuh, cartea sacră a Mayaşilor, Pasărea şi Şarpele figurează ca şi Creatori Sexuali ai Universului. Tepeu şi Cocumaz trimit un Erete in Imensul Ocean al Marii Vieţi pentru ca să aducă Şarpele din al cărui minunat Sange ei plămădesc Porumbul galben şi Porumbul alb. Popol Vuh spune că din această pastă de Porumb Alb şi Galben amestecată cu Sangele Şarpelui, Zeul Tzacol face carnea primelor fiinţe umane. Pasărea reprezintă Spiritul Universal al Vieţii. Şarpele reprezintă Focul Sexual al celui de al Treilea Logos. Sangele Şarpelui indică apele Genezei, Marea Spermă Universală, Ens Seminis, Sămanţa Cristică, in apele căreia se află germenele intregii vieţi. Aceste ape sunt Sangele pămantului, după filosofia Mayaşă. Zeiţa Coatlicue este Mama Vieţii şi a Morţii (ENS Seminis).

Intr-adevăr, Focul Sexual al celui de al Treilea Logos face fecunde apele Vieţii pentru ca să apară Universul.

In Teogonia Maya, doi Zei intervin in Creaţie: Unul care dă Viaţă şi Formă Omului şi altul care ii acordă Conştiinţă. Al Treilea Logos face fecunde Apele Vieţii şi, cand acestea au fost fecundate, intervine al Doilea Logos, infuzand Conştiinţă in toate Organismele. Vehiculele de acţiune ale tuturor Forţelor Logice sunt Zeii Inefabili.

Eretele H' CH' UUY, Macaw "MO", Kestrel X' CEN CEN BAC, Tapirul, Tzimink, Aax şi Şarpele "CAN" sunt Factorii fundamentali ai Miturilor Geogenice Maya. Aceste Simboluri sunt folosite Exoteric şi Ezoteric. In domeniul Exoteric sau Public, ele simbolizează acţiunile tribului, evenimentele Istorice etc. In ce priveşte aspectul Ezoteric sau Secret, Chestiunea este foarte Ştiinţifică, profund Filosofică, sublim Artistică şi teribil de Religioasă.

La Mayaşi, Paradisul Terestru este Tamoanchan, locul Sacru al Pasării-Şarpe. Termenul de Tamoanchan mai desemnează şi Iniţiaţii Şarpelui. Mitul Tamoanchanilor este cel al Pasării-Şarpe; ei descind din Tolteci, Olmeci şi Mayaşi.

Aztecii, după multe tribulaţii, ajunseră la Lacul Texcoco, simbol al Seminţei Cristice, unde găsiră Pasărea şi Şarpele, Vulturul şi Năparca. Aztecilor le revine marea cinste de a fi fondat marele Tenochtitlan pe baza Inţelepciunii Şarpelui.

Şarpele cu Pene este, pentru a vorbi clar, Pasărea-Şarpe. Şarpele cu Pene era identificat cu Quetzalcoalt, Cristosul Mexican; Quetzalcoalt este intotdeauna insoţit de Simbolurile Divine ale Vulturului şi Şarpelui. Şarpele cu Pene dezvăluie totul.

Vulturul Spiritului şi Şarpele de Foc ne convertesc in Zei.

Quetzal al Mayaşilor este Şarpele cu Pene, Pasărea-Şarpe.


caduceuCADUCEUL LUI MERCUR. Caduceul lui Mercur simbolizează Măduva Spinării iar cei doi Şerpi desemnează canalele Ida şi Pingala, prin care atomii solari şi lunari urcă pană la creier. Sunt diezii şi bemolii Marelui FA care răsună in toată creaţia.

Akasha urcă, ca şi Focul Scanteietor, prin Canalul Medular şi cei doi poli ai săi de Energie circulă prin Ida şi Pingala. Din Canalul Medular şi din cele două canale ale sale, care ca şi Şerpii se incolăcesc pe Şira Spinării, pleacă o circulaţie energetică care porneşte de la conducta centrală pentru a se răspandi in tot organismul.

Ida şi Pingala pornesc din glandele sexuale. Ida urcă la stanga Canalului Medular iar Pingala la dreapta. La femeie ordinea este inversată. Canalele se termină in Medulla Oblongata. Aceste două cordoane sunt Semieterice, Semifizice şi corespund Dimensiunilor superioare ale spaţiului.


ARIPILE DE FOC. Cand Atomii Solari şi Lunari se unesc, la Baza Şirei Spinării, Şarpele de Foc al puterilor noastre Magice se trezeşte; apoi el se inalţă incet in mijlocul deliciilor inefabile ale Căsătoriei Perfecte. Şarpele se bucură sub Farmecul Dragostei.

Cand Şarpele ajunge la inălţimea inimii, noi primim Aripile de Foc, Aripile Caduceului lui Mercur. Şarpele are atunci pene. Este Quetzalcoalt, Pasărea-Şarpe, Şarpele cu Pene.

Orice Iniţiat care se transformă in Pasăre-Şarpe poate zbura spre Lumile Superioare; el poate pătrunde in diversele departamente ale Impărăţiei; el poate călători in Corp Astral după Voinţă, el poate călători cu Vehiculele Supra-astrale, el poate călători cu Corpul său Fizic dincolo de a Patra Dimensiune; este Pasărea-Şarpe.

Şarpele-Pasăre poate să scape dintr-un mormant inchis ermetic; el poate umbla pe ape, aşa cum a demonstrat-o Isus Cristosul, poate traversa o stancă ascuţită dintr-o parte in alta fără să sufere vreun prejudiciu, aşa cum au arătat-o Discipolii lui Buddha; poate păşi in foc şi zbura in văzduh cu corpul său fizic etc. etc.


FARAON. Ida este masculin şi Pingala este feminin. Sunt diezul şi bemolul Marelui FA care răsună in natură. FA corespunde Atomilor Solari, RA, Atomilor Lunari, ON, Focului Arzător care se ridică prin Canalul Central. Trebuie să invăţăm să facem să vibreze aceşti diezi şi bemoli cu ajutorul puternicei Mantre FARAON pentru a ieşi in corp astral in mod conştient şi pozitiv.

Cu această Mantră, făcand să vibreze diezii şi bemolii, putem ieşi in astral in mod conştient.

In Egipt, cand Iniţiatul primea Aripile de Foc, el era decorat in Templu cu o pereche de aripi care erau fixate pe Tunica sa la inălţimea inimii.

Cand Isus din Nazareth şi-a deschis Aripile de Foc, el a fost impodobit personal de către Faraonul Egiptului.

Poziţia pe care o lua Isus pentru a Ieşi in Astral era analogă celeia a lui Chac Mool insă, in loc să-i fie capul inălţat, el se odihnea pe pat, fără pernă. Picioarele erau puse pe pat, gambele indoite şi genunchi in aer. Culcat in această poziţie, Marele Hierofant aţipea cantand la Lira sa minunată a Şirei Spinării. Mantra FA-RA-ON trebuie pronunţată in trei silabe astfel: Fa Ra On. Fa este cantat după Fa-ul gamei; Ra este pronunţat in mod grav, prelungind R-ul; On ne aminteşte de Mantra Om a Indiei, insă in acest caz, in loc de M, trebuie vocalizată consoana N. Putem da Mantrei Faraon intreaga intonaţie a Marelui Fa, care răsună in toată creaţia.

Noi sfătuim o vocalizare mentală. Discipolul trebuie să aţipească cantand această Mantră, cu Imaginaţia şi Voinţa concentrate asupra Piramidelor Egiptului. Trebuie practică şi multă răbdare.


ŞARPELE ZBURĂTOR: Magicienii Albi şi Magicienii Negri se servesc de Şarpele Zburător pentru a călători in Corp Astral şi cu corpul fizic in stare de Jinas.

Magicienii Albi, in Meditaţie Profundă, ştiu să-l Roage şi să-l Implore pe Şarpele de Bronz să-i Transporte oriunde pe pămant sau in cosmos, iar Şarpele Zburător ii transportă.

Magicienii Negri il roagă pe Şarpele Ispititor din Eden, iar acesta ii conduce in abis, la Templele de Vrăjitorie, la Sabate etc.

Şarpele din Bronz urcă prin Canalul Medular. Şarpele Ispititor descinde din coccis spre Infernurile Atomice ale Naturii: este coada lui Satan. Diavolii işi au puterea in coadă.

Binecuvantată fie Divina Mamă Kundalini. Binecuvintaţi fie cei care Zboară graţie puterei Mamei Adorate.

Nenorocire celor care acţionează cu puterea Santamariei (Şarpele Ispititor al Edenului, Kundalini care coboară). Nenorocire celor care zboară cu ajutorul puterii tenebroase a Santamariei. Abisul şi a Doua moarte, iată ce-i aşteaptă.


STAREA DE JINAS: Punctul este o fracţiune transversală a liniei. Linia este o fracţiune transversală a planului. Planul este o fracţiune transversală a volumului, a corpului. Corpul este Fracţiunea Transversală a unui Corp Tetradimensional, adică cu Patru Dimensiuni.

Intregul corp este Tetradimensional, posedă Patru Dimensiuni. A patra Coordonată sau a patra Verticală, este fundamentul de bază al intregii mecanici. Spaţiul intramolecular corespunde celei de a Patra Dimensiuni.

In Lumea noastră Tridimensională, lăţime, inălţime, adancime nu vedem niciodată un corp in mod complet. Nu vedem decat planuri, unghiuri, curbe, suprafeţe... Percepţia este deci incompletă şi Subiectivă.

In a Patra Dimensiune, percepţia este Obiectivă. Vedem corpul din faţă, din spate, de sus, de jos, inăuntru, in afară, adică Complet. In a Patra Dimensiune, toate Obiectele apar complete, in toate aspectele lor, in mod Simultan; de data aceasta percepţia este Obiectivă.

Graţie puterii Şarpelui Zburător, ne putem scoate corpul fizic din Lumea cu Trei Dimensiuni pentru a-l face să treacă in a Patra Dimensiune. In stările mai avansate, putem să ne ducem Corpul Fizic intr-a Cincea sau a Şasea Dimensiune.


ŞERPII CARE ZBOARĂ. Cand am vizitat Columbia, in Departamentul Magdalena, am descoperit cu mirare Şerpi care Zburau. Există vrăjitori in pădurile acestei Regiuni, care ştiu să trimită Şerpi Zburători la victimele lor detestate. Procedeele folosite de către aceşti Aruncători de Soartă sunt foarte ciudate. In general, Vrăjitorii de acest tip se consacră meseriei de Vindecare a Victimelor şerpilor veninoşi care abundă la Tropice. Există mulţi Vrăjitori tămăduitori care şi-au luat sarcina dea a-i ingriji pe cei muşcaţi de şerpi. Dar există multă concurenţă in această meserie şi vrăjitorii se dedau adesea unei Lupte Misterioase şi incrancenate. Ei sunt in Război unii impotriva altora din motive profesionale. Vrăjitorii se servesc de obicei de a Patra Dimensiune pentru a Tele-transporta speciile de Şerpi artificiali pană la locuinţa duşmanilor sau rivalilor lor. Procedeul este simplu şi minunat in acelaşi timp. Elementul pe care-l foloseşte Vrăjitorul pentru a fabrica Şerpi este Fibra Vegetală a scoarţei exterioare a Trunchiului de Platan sau Bananier. Aceasta fibră, transformată intr-o mică coardă de numai un metru sau doi, constituie Năparca artificială. Vrăjitorul face şapte noduri Fibrei Vegetale ca pentru a simboliza cele Şapte Biserici ale Şarpelui, apoi se plimbă in lung şi in lat recitand rugăciuni Magice secrete. Punctul Culminant şi sfarşitul Operaţiunii Magice se produce in Momentul in care Vrăjitorul, plin de frenezie, trimite o Fibră Vegetală in spaţiu. Franghia, pătrunzand in a Patra Dimensiune, se transformă in Şarpe, după care acest Şarpe Zburător recade in a Treia Dimensiune insă in interiorul casei indepărtate a duşmanului detestat care, aşa cum am spus, este de obicei un Competitor, un Concurent in meseria de Vindecător. Dacă Victima işi are corpul bine pregătit, nu există nici o indoială că Şarpele nu-i poate face rău, dar dacă corpul Victimei nu este pregătit, şarpele va muşca exact in inimă şi ea va cădea moartă. De obicei Vrăjitorii işi pregătesc corpul cu Ierburi speciale pentru a se feri de duşmanii lor. Fibra Vegetală pe care o folosesc vrăjitorii pentru aceste acte criminale primeşte numele indigen de Majagua Platanului. Este neindoios că aceşti vrăjitori folosesc puterea Şarpelui Ispititor din Eden (Năparca care coboară) pentru a realiza aceste acte criminale.

Dacă aceşti vrăjitori sunt capabili de producă minuni de acest fel, cum este transformarea unei Fibre Vegetale intr-un Şarpe Zburător, ce ar putea infăptui un Magician Alb cu Şarpele său Zburător? Şarpele Zburător al Magicienilor Albi este Kundalini. Magicianul Alb este cu adevărat un Şarpe-Pasăre, Şarpele care Zboară.

Cei Şapte Centri ai Şarpelui sunt Atotputernici, Şarpele Inaripat este ceva Formidabil.

Cu puterea Pasării-Şarpe, Magul poate să se facă invizibil după Voie, să se transporte prin văzduh in a Patra Dimensiune, să apară şi să dispară in faţa persoanelor stupefiate, să dezlănţuie uragane, să liniştească furtunile, să invie morţii, să transmute plumbul in aur, să vindece bolnavii cu ajutorul mainilor, să se ridice din mormant a treia zi şi să-şi păstreze corpul in timpul milioanelor de ani. Şarpele-Pasăre este Nemuritor, Atotputernic, Inţelept, numai Iubire şi Extrem de Divin.

Păzitorii Templelor Misterelor sunt Şerpi de Foc. Datorită puterii Şarpelui-Pasăre, putem să ne transportăm pe alte planete ale infinitului.


DUBLETELE. Am predat in toată opera noastră diverse tehnici pentru Ieşirea in Corp Astral. Multe persoane au invăţat să iasă, multe altele nu au invăţat. Anumite persoane au citit o cheie in cărţile noastre, au inţeles-o, au pus-o in practică şi au invăţat curand să iasă in Corp Astral. Mai multe alte persoane au practicat cu mai multe metode fără să obţină nimic.

In practică am putut constata că Indivizii de tip Foarte Intelectual, plini de cultură Livrească (şoareci de bibliotecă), nu reuşesc să iasă după Voie in Corpul Astral. In schimb, oamenii foarte simpli, ţăranii umili, bieţii servitori, reuşesc de minune.

Această imprejurare ne face să reflecţionăm mult şi să examinăm cu atenţie problema. Realitatea e că ieşirea in Corp Astral nu este ceva intelectual; ieşirea in Astral relevă mai degrabă Sentiment şi Emoţie Superioară şi aceste calităţi sunt in legătură cu Inima, Nu cu creierul. Intelectualul se polarizează exagerat in creier şi abandonează, de fapt, Lumea Inimii. Rezultatul lipsei sale de echilibru e pierderea puterilor Psihice ale Sufletului. Din nefericire, nu se poate obţine o facultate fără a pierde o alta. Cel care dezvoltă intelectul o face in detrimentul facultăţilor Psihice.

Problema este gravă căci noi nu putem să aprobăm deloc Ignoranţa şi Analfabetismul. Este de la sine inţeles că e nevoie de cultură intelectuală; ignoranţa conduce la erori foarte grave. Un ocultist analfabet şi ignorant poate să se transforme intr-un Mitoman, intr-un Calomniator al altuia şi, in cel mai rău dintre cazuri, intr-un asasin. In Lumea Astrală, putem vedea Dubletele Perverse al persoanelor Sfinte.

In faţa Ingerului Anael există dubletul său Pervers, Teribilul Demon Lilith. In faţa lui Elohim Gibor există Teribilul Demon Andramelec. In faţa oricărui om de bine există un om de Rău. Cel mai rău este că aparenţa Dubletului este exact aceeaşi ca a Fiinţei de Lumină. Dacă un adept invaţă Magia Albă, Dublul său, Adeptul Negru, pe langă că-i seamănă in ce priveşte fizionomia, posturile, mimica etc., predă Magia Neagră. Acest lucru este extrem de grav şi ocultistul ignorant poate uşor confunda "Gimnasi" cu "Magnezia" şi să se transforme, din această cauză, intr-un calomniator al oamenilor buni şi chiar, o repetăm, intr-un asasin. Un ocultist ignorant care işi descoperă in astral soţia pe cale să comită adulter cu unul din prietenii săi va putea, dacă din nenorocire este un schizofrenic sau un Neurastenic, să-şi ucidă prietenul şi pe soţia sa. Ignoranţa il impiedică să inţeleagă că a văzut un cuplu de Dublete Unit Sexual sau un eveniment care aparţine unei Reincarnări trecute etc. Cate unul este gelos şi crede că soţia lui este infidelă, că are o relaţie carnală cu o persoană cunoscută sau necunoscută; el işi poate atunci proiecta fantasmele, formele sale de gandire şi să le vadă in Lumea Astrală. Dacă subiectul este un Neurastenic sau un Schizofrenic Ignorant dar putand să iasă in Corp Astral, el va putea lua in serios tot ce a văzut şi să comită o crimă, tulburat de gelozia sa şi de Viziunile sale. Dat fiind că el este ignorant, nu inţelege că şi-a văzut propriile sale forme mentale proiectate de o manieră inconştientă. Toate acestea ne duc la concluzia că este nevoie de cultură intelectuală. In prezent, este nevoie să ştim cum să recucerim facultăţile Psihice pierdute. Un om plin de o strălucitoare inţelegere Intelectuală Iluminată şi cu toate facultăţile sale Psihice in plină activitate este, de Fapt şi prin Drept Propriu, un Veritabil Iluminat. Ocultistul trebuie să stabilească un echilibru perfect intre Minte şi Inimă; cand mintea este prea "congelată" in creier, Ieşirea in Corp Astral după Voinţă devine complet imposibilă, pentru că este un dezechilibru. Trebuie deci ca Ocultiştii Intelectuali să Restabilească fără intarziere echilibrul intre Minte şi Inimă. Din fericire, există o Tehnică pentru Restabilirea echilibrului pierdut. Această tehnică este Meditaţia Internă.

Tuturor acestor intelectuali care ne scriu pentru a ne spune că nu au reuşit să iasă in corp astral cu Cheile cu care i-am invăţat, le prescriem o bună doză cotidiană de Meditaţie Internă. Este indispensabil să bea vinul Meditaţiei din Cupa perfectei Concentrări.


anahataCARDIASUL. Cardiasul este Centrul Magnetic al Inimii. Acest Centru se găseşte admirabil descris in versetele 22-27 ale Shatchakra Nirupana. "Lotusul inimii, spune acest text, are culoarea roşie a florii Bandhuka şi, pe cele douăsprezece petale ale sale, există in culoarea roşu aprins şi cu Bindhu pe ele, literele Ka a Tha. In pericarpul acestui lotus este Mandala Hexagonală Vayu, care are culoarea fumului şi, deasupra, Surya Mandala cu Trikona care străluceşte ca şi cum ar avea in el sclipitoarea lumină a zece milioane de raze. Pe el este Vayu Bija, de culoarea fumului, şi aşezat pe o antilopă neagră, cu patru braţe şi apucand spinul (Angkusha). In poala lui Vayu Bija este Isha, cel cu trei ochi. In calitate de Hangsa (Hangsabha), el intinde braţele in atitudinea de a acorda daruri şi de a alunga frica. In pericarpul acestui lotus, şi aşezată pe un lotus, este Shakti Kilini; ea are patru braţe şi poartă nodul care curge (Pasha), craniul (Kapala) şi face gestul de a acorda daruri şi de a risipi frica. Are culoarea aurită, cu imbrăcămintea galbenă şi impodobită cu tot felul de bijuterii şi o ghirlandă de oase omeneşti; culoarea sa este indulcită cu nectarul pe care-l bea. In mijlocul Trikonei este Shiva sub formă de Vana Linga, cu Cornul lunii şi Bindhu pe capul său; are culoarea aurului. Privirea-i este bucuroasă şi denotă o dorinţă impetuoasă. Sub el, este Hangsa asemănător unui Jivatma; el este ca o flacără liniştită a unei lămpi la adăpost de vant. In josul locului unde incepe acest lotus este lotusul roşu cu 8 petale, cu capul intors spre sus.”

In acest lotus roşu se află arborele Kalpa, steaguri altarul impodobit cu giuvaere. Este locul cultului mental.”

Descrierea Hindusă a acestei Chakre este Minunată. Se menţionează numărul de petale, principiul Aerului (Vayu), Shiva, forţa sexuală, cu Linga şi Cornul de Lună etc., şi inima este Specificată ca Altaral Cultului Mental, Centrul Minunat al Meditaţiei. Pe marginea acestui paragraf indian s-ar putea scrie mai multe volume.

Cardiasul este centrul magnetic in relaţie cu Călătoriile astrale. Cel care vrea să cucerească puterea de a Ieşi in Corp Astral după Voinţă trebuie să-şi Schimbe Complet Tipul de Vibraţie. Acest lucru nu e posibil decat dezvoltand Cardiasul. Ieşirea Astrală este mai degrabă de domeniul Emoţiei şi Sentimentului. Răceala intelectuală n-are nimic de-a face cu Ieşirile in Corp Astral. Creierul este Lunar. Inima este Solară.

Pentru a Ieşi după Voinţă in Corp Astral, trebuie Emoţie Superioară, un anumit tip de Emotivitate, de Sentiment, o Suprasensibilitate foarte specială asemenea somnului combinat cu Meditaţia. Aceste calităţi nu se obţin decat cu dezvoltarea Cardiasului.

Shiva Samhita, vorbind de Cardias, spune: "Yoghinul dobandeşte imense cunoştinţe; el cunoaşte trecutul, prezentul şi viitorul; el posedă Claraudienţă şi Clarviziune şi poate merge după voie prin văzduh unde ii place. El vede pe Adepţii şi Zeiţele Yoghine; el obţine facultatea numită Khechari şi guvernează Creaturile care se mişcă in aer. Cel care meditează in fiecare zi, asupra ocultului Banalinga, dobandeşte de obicei facultăţile numite Khechari (a se deplasa prin văzduh in Corp Astral, precum şi puterea de a-şi pune corpul in Stare de Jinas) şi Bhuchari (a merge oriunde după voie indiferent unde in lume)".


PRACTICĂ: Aspirantul trebuie să se Concentreze in inima sa, imaginandu-şi că acolo există fulgere şi tunete, nori care plutesc in cer şi se pierd in direcţia apusului, impinşi de vanturi impetuoase. Gnosticul trebuie să-şi imagineze mulţi vulturi zburand in acest spaţiu infinit care există in adancimile foarte intime ale inimii sale. El trebuie să vadă, prin imaginaţie, adancile păduri ale naturii, pline de soare şi de viaţă; el va auzi cantecul păsărilor şi ţaraitul plăcut al greierilor. Discipolul aţipeşte imaginandu-şi toate acestea. Apoi, in mijlocul pădurii işi va imagina un tron din aur unde este aşezată Zeiţa Kakini, o Femeie foarte Divină. Discipolul va adormi imaginandu-şi toate acestea, meditand asupra acestora. El va practica o oră pe zi; dacă vrea să practice două, trei, patru ore pe zi, intr-un fotoliu confortabil sau alungit pe pămant sau pe patul său, cu braţele şi gambele deschise de fiecare parte, formand Steaua cu cinci varfuri. Somnul trebuie să fie combinat cu Meditaţia. Trebuie dată dovadă de-o supremă răbdare. Astfel, graţie unei răbdări infinite, putem să dobandim aceste minunate facultăţi ale Cardiasului. Nerăbdătorii, cei care vor să aibă totul imediat, cei care nu ştiu să persevereze in viaţă, ar trebui să se retragă, ar fi mai bine pentru ei, pentru că ei nu sunt buni pentru acest gen de lucru. Puterile nu se obţin jucandu-ne, orice costă ceva, nu ni se dă nimic in dar.


TEMPLUL PĂSĂRII-ŞARPE. Inima este Templul Păsării-Şarpe. Este necesar a şti să iubeşti. Şarpele-Pasăre oficiază in Templul Inimii Liniştite. Trebuie să fim Devoraţi de Şarpe. Cel care e devorat de Şarpe se transformă prin insuşi acest fapt in Şarpe.

Numai prin Magia Sexuală şi Dragostea Inimii se poate trezi Şarpele apoi care ne devorează. Cand Şarpele ajunge la inălţimea inimii, el primeşte Aripile de Foc. Se transformă atunci in Şarpele-Pasăre.

Trebuie să invăţăm urgent să trăim viaţa Conjugală. Certurile intre soţi vin de la Satan. Acestă luptă impotriva Păsării-Şarpe; el vrea să impiedice Marea Operă. Soţii trebuie să inţeleagă necesitatea tolerării defectelor altuia, căci nimeni nu este perfect. Munca in forja arzătoare a lui Vulcan este mai importantă decat toate defectele soţului. Este ridicol şi prostesc să strici intreaga muncă pentru a place lui Satan. In Inimă există Templul Şarpelui cu Pene şi noi nu trebuie să-l profanăm păcătuind impotriva Iubirii. Drumul Căsătoriei Perfecte este Inţelepciune şi Iubire.

Trebuie să iubim conştient. Trebuie să ii iubim pe cei mai răi duşmani şi să intoarcem binele răului. Astfel, invăţand să iubim, noi ne pregătim pentru Serbarea Inimii liniştite.

Hermes Trismegistul, autorul tablei de smarald a spus: "Iţi dau Iubirea, in care este conţinut tot Summumul Inţelepciunii”.


UN ALT TIP DE SEMĂNĂTORI DE SPAIMĂ. Există o mulţime de pseudo-ocultişti şi de pseudo-ezoterici, care răspandesc tot soiul de rumori false impotriva ieşirilor Voluntare in Corp Astral. Se dovedeşte distructiv şi prejudiciabil pentru Marea Operă a Tatălui să sperii oamenii in ceea ce priveşte ieşirile in corp Astral. In realitate, ieşirile in Astral nu comportă nici un pericol, pentru că toate fiinţele umane, că o vor sau nu, ies in corp astral in timpul orelor de somn nocturn. Din nefericire, oamenii se plimbă in corp astral cu conştiinţa adormită. Ei nu ştiu să iasă voluntar şi conştient in corp cstral. Nu există nici un pericol de a deveni conştient de propriile sale funcţii naturale, care sunt a manca, a bea, unirea sexuală şi ieşirea in corp astral. Aceste funcţii sunt cu totul naturale. Dacă ieşirile in astral ar fi periculoase, cum afirmă Semănătorii de Spaimă, n-ar mai fi nimeni viu pe pămant, căci toată lumea Iese in Corp Astral şi, ceea ce e mai rău, cu conştiinţa adormită, şi totuşi nu se intamplă nimic. Atunci?

Planeta Mercur este actualmente pe cale să iasă dintr-o Noapte Cosmică. Pe măsură ce ea iese din starea sa de Odihnă, ierarhii acestei planete devin din ce in ce mai activi. Domnii din Mercur işi propun să-i inveţe pe locuitorii Pămantului, in mod practic, arta de a ieşi şi de a reintra in corpul fizic după Voie. Intr-un viitor apropriat, fiecare fiinţă omenească va trebui să poată ieşi in mod conştient in corp astral.

Aceasta este, deci, o Lege a Naturii, o Poruncă Cosmică şi oricine i se opune acestei Legi este Criminal. Intr-adevăr, propagatorii acestui tip de Frică acţionează inconştient ca Magicieni Negri; da, cei care Seamănă Spaima asupra călătoriilor astrale sunt, fără ştirea lor, Magicieni Negri.

Principalul obiectiv al Spiritului Universal de Viaţă este de A Fi Auto-Conştient in toate Dimensiunile spaţiului. La bază, Spiritul Universal de Viaţă Nu se Cunoaşte pe el insuşi; el este fericit dar nu are conştiinţa propriei sale Fericiri. Fericirea fără conştiinţa de sine insuşi nu este Fericire. Spiritul Universal de Viaţă coboară pană la Materie pentru a lua cunoştinţe despre El Insuşi. Marea Realitate se iveşte din propriul său san la Aurora Universului şi se contemplă ea insăşi in oglinda vie a Naturii. Astfel vine ea să se cunoască pe ea insăşi. In această manieră, se creează o activitate mentală Vibratorie, cu ajutorul scenei cosmice. Această activitate care merge de la periferie spre Centru creează ceea ce se numeşte Mintea Universală.

Activitatea intelectuală a Minţii Universale provine dintr-o Forţă Centripetă. Orice acţiune este urmată de o reacţie. Cand forţa centripetă găseşte o rezistenţă la centru, se produce o reacţie care creează o activitate centrifugă numită Sufletul Cosmic. Acest Suflet Vibrator se dovedeşte a fi un Mediator intre centru şi periferie, intre Spiritul Universal de Viaţă şi Materie, intre Marea Realitate şi Imaginile sale Cosmice.

Marele Maestru Paracelsus a spus: "Sufletul este produsul Acţiunii Centrifuge a Activităţii Universale suscitate prin Acţiunea Centripetă a Imaginaţiei Universului".

Fiinţa Umană nu are actualmente in interiorul Fantomei sale Astrale decat un embrion de Suflet, insă acest embrion trebuie să se Fortifice şi să se Auto-Trezească. Trezirea omului Conştiinţei Cosmice este evenimentul cel mai grandios al Universului.

In acest moment, Marea Lojă Albă este viu preocupată de trezirea Conştiinţei umane.

Adepţii luptă intens pentru a invăţa fiinţa umană să Iasă in Corp Astral după Voie. Ei vor ca oamenii să se trezească şi orice merge impotriva acestei Mari Legi este o crimă. Unicul Obiectiv al coborarii Spiritului la Materie este de a Crea un Suflet şi de a se face Auto-Conştient de sine insuşi. Atunci cand ne indreptăm puterea mentală din interiorul nostru spre propriul nostru centru intim, rezistenţa pe care o intampinăm in centru antrenează o reacţie; şi cu cat va fi mai viguroasă forţa centripetă pe care o vom aplica, cu atat mai puternică va fi şi forţa Centrifugă care rezultă de aici. In acest fel ne fabricăm un Suflet; astfel ne fortificăm Embrionul de Suflet. Şi in fine, intr-o zi, cand ne vom Naşte ca Şerpi-Păsări, vom Absorbi şi vom Asimila in intregime, in interiorul Corpului nostru Astral, totalitatea Sufletului nostru.

Trezirea Conştiinţei este ceva urgent; cel care invaţă să Iasă in Corp Astral după Voinţă poate Studia la picioarele Marilor Maeştri ai Inţelepciunii. In Lumea Astrală ne vom intalni cu Gurul nostru, care ne va instrui in Marile Mistere.

Trebuie să renunţăm la Frică dacă vrem să ne bucurăm de fericirea de a Vizita grădinile paradisului. Trebuie să incetăm să ne fie Frică dacă vrem fericirea de a intra in Templele ţării Luminii Aurite. Acolo, ne vom aşeza la picioarele Marilor Maeştri ai Lojei Albe. Acolo ne vom fortifica pentru drumul cel dur. Este necesar să ne fortificăm pe drum, să ne odihnim, să primim instrucţiuni direct de pe buzele Gurului nostru. Ca un Tată Iubitor, el ne aşteaptă intotdeauna in Astral pentru a ne incuraja. Adepţii sunt Veritabili Şerpi Zburători.