Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XXVII

FALISMUL SACRU


maithunaOrice Religie are o origine sexuală. In Africa şi in Asia, adorarea lui Lingam-Yoni şi Pudenda. Budismul Secret este Sexual. In Budismul Zen se invaţă in mod practic Magia Sexuală. Buddha a predat Magia Sexuală in secret. Există multe Divinităţi Falice. Shiva, Agni, Shakti in India sunt Divinităţi Falice. Legba in Africa; Venus, Bachus, Priape şi Dionisos in Grecia şi Roma au fost Divinităţi Falice.

Evreii işi aveau Zeii Falici şi păduri sacre consacrate cultului lor sexual. S-a intamplat uneori ca Preoţii cultelor falice să cadă in mod mizerabil in practica nestăpanită a bacanalelor orgiace. Herodot relatează că "toate femeile Babilonului trebuiau să se prostitueze cu Preoţi in templele din Milita".

In timp ce in Grecia şi la Roma, in templele lui Vesta, Venus, Afrodita, Isis, Preotesele işi exersau Sacerdoţiul lor Sfant sexual, in Capadocia, Antiochia, Pamplos, Cipru şi Bylos, Preotesele celebrau mari procesiuni purtand, cu o infinită veneraţie şi exaltare mistică, un Mare Falus care il reprezenta pe Dumnezeu ca generator al vieţii şi al seminţei.

Biblia conţine şi multe aluzii la cultul falic. Evreii, din epoca lui Abraham, prestau jurămant punand mana sub coapsă sau, mai precis, pe membrul sacru.

Sărbătoarea Tabernaculelor era o orgie asemănătoare faimoaselor Saturnale ale Romanilor. Ritul Circumciziunii este in totalitate falic.

Istoria tuturor Religiilor este plină de simboluri şi amulete falice, cum e Mizpah-ul Ebraic, Stalpul de Mai al Creştinilor etc. In vremurile vechi, se venerau profund pietrele sacre de formă falică, asemănătoare membrului viril sau altele care semănau vulvei, pietre din cremene şi siliciu, care se considerau sacre pentru că ele serveau la producerea focului, care reprezenta focul ocult dezvoltat ca privilegiul divin in Măduva Spinării a Sacerdoţilor păgani.

Intalnim mult Falism in Creştinism. Circumciziunea lui Isus, sărbătoarea Regilor Magi, Corpus Christi etc. sunt sărbători falice moştenite de la Sfantele Religii Păgane.

Porumbelul, simbolul Spiritului Sfant şi al Voluptoasei Venus-Afrodita, este totdeauna reprezentat ca instrumentul falic pe care l-a utilizat Sfantul Spirit pentru a o fecunda pe Fecioara Maria. Insuşi cuvantul "Sacru" vine de la Sacrum care-i indică originea Falică.

hermaCultul Falic este extrem de Divin. Cultul Falic este in mod transcendental ştiinţific şi profund filosofic. Era Vărsătorului a sosit şi curand chiar laboratoarele vor descoperi principiile energetice şi mistice ale Falusului şi Uterului.

Glandele sexuale sunt guvernate de Uranus care este planeta Vărsătorului şi ele conţin teribile forţe pe care laboratoarele ştiinţifice le vor descoperi in noua eră. Se va recunoaşte atunci public valoarea ştiinţifică a cultelor falice antice.

In interiorul Bobului de sămanţă există intreg potenţialul vieţii Universale. Ştiinţa Materialistă nu ştie nimic altceva decat să critice batjocoritor ceea ce ea nu cunoaşte.

In curţile pavate ale templelor Aztece, bărbaţii şi femeile se uneau sexual pentru a o trezi pe Kundalini. Cuplurile rămaneau acolo luni şi ani, iubindu-se şi mangaindu-se, practicand Magia Sexuală fără să răspandească Sămanţa. Cei care-şi răspandeau Sămanţa erau condamnaţi la pedeapsa cu moartea. Li se tăia capul cu securea. In acest fel işi plăteau sacrilegiul.

In Misterele lui Eleusis, dansul cuplurilor goale şi Magia Sexuală erau insăşi baza Misterelor. Falismul este fundamentul Realizării Integrale.

Principalele unelte ale Masoneriei servesc toate la a lucra cu Piatra. Maestrul Mason trebuie să-şi cizeleze bine piatra sa filosofală. Această Piatră este Sexul. Trebuie să construim Templul Veşniciei pe piatră vie.


SEXUALITATEA ŞI ŞARPELE. Un Iniţiat pe care nu-l vom numi, spune:

"Prin dominarea completă a forţei şarpelui se poate obţine orice. Se pot deplasa munţii sau se poate merge pe ape sau zbura sau să fii ingropat in pămant intr-o cameră fixată in zid din care poţi să ieşi in orice moment.”

"Vechii Sacerdoţi ştiau că, in anumite condiţii, Aura poate fi văzută; ei ştiau că Kundalini poate fi trezită prin sex.”

"Forţa lui Kundalini, infăşurată la baza coloanei vertebrale este o forţă teribilă. Ea seamănă cu arcul unui orologiu prin felul in care este răsucit. Ca şi arcul orologiului care se intinde brusc, ea poate face rău.” (celor care comit crima de a răspandi sămanţa).

"Această forţă deosebită localizată la rădăcina şirei spinării işi are sursa, in realitate, in organele Generatoare. Orientalii o recunosc. Anumiţi Hinduşi folosesc Sexualitatea in ceremoniile lor religioase. Ei folosesc o formă diferită de manifestare a Sexului (Magia Sexuală) şi un punct de vedere Sexual diferit pentru a obţine Rezultate Specifice şi le obţin cu succes. Anticii, sunt de-atunci secole, onorau Sexul. Ei se consacrau cultului Falic. Existau in Temple anumite ceremonii care stimulau pe Kundalini şi produceau Claviziunea, Telepatia şi multe alte puteri Ezoterice.”

"Sexul, folosit in mod corespunzător in dragoste, poate produce anumite Vibraţii foarte inalte. El poate suscita ceea ce orientalii numesc deschiderea Florii de Lotus şi permite astfel să se perceapă Lumea Spiritelor. El poate produce ascensiunea lui Kundalini şi trezirea anumitor centri. Dar nu va trebui să se abuzeze niciodată de Sex şi de Kundalini. Fiecare trebuie să se completeze şi să il ajute pe celălalt. Aceste religii care spun că n-ar trebui să aibă loc actul sexual intre Bărbat şi Femeie sunt intr-o gravă eroare”.

“Aceste religii care afirmă că nu trebuie avut experienţe sexuale incearcă să inăbuşe Evoluţia Individuală şi Evoluţia Rasei. Iată un exemplu: in Magnetism se obţine o putere Magnetică dirijand molecule Substanţei spre un punct determinat. Adică, in mod normal, intr-o bucată de fier moleculele merg in toate direcţiile, ca o mulţime nedisciplinată; ele pot uneori să se unească la intamplare, dar cand se aplică o anumită forţă (in cazul fierului o forţă magnetică), toate moleculele privesc intr-o direcţie şi astfel se obţine puterea magnetică fără de care n-ar fi putut exista Radio, nici Electricitate, fără de care n-ar fi existat automobile, nici transporturi feroviare sau aeriene.”

"Cand in fiinţa umană se trezeşte Kundalini, cand Şarpele de Foc incepe să trăiască, moleculele corpului se indreaptă toate intr-o singură direcţie, căci este precis efectul pe care il produce trezirea lui Kundalini. Corpul omenesc incepe atunci să Strălucească de sănătate. Cunoaşterea ne face puternici şi inţelepţi; putem vedea totul.”

"Există diverse Metode (Poziţii Tantrice) pentru a o trezi pe Kundalini complet. (Kama Kalpa enumeră toate aceste posturi Sexuale). Dar aceasta nu se poate practica decat de cei care sunt intr-adevăr Capabili pentru aşa ceva, din cauza imensei puteri şi a dominaţiei pe care aceasta o procură asupra celorlalţi şi pentru că se poate abuza de această putere şi intrebuinţand-o in rău. Kundalini se poate trezi, parţial sau in totalitate cu ajutorul Iubirii şi să insufleţească anumiţi centri magnetici la bărbat şi la femeie. Cu Veritabilul Extaz intim, moleculele corpului sunt dirijate in aşa fel incat multe dintre ele privesc intr-o singură direcţie: se dezvoltă astfel o mare putere dinamică.”

"Cand omul işi va elimina Falsa Modestie şi va fi debarasat de Falsele invăţături in legătură cu Sexul, el va putea să ajungă incă o dată la veritabila sa Fiinţă; omul işi va relua incă o dată locul său ca şi Călător Astral".

"Cultul falic este tot atat de vechi ca şi Lumea. Sexul trebuie să o ajute pe Kundalini şi Kundalini trebuie să ajute Sexul. Nu trebuie abuzat nici de Sex, nici de Kundalini. Nu trebuie practicată Magia Sexuală decat o dată pe zi.”

"Bărbatul şi femeia nu sunt doar o masă de protoplasmă, de carne aglutinată pe o armătură de oase. Omul este sau poate fi ceva mai mult decat asta. Aici pe Pămant suntem simple marionete ale Spiritului nostru. Acest Spirit care rezidă in mod temporar in Astral adună experienţă prin corpul său de carne şi oase marioneta, instrumentul Astralului.”

"Fiziologiştii şi alţii au analizat corpul omului şi l-au redus la o masă de carne şi oase.

Ei pot discuta asupra cutărui sau cutărui os, asupra diferitelor organe, dar toate sunt lucruri materiale. Ei nu au descoperit, nici măcar n-au incercat să descopere lucrurile mai secrete, lucrurile intangibile, lucrurile pe care Hinduşii, Chinezi şi Tibetanii le cunoşteau cu secole şi secole inaintea Creştinităţii.”

"Şira Spinării este, intr-adevăr, o structură de o importanţă extremă. Ea cuprinde Măduva Spinării fără de care noi am fi paralizaţi, fără de care eşti inutil ca fiinţă umană. Insă Şira Spinării este mai importantă decat aceasta. Exact in centrul nervului spinal, Măduva Spinării are o conductă care are corespondenţă in alte Dimensiuni (a Patra, a Cincea şi a Şasea Dimensiune); in acest canal se trezeşte forţa cunoscută sub numele de Kundalini, atunci cand se trezeşte. La baza Şirei Spinării este ceea ce orientalii numesc Şarpele de Foc. Este insăşi baza vieţii.”

“La Occidentalul obişnuit, această forţă se găseşte inactivă, adormită, cvasiparalizată din cauza neutilizării sale. Actualmente, este ca un şarpe incolăcit in jurul său insuşi, un şarpe de-o imensă putere dar care din diferite motive (adică din cauza Dezgustătoarei Fornicări) nu poate scăpa din inchisoarea sa, cel puţin in condiţiile prezente. Şarpele mistic este numit Kundalini şi, la cei care au trezit-o, forţa Şarpelui poate urca prin canalul Nervului Spinal şi ridica in linie dreaptă pană la creier şi dincolo, mult dincolo, pană la Astral. Pe măsură ce această puternică forţă activă inaintează, fiecare Chakră sau centru de putere, cum sunt cei ai ombilicului, ai inimii şi ai gatului, se trezesc, persoana străluceşte de vitalitate, de putere şi de fericire".

lingam yoniFalismul, Trezirea lui Kundalini, Magia Sexuală, nu comportă nici un pericol atunci cand se practică cu dragoste şi in mod corect.

Magia Sexuală nu trebuie practicată decat intre Soţ şi Soţie. Cei care abuzează şi practică cu alte femei in afara căminului, eşuează in mod inevitabil.


ŞCOLI INFRASEXUALE. In Lume există o mulţime de Şcoli Infrasexuale care Urăsc de Moarte cultul Falic şi Magia Sexuală. Indrăgostiţii de erudiţie trebuie să evite aceste Şcoli dacă nu vor să devină şi ei Infrasexuali.

Este nevoie să ne amintim că Infrasexualitatea detestă Sexualitatea normală şi Suprasexualitatea. Din toate timpurile, Infrasexualul a Blasfemiat Impotriva celui deal Treilea Logos, considerand Sexul ca Tabu, Păcat, ca un Lucru Ruşinos Inşelător.

Infrasexualii au şcoli in care ii invaţă pe oameni să Urască Sexul. Infrasexualii se Consideră ei inşişi ca Mahatma, Hierofanţi etc.

Indrăgostiţii de inţelepciune sunt foarte adesea confundaţi cu infrasexualii. Aceştia işi iau anumite Aere, atat de mistice şi inefabile, atat de sublime şi Pioase, incat dacă discipolii ştiinţei nu au o anumită Inţelegere, ei pot foarte uşor să se depărteze spre drumul Infrasexualităţii.


INIŢIEREA ŞI ŞARPELE. Se dovedeşte imposibil de primit Iniţierile Misterelor Majore Fără Cultul Falic şi Fără Magia Sexuală.

Mulţi Studenţi Celibatari primesc Iniţierile Misterelor Minore in Conştiinţa lor Superlativă şi Transcendentală, atunci cand sunt Caşti. Totuşi, Nu se poate ajunge la Iniţierile Misterelor Majore fără Magia Sexuală şi Kundalini.

Misterele Minore nu sunt nimic altceva decat un drum de noviciat. Un Lanţ care trebuie Rupt; Grădiniţa studiilor Ezoterice, ABC-ul. Cultul Falic este Unicul Drum care poate conduce fiinţa umană la Auto-Realizarea Intimă.