Samael Aun Weor - Carti in limba Romana

Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XXX

STEAUA CU CINCI COLŢURI

Cititi si articolul : Simboluri ale Pentagramei Ezoterice, Steaua cu cinci colturi

pentagramaPentagrama exprimă dominaţia Spiritului asupra elementelor Naturii. Cu acest semn magic, noi putem comanda creaturilor elementale care populează regiunile focului, aerului, apei şi pămantului.

In faţa acestui semn teribil, Demonii tremură şi fug terorizaţi.

Pentagrama cu colţul superior inspre sus serveşte la a-i goni pe tenebroşi.

Pentagrama cu colţul indreptat in jos serveşte la a-i chema pe tenebroşi. Plasată pe pragul porţii cu colţul superior inspre interior şi cele două colţuri inferioare spre exterior, ea impiedică trecerea Magicienilor Negri. Pentagrama este Steaua Strălucitoare. Ea este semnul cuvantului făcut carne. După direcţia razelor sale, ea il poate reprezenta pe Dumnezeu sau pe Diavol, Mielul jertfit sau ţapul lui Mendes.

Cand Pentagrama dirijează spre sus raza sa superioară, ea il reprezintă pe Cristos.

Cand Pentagrama dirijează spre sus cele două colţuri inferiore ale sale, ea il reprezintă pe Satan.

Pentagrama il reprezintă pe Omul Complet. Cu Raza superioară spre sus, el este Maestrul. Cu Raza Superioară spre jos şi cele două colţuri spre sus, ea este Ingerul Căzut. Orice Boddhisattwa căzut este o Stea Strălucitoare răsturnată. Orice Iniţiat care cade se converteşte intr-o Stea Strălucitoare Răsturnată.

Cel mai bun Electrum este o Stea cu cele şapte metale, care corespund celor şapte planete, adică Argintul pentru Lună, Azogue pentru Mercur, Arama pentru Venus, Aurul pentru Soare, Fierul pentru Marte, Cositorul pentru Jupiter şi Plumbul pentru Saturn.

Se pot face astfel medalioane pentru a le atarna la gat sau inele care se vor purta pe degetul inelar.

Se poate desena astfel Steaua Strălucitoare pe o piele de miel foarte albă pentru a o avea la sine: va trebui plasată pe pragul Camerei Nupţiale. In felul acesta vom evita ca tenebroşii să intre in Cameră. Se poate de asemenea atarna Pentagrama pe un pahar pentru a alunga fantomele şi Demonii.

Oricum, va trebui avut intotdeauna o Pentagramă pe pragul camerei conjugale.

Pentagrama simbolizează Cuvantul Universal al Vieţii. Cu ajutorul unor Mantre Secrete se poate face ca Pentagrama să strălucească instantaneu.

In Upanişadele Gopalatapani şi Krishna am găsit Mantra care are puterea de a forma instantaneu, in planul astral, Teribila Stea Strălucitoare, in faţa căreia Demonii fug, terorizaţi. Această Mantră cuprinde cinci părţi, şi anume: Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vallabhaya Swaha. Recitand această Mantră se formează imediat Steaua Strălucitoare care face ca tenebroşii Arcanului Optsprezece să fugă, terorizaţi. Aceşti Demoni il atacă violent pe Iniţiat atunci cand lucrează in Marea Operă. Invăţăceii Căsătoriei Perfecte trebuie să dea formidabile lupte impotriva tenebroşilor. Fiecare vertebră a şirei spinării reprezintă teribile bătălii impotriva Magicienilor Negri, care luptă pentru a-l alunga pe student de pe Drumul Tăişului de Cuţit.

Puternica Mantră despre care am vorbit este formată din trei faze perfect definite.

Recitand Klim, pe care ocultiştii Indiei il numesc germene, Sămanţa de Atracţie, noi provocăm un flux de Energie Cristică care coboară instantaneu din Lumea Logosului Solar pentru a ne proteja şi atunci o poartă misterioasă se deschide spre in jos. Apoi, cu ajutorul celor trei părţi următoare ale Mantrei, Energia Cristică pătrunde in cel care o recită şi in fine, graţie celei de-a cincea părţi, cel care s-a impregnat cu Energie Cristică o poate iradia cu o formidabilă forţă pentru a se apăra de tenebroşi, care fug atunci terorizaţi.

Cuvantul se cristalizează intotdeauna in linii Geometrice. Acest lucru este demonstrat prin benzile magnetice. Discursul se gravează pe bandă; fiecare sunet se cristalizează in figuri geometrice. Ajunge apoi să ne treacă banda in maşina de inregistrat pentru ca discursul să se repete. Dumnezeu Geometrizează. Cuvantul ia figuri Geometrice. Aceste Mantre despre care am vorbit au puterea de a forma in mod instantaneu, in Lumile Suprasensibile, Steaua Strălucitoare. Această Stea este un vehicul de forţă cristică. Această stea reprezintă Cuvantul.

Cu ajutorul acestei puternice Mantre, toţi cei care lucrează in forja arzătoare a lui Vulcan, se pot apăra. Această Mantră este vocalizată silabă cu silabă, alungind sunetul literelor care o compun. Cu această Mantră se pot indepărta Demonii care-i stăpanesc pe cei posedaţi.

Este Urgentă invăţarea creării instantanee a Stelei Strălucitoare. Cu această Mantră putem crea această Stea pentru a-i combate pe Tenebroşi.


CUVÂNTUL. Ignoranţii Instruiţi ce se inmulţesc ca iarba rea in secolul nostru, pot rade ca idioţii de ceea ce ei nu cunosc. Aceştia cred că Mantrele noastre sunt cuvinte fără nici o valoare şi că energia lor se pierde in spaţiu. Ei nu cunosc valoarea internă a cuvintelor. Ei nu cunosc substanţa principală a cuvantului, a vorbei, şi pentru aceasta ei işi bat joc de Mantrele noastre.

In fiecare cuvant există o valoare externă şi o valoare internă. valoarea internă este, in mod precis, Substanţa Principală a cuvantului. Elementul intern al cuvantului nu se află cuprins in interiorul spaţiului nostru Tridimensional. Trebuie căutat elementul intern al vorbirii in Spaţiul Superior, in Dimensiunile Superioare ale noastre. Spaţiul nostru apare in faţa noastră doar ca o parte a spaţiului superior. Astfel, ajungem la concluzia că noi nu cunoaştem totalitatea spaţiului. Singurul lucru pe care-l cunoaştem este această mică parte care poate fi măsurată in termenii lăţimii, inălţimii şi adancimii.

Elementul Intern al cuvantului se prelungeşte in mod Geometric in Dimensiunile Superioare ale spaţiului. Astfel, cu Mantrele pe care le-am dat, putem cu siguranţă forma o stea Pentagonală, invizibilă ochilor fizici, insă perfect vizibilă pentru al Şaselea Simţ.

Oamenii de ştiinţă nu ştiu nimic despre a Patra Dimensiune a Materiei in Spaţiu. Ei nu ştiu nimic despre Hipergeometria acestui tip spaţial al celei de a Patra Dimensiuni. A defini spaţiul ca forma materiei in Univers, aceasta suferă de cea mai gravă deficienţă, care este de a introduce conceptul de Materie, adică de ceva necunoscut, căci Materia continuă, intr-adevăr, să fie Necunoscută. Toate tentativele de definire fizică a materiei nu conduc decat la un impas: X=Y, Y=X. Este impasul fizicii.

Definiţiile Psihologice ale Materiei conduc la un fund de sac. Un savant a spus: "Materia (ca forţă) nu ne dă nici o dificultate. Inţelegem tot ceee ce are raport cu ea, pentru excelentul motiv că noi am inventat-o. Cand vorbim de Materie, ne gandim la obiecte sensibile. Ceea ce ne tracasează, ceea ce este greu pentru noi de tratat, este schimbarea mentală a faptelor concrete, dar complexe.”

"Pentru a vorbi strict, Materia nu există decat ca un concept. Şi, pentru a spune adevărul, caracterul Materiei, chiar dacă nu vorbim de ea decat ca un concept, este atat de puţin evident, incat majoritatea oamenilor sunt incapabili de a ne spune exact ce inţeleg ei prin acest concept". Nimeni nu ştie in realitate ce este Materia, insă şcoala conservatoare şi reacţionară a Pozitivismului Materialist nu este mai puţin fondată pe acest concept.

Chiar dacă aceasta nu place fizicienilor, trebuie să afirmăm că Materia şi Energia sunt cuvinte acceptate oficial pentru a desemna o lungă serie de fapte complexe a căror origine substanţială este necunoscută de Ştiinţă. Cine a văzut Materia? Cine a văzut Energia? Noi vedem doar fenomene. Nimeni n-a văzut Materia independentă de Substanţă. Nimeni n-a văzut Energia separată de Mişcare. Astfel deci, acest lucru demonstrează că Materia şi Energia sunt numai Concepte Abstracte. Nimeni nu vede Materia separată de Obiect; nimeni nu vede Energia separată de Mişcare. Materia şi energia separate de lucruri şi de fenomene sunt un mister pentru fiinţa umană. Fiinţa umană este Inconştientă 97, şi conştientă numai 3. Fiinţa umană visează le fenomenele naturii şi le numeşte Materie, Energie etc. Inainte ca să fi existat Universul, inaintea existenţei tuturor fenomenelor, a existat cuvantul. Realmente, Logosul Visează...

In zorii Vieţii, Armata Vocii a celebrat ritualurile focului, cantand in limbă sacră.

Marele Cuvant s-a cristalizat in figuri Geometrice, care s-au condensat cu ajutorul Materiei Prime a Marii Opere, dand origine tuturor fenomenelor naturii.

Lumea şi Conştiinţa sunt intr-adevăr rezultatul vorbirii. Spaţiul Tridimensional este o proprietate a percepţiei noastre Materiale. Cand ameliorăm calitatea Reprezentărilor, calitatea percepţiilor se ameliorează şi ea şi noi intrăm in Dimensiunile Superioare ale Spaţiului unde lumea Tridimensională nu mai există şi in memoria noastră nu rămane decat ca un vis.

Intr-adevăr, Lumea care se prezintă conştiinţei noastre este numai mecanica tuturor acestor cauze combinate care sunt la originea unei serii definite de senzaţii.

Dincolo de Lume şi de Conştiinţă se află cauza principală, fundamentală, a intregii existenţe: Cuvantul. Cuvantul creează Lumile. "La inceput era Cuvantul şi Cuvantul era cu Dumnezeu, şi Cuvantul era Dumnezeu. La Inceput era cu Dumnezeu şi toate Lucrurile au fost făcute de El, şi Nimic din ceea ce este făcut n-a fost făcut fără El. El era Viaţa, şi Viaţa era Lumina Oamenilor. Şi Lumina străluceşte in Intuneric, dar Intunericul nu au putut-o Cuprinde".

Cuvantul este plenar simbolizat de Steaua cu Cinci Colţuri, de Steaua Strălucitoare.

Graţie ei putem noi să ne apărăm de tenebroşi. Coloanele de Ingeri şi de Demoni tremură inaintea acestei stele minunate.