Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor


CAPITOLUL XXXI

ESCHIMOŞII MARELUI NORD


Tradiţia spune că eschimoşii Groelandei şi ai Alaskăi provin din Indepărtata Thule. Se spune că eschimoşii nu sunt amestecaţi cu invadatorii Polinezieni, Tonguzi şi Danezi.

Marele Maestru Gnostic Rozcrucian Arnold Krumm Heller spune lucruri sublime despre Indepărtata Thule, Insula Sacră. Don Mario Rosa de Luna spune că această insulă mai există incă, dar că se găseşte in stare de Jinas. Noi ştim că pe această insulă a trăit prima Rasă Umană.

Rasa polară s-a dezvoltat intr-un mediu total diferit de mediul actual. In această epocă, care datează de mai mult de trei sute de milioane de ani, pămantul era propriu-zis jumătate eteric, jumătate fizic; el seamăna cu un ocean curb de un albastru intunecat, ca cerul noaptea.

In timpurile acelea, fiinţele umane puteau pluti in atmosferă. Corpurile umane erau androgine şi eterice. Aceste corpuri erau elastice şi subtile; ele işi puteau păstra statura gigantică de zece-douăzeci de metri inălţime sau, la fel de bine, să-şi reducă statura, după voie, pentru a nu fi mai mari decat un Pigmeu sau să ia statura corpului uman actual.

Nu putem afirma că aceştia erau Hermafrodiţi. Această Rasă era formată din Androgini. Energia sexuală opera in mod diferit şi ei se reproduceau prin actul sexual Fizipar. La un anumit moment organismul original se impărţea in două jumătăţi exacte. Acest mod de reproducere seamănă cu inmulţirea prin diviziune celulară. De fiecare dată cand se intampla aceasta, se făceau rugăciuni şi se venera profund Divinul.

Cu toate că pare incredibil, prima rasă umană a atins un inalt grad de civilizaţie. Cu materialele plastice şi eterice ale acestui pămant Primordial se construiau case, palate, oraşe şi temple grandioase. Natural, purceii materialismului actual işi vor bate joc de afirmaţiile noastre, pentru că niciodată ei n-au descoperit vestigii ale acestei civilizaţii. De fapt, este imposibil de găsit resturi ale acestei civilizaţii atat de vechi, pentru bunul motiv că in acea epocă pămantul era eterat, adică era format din Promaterie. Numai in amintirile Naturii, Marii Clarvăzători pot găsi intreaga istorie vie a primei rase, a Rasei Protoplasmatice. Este vorba de veritabila Protoplasmă a Rasei umane. Marii Clarvăzători pot rade cat doresc de protoplasma lui Darwin şi a lui Haeckel.

Resturile fosile ale fiinţelor umane găsite in cavernele subterane n-au nimic de-a face cu Rasa Protoplasmatică; aceste resturi provin din triburile degenerate coborand din Atlantida scufundată.

Religia, Ştiinţa şi Filosofia erau total unite in cultura Rasei Polare. Locuitorii Indepărtatei Thule erau Boddhisattwa ai Maeştrilor altor Mahamvantare.

Adam şi Eva erau o singură fiinţă. Astăzi, Adam şi Eva sunt separaţi, suferă şi se caută cu o sete insaţiabilă pentru a se reuni. Bărbatul şi femeia nu formează o singură fiinţă decat in timpul actului sexual. In acele momente de voluptate sexuală, bărbatul şi femeia se bucură de imensa fericire de a forma o singură fiinţă.

Ritualurile Cosmice din acea epocă se dovedesc extrem de interesante. Clarvăzătorul poate descoperi in temple o pură Masonerie Ocultă. Insă aceste Ritualuri diferau intratata de cele care există acum in lume, incat ar fi imposibil pentru un mason modern să admită că aceste ritualuri erau masonice.

Luminile templului nu erau fixe. Venerabilul Maestru putea ocupa sau părăsi un tron la dorinţă. Uneori, Primul Paznic ocupa un Tron, pentru ca mai apoi să-l schimbe cu cel al celui de-al Doilea Paznic. Inalţii Demnitari levitau pentru a schimba intre ei Locurile. In imbrăcămintea lor se combinau culorile alb şi negru, pentru a reprezenta lupta intre spirit şi materie. Construcţia templului era perfectă. Simbolurile şi uneltele de lucru erau reprezentate răsturnate pentru a reprezenta Drama care se proiectează in Secole: coborarea Spiritului pană la materie. Astfel putem contempla cu uimire sceptrele răsturnate, potirele inversate etc. Viaţa era pană acum in faza sa de coborare spre materie şi trebuia atunci să i se dea o explicaţie simbolică.

Procesiunile sacre erau grandioase. Prin ele se făceau inţelese Marile Mistere şi suprema coborare a Spiritului pană la materie. Acesta era un eveniment grandios care era aşteptat in cursul secolelor. Se aştepta cu atata nelinişte cu care se aşteaptă astăzi reintoarcerea omului in Lumile Superioare.

Limbajul Rasei Protoplasmatice era Cuvantul de aur, un idiom universal şi cosmic, a cărui combinaţie de sunete producea tot felul de fenomene cosmice. Cei care parcurg Drumul Căsătoriei Perfecte redescoperă vechiul limbaj. Cei care parcurg Drumul Căsătoriei Perfecte redescoperă acest limbaj originar chiar in interiorul apelor. Cand focul sacru ajunge la inălţimea gatului, incepem să vorbim in limbajul foarte pur al Limbii Divine, care ca un rau de aur pur curge delicios sub deasa pădure a Soarelui.

In acest idiom, Taţii Zeilor i-au invăţat pe aceştia, cantand, legile cosmice ale Naturii.

Scrierea Primei Rase era scrierea Runelor. Ciocanul de lemn cu două capete al Masoneriei vine din săgeata Zeului Ra Egiptean care este o Rună. In acea epocă, ritualurile Templului Polar erau toate Runice. Mişcările, gesturile Oficianţilor erau Runice. Era scrierea divină. Să ne amintim că Svastica este o Rună.

Literele ebraice nu sunt nimic altceva decat modificările Literelor Runice.

Leagănul Inţelepciunii oculte nu a fost Asia, aşa cum mulţi cred. Adevăratul leagăn al Inţelepciunii oculte a fost Insula Sacră, Indepărtata Thule, despre care Huiracocha spune atatea lucruri frumoase.

In acea epocă a Rasei Protoplasmatice, Insula Sacră nu era in Nord. Această Insulă a fost in realitate un continent a cărui poziţie exactă se afla pe linia Ecuatorială. Mai tarziu, cu revoluţia axelor pămantului, această Insulă a rămas in Nord. Revoluţia axelor pămantului este deja demonstrată de ştiinţa contemporană. Actualmente, polii sunt pe cale să se deplaseze spre Ecuator.

Actualii eschimoşi, chiar dacă sunt amesctecaţi cu alte rase, nu sunt descendenţii primei rase; ei sunt mai degrabă Atlanţi degeneraţi, dar ei păstrează anumite tradiţii foarte interesante. Aceste persoane au un talisman familial care-i uneşte intre ei.

Fiecare Patriarh utilizează o amuletă specială, constand intr-un semn, o emblemă totemică sau numele unei specii animale sacre, pe care o transmite descendenţilor.

Din faptul că ei trăiesc in regiunea Polului Nord, mai mulţi ganditori s-au putut crede justificaţi să afirme că această rasă ar putea descinde din Nordicii primitivi ai primei epoci.

Se dovedeşte interesant de ştiut că la vechii eschimoşi nu exista o Autoritate de Bătrani. Tinerii se uneau in Căsătoria Perfectă cu femeile altor clanuri; amuleta le servea ca semn distinctiv pentru a evita să se căsătorească intre rude. Intr-o epocă a existat şi Poliandria. Se omora orice copil femelă care se năştea inaintea copilului mascul; din fericire, acest obicei barbar a fost abandonat.

R. Westermack spune in cartea sa intitulată “Istoria Căsătoriei” că Eschimoşii işi imprumută soţia unuia altuia sau fac schimb de femei. Natural, acesta este de fapt Adulterul; este un obicei oribil, incompatibil cu doctrina predicată de adoratul nostru salvator Cristos Isus. Totuşi, orice regulă işi are excepţiile ei şi nu putem crede că toţi Eschimoşii se dedau la o asemenea tradiţie barbară. Există de toate in grădina Domnului.

Există la Eschimoşi obieceiul de a inveli morţii in piei şi de a-i ingropa intr-un tumulus pe care-l inconjurau cu o ingrăditură. La Aleuţieni, se legau morţii cu funii şi se inhumau in crevasele stancilor.

Eschimoşii cunosc Legea Veşnicei Reintoarceri; ei ştiu că Egoul se reintoarce la o nouă matrice. Fetişul sau minusculele păpuşi ale eschimoşilor simbolizează esenţa. Ei cred că esenţa este foarte mică, minusculă, insă Preoţii nu ignoră faptul că cu ea se fabrică Sufletul.

Sarcina, naşterea copiilor, pubertatea şi moartea sunt sărbătorite la eschimoşi prin practici Ezoterice speciale.

Eschimoşii adoră principiul feminin al lui Dumnezeu. Lor le place sublima bătrană Sedna, care trăieşte in fundul mării şi le trimite animale marine care le servesc de hrană. Evident, Ignoranţii Instruiţi, care nu ştiu nimic despre ştiinţa ocultă, ridiculizează Religia Divină a Eschimoşilor. Cele mai frumoase imnuri şi Ritualuri ale Eschimoşilor sunt pentru Mama Divină. Călătoriile Simbolice ale lui Shaman (Preotul) in căutarea Bătranei Sedna pentru a o calma atunci cand este iritată şi procesiunile pe care le efectuează comunitatea pentru a se impăca cu ea, ne amintesc de călătoriile simbolice ale candidatului mason in jurul templului Lojei. Călătoriile constituie simbolul exterior al ridicării Conştiinţei Candidatului prin Lumile Superioare.

Cele cinci călătorii simbolice ale Masoneriei oculte sunt in relaţie intimă cu cele cinci Iniţieri ale Misterelor Majore. Profanii ignoranţi care au ocazia să vadă aceste călătorii ale Eschimoşilor nu fac decat să radă şi să-şi bată joc de ceea ce ei nu cunosc. Ei rad ca idioţii, rad de ceea ce nu ştiu.

Eschimoşii ştiu perfect, ca de altfel orice veritabil Iniţiat care-şi are al şaselea simţ deschis, că Geniile, Spiriduşii, Gnomii, Uriaşii, Salamandrele Focului, Ondinele etc.

etc. există intr-adevăr. Ştiinţa oficială, după ce a acceptat Hipnotismul şi l-au botezat cu un nou nume, numindu-l Hipnologie, trebuie să accepte acum, ca o consecinţă logică, realitatea Clarviziunii; căci numai Clarviziunea permite explicarea faptului că un subiect in stare de Hipnoză poate vedea prin zid sau descrie ceea ce se intamplă adesea la mii de kilometri distanţă.

Ceea ce ştiinţa respinge azi, admite maine. Cei care astăzi rad de Paracelsus şi de Eschimoşi, din cauza Elementalilor lor, Gnomi, Pigmei, Salamandre, Genii, Ondine, Silfide etc., vor trebui maine să işi bată joc de ei inşişi şi să se roşească de ruşine, cand aceste creaturi vor fi fost descoperite oficial de Ştiinţă. Cine ar fi crezut, acum cinci ani, in şarpele de cristal? Ori, un om de ştiinţă reputat, unul din cei care-şi spun increduli, vine să descopere, in 1961, faimosul şarpe de cristal. Acest şarpe are puterea de a-şi abandona coada după voie, in caz de pericol, pentru a o regenera apoi foarte uşor. Cand şarpele de cristal se simte ameninţat, atacat de vreo fiară, el se infăşoară in jurul lui insuşi, făcandu-se rigid, şi se aruncă asupra fiarei. Atunci, in mod instantaneu, el işi abandonează coada, in timp ce capul fuge, rapid ca fulgerul. Atacatorul rămane cu coada atunci cand şarpele o ia la sănătoasa. Mai tarziu, o nouă coadă creşte in locul celei vechi. Natura este plină de minuni şi este necesar de să invăţăm să respectăm orice religie, pentru că toate religiile nu sunt decat forme distincte ale unei religii unice şi Universale. Fiecare religie conţine adevăruri formidabile şi o ştiinţă cosmică necunoscută de ignorantul erudit al acestei epoci de barbarie.

Toţi cei care vor să se realizeze temeinic, trebuie să lucreze in laboratorul lor cu Sulful (Focul), Azotul (Aerul), Omul (Apa) şi Taurul (Pămantul). Acest patru elemente formează o Cruce. Alchimistul care urmează Drumul Căsătoriei Perfecte trebuie să preschimbe plumbul in aur in interiorul cavernelor adanci ale Marelui şir de Munţi (Şira Spinării).

In acest Mare şir de Munţi trăiesc Gnomii, păzitorii tuturor comorilor pămantului, marii Alchimişti care preschimbă plumbul in aur.

Gnomii lucrează cu Salamandrele Focului, cu Silfii Aerului şi cu Voluptoasele Ondine ale Apei pure a Vieţii. Salamandrele arzătoare fecundează sinuoasele Ondine, iar Silfii veseli şi jucăuşi aţaţă focul furnalului laboratorului (Chakra numită Biserica din Efes), pentru ca apa (Sămanţa) să se evapore din recipientul său (Sexul). Vaporii seminali se ridică prin coş (Coloana Vertebrală) pană la distilator (Creierul). Acolo, Gnomii efectuează marea distilaţie, transmutand in mod perfect plumbul in aur.

Trebuie transformat Plumbul Personalităţii in Aurul Spiritului. Numai astfel vom putea vorbi din nou in limbajul foarte pur al Limbii Divine. Deviza noastră este Thelema (Voinţă).

Trebuie să trecem prin Cinci Mari Iniţieri ale Focului, simbolizate prin cele trei Grade ale Masoneriei Oculte. Trebuie să revenim, să ne reintoarcem la Inţelepciunea Divină a Indepărtatei Thule. Multe lucruri s-au spus despre această indepărtată Thule, asupra acestui Pămant al Zeilor. Acolo locuiesc strămoşii atlanţilor şi, prin ei, Eschimoşii şi Aztecii. Acolo trăieşte Quetzalcoalt; de acolo a venit şi acolo s-a reintors.

Impăratul Moctezuma a trimis un grup de Magicieni Ambasadori in această Thule misterioasă. Ei se duseră acolo in Stare de Jinas, adică au călătorit cu corpul lor fizic in a Patra Dimensiune. Această Indepărtată Thule este Pămantul Sacru, Insula Sacră, primul continent care a existat şi ultimul care va exista. Acest continent se află in partea calotei polare a Nordului, in a Patra Dimensiune. Magicienii Azteci trimişi de Moctezuma au ajuns acolo in stare de Jinas, aducand cadouri de tot felul pentru strămoşii Aztecilor. La intoarcere ei au adus un Mesaj pentru Moctezuma şi Azteci, mesaj pe care am putea să-l sintetizăm astfel: "Dacă nu puneţi capăt pasiunilor voastre, cruzimilor şi viciilor voastre, veţi fi pedepsiţi. Din Mare vor veni oameni albi care vă vor cuceri şi distruge". Aceasta s-a intamplat cu sosirea Spaniolilor in Mexic.

Această problemă a celei de a Patra Dimensiuni şi a unui pămant sacru introdus in a Patra Dimensiune ii va putea face pe Ignoranţii Instruiţi să radă; dar, in realitate, ei n-au studiat toate dimensiunile Spaţiului. "Orice expresie matematică corespunde intotdeauna unei realizări a realităţii". Astfel gandeşte Logica Formală. Dar din fericire există Logica Dialectică care ne-ar putea permite să ne servim de matematici pentru a defini cele şase Dimensiuni Fundamentale ale Universului.

In general, Dimensiunile sunt reprezentate prin puteri: prima, a doua, a treia, a patra putere etc. Aceasta, in mod precis, i-a furnizat lui Hinton o bază de construire a faimoasei sale teorii a Tesseracts sau solidelor Tetradimensionale (A ridicat la puterea a Patra). Astfel, Dimensiunile sunt reprezentate sub formă de puteri. Mulţi autori consideră că matematicile nu au nimic de-a face cu Dimensiunile pentru că, după ei, nu există diferenţă intre dimensiuni. Această concepţie este falsă: noi credem că diferenţa intre dimensiuni este ceva evident şi că intreg universul este conceput după Legea numărului, a măsurii şi a greutăţii. Ceea ce se intamplă este că, atata timp cat mintea va fi imbuteliată in Logica Formală, vom limita utilizarea matematicilor la Lumea Tridimensională. Avem nevoie Urgentă de Logica Dialectică pentru a considera reprezentarea Dimensiunilor prin puteri, ca ceva logic. Acest lucru nu este posibil decat in mod Dialectic, cu ajutorul Logicii Dialectice.

Metageometria studiază "Spaţiul Superior". Metageometria este chemată să inlocuiască in totalitate Geometria lui Euclid. In realitate, Geometria lui Euclid serveşte numai la investigarea proprietăţilor spaţiului fizic special. Totuşi, dacă abandonăm studiul celei de a Patra Verticale, se inţelege de la sine că Fizica se va opri din inaintare.

Secretul vital al Mecanicii se găseşte in a Patra Coordonată.

Metageometria are meritul de a considera Lumea Tridimensională ca pe o secţiune a unui spaţiu superior. Punctul spaţiului Tridimensional nu este altceva decat o secţiune sau o parte a unei linii Metageometrice. Cu Logica Formală, se adevereşte imposibilă considerarea liniilor Metageometrice ca distanţe intre puncte in spaţiul nostru şi este imposibil de a le reprezenta formand figuri in spaţiul nostru. Totuşi, cu Logica Dialectică, liniile metageometrice pot fi considerate ca distanţe intre diverse puncte ale spaţiului nostru şi putem să le reprezentăm ca formand figuri şi posedand calităţi.

Nu se dovedeşte, deci, deloc absurd a zice că continentul Polului Nord aparţine celei de a Patra Dimensiuni. Nu ar fi absurd de asemenea, la lumina gandirii Logico-Dialectice, să se afirme că acest continent este locuit de perosane cu un corp fizic.

Am putea face o hartă geografică a acestui continent şi aceasta ar fi ceva acceptabil prin Logica Dialectică. Dimpotrivă, Logica Formală, in plus de faptul că consideră absurde afirmaţiile noastre, ne-ar conduce de fapt la eroare.

Tridimensionalitatea Lumii noastre există, cu siguranţă, in Psihicul nostru, in aparatul nostru de percepere. Acolo putem noi descoperi şi minunile a ceea ce aparţine Supradimensionalului, dacă ne dezvoltăm Clarviziunea, Claraudiţia etc., adică dacă ne perfecţionăm aparatul Psihic. Doar graţie acestei dezvoltări a puterilor noastre de percepere internă vom putea studia Dimensiunile Superioare ale Naturii. Pozitivismul Materialist a inălţat un zid Chinezesc in jurul Liberei Investigări. Tot ceea ce azi se ridică impotriva acestui Zid este condamnat de Ignoranţii Instruiţi ca Anti-ştiinţific.

Pozitivismul Materialist este Conservator şi Reacţionar. Noi, Gnosticii, suntem Revoluţionari şi respingem total ideile Reacţionare şi Conservatoare.

Emmanuel Kant, marele filosof German, consideră spaţiul ca o proprietate a receptării sau a perceperii Lumii prin conştiinţa noastră. "Noi purtăm in noi inşine condiţiile spaţiului nostru şi in interiorul nostru intalnim, in consecinţă, condiţiile care ne permit să stabilim corelaţii intre spaţiul nostru şi spaţiul superior".

Cand s-a inventat Microscopul, Lumea catimii Infinit de mici s-a deschis pentru noi.

De asemenea, datorită trezirii celui de al Şaselea Simţ, se va deschide pentru noi lumea celei de a Patra Dimensiuni.

Cei care şi-au dezvoltat al şaselea simţ pot studia registrele akashice ale Naturii şi descoperi ei inşişi realitatea Continentului Polar de Nord.

Prima Rasă care a existat in lumea noastră a fost de culoare Neagră. Era Rasa Protoplasmatică, Rasă Androgină, care s-a reprodus prin actul sexual Fizipar (analog Inmulţirii prin diviziune celulară).

Prima Rasă a trăit in a Patra Dimensiune a Spaţiului. Pămantul insuşi era in acele timpuri scufundat in interiorul celei de a Patra Dimensiuni. Această Rasă a creat o gigantică civilizaţie, acolo se vorbea limbajul de Aur şi se scria cu Litere Runice.

Aceste litere posedă o mare putere ezoterică. In acea epocă, Ingerul Uriel a scris cu litere Runice o valoroasă carte cosmică. Nu putem studia această carte decat in Registrele Akashice.

Tipul de percepere şi de reprezentare a oamenilor primei Rase nu era Subiectiv ca cel al umanităţii actuale. Această Rasă Polară avea reprezentări şi percepţii Obiective, Clare şi Perfecte. Aceşti oameni puteau vedea Corpurile de o manieră completă, integrală şi exactă. Oamenii lumii noastre nu văd decat planuri, muchii, suprafeţe, forme... Nici o persoană nu vede astăzi corpurile in intregime. Oamenii de azi sunt degeneraţi şi nu au decat percepţii fragmentare, incomplete, subiective şi reprezentări totalmente degenerate şi Subiective.

Trebuie să revenim la punctul de plecare şi să ne Regenerăm aparatul Psihic cu ajutorul Magiei Sexuale şi al Meditaţiei Interne, pentru a recuceri Reprezentările şi percepţile Obiective.

Trebuie, fără intarziere, să eliminăm din Reprezentările şi Percepţiile noastre orice Elemente Subiective. Se ajunge aici ameliorand calitatea Reprezentărilor prin tehnica Meditaţiei, Regenerand aparatul Psihic prin Magia Sexuală.

Leagănul Inţelepciunii Oculte este in Nord şi nu in Orient, aşa cum presupun anumiţi orientalişti.

Eschimoşii au păstrat o mulţime de tradiţii religioase care merită osteneala de-a fi studiate serios.

Arhimede a spus: "Daţi-mi un punct de sprijin şi voi mişca Universul". Arhimede căuta o parghie pentru a mişca Universul; această parghie există. Eliphas Levi spune că această parghie este Lumina Astrală. In ce ne priveşte, preferăm să vorbim mai clar: noi vom spune că parghia lui Arhimede este Kundalini. Cel care-o dezvoltă pe Kundalini işi poate introduce corpul de carne şi oase in a Patra Dimensiune pentru a se transporta pană la indepărtata Thule, Pămantul Zeilor. Cel care ştie să se Roage şi s-o implore pe Mama Kundalini va putea s-o implore să-l introducă in interiorul celei de a Patra Dimensiuni şi să-l transporte la Insula Sacră. Kundalini este parghia lui Arhimede, parghia graţie căreia putem să ne introducem in a Patra Dimensiune pentru a ne transporta indiferent unde in lume cu corpul nostru fizic. Inventarea parghiei a diferenţiat imediat omul primitiv de animal şi a fost, de fapt, veritabil legată de apariţia conceptelor. Dacă inţelegem temeinic, psihic, acţiunea parghiei, vom descoperi cu uimire că ea constă in construirea unui Silogism corect. Cel care nu ştie să construiască un Silogism in mod corect, nu poate inţelege perfect nici acţiunea unei parghii. Silogismul este, in sfera psihică, acelaşi lucru, din punct de vedere literal, cu parghia in Sfera Psihică. Putem afirma, intr-adevăr, că fiinţele care trăiesc pe pămant se impart in două grupe: cei care cunosc acţiunea parghiei şi cei care nu o cunosc.

Omul are nevoie de Parghia lui Arhimede, de Şarpele Supraastral, pentru a se introduce in a Patra Dimensiune şi a se transporta cu corpul său la pămantul Zeilor.

Cand matematicile vor fi renunţat la Axiomele fundamentale ale identităţii şi ale diferenţei, se va descoperi drumul care ne va conduce la un ordin superior de lucruri in Dimensiunile Superioare ale Spaţiului.

Marele scriitor P. O. a spus: "In lumea magnitudinilor infinite şi variabile, o magnitudine poate să nu fie egală cu ea insuşi; o parte poate să fie egală cu intregul; şi din două magnitudini egale, una poate fi infinit mai mare decat cealaltă.”

Toată această afirmaţie poate să se dovedească in intregime absurdă atunci cand studiem problema la lumina matematicilor numerelor constante şi finite. Dar este sigur, cu totul sigur şi foarte adevărat, că matematicile numerelor constante şi finite sunt in ele insele calculul relaţiilor care există intre mărimile non existente, adică calculul unei absurdităţi. Astfel deci, putem afirma că ceea ce, din punctul de vedere al acestor matematici, pare o absurditate, poate fi adevărat şi real, chiar dacă oamenii nu o cred.

Un Criminalist faimos a declarat intr-o zi: "Pentru a descoperi adevărul, trebuie să renunţăm la logică". Acest Avocat a spus adevărul parţial, dar numai parţial: este un fapt că trebuie să renunţăm la Logica Formală, dar nu şi la Logică, căci, Logica este arta de a gandi corect. Dacă incetăm să gandim corect, este evident că vom cădea in Absurd. In Critica Raţiunii Pure, Emmanuel Kant ne indică un drum care duce la o Logică Transcendentală. Inaintea lui Bacon şi a Celebrului Aristotel, in scrierile arhaice ale Pămantului Sacru al Vedelor, se dăduseră deja formulele unei Logici Superioare.

Aceste formule s-au păstrat in cărţi foarte vechi. Această Logică este Logica Dialectică, Logica Intuitivă, Logica Extazului, Logica Infinitului. Această Logică exista mult inainte ca Logica Deductivă şi Inductivă să fi fost formulată. Atunci cand omul ia in posesie această cheie minunată a Minţii, pe care o numim Logică Dialectică, el poate deschide poarta misterioasă a lumii cauzelor naturale fără pericolul de a cădea in eroare. Axiomele Logicii Dialectice nu pot fi Formulate decat in timpul Extazului.

Dacă dorim cu adevărat să inţelegem in profunzime lumea multidimensională şi să vizităm pămantul Sacru al Zeilor situat pe calota polară a emisferei Nordice, trebuie să-i expulzăm urgent din templul minţii noastre pe toţi, absolut pe toţi idolii intelectuali convertiţi in Axiome. Trebuie să deblocăm mintea, să o eliberăm de Logica Formală, bună pentru un Moliere şi caricaturile sale.

Pămanturile Jinas, minunile pe care le tăinuiesc cele O Mie şi una de Nopţi, ţările de aur in care locuiesc Zeii Inefabili ai Aurorei, devin o formidabilă realitate cand descoperim Parghia lui Arhimede. Acţionand această Misterioasă Parghie suntem proiectaţi in a Patra Dimensiune. A sosit ora Eliberării Minţii şi a trezirii lui Kundalini. A sosit momentul in care fiinţa umană trebuie să inveţe să treacă in a Patra Dimensiune după voie, de fiecare dată cand o doreşte. Dacă cineva care a trezit-o pe Kundalini o roagă, in momentul in care e pe cale de-a adormi, să-l facă să pătrundă in interiorul celei de a Patra Dimensiuni şi să-l transporte in Insula Sacră a Polului Nord, veţi putea fi siguri, dragi cititori, că miracolul se va indeplini in mod inevitabil. Tot ceea ce are nevoie Iniţiatul este de a şti să se scoale din patul său păstrand somnul. Şarpele il va ajuta, in măsura in care şi el ştie să se ajute pe sine-insuşi. "Ajută-te, şi Eu te voi ajuta".