Casatoria Perfecta - Samael Aun Weor

CONCLUZII.


"Mulţi iubiţii mei fraţi şi surori ai Mişcării Gnostice, am terminat acest curs de invăţămant ezoteric şi mă gandeam să pun sfarşit acestor reuniuni, să suspend pentru un timp aceste intalniri, dar observ că aceste reuniuni sunt o necesitate spirituală pentru noi toţi şi din această cauză cred că cel mei bine este să continuăm să ne intalnim in ziua de 27 a fiecărei luni".

Iată ce spuneam in 27 iulie 1961, in casa unui distins om de ştiinţă. In acel moment, tocmai terminasem redactarea CăSătoriei Perfecte şi, in acelaşi timp, un curs de invăţătură sexuală ezoterică pe care l-am dat unui grup de studenţi Gnostici Rosicrucieni.

Motivul pentru care mă gandisem să intrerup reuniunile ezoterice la Mexico era decepţia. La inceput, sala in care aveau loc intrunirile era plină de oameni. Toţi se bucurau să studieze misterele Sexului şi să cunoască Drumul Căsătoriei Perfecte.

Apoi, pe măsură ce zilele treceau, oamenii s-au dezinteresat treptat de Căsătoria Perfectă şi de Magia Sexuală.

In aşa fel că după doi ani de intruniri se puteau număra pe degetele mainii studenţii ezoterici care veneau să asiste la aceste intalniri. In aceste condiţii, am considerat că era inutil să continui a ţine conferinţe. Intenţia mea era de a termina in acea seară conferinţele şi intrunirile. Mă simţeam plin de-o dragoste imensă, grandioasă, sublimă. Inima mi s-a umplut de durere cand mi-am amintit de ideea pe care o avusesem să-i las pe aceşti oameni singuri. Atunci m-am hotărit să nu intrerup reuniunile şi să continui cu cei caţiva care rămăseseră. Cand m-am intors acasă, am primit un mesaj telepatic din Templul Chapultepec, ordonandu-mi să părăsesc casa şi să mă duc imediat in pădurea Chapultepec.

Am ascultat de ordin, am ieşit din casă şi m-am indreptat spre această pădure minunată despre care vorbeşte Maestrul Huiracocha in romanul său Rosa Cruz.

Castelul din Chapultepec strălucea minunat cu miile sale de lumini mici. Drumurile şi scara centrală erau părăsite şi porţile inchise ermetic. Este greu de intrat in mijlocul nopţii in pădurea Chapultepec pentru că gardienii şi jandarmii supraveghează locurile cu vigilenţă şi dacă vreun discipol Gnostic Rozcrucian indrăzneşte să se aventureze in pădure, ar risca să fie luat drept un hoţ.

Zelul gardienilor este mare, căci acest Castel inchide imense bogăţii: să menţionăm, intre alte lucruri, vesela Imparatului Maximilian, din aur masiv, precum şi bogăţiile epocii coloniale, care se pot contempla in sălile Palatului. Este Palatul cel mai magnific din Mexic.

Nu contează cum am reuşit să pătrund in pădurea din Chapultepec in plin miez de noapte. Cert este că am intrat, asta-i tot. Am luat-o pe o alee care făcea inconjurul Colinei; de-a lungul acestei alei se aflau fantanele pe care le-a construit Preşedintele Madero. Drumul era pustiu şi noaptea intunecată... M-am plimbat un timp aşteptand un semnal. Timpul mi s-a părut lung, dar in sfarşit cineva s-a apropiat şi mi-a adresat parola şi totul s-a aranjat.

Adeptul superior al Templului mi-a poruncit să intru şi fără alt preambul, am intrat.

Templul era situat in interiorul Colinei din Chapultepec. Acest Templu a fost vizibil, intr-o altă epocă, tuturor Aztecilor, dar mai tarziu, la venirea Spaniolilor, l-au pus in stare de “Jinas”. Imperiul Luminii şi al Credinţei Nahuaşilor este in acest Templu.

Doi Gardieni cu sabia scoasă păzeau intrarea şi nimeni nu putea pătrunde in templu fără un ordin de sus.

Acea noapte a fost pentru mine un moment de o imensă fericire. O lumină de un alb imaculat inunda Templul. Acea lumină era pătrunsă de viaţă şi de spirit şi nu proiecta umbră in nici o parte. Lumina ieşea dintr-un Potir-Chivot. Intr-o asemenea lumină Sufletul se simte plin de-o fericire cu adevărat de nedescris.

Un Inger a pătruns cu mine in Templu şi s-a aşezat. Adeptul Superior al Templului ne-a arătat cateva tablouri foarte frumoase, pline de viaţă şi de mişcare. Aceste tablouri sunt foarte numeroase in Lojile Albe. Franz Hartman ne vorbeşte in lucrarea sa intitulată “O Aventură in Locuinţa Adepţilor Rosicrucieni” despre tablouri de acest gen pe care le-a văzut in Templul Rozcrucian din Boemia. Figurile din aceste tablouri sunt pline de viaţă şi de mişcare. Aceasta constituie ceea ce se numeşte Arta Regală a Naturii.

Superiorul Templului, văzand admiraţia noastră pentru tablouri, se adresă Ingerului, apoi mie, zicandu-ne: "Este interzis să atingeţi aceste tablouri". Ingerul se conformă fidel ordinului; in ce mă priveşte, trebuie să recunosc cu sinceritate că am simţit tentaţia să le ating... Erau atat de frumoase... O atenţionare severă a Maestrului opri la timp gestul meu: "Vi s-a spus deja, domnule, că este interzis să atingeţi aceste tabluori". "N-am deloc intenţia să le ating", am zis eu, in loc de scuză. Templul strălucea in noaptea aceea de-o glorie inexprimabilă. Este imposibil de descris in cuvinte omeneşti o asemenea frumuseţe. Acoperişul, zidurile, totul era din aur masiv. Insă ceva mă umplu de mirare. Auzisem atata vorbindu-se de Teosofie, de Roscrucianism, de Ermetism, de Yoga etc., şi iată acum, in acest Templu Gnostic Rozcrucian in “Jinas” nu era decat un mic grup de oameni, bărbaţi şi femei care, ca şi mine, au fost şi ei invitaţi la această reuniune a Templului.

Mi-am amintit sălile anumitor Profesori de ocultism, pline intotdeauna pană la refuz; mi-am amintit de templele şi bisericile lumii, in care se ingrămădeau mii de persoane; de asemenea imi veniră in minte Lojile care se numesc Rosicruciene, cu zecile de milioane de afiliaţi, şi aici, in plin Templu al Lojei Albe, se puteau număra pe degetele mainilor cei care erau prezenţi. Atunci am inţeles totul. La inceput, un mare număr de persoane veneau la reuniunile noastre ezoterice. Pe măsură ce timpul trecea, numărul celor care asistau descreştea considerabil şi in prezent numai caţiva insetaţi de inţelepciune şi de iubire mai veneau la reuniuni. Inţelegand toate acestea, exclamai spontan: "Templele, lojile şi şcolile lumii sunt intotdeauna inţesate de oameni, pentru că Satan i-a sedus şi atras acolo, dar la templele adevăratei Inţelepciuni Divine vin numai caţiva". Astfel am grăit eu, cu o voce care m-a mirat şi pe mine şi după ce am vorbit, văzui asentimentul Superiorului Templului. El spuse atunci: Aşa este; Satan i-a sedus! Apoi, după ce a confirmat cuvintele mele, Maestrul ordonă Ingerului să urce pană la corul de muzicieni şi cantăreţi, ca să cante. Ingerul ascultă, urcă in cor şi cantă intr-o operă istoria secolelor.

Ingerul, din punct de vedere doctrinar, s-a plasat mental in epoca viitorului celui de al Cincilea Rond al Evoluţiei Planetare. Pămantul Chimico-Fizic nu va mai fi atunci decat un cadavru, o altă lună. Intreaga viaţă evoluţionară se va dezvolta in acel moment in planul eteric sau regiunea eterică a pămantului nostru. Cele şapte rase de carne şi oase nu vor mai exista, ele se vor stinge.

Ingerul cantă cu o voce atat de inexprimabilă şi dulce incat părea flautul fermecat al lui Mozart. Intreaga mea fiinţă intră in extaz. Să auzi un Inger cantand este ceva ce nu se poate uita niciodată.

Situat mental in timpul Pămantului viitor al celui de al Cincilea Rond, Ingerul povesti sub formă de operă Istoria Evoluţiei Terestre. El ii aminti pe toţi profeţii care fuseseră pe Pămant; cu vocea sa melodioasă el relată istoria celor Şapte Rase ale Lumii şi Apocalipsa actualei Rase a Cincea, descrise continentele care au existat in trecut şi distrugerea lor generală, marile cataclisme ale Pămantului, Marile Războaie, eforturile supraomeneşti pe care le făcuseră Marii avatari pentru a salva omenirea, Crucificarea lui Cristos Martir pe Golgota etc. Apoi se lamentă cu durere pentru numărul mic al celor care fuseseră salvaţi. Numai caţiva reuşiseră să se Nască ca Ingeri. Ceilalţi... marea majoritate a fiinţelor umane au fost aruncate in abis. Din toate aceste miliarde de Suflete care au intrat in jocul evoluţiei şi al involuţiei pe planeta Pămant, numai o mană de creaturi au atins starea Angelică. "Mulţi chemaţi, puţini aleşi".

Cand Ingerul ajunse la această parte a inefabilei sale opere, m-am simţit zdruncinat şi stupefiat la culme. Credeam sincer că această poveste a numărului mic al celor care s-au salvat şi al celor, in mare majoritate, care s-au pierdut nu priveşte decat pămantul şi Pămantul-Lună a Mahamanvantarei trecute, dar că in celelalte lumi lucrurile erau diferite. Ingerul mă făcu să-mi dau seama de eroare atunci cand zise:

"Şi tot ce s-a intamplat pe Pămant se repetă intotdeauna in lumile spaţiului infinit". In momentul in care Ingerul işi termină Cantecul său Inexprimabil, am inţeles de ce au asistat ataţia oameni la inceput la reuniunile mele şi de ce, din toţi cei care au inceput, au rămas numai caţiva cu mine. In prezent sunt gata să continui cu aceşti caţiva. Nu mă mai interesează să am sala plină de oameni. Intr-adevăr, numeroşi sunt cei care incep, insă rari cei care merg pană la capăt. Căsătoria Perfectă este Drumul Tăişului de Cuţit. Afilierea la indiferent ce Şcoală, Lojă, Ordin, Biserică, este un lucru foarte uşor. A studia Yoga, Ermetismul, Filosofia, Astrologia este frumos şi uşor, dar este te Naşte ca Inger este teribil de greu.

Ingerul trebuie să se nască din sămanţa sexuală. Iată, in mod precis, lucrul dificil.

Bobul de grau germinează uşor; desigur, multe boabe se pierd, nu germinează, dar in marea lor majoritate germinează, cresc şi se transformă in hrană pentru mulţimi.

A semăna boabe de porumb este şi acesta un lucru uşor; multe seminţe se pierd, dar marea majoritate nu se pierde, germinează şi devine porumb. Cu sămanţa Ingerilor este mult mai greu: această sămanţă o poartă omul in glandele sale sexuale şi ea germinează foarte rar.

Vom termina această carte afirmand in mod absolut că numai prin Căsătoria Perfectă se poate obţine ca această sămanţă să germineze şi să se nască fructul. Acest fruct este Ingerul. Iată deci ce este dificil.

Iată intreaga problemă. Oamenii cred in general că simplul fapt de a aparţine cutărei şcoli, cutărei sau cutărei religii sau secte, ajunge pentru ca ei să fie salvaţi.

Bineinţeles acest lucru este fals. Din ceea ce omul crede sau nu crede nu se va naşte niciodată nici o sămanţă; nici o insectă nu se va naşte prin ceea ce omul crede sau nu crede. Nu s-a văzut niciodată să se nască un om dintr-o teorie de pe hartie...

Problema este sexuală şi Ingerul nu este o excepţie.

Membrii tuturor Religiilor, Şcolilor, Sectelor şi Credinţelor spun: "Mulţi chemaţi, puţini aleşi". Toată lumea repetă aceasta şi fiecare presupune, cum e şi normal, că el este ales. Nimeni nu se consideră pierdut. Oamenii cred că cu credinţele lor, cu teoriile lor,

cu studiile lor, sunt deja salvaţi. Nimic nu e mai fals şi absurd pentru că faptul de a te Naşte nu poate fi rezultatul credinţelor, teoriilor, părerilor şi concepţiilor. Realitatea este diferită: A te Naşte este o problemă exclusiv sexuală.

In profunzimile Ezoterice ale Marilor Religii se predă Magia Sexuală. Din nefericie, oamenii nu aprofundează, nu cercetează. Asta-i problema.

Oamenilor nu le place Magia Sexuală, pentru că aceasta inseamnă sacrificiul de sine, a propriilor lor pasiuni animalice. Rar este cel care poate intr-adevăr să persevereze cu Magia Sexuală. Mulţi incep din curiozitate, dar nu rezistă mult timp şi se dedică atunci desfraului. Aceştia sunt cei slabi, care spun peste tot apoi că Magia Sexuală este periculoasă. Acestea sunt seminţele degenerate care nu germinează.

Sexualitatea este drumul care conduce fiinţele umane la eliberarea finală. Cel care crede că poate exista un alt drum diferit pentru autorealizare, greşeşte total.

Sexualitatea este Legea pentru toate Continentele, Lumile şi Spaţiile.

Să vorbim acum despre Selena. Desigur, Luna este astăzi un cadavru dar a existat un timp cand, inainte de a muri, această planetă avea mări foarte frumoase, o vegetaţie exuberantă, tot felul de oameni etc. etc. etc. Din nefericire, mulţimile lunare s-au transformat in demoni; numai o mană de creaturi umane ajunge la Adeptatul Practic.

Pe planeta noastră Pămant rezultatul va fi acelaşi. Numai un mic grup de oameni se vor naşte ca Ingeri. Putem afirma, fără riscul de a greşi, că umanitatea pămantului va fi inghiţită de abis.

Teosofii se inşală cand afirmă că toate fiinţele umane vor ajunge la eliberare. Această concepţie nu este acceptată de Loja Albă pentru că este Falsă.

Se inşală cei care gandesc că dacă cred cutare sau cutare lucru vor fi salvaţi. Această concepţie este Falsă. Se inşală cei care cred că cu Filosofia sau cu tehnicile respiratorii ale Pranayamei pot fi salvaţi. Nimeni nu poate fi salvat dacă nu se Naşte şi nimeni nu se poate Naşte fără Sex.

Terminand această carte, nu mă pot opri să nu simt o tristeţe imensă pentru omenire.

Este lamentabil că Abisul inghite ataţia oameni. Scriu cu durere pentru că ştiu că umanitatea nu acceptă Căsătoria Perfectă. Inchei această carte perfect convins că foarte rari sunt aceia care vor şti cu adevărat să profite de ea. Oamenilor nu le plac aceste lucruri. Toţi cred că cu Credinţa lor specială, cu Religia, Ordinul sau Şcoala lor pot fi salvaţi şi nu există mijloc de a-i convinge că greşesc. Cu ocazia viitorului al Cincilea Rond, toţi cei care nu acceptă Căsătoria Perfectă vor fi Demoni, locuitori ai Abisului. Cei care acceptă Căsătoria Perfectă in viitorul al Cincilea Rond vor fi Ingeri.

Suntem la sfarşitul Rasei Ariene şi incepem să trăim Apocalipsa Sfantului Ioan şi milioane de fiinţe umane sunt pe cale să pătrundă in abis. Aceşti bieţi oameni intră in Abis convinşi că merg foarte bine, ei cred că sunt deja in numărul celor aleşi şi că credinţele lor i-au salvat. Ei cred aceasta şi nu există nici un mijloc de a-i face să renunţe la părerile lor, de a le dovedi contrarul. In felul acesta ei se scufundă in abis unde după milioane şi milioane de ani se vor dezintegra in mod lent pană se vor transforma in pulbere cosmică: aceasta este a Doua Moarte.

Incheiem această carte spunand: “Singurul salvat este cel care se transformă intr-un Inger. Ingerul trebuie să se Nască in interiorul nostru. A te Naşte este o problemă absolut Sexuală şi Unicul drum este cel al Căsătoriei Perfecte.


SFÂRŞIT


SAMAEL AUN WEOR