Samael Aun Weor .ro - Cărți in limba românăCurs Zodiacal


PEȘTI

ZODIA PESTIdin 18 FEBRUARIE până în 20 MARTIE


GENII ZODIACALE: RASAMOSA ȘI UACABIEL

GUVERNEAZĂ: LABELE PICIOARELOR

METAL: PLATINA ȘI STANIU

PIATRA: AMETIST

PARFUM: CIMBRIȘOR

PLANTA: AGAVĂ ȘI PALTIN

FLOARE: VIOLETĂ

PLANETA: NEPTUN ȘI JUPITER

CULOARE: VIOLET

ELEMENT: APĂ

CUVÂNT: DEMNITATE


Iubite discipol,


astăzi am ajuns la Pești, ultimul semn al Zodiacului, guvernat de Neptun și Jupiter.

Eu am elaborat acest curs cu un singur scop. să câștigați lupta fără limite a Nirvanei.

Nirvana este valea liniștii profunde și a ”Non-Ființei” dar, în realitate, acolo este ”Ființa noastră Reală”, deoarece acolo trăim într-o formă atât de diferită de stadiul nostru actual de înțelegere, încât transcede simțurile noastre comune și, de aceea, îi spunem Non-Ființă, dar în realitate, acolo este Ființa noastră Reală.

Nirvana se află dincolo de Iubire și ceea ce se află dincolo de Iubire este ”Fericirea Absolută”.

Nirvana se află dincolo de Dorință, dincolo de Minte, dincolo de Voință, dincolo de Inteligență și cu mult dincolo de Conștiință. Nirvana este ”Patria Ființei”.

Cum am putea să o definim ? Acolo, Sufletul total, fuzionat cu Intimul, se simte Omnipotent și Puternic într-o Fericire ce nu cunoaște limite.

Acolo, picătura s-a contopit cu oceanul și oceanul cu picătura. Acolo, melodiile cele mai inefabile ne vrăjesc cu o stare de beatitudine ce transcede orice înțelegere.

Marile Ritmuri ale Focului invadează inefabilele incinte ale Nirvanei și Suflete cu chip maiestos, cu tunicile lor de Dharmakaya și mantiile lor de distincție, acompaniază cu câtecele lor melodiile delicioase ale ”Mahavan-ului” și ” Chotavan-ului”, ce susțin Cosmosul pe durata Mahamvantarei.

Inițiatorul trebuie să-i comunice discipolului Adevărul Final înainte de a intra în Nirvana. Inițiatorul trebuie să-l învețe pe discipol Marele Mister al Nirvanei înainte ca discipolul să intre în Nirvana însăși.

Nirvana este uitarea de lume și de om pentru totdeauna. Acolo sălășluiesc de asemenea Zeii altor Mahamvantare, într-o stare indescriptibilă de Fericire. Acolo orice lacrimă a dispărut și domnește doar Fericirea ”Ființei”.

Nirvanicii nu posedă nici unul dintre cele Patru Corpuri de Păcat numite Fizic, Eteric, Astral și Mental. Maestru scoate din aceste vehicule doar Extractele lor Animice, care se absorb și se asimilează, înainte de a intra în Nirvana. Nirvanicii lucrază sub conducerea Taților lor Stelari.

Intimul tuturor oamenilor este fiu al unui Geniu Sideral și există atâția Tați în Cer câți oameni pe Pământ.

Orice ființă umană se naște în fiecare reîncarnare umană sub un astru diferit cu scopul ca Egoul să se ”rotunjească” puțin câte puțin, dar există un Astru care guvernează interiorul nostru, iar acel Astru nu se schimbă niciodată, acela este Astrul Tată. Acela este Tatal nostru care se află în Ceruri.

Isbener Aldane spune: ” Ridic ochii către stelele, de la care trebuie să-mi vină ajutorul, dar eu urmez întotdeauna steaua ce ghidează interiorul meu”.

Când, după Noaptea Profundă a Pralayei, a început să palpite inima Sistemului Solar, inițiindu-se Aurora Mahamvantarei, Primul Logos nemanifestat al Marelui Suflu a fecundat Akasha, au apărut cele Sapte Logosuri Planetare ale noastre, modelând Akasha sau Materia Primordială prin intermediul Focului Vieții, pentru a construi acest Sistem Solar în care evoluăm.

Acești sublimi Arhitecți ai Vieții vedeau că noi eram doar ”Raze Inconștiente” ale Supremului Parabrahatma, Eternul Tată veșnic nedeslușit, pe care-l numim ”Absolutul” și acești sublimi Prajapatis sau Îngeri Divini au fost cei care au dotat Razele Inconștiente ale Absolutului cu ceea ce în ziua de azi numim ”Monadă” sau, mai bine zis, ”Intim”.

Și orice om își are ”Intimul”său și orice ”Intim” își are Tatăl său care l-a zămislit; acela este Tatăl noastru care este în Ceruri.


OM MANI PADME HUM


Această mantră se pronunță esoteric astfel:


OM MASI PADEM YOM


alungind sunetul fiecărei litere, și în mod silabisit.

Semnificația acestei mantre este: ”O, Dumnezeul meu, în mine”.

Această mantră trebuie să se vocalizeze cu Inima, în meditație profundă, adorându-l pe Intim, iubindu-l pe Intim, închinându-i cult Intimului, pentru că Intimul este în esență Sufletul Tatălui nostru încarnat în noi, Divina Noastră Individualitate în care trebuie să ne absorbim pentru a intra în această infinită și indescriptibilă Fericire a Nirvanei, unde nu mai există amărăciuni, nici lacrimi, nici durere.

Domnul nostru, Cristosul, ne-a învățat să ne rugăm astfel:


Tatăl Nostru care ești în ceruri, Sfințească-se numele tău; vie împărăția ta; facă-se voia ta precum în Ceruri așa și pe pământ; pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; iartă-ne nouă datoriile noastre precum iertăm și noi datornicilor noștri și nu ne lăsa să cădem în tentație ci ne izbăvește Doamne de orice rău. Amin.


Această rugăciune se face în meditație profundă, adorând-o pe acea Stea Inefabilă din care a ieșit Intimul noastru și astfel vom învăța să vorbim cu Tatăl nostru care se află în secret.

Mulți vor spune: ”Bine, dar cum și în ce fel ne-a zămislit Divinul nostru Tată care este în Ceruri ?”

Aceasta necesită o explicație, să vedem: Tatăl nostru este înainte de toate o Flacără de Foc Arzător și orice flacără este capabilă de expansiune ignică și de dezvoltare, de desfășurare, de evoluție și de independență, a fiecăreia dintre scânteile sale. Faceți experimentul cu o flacără oarecare și veți vedea că fiecare dintre scânteile sale se poate transforma în flacără independentă.

Duceți acum acest exemplu până la aurora Mahamvantarei și atunci veți înțelege cum Tații voștri Cerești v-au zămislit pe voi.

Acum, dacă vă gândiți că fiecare Scânteie este asociată unei Raze de Lumină proprii, veți înțelege aunci relația Scânteilor cu Lumina și a Scânteii noastre Divine cu Raza de Lumină Absolută căreia îi aparținem; acea Rază de Lumină Absolută este ”Glorianul” nostru.

Glorianul” nostru este un Suflu pentru sine însuși profund necunoscut.

Glorianul” nostru este un Suflu al Absolutului.

Înainte de a avea o Monadă Divină, nu avea Conștiință de sine însuși; Conștiința lui era Conștiința Absolutului, dar nu putea spune: ”Eu Sunt Eu”. Dar acum, Conștiința Absolutului este ”Glorianul” fiecăruia dintre noi, dotat cu o Ființă Divină și de aceea ”Glorianul” nostru acum poate spune: ”Eu Sunt Eu”, ”Eu Sunt Absolutul” și sunt ”acum aici”; și astfel, îmbătat de Fericire. se va cufunda înăuntrul acelui Ocean al Supremei Fericiri Absolute la sosirea Nopții Cosmice, pentru a ieși iar din odihna sa profundă, ca un Zeu Inefabil la începutul Aurorei unei noi Mahamvantare și atunci, fiecare dintre noi, Flăcări Inefabile, ne vom extinde cum se răspândește focul și fiecare din Scânteile noastre Ignice se va preface în piatră și în plantă, și în animal, și în om, și în înger. Și fiecare din Scânteile noastre, preschimbată în Flacără, ne va iubi și adora și-și va înălța cânturile sale către noi, pentru totdeauna, amin, spunând... ”Aleluia, aleluia, aleluia !”, iar tămâia rugăciunilor lor va ajunge până la noi ca un parfum inefabil plin de iubire.

scara lui IacobAtunci vom face pentru ai noștrii ”Fii ai Focului”, același lucru pe care Tații noștrii l-au făcut pentru noi.

Este convenabil ca discipolul să învețe să-l viziteze pe Tatăl său în Corp Astral, pentru a primi instrucțiuni directe de la Tatăl său care este în Ceruri.

Razele Stelare, căzând pe Pământul nostru, produc Culori, Sunete, Elementali Metalici care se condensează în metale; Elementali Metalici care evoluând se prefac în Elementali Vegetali; Elementalii Vegetali care se transformă în Elementali Animali și Elementali Animali pe care, în final, îi trezesc Scânteile lor Divine pentru a-i încarna, pentru prima dată, în Oameni și Oameni care devin Îngeri pentru a se întoarce din nou la Tatăl lor care i-a zămislit.

Toată această coborâre și ascensiune a Scânteilor Virginale de-a lungul acestui peregrinaj al Materiei este simbolizată de scara din visul lui Iacob.

Ce este Fierul? Este Sufletul lui ”Samael-Marte”, evoluînd acolo.

Ce este Cuprul? Sufletul lui ”Uriel-Venus”, evoluând acolo.

Ce este Plumbul? Sufletul lui ”Orifiel-Saturn”, evoluând acolo.

Ce este Aurul? Sufletul lui ”Michael-Soarele”, evoluând acolo.

Ce este Argintul? Sufletul lui ”Gabriel-Luna”, evoluând acolo.

Ce este Staniul? Sufletul lui ”Zachariel-Jupiter”, evoluând acolo.

Și tot acest Flux și Reflux al vieții răsună în Natura întreagă cu Gongul Chinezesc.

Odată cu sosirea Nopții Cosmice, toate Scânteile transformate în Flăcări se reîntorc la Tații lor, iar Tații lor se reîntorc la Logosul Nemanifestat pentru a se scufunda în Fericirea fără limite a Absolutului unde nu există nici lacrimi nici durere; unde toți suntem ”Unul”, unde toți suntem ”Dumnezeul”, ”Nenumitul”, ”acela”, ”acela”, ”acela”.

Acest Flux și Reflux al vieții este temeinic confirmat în Vede, care sunt scrierile sacre cele mai vechi, căci filosofia Alvadta datează cu multe mii de ani înaintea lui Isus Cristos; aceasta este vechea Lege a Pendulului.

Au existat ”momente stelare” în viața omenirii în care Tatăl Sideral al unui Mare Geniu a putut să vorbească și să se exprime prin intermediul lui, pentru a iniția noi cicluri de Cultură Spirituală.

Eu, Samael Aun Weor, sunt doar fiul și instrumentul lui ”Samael-Marte” și ceea ce vă predau eu vouă este Înțelepciunea Tatălui meu.

Fiecare dintre noi are Moștenirea sa Spirituală și Astrală, de la Tatăl său care se află în Ceruri.

Toate Facultățile Mentale, Emotive, Psihice și Spirituale sunt influențate de propritățile oculte ale scării cauzelor izvorâte din Ierarhiile Geniilor Planetare și nu de planetele fizice. Încă o dată spunem, din această cauză, că pe Astrologii Autentici nu ne interesează Astrologia Aritmetică.

Sistemul Solar se desfășoară înăuntrul matricei Zodiacului, iar cei Douăzeci și Patru de Bătrâni și cele Douăsprezece Ierarhii Zodiacale ale lor lucrează din acest Sistem Solar prin intermediul Razelor lor Planetare.

Acești Douăzeci și Patru de Bătrâni au numele lor sacre; fiecare din cele 12 Constelații Zodiacale sunt guvernate de doi Bătrâni, astfel:


                BERBEC: SATAARAN ȘI SARAHIEL

                TAUR: BAGDAD ȘI ARAZIEL

                GEMENI: SAGRAS ȘI SARAIEL

                RAC: RAMDHAR ȘI PHAKIEL

                LEU: SAGHAM ȘI SERATIEL

                FECIOARĂ: IADARA ȘI SCHALTIEL

                BALANȚĂ: GRASGARBEN ȘI HADAKIEL

                SCORPION: RICHOL ȘI SAISSAIEL

                SĂGETĂTOR: VHCRI ȘI SARITAIEL

                CAPRICORN: SAGDALON ȘI SEMAKIEL

                VĂRSĂTOR: ARCHER ȘI SAKMAKREL

                PEȘTI: RASAMOSA ȘI UACABIEL


Aceștia sunt cei 24 de Bătrâni ce guvernează cele Douăsprezece Constelații Zodiacale și, în timpul practicilor voastre zodiacale, va trebui să vizitați Templele Siderale ale Geniilor cu care lucrați; astfel, în Berbec le veți vizita pe Geniile Berbecului; în Taur, pe cele ale Taurului etc., rugându-le pe aceste Genii să vină să vă trateze organele voastre corespunzătoare Semnului Zodiacal cu care lucrați.

Acești Douăzeci și Patru de Bătrâni se reunesc uneori în Templul-Inimă al Pământului, în jurul Mielului.

Cele Douăsprezece Facultăți ale noastre, adică cele Douăsprezece Simțuri ale noastre sunt cele Douăsprezece Facultăți ale Zodiacului înăuntrul nostru. Trebuie să facem să strălucească Zodiacul nostru prin intermediul acestor practici, pentru a ne converti în Zei Inefabili.

Corpul nostru este pe de-a-ntregul o harpă muzicală în care trebuie să răsune neîncetat cele Șapte Vocale ale Naturii. Astfel deci, pe durata Peștilor este necesar să vocalizăm sunetul celor șapte vocale astfel:


                                IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

                                EEEEEEEEEEE

                                OOOOOOOOOO

                                UUUUUUUUUU

                                AAAAAAAAAAA

                                MMMMMMMM

                                SSSSSSSSSSS


Trebuie dus sunetul fiecăreia din aceste Șapte Vocale de la cap până la picioare. Maestrul Huiracocha spune că ”o oră de vocalizare zilnică face mai mult decât a citi un milion de cărți de Teosofie Orientală”.

spalarea pacatelor isusPeștii au influență asupra labelor picioarelor, iar labele picioarelor sunt sitele pe unde intră Forțele ce urcă de la Geniul Pământului.

În liniile tălpilor sunt scrise reîncarnărilor noastre trecute, iar ceremonia spălării picioarele, făcută de Divinul Mântuitor al lumii înseamnă că el, ”Divinul Miel”, a venit să ne spele cu sângele lui de toate greșelilie noastre trecute.

Cristos este Mielul lui Dumnezeu ce șterge păcatele lumii.

Cheia pentru a intra în Nirvana constă în Sfințenia Absolută și Castitatea Absolută.

Este necesar ca studentul să învețe să cunoască Semnalele Cerului. Soția lui Iulius Cezar, imperator al Romei, a văzut în vise căzând o stea și a încercat să-l salveze pe Iulius Cezar, dar cum acesta nu a ascultat-o, a murit asasinat când intra în Capitoliul din Roma.

Cân Hitler a pornit la război, eu am văzut în mod clarvăzător în plină amiază două stele galbene, separându-se una de cealaltă.

În Atlantida au existat Șapte Oracole importante în Lumea Fizică, unde oamenii studiau Înțelepciunea Stelelor și-i consultau pe Zeii Siderali. Gardienii acelor mistere erau Mari Inițiați. În Oracolul lui Marte se preda Ocultismul Mațian; În Oracolul lui Jupiter, Religia Jupiteriană; în Oracolul lui Venus, Artele, Înțelepciunea Venusiană; în Oracolul lui Saturn, Înțelepciunea lui Saturn; în Oracolul Lunii, Ocultismul Lunar; în Oracolul lui Mercur, Înțelepciunea Mercuriană; iar în Oracolul Solar, Înțelepciunea noastră Gnostică.

Vechii Sacerdoți îi învățau pe discipolii lor să interpreteze semnalele firmamentului; acele semnale se interpretează bazându-ne pe Legea Analogiilor Filosofice, de exemplu: dacă cu clarviziunea voastră vedeți stele negre, există eșecuri pentru voi. Dacă vedeți o stea căzând de pe cer în momentul în care un prieten pleacă într-o călătorie, există un doliu pentru amicul vostru. Dacă steaua cade pe cineva sau în apropierea cuiva important, acela va muri. Dacă trece o stea rătăcitoare în fața voastră în mod surprinzător, veți pierde pe cineva. Dacă vedeți două stele galbene ce se separă una de alta, semnifică ”război”.

De-a lungul studiior voastre ezoterice veți rămâne sub conducerea unor Genii Planetare, iar ele vă vor chema prin intermediul unor semnale luminoase pe care voi veți învăța să le cunoașteți. De asemenea, va trebui să înțelegeți Scânteierea Stelei Tatălui vostru Ceresc când vă va chema pentru a vă instrui în Misterele Luminii.

Acest Pământ atât de dens pe care astăzi îl locuiți, într-o zi îndepărtată va fi eteric și atunci vom avea Ierusalimul Ceresc unde nu există lacrimi nici durere. Deja atunci Constelația Orion, ce a adus atâta amărăciune lumii, va străluci în septentrion luminând o lume plină de bucurie și de fericire.


După aceste lucruri, am privit și iată o poartă deschisă în cer; și primul glas pe care-l auzisem era ca sunetul unei trâmbițe ce vorbea cu mine, spunând: urcă aici și eu îți voi arăta lucrurile ce trebuie să fie după acestea.

Și apoi eu am fost în spirit și iată un tron care era pus în cer și pe tron era așezat cineva.

Și cel se stătea așezat era asemănător la înfățișare cu o piatră de jasp și de sardiu și tronul era înconjurat de un curcubeu asemănător în aspect cu smaraldul.

Și împrejurul tronului erau douăzeci și patru de scaune de domnie și am văzut pe scaunele de domnie așezați douăzeci și patru de bătrâni îmbrăcați în haine albe și aveau pe capetele lor cununi de aur.

Și din tron ieșeau fulgere și tunete și glasuri; și șapte lămpi de foc ardeau înainte tronului, care sunt cele șapte spirite ale lui Dumnezeu.

Și în fața tronului era ca o mare de sticlă asemănătoare cristalului și în mijlocul și în jurul tronului erau patru făpturi pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi.

Cea dintâi făptură era asemănătoare unui leu; și a doua făptură, asemănătoare unui vițel și a treia făptură avea chipul ca de om, iar a patra făptură asemănătoare unei acvile în zbor.

Și cele patru făpturi aveau fiecare șase aripi împrejur și înăuntru erau pline de ochi și nu aveau odihna nici noapte, nici zi, spunând: sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu atotputernic, care era și care este și care trebuie să vină.

Și când acele făpturi aduceau glorie și slavă și laudă celui ce era așezat pe tron și îl adorau pe cel care trăiește în vecii vecilor.

Cei douăzeci și patru de bătrâni îngenuncheau în fața celui ce era așezat pe tron și îl adorau pe cel care trăiește în vecii vecilor și își aruncau cununile înaintea tronului spunând:

Doamne, demn ești de a primi glorie, slavă și cinste; pentru că tu ai creat toate lucrurile și prin Voința ta au ființă și au fost create.” (Capitolul 4 al Apocalipsei Sfântului Ioan)

apocalipsa Ioan 4

Fie ca pacea cea mai profundă să domnească în inimile voastre


SAMAEL AUN WEOR