Capitolul 3

REÎNCARNAREA

1. –Ce se înțelege prin reîncarnare?reincarnare

R. –Oamenii obișnuiți înțeleg prin reîncarnare întoarcerea la o nouă matrice; asta înseamnă că noi ne putem reîntrupa într-un nou organism uman. Nu este de prisos să spunem că la întoarcere ne naștem și existăm iar în aceeași formă și în același mod trăit de noi în existența noastră prezentă.

2. –De ce nu ne amintim nimic din viețile noastre trecute?

R. –Lumea nu-și amintește viețile anterioare pentru că are conștiința adormită; dacă ar avea-o trezită e clar că și-ar aminti viețile lor trecute.

3. –Cine sunt cei care se reîncarnează?

R. –Atâta timp cât cineva are posibilitatea de a se salva, poate să se întoarcă la o nouă matrice și să se îmbrace cu un nou corp fizic; însă când cazul este pierdut, când am devenit ticăloși definitiv, când deja nici o pedeapsă nu se mai dovedește utilă, atunci este clar că nu ne mai întoarcem, nu ni se mai dă un corp nou și intrăm în lumile infernale unde se aude doar plânsul și scrâșnirea dinților.

4. –Cum putem verifica faptul că ne întoarcem din nou în această lume?

R. –Reîntoarcerea în această lume după moarte pentru unii este o teorie în plus, pentru alții o dogmă, un hohot de râs, o superstiție sau o credință; dar pentru aceia care ne amintim viețile noastre trecute, reîntoarcerea este un fapt; asta înseamnă că doar amintindu-ne existențele anterioare vom putea dovedi cruda realitate a reîntrupării sau întoarcerea în această vale de lacrimi; însă, repetăm, este posibil să ne amintim viețile trecute doar trezindu-ne conștiința.

5. –Pentru ce venim din nou în această lume?

R. –Noi ne întoarcem în această lume cu scopul de a deveni perfecți, căci din nefericire suntem păcătoși și avem nevoie să punem capăt greșelilor noastre.

6. –Ce este ceea ce se întoarce în lumea aceasta a ființelor umane?

R. –Ceea ce se întoarce în această lume este sufletul decedatului.

7. –Animalele și plantele au de asemenea întoarcerea lor în această lume?

R. –Sufletele plantelor și ale animalelor și ale pietrelor sunt elementalii naturii; și ei se întorc în lume în mod continuu; de exemplu, dacă o plantă se usucă și moare, elementalul vegetalului amintit renaște în altă plantă; dacă un animal moare, elementalul acelei făpturi se întoarce într-un nou organism animal etc. etc. etc.

8. –Există predestinarea?

R. –Fiecare suflet este autorul propriului său destin; dacă cineva face un bine, primește așadar noroc și dacă face fapte rele, renaște în această lume pentru a suferi și a plăti tot ce datorează; acum vă veți explica motivul pentru care unii se nasc în puf și alții în nenorocire.

9. –Aș vrea să-mi amintesc viețile trecute, dar cum am conștiința adormită, cum pot să o trezesc?

R. –Urmând calea sfințeniei, este drumul pentru a trezi conștiința. Puneți capăt greșelilor voastre, căiți-vă de faptele voastre rele, deveniți pur în gândire, cuvânt și faptă; eu vă garantez dumneavoastră că atunci când veți fi atins sfințenia adevărată, conștiința voastră se va fi trezit.

10. –De ce mulți nu credem că am avut alte vieți anterioare?

R. –Unii oameni nu cred aceasta pur și simplu pentru că nu-și amintesc viețile trecute și în realitate nu și le amintesc din cauza faptului că au conștiința total adormită.

11. –Dumneavoastră domnule, vă amintiți viețile trecute, dumneavoastră vă este clar că există reîncarnare?

R. –E limpede că dacă nu mi-aș aminti viețile anterioare nici n-aș îndrăzni să apăr cu atâta înflăcărare doctrina reîncarnării; din fericire îmi amintesc cu deplină exactitate toate viețile pe care le-am avut pe planeta Pământ.

12. –De câte ori poate cineva să se reîncarneze în această viață?

R. –Stă scris cu litere de aur în cartea vieții că un om se întoarce în această lume de 108 ori.

13. –De ce unele ființe umane ne reîncarnăm în bărbați și altele în femei?

R. –Totul depinde de evenimentele vieții; câteodată trebuie să ne întoarcem în corp feminin și alteori în corp masculin; aceasta e în acord cu faptele din viețile noastre anterioare.

14. –De ce se spune că dacă ne comportăm urât cu animalele, ne putem reîncarna în cal, câine sau pisică?

R. –Sufletele pierdute pătrund în lumile infernale; acolo, cum spun cărțile sfinte, trec prin a doua moarte; după acea moarte sufletele condamnate se eliberează de orice pată; atunci se pot întoarce în această lume, evoluează ca elementali minerali urcând apoi la stadiul vegetal, apoi se reîntrupează în organisme animale și mai târziu recuceresc stadiul uman pe care îl pierduseră altădată; ajungând la aceste înălțimi li se acordă din nou 108 vieți, cu scopul de a deveni perfecte; însă dacă eșuează iar, se repetă din nou același proces.

15. –Cărui fapt se datorează că aflându-se într-un anumit loc, cineva are senzația că deja îl cunoaște așa de bine încât poate furniza date și adresa acelui loc?

R. –Acest fenomen se datorează faptului că în vieți anterioare am mai fost în acel loc.

16. –Câte ocazii avem de a ne reîncarna în ființă umană, câte în animal, câte în vegetal și câte în mineral?

R. –Reîntoarcerea în ființe umane este deja calculată cum se cuvine, de 108 ori, dar reîntoarcerea în organisme vegetale sau animale sau pur și simplu ca elementali minerali, nu are un număr exact.

17. –Este posibil să se treacă din regnul vegetal în cel uman sau din cel animal în cel mineral?

R. –Din regnul vegetal se trece în cel uman, dar prin intermediul celui animal; asta înseamnă că nu putem trece peste un regn întrucât natura nu face salturi. Dacă elementalul animal degenerează atunci involuează, dă înapoi, până în stadiul mineral trecând înainte firește prin stadiul vegetal.

18. –În care dimensiune se găsesc așa-numiții elementali ai vegetalelor și mineralelor?

R. –Făpturile elementale trăiesc în cea de-a patra dimensiune a naturii.

19. –Suntem aceleași ființe umane din timpuri străvechi, cele care ne reîncarnăm, sau unele dispar definitiv?

R. –Omenirea actuală este foarte bătrână; se reîntoarce în această lume de acum milioane de ani.

20. –De cât timp are nevoie o ființă umană după ce moare pentru ca să i se dea din nou un corp?

R. –Asta depinde de destinul fiecăruia; unii renasc imediat și alții zăbovesc mult timp pentru a se întoarce.

21. –Un student care va fi început să-și trezească conștiința, când moare își poate da seama de procesul reîncarnării?

R. –Cine își trezește conștiința nu are nevoie să aștepte momentul morții pentru a-și aminti viețile trecute; și le poate aminti fiind în viață, aici și acum.

22. –Gnoza consideră drept faptul că milioane de ființe umane trăiesc în cea mai deplină ignoranță cu privire la evoluție, reîncarnare, realizare și trezirea conștiinței?

R. –Noi, Gnosticii considerăm nedrept faptul că nu există destui predicatori sau mai bine am spune misionari în număr mare, pentru a duce învățăturile peste tot; însă nu suntem vinovați pentru toate acestea; ceea ce se întâmplă este că unicul lucru de care este interesată omenirea este să se distreze, să facă rost de bani, să se dedice plăcerilor; dacă lumea ar fi mai înțelegătoare, s-ar preocupa de aceste învățături și le-ar divulga.

23. –Ce este cea de-a doua moarte și ce are de-a face cu reîncarnarea?

R. –Cea de-a doua moarte marchează sfârșitul pasiunilor noastre animalice în lumile infernale; aceasta înseamnă că la final cei condamnați, cei pierduți, ajung la puritatea originară și când se întâmplă asta ies din abisurile infernale, care există în adâncul pământului. Atunci, cum am mai spus deja, aceste suflete evoluează din nou începând de la piatră până la om.

24. –Când va fi posibil ca umanitatea să poată înțelege motivul reîncarnărilor?

R. –Umanitatea va putea înțelege motivul reîncarnării doar când va obține trezirea conștiinței.

25. –De ce oamenii se nasc și mor și repetă din nou aceea și placă?

R. –De bună seamă oamenii repetă, cum spuneți dumneavoastră, aceeași placă, vreau să mă refer la Legea Recurenței. În fiecare viață repetăm din nou tot ceea ce am făcut în cea anterioară, însă suferim consecințele lucrurilor bune și ale celor rele pe care le-am făcut în viața trecută; acesta este un cerc vicios, repetare de drame, scene, iubiri, întâlniri cu aceleași persoane etc. etc. etc.

26. –Cum să facem să ieșim din atâta repetiție?

R. –Doar sanctificându-ne putem să ne eliberăm de Legea Recurenței.

27. –Cine ne trimite să luăm din nou corp fizic?

R. –În această lume ne trimit Îngerii destinului; ei au notate în cărțile lor faptele noastre bune și rele.

28. –Dacă după ce a murit corpul, sufletul se duce în cer, cum spun multe religii, de ce nu rămâne mai bine acolo?

R. –Cerul este un premiu și o recompensă pentru faptele noastre bune, însă când se sfârșește recompensa, atunci e clar că trebuie să ne întoarcem în această lume.

29. –Este adevărat că există infern?

R. –Infernul cu flăcări, acea vale cu tăciuni încinși și diavoli cu furci, este un simbol care corespunde unei realități înspăimântătoare; există lumile infernale, lumi inferioare, regiuni de amărăciuni în adâncul planetei Pământ; în acele abisuri trăiesc sufletele pierdute.

30. –Dacă unele suflete merg în iad, cum putem face ca să ne eliberăm de acele flăcări?

R. –Să predăm doctrina acelor suflete este datoria noastră și ar fi nedrept, cum am mai spus deja la o altă întrebare anterioară, să nu se predice învățătura în toate regiunile lumii.

31. –Este adevărat că sufletele cad într-un puț plin de flăcări și nu se ard?

R. –În adâncul pământului există focul și apa; sufletele eșuate se identifică cu aceste elemente ale naturii și suferă; însă focul nu poate să le ardă, nici apa să le înece întrucât sufletele sunt incorporale, subtile. Privită dintr-un alt unghi, această chestiune a flăcărilor, vreau să vă spun dumneavoastră că acele flame sau focuri simbolizează pasiunile noastre animalice.

32. –Cine a văzut acele flăcări și și-a dat seama că acolo se aflau sufletele?

R. –Orice persoană inteligentă știe că înăuntrul pământului există focul lichid. Așa indică vulcanii; nu este nevoie să fii înțelept ca să vezi flăcările; oricine le poate vedea în cratere amestecate cu lave și gaze inflamabile.

33. –Ce este regiunea purgatorială?

R. –Religiile vorbesc despre purgatoriu și regiunea purgatorială; în realitate există zone moleculare inferioare și scufundate situate dincolo de cea de-a patra dimensiune. În acele zone multe suflete care aspiră la lumină se purifică eliminânduși păcatele.

34. –Este adevărat că cineva poate să scape de infern crezând în Dumnezeu?

R. –Multe persoane cred în Dumnezeu și totuși nu scapă de infern; dacă cineva vrea să scape de regiunea tenebrelor trebuie să devină sfânt.

35. –Este adevărat că o persoană învățând capitolele Bibliei pe dinafară se eliberează de infern?

R. –În infernuri există multe persoane care știu Biblia pe dinafară în cele mai mici amănunte.

36. –Ar putea cineva să se salveze doar crezând în ceea ce este scris în Biblie?

R. –Credința fără fapte este credință moartă; avem nevoie de Credință vie și aceasta trebuie să se fundamenteze pe fapte bune. Este urgent să trăim în acord cu învățăturile Domnului Nostru Iisus Cristos.

37. –Este o obligație să ne reîncarnăm?

R. –Atâta timp cât nu ajungem la perfecțiune, Îngerii destinului ne vor trimite în această lume.

38. –Reîncarnarea este favorabilă pentru a plăti faptele noastre rele?

R. –Toate suferințele pe care le avem în această lume se datorează faptelor rele din viețile noastre anterioare.

39. –Totdeauna ne întoarcem în aceeași familie?

R. –Eul continuă în propria lui sămânță; asta înseamnă că continuăm în descendenții noștri, adică, ne întoarcem în aceeași familie.

reincarnare

DINCOLO DE MOARTE - Samael Aun Weor