SIMBOLOGIE ONIRICA


Samael Aun Weor


O AVERTIZARE NECESARĂ

de Samael Aun Weor


Studentul vede simbolurile dar nu le pricepe. Înțelege că întreaga natură este o scriere vie, pe care el nu o cunoaște. Are nevoie să se ridice la Cunoașterea Inspirată pentru a interpreta simbolurile sacre ale Marii Naturi.

Cunoașterea Inspirată ne conferă puterea de a Interpreta Simbolurile Marii Naturi. Interpretarea simbolurilor este foarte delicată. Mulți clarvăzători s-au transformat în uciga și sau au căzut în delictul de a calomnia public din cauză că nu au știut să interpreteze simbolurile.

Simbolurile trebuie să fie analizate la rece, fără superstiție, răutate, neîncredere, orgoliu, vanitate, fanatism, prejudecată, idei preconcepute, dușmănii, invidie, lăcomie, gelozie etc.

Toate defectele sunt Eul, Eul Însuși, Egoul reîncarnant.

Când Eul intervine traducând, interpretând simboluri, atunci denaturează semnificația Scrierii Secrete, iar Clarvăzătorul cade în delictul care-l poate duce în închisoare.

Interpretarea trebuie să fie teribil de analitică, extrem de științifică și în esență mistică. Trebuie să învățăm să vedem și să interpretăm în absența Eului, a Eului Însuși.

Multor mistici li se pare ciudat că noi, frații din Mișcarea Gnostică Universală, vorbim de Clarviziunea Divină cu Codul Penal în mână. Cei care gândesc astfel consideră Spiritualitatea așa, ca pe un lucru ce nu are legătură cu viața de zi cu zi. Acele persoane merg rău, se înșeală, ignoră că ceea ce este fiecare Suflet în Lumile Superioare este rezultatul exact al vieții zilnice pe care cu toții o ducem în această Vale a Plângerii.

Dacă vorbele, gândurile și faptele noastre nu sunt corecte, atunci rezultatul apare în Lumile Interne și Legea cade asupra noastră.

Legea este Lege. „Ignorarea Legii nu exclude împlinirea ei.”

Cel mai rău păcat este Ignoranța. A-l învăța pe cel care nu știe este un act de Caritate. Asupra oamenilor Clarvăzători apasă întreaga responsabilitate imensă față de Lege.

Trebuie să știm să interpretăm simbolurile Marii Naturi în absența absolută a Eului. Totuși trebuie să ne intensificăm autocritica, deoarece când Eul clarvăzătorului crede că știe multe, atunci se simte infailibil, atotcunoscător, înțelept și chiar presupune că vede și că interpretează în absența Eului.

Acest tip de Clarviziune fortifică atât de mult Eul, încât acele persoane sfârșesc prin a se converti în Demoni teribil de perver și. Când un clarvăzător de acest tip își vede propriul Zeu Intern, atunci traduce viziunea în acord cu criteriul său tenebros, și exclamă spunând: „Merg foarte bine”.

Trebuie să știm să interpretăm bazându-ne pe Legea Analogiilor Filosofice, pe Legea Corespondențelor și a Kabalei Numerice. Noi recomandăm „Kabala Mistică” de Dion Fortune.

Această carte este minunată. Studiați-o.

Cel care are ură, resentimente, gelozii, invidii, orgolii etc. nu izbutește să se ridice până la Cunoașterea Inspirată.

Când ne ridicăm la Cunoașterea Inspirată înțelegem și pricepem că acumularea întâmplătoare de obiecte nu există.

În mod real toate fenomenele Naturii și toate obiectele se află intim legate între ele organic, depinzând intern unele de altele și condiționându-se între ele reciproc. În realitate nici un fenomen al Naturii nu poate fi înțeles integral dacă îl analizăm izolat.

Totul se află în mișcare neîncetată, totul se schimbă, nimic nu este nemișcat. În orice obiect există lupta internă. Obiectul este pozitiv și negativ în același timp. Cantitativul se transformă în calitativ. Evoluția este un proces de complicare a energiei.

Cunoașterea Inspirată ne permite să cunoaștem interrelația între tot ceea ce este, ceea ce a fost și va fi.

Materia nu este decât Energie Condensată. Infinitele modificări ale Energiei sunt absolut necunoscute atât pentru Materialismul Istoric cât și pentru Materialismul Dialectic.

Energia este egală cu masa înmulțită cu viteza luminii la pătrat.” Noi, Gnosticii, ne distanțăm de lupta antitetică ce există între Metafizică și Materialismul Dialectic. Aceștia sunt cei doi poli ai Ignoranței, cele două antiteze ale erorii.

Noi mergem pe alt drum. Suntem Gnostici, considerăm viața ca pe un tot unitar.

Obiectul este un punct în spațiu ce servește drept vehicul anumitor sume de valori.

Cunoașterea Inspirată ne permite să studiem intima relație existentă între toate formele și valorile Marii Naturi.

Materialismul Dialectic nu cunoaște valorile, studiază doar obiectul. Metafizica nu cunoaște valorile, nu cunoaște nici obiectul.

Noi, Gnosticii, ne distanțăm de cele două antiteze ale Ignoranței și studiem omul și Natura în mod integral.

Viața este orice Energie determinată și determinantă.

Viața este Subiect și Obiect în același timp.

Discipolul care vrea să ajungă la Cunoașterea Inspirată trebuie să se concentreze în mod profund asupra muzicii.

«Flautul Fermecat» al lui Mozart ne amintește de o Inițiere Egipteană. Cele nouă simfonii ale lui Beethoven și multe alte mari compoziții clasice ne înalță spre Lumile Superioare.”

Discipolul, concentrat în mod profund asupra muzicii, va trebui să se vadă în ea precum albina în miere, rezultat al întregii sale munci.


SAMAEL AUN WEOR

Tarot și Kabală”


Dicționar de Simboluri


A


ABIS

-Vezi Prăpastie.

AC

-Necesitate de a țese la războiul de țesut al existenței lucruri ale Sufletului.

-dacă ne înțepăm: durere morală.

ACTORI

-Agregate Psihologice care pun în scenă dramele, comediile și tragediile vieții noastre.

ACVILĂ

-Ființa înăuntrul nostru.

-dacă zboară la înălțime: ascensiuni ale Ființei.

-dacă coboară: Ființa vine să ne caute pe noi.

-Reprezintă de asemenea a Treia Mărturie a Alchimiei: apele aurite pregătite deja pentru a fi fecundate.

-dacă are cap de femeie: forțe solare feminine. De asemenea poate reprezenta Mercurul sublimat prin tandrețe.

ADULTER

-La fel ca orice altă manifestare egoică, Eurile în acțiune, în acest caz cele ale Desfrâului.

AGONIE

-Vezi Moarte.

AGRESIUNE

-Vezi Bătaie.

AGRICULTOR

-Chemare la a munci propriul nostru Pământ Filosofic (corpul fizic), pentru ca sămânța (sexuală) să se maturizeze și să dea roade.

ALBINE

-Laboriozitatea în Munca Esoterică.

-dacă înțeapă: situații dureroase care vor veni în Munca noastră interioară.

ALTAR

-Stânca Vie, Sexul.

-Două altare: Simbol al lui Malchuth.

ALUNĂ

-Vezi Sămânță.

AMBULANȚĂ

-Necesitate viitoare de a fi ajutați moral sau spiritual din cauza stărilor de confuzie sau de durere care se apropie.

AMBUSCADĂ

-Uneltire a Eurilor împotriva noastră.

ANCORĂ

-Simbol viu al celor Trei Forțe Primare ale Creației.

-dacă o aruncăm: munca cu aceste Trei Forțe se paralizează.

ANGHINARE

-Vezi Vegetal.

ANI

-Vezi Vârste.

APĂ

-Simbol universal al propriilor ape sexuale.

-După cum o vedem, poate să ne indice de asemenea stări relaționate cu sănătatea noastră și cu diverse aspecte ale propriei noastre vieți. Câteva asemenea exemple sunt următoarele:

-dacă este cristalină: Mercur rafinat. De asemenea poate prevesti o sănătate bună.

-dacă este tulbure sau murdară: lipsă de purificare a Mercurului.

Este de asemenea prevestire de boli.

-dacă plutim pe ea: ne indică faptul că probabil trebuie să sublimăm mai mult munca în Alchimie sau că trebuie să evităm pericolul unei căderi.

-dacă o bem: îndemn la a ne alimenta din Mercur.

-dacă sunt liniștite: pasiuni controlate. Este de asemenea simbol al faptului că viața noastră trece prin momente de liniște.

-dacă sunt agitate: apele noastre sexuale sunt excitate. Reprezintă de asemenea frământări psihologice.

-dacă suntem târâți de curent: situații din propria noastră viață care ne târăsc și ne îndepărtează de lumea spirituală din lipsă de voință.

-dacă apa ne îneacă sau ne inundă: circumstanțe adverse care ne vor sufoca.

-dacă ni se cere să traversăm o porțiune de apă: poate fi înștiințarea unei probe de Apă care se apropie. Simbolul anterior (a se vedea înecat), poate fi de asemenea o indicație a aceluiași lucru.

ARBORE

-În funcție de tipul de arbore poate reprezenta în mod fundamental două lucruri: 1. Arborele Vieții (arborele cabalistic): Dumnezeu înăuntrul nostru înșine. 2. Arborele Științei Binelui și a Răului: Sexul.

Din cele de mai sus derivă următoarele exemple:

-cu flori: 1. Ființa începe să înflorească și să prindă viață înăuntrul nostru. 2. Sfânta Alchimie îl dăruiește deja pe devot cu binefacerile sale: mireasma și coloritul. Dacă tonalitățile pe care le manifestă sunt una din cele patru culori alchimice, ne indică o schimbare în ape. Vezi Culori.

-cu ramuri uscate: 1. Ființa este inactivă în noi din lipsă de muncă interioară. 2. Forța Sexuală este pe cale de a seca și ne îndepărtează de Drum.

-Uneori acest simbol se relaționează cu vreo persoană legată de Cunoașterea Gnostică. Prin analogii putem întâlni următoarele vise:

-dacă este rupt în două sau căzut: cineva care abandonează Drumul.

-dacă este smuls din rădăcină: cineva care abandonează Drumul și nu va mai reveni la el.

ARCĂ

-Alchimia. Marele Arcan A.Z.F.

ARENĂ (Pentru coride)

-Este roata existenței, roata Reîntoarcerii și a Recurenței. Este arena Inițierii în care doar cei mai viteji îndrăznesc să coboare pentru a se lupta împotriva Egoului animalic.

ARGINT

-Este Mercurul Filosofic.

ARMATĂ

-Marea Lege.

-Armata de Salvare Mondială.

ARME

-În funcție de arma în chestiune, poate fi o chemare la a dobândi anumite calități pentru a ne înfrunta cu Egoul animalic.

ARMURĂ

-Corpurile Existențiale Superioare ale Ființei.

ASIN

-Vezi Măgar.

AȘTERNUTURI

-A se vedea acoperit cu niște așternuturi albe: protecție divină.

-Dacă au alte culori, vezi atunci Culori.

-Vezi și Pânze.

AUR

-Reprezintă valorile Spiritului.

-Este de asemenea Focul Sacru al lui Kundalini care a fecundat deja Mercurul Înțelepților.

-Acest metal este relaționat cu leul.

AUTOBUZ

-Mișcarea Gnostică.

-De asemenea poate reprezenta Marele Vehicul: Tantrismul.

AUTOMOBIL

-Vezi Mașină.

AUTORITĂȚI

-Vezi Polițiști.

AVION

-Acest simbol este de obicei legat de zborul spiritual.

De exemplu:

-a se înălța sau a zbura cu el: un proiect mistic care se va realiza.

-dacă se prăbușește: plan spiritual care eșuează.

AVOCAT

-Agent al Tribunalului Marii Legi.

AVORT

-Proiect material sau spiritual care eșuează. Muncă psihologică de care nu am profitat.

-O situație jenantă care se sfârșește.


B


A FACE BAIE

-Necesitate de Purificare. Trebuie să curățăm psihicul de toate defectele cu Apele Vieții.

-dacă cineva face baie în fața lumii: vezi Nuditate.

-Vezi și Apă.

BAIONETĂ

-Simbol al Morții psihologice. Există necesitatea de a sacrifica bestia interioară.

BAL

-Lacrimi și suferințe care se apropie.

BALANȚĂ

-Justiția Divină: Karma și Dharma Inițiatului.

-Cântăririle alchimice ale Mercurului și Sulfului pe care Mama Divină le mânuiește proporțional.

-Simbol al echității și al preciziei. De obicei este un îndemn la a căuta echilibrul între minte, inimă și sex.

BALEGĂ

-Vezi Excrement.

BALENĂ

-Marele Pește Universal: Mercurul, materia primă a Marii Opere.

-Necesitate de a trăi cele 3 zile Inițiatice, precum profetul Iona.

-În funcție de context, poate reprezenta de asemenea Agregatele Psihologice gigantești gata să ne devoreze.

BALON

-Vezi Minge.

BALTĂ

-Vezi Apă.

BANANĂ

-Simbol al Forței Sexuale. Alegorizează Phallus-ul.

BANDIȚI

-Agregate Psihologice.

BANI

-Simbol al monedei cosmice. Capitalul pe care îl mânuiește Marea Lege.

-De asemenea alegorizează Valorile interne.

Din sensul dual al acestui simbol se deduc următoarele:

-dacă ni se dau sau îi găsim: Dharma în favoarea noastră.

Posibilă naștere a acelor valori.

-dacă se dau sau se pierd: datorii pe care trebuie să le plătim.

Posibilă pierdere a Valorilor citate.

BARBĂ

-A lui Dumnezeu: reprezintă Uraganul, cele Patru Vânturi (Iod-He-Vau-He), Suflul, Cuvântul. Să ne amintim de barba alegorică pe care o foloseau vechii Faraoni pentru a reprezenta acest lucru.

BARZĂ

-Prevestire de nașteri spirituale.

BASTON

-Vezi Toiag.

BĂTAIE

-Contradicții sau conflicte interne.

-Vezi de asemenea Război.

BĂTĂLIE

-Vezi Război și Bătaie.

BĂTRÂNI

-dacă atitudinea lor este nobilă: părți înțelepte ale Ființei care încearcă să ne ajute.

-dacă sunt agresivi: Agregate Psihologice foarte vechi căutând să se manifeste din nou.

-De asemenea poate fi o aluzie la faptul că trebuie să urgentăm Munca Interioară.

BÂTLAN

-Vezi Pasăre.

BEBELUȘ

-Nașteri interne. Înaintări spirituale.

-În funcție de context poate alegoriza și nașterea unui nou defect psihologic.

BESTII

-Agregate Psihologice.

BIBLIOTECĂ

-Îndemn la a studia și a înțelege mai profund Cunoașterea Gnostică.

-Necesitate de a abandona praful teoriilor.

BICI

-Îndemn la a dezvolta voința.

BICICLETĂ

-Simbol al echilibrului interior.

-dacă mergem bine pe ea: acționăm cu echilibru.

-dacă ne răsturnăm: lipsește controlul centrilor inferiori ai mașinii organice. Nu există echilibru interior.

BIJUTERII

-Valori interne. Reușite ale Spiritului.

BISERICĂ

-Vezi Templu.

BISTURIU

-Necesitate de a ne face disecția psihologică cu bisturiul auto-criticii.

BOALĂ

-Posibil aviz al pierderii sănătății fizice. De asemenea poate face aluzie la o boală psihologică, adică stări foarte negative și haotice pe care le produce Egoul.

BOBI

-Vezi Vegetal.

BOMBOANE (și de ciocolată)

-Vezi Dulciuri.

BOTEZ

-Necesitate de a lucra cu Apele Sexuale pentru a primi Focul Sacru.

BOU

-Îl reprezintă pe Apis: Ființa înăuntrul nostru și Piatra Filosofală.

-De asemenea poate fi recomandarea de a fi precum boul: luptători și tenaci.

BRICEAG

-Vezi Cuțit.

BROASCĂ

-Animal relaționat cu Apele. De obicei este o chemare la a le rafina cu munca alchimică.

-Pe o floare de lotus: stări de purificare ale Mercurului.

BROASCĂ RÂIOASĂ

-Vezi Broască.

BROASCĂ ȚESTOASĂ

-Necesitate de a abandona lenea.

-De asemenea poate reprezenta interiorizarea.

BUFNIȚĂ

-Chemare la a dezvolta Auto-Observarea.

BUNICI

-Vezi Bătrâni.


C


CADAVRU

-Vezi Moarte.

CAL

-Este simbol al prieteniei.

-De asemenea reprezintă Corpul Fizic.

-dacă cineva cade de pe cal: lipsă de control al Corpului Fizic.

-dacă este monstruos: Agregate Psihologice bestiale care personifică Desfrâul. Să ne amintim de iepele lui Diomede, pe care Hercule trebuie să le captureze, simbol al elementelor infra-umane pasionale care locuiesc în inconștientul uman.

CALENDAR

-Vezi Ceas.

CAMION

-Marele Vehicul Tantric.

CANIBALI

-Agregate psihologice sălbatice gata să ne devoreze.

CAPĂ

-Grade Interne care se cuceresc pe Drum.

-Vezi de asemenea Mantie.

CAPRĂ sau ȚAP

-Simbol al lui Saturn.

-De asemenea îl reprezintă pe Lucifer și forța sexuală.

-dacă aspectul său este tenebros: reprezintă Magia Neagră.

CAR

-Car obișnuit: Corpuri Lunare.

-Car aurit, Car de război tras de lei sau Car cu cai albi: Corpuri Solare.

CARACATIȚĂ

-Forța pasională a Egoului.

-Simbolizează și dorința sexuală.

CARAMELE

-Vezi Dulciuri.

CARNAVAL

-Petrecerea Eurilor.

-Poate fi și preludiul unei tristeți.

CARTE

-Simbol al Mercurului. Chemare la a continua să lucrăm cu Apele Primei Clipe.

-dacă este deschisă: Mercurul fecundat.

-dacă este închisă: Mercurul ce trebuie fecundat.

-Poate reprezenta și Înțelepciunea.

-dacă ni se dă: chemare la a studia și a înțelege mai profund Învățătura.

CASĂ

-Fizic reprezintă Corpul Fizic, intern, psihologia noastră particulară. De exemplu:

-dacă se dărâmă: pericole pentru sănătatea noastră sau stare psihologică generală proastă.

-dacă este curată: există ordine și curățenie sufletească.

Aceasta se va reflecta evident în viața noastră zilnică.

-dacă este murdară: există multă delăsare în Munca Interioară.

-dacă are acoperișul stricat: stări psihologice mentale negative.

-dacă cineva se mută din casă: schimbări psihologice care vin sau pe care trebuie să le producem.

-dacă se cutremură: circumstanțe adverse de tip psihologic.

CASCADĂ

-Torentul vieții.

-Vezi și Apă.

CASCĂ

-Necesitate de a ne proteja Corpul Mental.

CASTANE

-Vezi Sămânță.

CASTEL

-Munci din vieți anterioare asupra noastră înșine. Reușite interne.

CATÂR

-Vezi Măgar.

CATEDRALĂ

-Reprezentare a Sufletului unui mare Inițiat. În ea oficiază Ființa Reală a acelui Adept.

-Vezi și Templu.

CAVERNĂ

-După cum este această cavernă și ce se află în ea, poate reprezenta:

-Stări oculte ale minții.

-Măruntaiele Pământului nostru Filosofic.

-Nivele mai oculte ale Cunoașterii.

-Peștera Tatălui nostru, și ca atare o chemare la a căuta refugiu în el.

-Grota ermitului, iar atunci un îndemn la a reflecta profund asupra lucrurilor.

CAVOU

-Vezi Moarte.

CĂLĂREȚ

-Conștiința care trebuie să conducă cu înțelepciune vehiculul fizic.

A CĂLĂTORI

-Invitare la a se cunoaște pe sine.

-Posibilă prevestire a unei călătorii fizice.

CĂMAȘĂ

-Protecție divină.

-De asemenea alegorizează veșmintele sufletești.

CĂMILĂ

-Chemare la a trăi deșertul esoteric.

CĂPȘUNI

-Amărăciuni apropiate.

CĂRBUNE

-Simbol relaționat în mod universal cu procesele alchimice. După cum îl vedem are un înțeles sau altul. De exemplu:

-Stins (negru): forța luciferică nealbită. Poate reprezenta și starea negricioasă și putrefactă a Apelor.

-Aprins: Focul Erotic. Este evident că dacă îl vedem exagerat de aprins, suntem invitați să controlăm pasiunea. Dimpotrivă, cu tendința de a se stinge, suntem îndemnați să adăugăm mai multe doze de dorință sexuală năzuinței spirituale în cadrul celei de-a Noua Sfere.

-dacă cineva este invitat să treacă pe deasupra unor cărbuni aprinși: poate fi și înștiințarea unei probe de Foc care se apropie.

CĂRȚI (de Tarot)

-Arată propriul nostru destin. Vezi Numere.

CĂRUȚĂ

-Vehicule Lunare.

CĂSĂTORIE

-Vezi Nuntă.

CĂTUȘE

-Vezi Lanțuri.

CÂINE

-Instinctul erotic. De aceea câinele este cel care ne conduce până la însăși porțile Absolutului.

-dacă este dezlănțuit: instinct sexual bestial. Nu există control al pasiunilor.

-dacă este prea violent: poate reprezenta Eul Lascivității.

-Este și simbol al prieteniei.

-dacă ne ajută: un prieten ne ajută.

-dacă ne atacă: trădare din partea unui prieten.

-dacă este de culoare albă sau neagră: pe lângă cele anterioare, poate reprezenta Magia Albă și respectiv Magia Neagră.

A CÂNTA

-dacă cineva cântă operă: rafinament psihologic. Se înțeleg octavele muzicale ale Drumului (sublimarea modului nostru de a gândi, simți și acționa).

-dacă cineva cântă muzică profană: să se observe tema cântecului.

CÂNTAR

-Element ce servește pentru măsurarea densității psihologice.

CEAPĂ

-Simbol al Sufletului îmbrăcat cu Corpurile sale Solare (învelișurile care o acoperă).

CEAS

-Element care servește pentru a ne aminti că: „Timpul se scurge mai repede decât praful tău”. Deci, necesitate de a accelera Munca interioară.

CEAȚĂ

-Obscuritate și confuzie în lumea interioară. Lumina Tatălui este departe de noi și pericolul de a ne rătăci este mare.

CENTURĂ

-Centura Hippolytei reprezintă forțele feminine controlate.

-Este și simbol al lui Netzah.

CENUȘĂ

-Amintiri dezgropate care chinuiesc.

-Vezi și Moarte.

CER

-dacă din cer cade foc: Pedeapsă Divină.

-După culoare, ne poate indica o stare psihologică concretă:

-dacă este alb: claritate interioară.

-dacă este gri: îndoieli.

-dacă este negru: confuzie și haos total.

CERB

-Stări sublime ale Sufletului.

CERC

-Simbol al Eternității.

-Început și sfârșit al unui proiect. Un plan s-a cristalizat grație faptului că lucrurile s-au făcut în mod corect. O etapă a vieții s-a încheiat.

-Cerc Magic: simbol al lui Malchuth (Pământul fizic rotund).

-Două cercuri: reprezintă Eternele Principii Masculin și Feminin.

-Vezi și Șarpe (care-și mușcă coada).

CHEI

-dacă sunt mai multe: cheile Științei.

-dacă sunt două: reprezintă Sulful și Mercurul.

CHINEZI

-dacă ne atacă: stări psihologice instinctive.

CHIPAROS

-Reprezintă Ființa.

-Vezi Arbore.

CHIRURG

-Necesitatea de a ne auto-deschide, de a ne auto-analiza.

CICADĂ

-Simbolizează atemporalitatea, eternitatea.

CICLON

-Forța năprasnică a Eului mișcându-se împotriva noastră.

-Reprezintă și vijelia Karmei care vine să încaseze datorii vechi.

CIMENT

-Mercurul Filosofic cu care trebuie să edificăm casa noastră interioară.

CIMITIR

-Chemare la Moartea Mistică.

-Stări alchimice de putrefacție.

CINEMA

-În el actorii (Eurile noastre) pun în scenă pasiunile lor.

Evident, în funcție de ceea ce vedem, ni se arată o stare sau alta a propriului nostru psihic.

-Poate simboliza și Registrele Akashice ale Naturii.

CIOCAN

-Simbol al voinței și al perseverenței.

CIOCOLATĂ

-Vezi Dulciuri.

CIREȘE

-Prevestesc durere morală.

-Poate fi și anunțarea faptului că apele vor să înceapă să ia deja culoarea roșie.

CIZME

-dacă sunt scurte: vezi Pantofi.

-dacă sunt lungi: călătorie ce se va realiza cu protecție divină. Pot alegoriza de asemenea sprijinul pentru un proiect pe care trebuie să-l începem în curând.

CLOPOT

-Simbol al lui Lingam-Yoni.

-Reprezintă și necesitatea de a ne rafina psihologic prin intermediul Legii Octavelor Muzicale.

CLOPOȚEL

-Vezi Muzică.

COARNE

-La animale: sunt în relație cu puterea virilă a animalului în cauză. De obicei reprezintă materia primă în stare sălbatică, în stare putrefactă.

-La persoane:

-dacă ies dintr-un coif sau sunt de lumină: îl simbolizează pe Tatăl. Sunt de asemenea simbol al virtuților și puterilor

-dacă ies din frunte: simbolizează Eul Psihologic.

COASĂ

-Simbol funerar al Îngerilor Morții.

-Vezi Moarte.

COBORÂRE

-dacă cineva coboară pe o scară, cu un ascensor sau de pe un munte: pierdere de Valori Sufletești. Poate fi și o chemare la a coborî în a Noua Sferă.

A COBORÎ

-Vezi Coborâre.

COCOR

-Vezi Pasăre.

COCOȘ

-Reprezintă Mercurul Filosofiei Secrete și forțele sexuale.

-dacă reînvie după moarte: mutații transcendente ale propriului nostru Mercur.

-Reprezintă și I.A.O., Verbul, Cuvântul.

COCOȘAT

-Reprezintă anormalitatea psihicului nostru, adică Agregatele Psihologice.

COLIVIE

-Vezi Închisoare.

COLOANĂ

-Simbol al Cunoașterii Esoterice.

-Poate alegoriza și coloana Ființei pe care se susține totul.

-Reprezintă și coloana vertebrală.

COMOARĂ

-Vezi Bijuterii.

COMPAS

-Exactitatea în Munca Interioară.

CON

-Stări acre-dulci care se vor ivi în viața noastră.

COPII

-dacă atitudinea lor este egoică: Eurile ignoranței în acțiune.

-dacă atitudinea lor este superioară: Maeștrii care au încarnat deja inocența interioară.

A COPULA

-Stări egoice relaționate cu Desfrâul.

CORB

-Animal funerar. După cum sau unde îl vedem ne anunță ceva relaționat cu moartea interioară.

-Reprezintă și Prima Mărturie a Alchimiei: apele spermatice în starea lor putrefactă.

COROANĂ

-Valori ale Sufletului.

-Simbol de asemenea al Bătrânului Zilelor.

COSAȘ

-Reprezintă ca și Greierul, starea de alertă.

COȘCIUG

-Vezi Sicriu.

COȚOFANĂ

-Eul șarlataniei.

COVOR

-Apropiată relaxare și îmbunătățire a vieții noastre materiale.

CRIPTĂ

-Într-o biserică: facultăți sufletești pe care trebuie să le venerăm pentru a continua să le cristalizăm înăuntrul nostru înșine.

-La un mormânt: valori sufletești care sunt moarte și pe care trebuie să le reînviem.

CROCODIL

-În aspectul său negativ este Seth, Satan înăuntrul nostru, Eul Psihologic.

-În manifestarea sa superioară este crocodilul sacru Sebek, simbolul viu al Intimului.

CRUCE

-Karmă ce o purtăm pe umerii noștri și pe care trebuie să o spălăm.

-Simbol sexual ce reprezintă uniunea Lingam-Yoni.

-Cu brațe egale: îl simbolizează pe Malchuth și pe Intim.

-Crucea Ansată: Simbol al vieții și al lui Venus. Este fundamentul: acest cuvânt care constituie cheia Lumii Vitale. Anticii Egipteni cunoșteau Sephirotul ocult care există în acea lume: Daath; de aceea, pentru ei, Crucea Ansată sau Crucea Ank alegoriza Tantrismul.

CUCUVEA

-Vezi Bufniță.

CUFĂR

-Stări oculte ale minții pe care este nevoie să le descoperim.

CUIB

-Posibile reușite ale Sufletului. Prevestire de nașteri spirituale.

CULCAT

-A ne vedea în această poziție, ne poate indica stări de pasivitate și de lene.

-Poate să ne indice de asemenea necesitatea de a căuta seninătatea interioară.

CULORI

-Galben: inteligență. Strălucitor sau auriu: triumf esoteric. Simbol de asemenea al celei de-a Treia Mărturii a Alchimiei.

-Albastru: spiritualitate și devoțiune.

-Alb: claritate interioară. Simbol de asemenea al Spiritului

Pur și al celei de-a Doua Mărturii a Alchimiei.

-Gri deschis: lipsă de pietate. Plumburiu: egoism. Închis: tristețe, melancolie.

-Negru: ură. Simbolizează și lipsa de lumină și căderea Spiritului în materie. De asemenea este o aluzie la Prima Mărturie a Alchimiei.

-Roșu aprins: mânie și minciună. Murdar: desfrâu. Luminos: glorie interioară. Simbol de asemenea al celei de-a Patra Mărturii a Alchimiei, cu alte cuvinte: Leul Roșu, Focul Sfântului Spirit care a fecundat deja Mercurul.

-Verde intens: neîncredere sau gelozie. Murdar: scepticism. Clar: poate alegoriza Leul Verde al Alchimiei sau Mercurul în pregătire.

-Violet: mistică transcendentală. Sprijin al Legii.

A CUMPĂRA

-A dobândi bunuri care ne lipsesc la nivel intern. Obiectul care se obține este o indicație a ceea ce ne lipsește. Dacă ni se cere o anumită plată, trebuie să apelăm la Kabală și să adunăm cifrele numărului pentru a ști ce condiții ni se cer pentru a obține acele bunuri interne. Vezi Numere.

CUPĂ

-Vezi Potir.

CURCUBEU

-Vestea proximității de schimbări în culoarea apelor. Sunt mutațiile transcendente ale Mercurului Filosofal.

-Este și simbol al alianței între divin și uman.

CURMAL

-Simbolizează Ființa. Vezi Arbore.

-Palmierul sau Curmalul reprezintă și Victoria.

CUTREMUR DE PĂMÂNT

-Situații adverse neașteptate care vor pune în pericol stabilitatea noastră psihologică. Obstinatul Ego și Leii Legii își pun în funcțiune puterea lor pentru a-l face pe devot să se clatine.

-Poate fi și înștiințarea unei probe de Pământ care se apropie.

CUȚIT

-Simbol al morții psihologice. Există necesitatea de a sacrifica bestia interioară.


D


DALTĂ

-Necesitate de a străpunge cu dalta inteligenței Agregatele Psihologice.

DANS

-Vezi Bal.

A DEFECA

-Eliminare a unor situații negative din interiorul nostru.

DEFILEU

-Vezi Prăpastie.

DELFIN

-Mercurul Filosofic.

DESCULȚ

-A ne vedea astfel: arată că suntem încă un neofit, un începător pe Drum.

A DEZGROPA

-A face să revină la viață părți ale noastre care sunt moarte.

DIAMANT

-Sufletul.

-Reprezintă și valorile sufletești în general.

DIAVOL

-Lucifer: o parte din propria noastră Ființă pe care trebuie să o albim.

DINȚI

-Sunt relaționați cu sănătatea (fizică și morală).

-dacă ne dor: mâhnire.

-dacă ne cad: boli, inclusiv risc de moarte (aceasta din urmă dacă ne cad toți dinții).

-Indică de asemenea dispute și conflicte.

DISPUTĂ

-Vezi Război.

DIVORȚ

-Prevestire a unei posibile separări.

-Poate reprezenta de asemenea, prin legea contrariilor, aranjamente interne cu perechea.

DOLIU

-Vezi Moarte.

A DORMI

-A ne vedea dormind ne poate indica necesitatea urgentă de a scoate Conștiința noastră din somnul hipnotic ce o învăluie.

-Poate semnala și stări de pasivitate și de lene.

DOVLEAC

-Reprezintă forțele sexuale și curenții de viață ai umanității.

DRAGON

-Simbol al lui Lucifer și al Instinctului erotic, pe care trebuie în mod inteligent să devenim stăpâni.

-În starea sa inferioară reprezintă și Bestia interioară, Egoul animalic.

DROMADER

-Vezi Cămilă.

DRUM

-Drumul Interior.

-dacă este drept și este lipsit de obstacole: facilități sau ajutoare în procesele Inițierii.

-dacă se află în stare proastă: adversități sau probe care se apropie.

DULAP

-Culisele psihologice ale Sufletului.

DULCIURI

-Prevestire de durere morală. Apropiate amărăciuni vor veni la noi.

DULGHER

-Simbol al Ființei. Să ne amintim de Iosif, tatăl lui Iisus, și de acel codex aztec care spune: „Zeii îl făcură pe om din lemn…”


E


ECHER

-Este modul corect de a gândi, modul corect de a simți și modul corect de a acționa.

ECLIPSĂ

-Prevestește o perioadă apropiată de confuzie din lipsă de lumină spirituală.

ELEFANT

-Logosul.

-Reprezintă de asemenea Spiritul Sfânt.

ELICOPTER

-Necesitate de a realiza zboruri deasupra țării noastre psihologice. Este o chemare clară la a dezvolta simțul autoobservării.

-Vezi și Avion.

EVANTAI

-Marele Suflu Universal de Viață.

EXCREMENT

-dacă defecăm, călcăm pe un excrement sau îl vedem pe corpul nostru: în curând vom primi bani.

-dacă defecăm și apa dintr-o cisternă, de exemplu, ia excrementul: banii vor veni, dar vor pleca rapid sau nu vor veni deloc.

-dacă pereții sunt impregnați de el: probleme și incomodități.

EXIL

-Poate reprezenta nevoia de a căuta noi orizonturi psihologice în interiorul nostru înșine, adică, de a descoperi aspecte ale țării noastre psihologice încă necunoscute de noi.


F


FALEZĂ

-Vezi Prăpastie.

FANTOMĂ

-Egoul.

FAR

-Divinitatea care ne luminează.

-Învățătura care ne călăuzește.

FASOLE

-dacă este vorba despre boabe: vezi Sămânță.

-dacă este vorba despre fasole verde: vezi Vegetal.

FAZAN

-Cristosul Intim.

-Reprezintă și a Patra Mărturie a Alchimiei: apele deja fecundate de Sulf și pregătite pentru a începe să creeze Corpurile.

FĂINĂ

-Mercurul Filosofic pregătit pentru fabricarea Pâinii Înțelepciunii.

FÂNTÂNĂ

-Vezi Puț.

FECALE

-Vezi Excrement.

FECIOARĂ

-Mama Divină.

FIER

-Ca metal asociat lui Marte, ne îndeamnă să cucerim facultățile acestei planete și ale metalului însuși: fermitate, voință…

FIERAR

-Îndemn la a lucra în Forja Aprinsă a lui Vulcan.

FIERĂSTRĂU

-Este un simbol funerar. Ne invită să facem bucăți Elementele Psihologice indezirabile.

FIR

-Firul pe care Ariadna i l-a dat lui Tezeu reprezintă firul Cunoașterii și al Muncii interioare, acesta fiind capabil de a ne scoate din labirintul teoriilor în care ne găsim.

FIU

-Vezi Rude sau Bebeluș.

FLĂCĂRI

-Vezi Foc.

FLOAREA SOARELUI

-Necesitate de a căuta forța solară.

-Vezi și Sămânță.

FLORI

-Facultăți interne. Poate fi o chemare la a dobândi anumite virtuți sufletești.

-Simbolizează și începutul vieții.

-dacă este una din cele patru culori ale Alchimiei, poate reprezenta una din Mărturiile Artei Ermetice. Vezi Culori.

-De lotus: simbolizează chakrele. Uneori poate să reprezinte și Ființa.

FLUTURE

-Sufletul.

-dacă se naște: nașteri interne în Suflet.

-dacă moare: pierdere de valori ale Sufletului.

FOARFECI

-Bârfe și critici care încearcă să taie legăturile noastre de prietenie cu ceilalți, bunăstarea noastră etc.

-Este și un simbol al Magiei Negre care ne spionează viața.

FOC

-Simbol universal al Divinității, care, la fel ca și focul, este misterioasă și teribil de generoasă în a ne da lumina și căldura ce alimentează viețile noastre. Deseori reprezintă în mod concret Focul Sacru al lui Devi-Kundalini.

-Pe o octavă inferioară alegorizează focul pasional.

-dacă ne vedem aprinzându-l: invitare la a munci cu focul erotic cu scopul ca într-o zi să se aprindă Focul Sacru.

-dacă ne ardem: un exces de pasiune este pe cale să ardă înaintarea noastră spirituală. Poate fi și avertismentul că o situație psihologică dificilă ne poate arde.

-A ne vedea înconjurați de el: calomnii la adresa noastră. Poate fi de asemenea înștiințarea unei probe de Foc care se apropie.

FRATE

-Vezi Rude.

FRUCT

-Simbol universal al rezultatului pe care îl dă Munca noastră interioară. Astfel, după cum vedem acele fructe, ni se indică un lucru sau altul. Să vedem câteva exemple:

-dacă este verde: nu există încă maturitatea necesară în viața noastră spirituală, încât să vedem vreun rezultat.

-dacă este copt: există maturitate spirituală. În curând vom putea gusta roadele efortului depus.

FRUCTE DE MARE

-Reprezintă apele mercuriale. A vedea acest simbol este o chemare clară la a ne hrăni spiritual cu acestea.

FULAR

-Protecție divină.

-Poate fi și o aluzie la necesitatea de a folosi cu grijă Verbul.

FUNERALII

-Vezi Moarte.

A FURA

-Vezi Hoț.

FURCULIȚĂ

-În formă de trident: reprezintă cele Trei Forțe Primare ale Creației.

FURNICI

-Vezi Insecte.

FURTUNĂ

-Vezi Vijelie.


G


GAIȚĂ

-Necesitate de a învăța să controlăm Verbul.

GAROAFĂ

-Simbol al purificării sufletești.

GAURĂ

-A vedea o gaură mare pe un drum: obstacole de trecut sau de prevăzut. Poate reprezenta și o scădere bruscă de forță morală sau spirituală.

GAZELĂ

-Virtuți ale Sufletului.

-Agilitate spirituală.

GĂINĂ

-Stări psihologice ale fricii și ale lașității.

GÂNDACI

-Larve astrale.

GÂSCĂ

-Reprezintă starea de alertă percepție, de alertă noutate.

-Vezi și Pasăre.

GHEAȚĂ

-Simbol al indiferenței, al apatiei și entropiei.

-Poate reprezenta și răceala sexuală.

GHINDĂ

-Vezi Sămânță.

GLONț

-dacă se trage în noi: gânduri negative.

GORILĂ

-Egoul animalic.

GRAVIDITATE

-Situații care sunt pe cale să se creeze, cu caracter dezagreabil. Gimnaziu psihologic apropiat.

GRĂDINĂ

-Perechea. Grădina dragostei.

-Virtuți ale Sufletului care înfloresc.

GRÂU

-Auriu:

-Reprezintă sfârșitul unui proces bine realizat. În domeniul spiritual arată că deja există maturitate pentru a primi roadele Muncii.

-Din punct de vedere alchimic alegorizează Apele în starea lor galbenă.

-Vezi și Sămânță.

GREIER

-Necesitate de a domina Astralul și Stările Jinas.

-Este și o posibilă invitare la a înteți starea de alertă percepție, de alertă noutate.

GRINDINĂ

-Vezi Gheață.

GROAPĂ

-Vezi Gaură.

GUNOI

-Deșeurile și murdăria pe care le purtăm înăuntrul nostru.


H


HAMAC

-Posibile stări de lene care ne împiedică progresul spiritual.

HAMBAR

-Este intim relaționat cu sămânța sexuală. Să vedem:

-dacă este plin: depozitul sexual pregătit pentru munca alchimică.

-dacă este gol: nu există forță erotică pentru a lucra cu Arcanul.

HARTĂ

-Postulatele gnostice pe care trebuie să le cunoaștem și să le trăim pentru a găsi Ființa.

HEMORAGIE

-Vezi Sânge.

HIENE

-Agregate Psihologice de Mânie foarte sălbatice.

HIPOPOTAM

-Reprezintă misterul apelor sexuale.

HOȚ

-Egoul pregătit să jefuiască energia celor cinci centri.

-Dacă suntem noi cel care fură, ar trebui să analizăm ce semnifică obiectul furat.


I


IBIS

-Ibisul Nemuritor sau Pasărea Phoenix reprezintă Spiritul Sfânt.

-Aceste păsări simbolizează și Mercurul Filosofiei Secrete.

-Vezi și Pasăre.

IED

-Vezi Capră.

-Reprezintă și starea inconștientă în care trăiește omenirea, ce trebuie să aspire la a se preschimba în miei.

IEPURE

-Simbol al Mercurului. Poate fi o invitare la a controla apele sexuale.

-De asemenea poate reprezenta necesitatea de a învăța să ascultăm.

INCENDIU

-Conflicte în jurul nostru care amenință să ne ardă.

-Uneori reprezintă calomniile care se urzesc împotriva noastră.

-Vezi și Foc.

INDIAN

-dacă este înțelept: reprezintă Ființa sau vreun Maestru al Lojii Albe.

-dacă este instinctiv: stări sălbatice în interiorul nostru înșine.

INEL

-Grade interne.

-dacă are Pecetea lui Solomon: Marea Operă desăvârșită.

INFERN

-Abis. Regiuni inferioare ale Naturii.

INFILTRAțIE (de la ploaie în casă)

-Lipsă de minuțiozitate în auto-observare: se strecoară impresii negative din lumea exterioară înăuntrul nostru.

-Poate reprezenta și lipsa de previziune psihologică (ale cărei resorturi pot fi ingenuitatea, frica, lipsa de experiență etc.), care ne face să fim expuși la circumstanțe externe neplăcute.

INSECTE (cu unele excepții ca, de exemplu, Fluturii)

-Larve astrale.

-Stări psihologice foarte negative.

INSULĂ

-Stări de singurătate și izolare pe care trebuie să le depășim.

INUNDAȚIE

-Prevestire de probleme de diferite feluri care vor veni fără întrerupere pentru a înăbuși liniștea noastră.

-Poate fi și o probă de Apă care se apropie.

INVAZIE

-Vezi Război.

Izvor

-Simbol al rezervei sexuale, care este izvor de viață.

-Vezi Apă.

ÎMBRĂCĂMINTE

-Nouă sau frumoasă: valori ale Sufletului. Veșminte sufletești.

-Uzată sau murdară: Karma din alte vieți.

-dacă o spălăm sau o întindem: vechi datorii sunt pe cale să fie anulate față de Legea Divină.

-dacă ne vedem în lenjerie: suferință morală și dezolare.

-Vezi și Pânze.

ÎMPUȘCARE

-Vezi Moarte.

ÎNCASĂRI

-Vezi Bani.

ÎNCHISOARE

-Temnițe psihologice. Îmbutelieri mentale.

-Karmă apropiată de plătit.

ÎNECAT

-Vezi Apă.

ÎNGER

-Maestru al Lojii Albe.

-dacă el cântă la trompetă: ne invită la Învierea esoterică. Vezi Arcanul Nr.20.

-dacă este Negru: Înger saturnian vestitor de moarte, fie aceasta fizică sau psihică. Ne poate indica și culoarea putrefactă a apelor seminale.

ÎNMORMÂNTARE

-Vezi Moarte.

A ÎNOTA

-Împotriva curentului: a merge împotriva multor circumstanțe care ni se vor opune. Poate semnifica și că noi încălcăm regulile Drumului.

-Vezi și a face Baie și Apă.

ÎNTINS

-Vezi Culcat.


J


JAGUAR

-Vezi Tigru.

JUCĂRIE

-Stări de inocență interioară.

JUDECATĂ

-Este un îndemn la a ne auto-judeca și la a nu ne justifica erorile.

-Reprezintă și Judecata la care ne poate supune Marea Lege.


L


LABIRINT

-Poate fi o aluzie la o stare de confuzie generală din pricina încurcăturii care este viața noastră.

-Poate fi și indicația unei situații concrete care nu este înțeleasă și datorită căreia suntem dezorientați.

LAC

-Vezi Mare și Apă.

LACĂT

-Necesitate de a fi ermetic.

LACRIMI

-Pot simboliza stări de căință apropiate.

-În funcție de context pot fi și prevestirea unor stări de fericire în lumea fizică și de triumf esoteric.

LAMPĂ

-dacă indică drumul: este Lampa lui Hermes, Înțelepciunea.

-Simbol al lui Netzah.

-Vezi și Lumină.

LANCE

-Forța falică.

LANȚURI

-Reprezintă legăturile karmice care ne leagă de viață. Astfel

de exemple sunt următoarele:

-a le târî: a fi legat de lanțul evenimentelor ce formează

Samsara.

-a le rupe: a rupe Recurențele.

LAPTE

-Este a Doua Mărturie a Alchimiei: Apele albe.

-Reprezintă și Înțelepciunea din care trebuie să ne alimentăm.

LAUR

-Invitare la Alchimie.

-Posibile triumfuri interne.

LĂMÂIE

-Simbol care definește disciplina esoterică. Este o chemare la a fi aspri cu noi înșine.

LEAGĂN

-Stări de inocență pe care trebuie să le dobândim.

LEBĂDĂ

-Lebăda Kala-Hamsa este simbolul viu al Spiritului Sfânt.

LEGUME

-Roade ale Pământului Filosofic ce dau naștere Mercurului. Pământul Filosofic suntem noi înșine; roadele sunt munca pe care o realizăm și aceasta din urmă, bineînțeles, confecționează un tip sau altul de Mercur.

LEOPARD

-Vezi Tigru.

LEU

-Agent al Legii Divine.

-De asemenea este un simbol viu al focului erotic. Din această dublă semnificație a leului, derivă următoarele:

-dacă ne atacă: Legea Divină va recupera de la noi, prin durere, vechi datorii din trecut. Poate să ne arate de asemenea instinctele și pasiunile noastre fără nici un fel de control.

-dacă ne jucăm cu el: Arhonții Destinului sunt în favoarea noastră. Reprezintă și Focul sexual aflat sub controlul nostru.

-dacă este verde: Foc incipient, fără dezvoltare interioară.

-dacă este roșu: Sulful complet amestecat cu Mercurul.

-Acest animal este de asemenea legat de Aur.

-Cu două capete: reprezintă cele două Pământuri, cel Vizibil și cel Invizibil.

LICURICI

-Necesitate de a căuta Lumina în întuneric.

LILIECI

-Atacuri tenebroase.

-De asemenea pot alegoriza larvele astrale.

LINGURĂ

-Facultate de a ști să observăm mersul muncii.

LINTE

-Vezi Sămânță.

LOCOMOTIVĂ

-Vezi Tren.

LOTERIE

-dacă noi câștigăm: valori dharmice care vor ajunge la noi în curând.

-Vezi și Bani.

LUMÂNARE

-Vezi Lumină și Foc.

LUMINĂ

-Simbol universal al Luminii Divine.

-dacă ne orientăm cu ea în întuneric: Înțelepciunea Ființei care ne călăuzește.

-dacă aceasta ne inundă: ajutor din partea Tatălui nostru care se află în secret.

LUNA

-În aspectul ei superior reprezintă Eternul Principiu Feminin.

-În aspectul ei inferior simbolizează aspectele subiective și lunare care zac înăuntrul animalului intelectual.

-Poate face aluzie și la apele creatoare. Prin legea analogiilor, după cum o vedem (culoarea pe care o are, de exemplu), vom ști cum merge munca noastră alchimică.

LUP

-Reprezintă Legea Divină și istețimea acesteia.

-Poate reprezenta și Mintea.

-În starea sa bestială, alegorizează cruzimea, necruțarea pe care o purtăm în noi.

LUPTĂ

-Vezi Bătaie și Război.


M


MAIMUȚĂ

-Eul psihologic.

MANECHINE

-Agregate care personifică stări psihologice concrete.

MANGO

-Vezi Sămânță.

MANTIE

-Mantia protectoare a lui Apollonius reprezintă prudența.

MAPĂ

-Vezi Servietă.

MARE

-Este oglinda propriei noastre vieți: starea de agitație sau de calm este doar reflectarea stării psihologice proprii.

-Vezi și Apă.

MARMELADĂ

-Vezi Dulciuri.

MASCĂ

-Falsa Personalitate.

MAȘINĂ

-Corpul fizic.

-dacă este reparată: invitare la a îngriji sănătatea propriei noastre Mașini Umane.

MAZĂRE

-Vezi Vegetal.

MĂCELĂRIE

-Chemare la tranșare psihologică.

MĂGAR

-Mintea. Necesitate de a abandona îndărătnicia și justificarea

Egoului.

MĂNUȘI

-Necesitate de a folosi arta diplomației.

MĂR

-Simbolizează forța sexuală din Eden.

MĂR (Pom)

-Arborele Științei Binelui și a Răului: Sexul.

MĂSELE

-Vezi Dinți.

MĂSLIN

-Sexualitatea.

MĂSLINE

-Sămânța sexuală. Simbolul lor se asociază de obicei cu invitarea la a rafina uleiul mercurial.

A MĂTURA

-De obicei este o aluzie la faptul că suntem pe cale de a spăla Karma.

-Poate fi și o invitare la a curăța casa interioară.

MĂTURĂ

-Vezi a Mătura.

MÂL

-Vezi Noroi.

MÂNĂ

-Care ni se întinde: milă și ajutor de la egali sau superiori.

-De fier: prevestește că vom fi disciplinați cu evenimente riguroase.

MELC (cu cochilie)

-Simbol al etapelor spiraloide în cadrul cărora se realizează reîntoarcerile noastre. După cum vedem melcul, ne poate indica faptul că acum suntem pe o spirală superioară sau inferioară a vieții.

-Reprezintă de asemenea Evoluția și Involuția.

MELC (fără cochilie)

-Stadii incipiente ale Conștiinței.

MERCUR

-Alegorizează Mercurul Filosofiei Secrete: apele spermatice.

A MERGE

-Vezi Drum.

MIEL

-Cristosul Intim.

-Este și simbol al celei de-a Patra Mărturii alchimice.

-Poate fi și propunerea de a fi ca mielul: blânzi și umili.

MIERE

-Reprezintă înțelepciunea din care trebuie să ne alimentăm.

-De asemenea poate alegoriza Mercurul Filosofic.

MIGDALĂ

-Vezi Sămânță.

MINGE

-Mingea Alchimiei: Forța Sexuală.

MISTREȚ

-Elemente inumane de Desfrâu și Mânie înăuntrul nostru.

MLAȘTINĂ

-Piedici pe Drum. Situații care ne vor trăda viața.

MOARĂ

-Simbol al vieții noastre sexuale. (În ea se macină sămânța.)

MOARTE

-Chemare la Moartea Psihologică. Agregate care trebuie să moară sau care poate sunt deja pe cale să moară. Numai prin putrefacția alchimică (Moartea Eului) se poate naște noul om. Câteva variante ale acestui simbol oniric sunt următoarele:

-dacă dansăm cu moartea un dans erotic: invitare la a găsi moartea prin intermediul forței erotice.

-dacă este vorba de un fiu: elemente subiective care trebuie să fie sacrificate înăuntrul nostru. Se poate interpreta ca și atunci când este vorba de o rudă (vezi ceea ce urmează).

-dacă este vorba de o rudă sau un prieten apropiat: o parte a Ființei (relaționată cu numele acelei persoane) ne invită la Moartea Interioară. Poate fi vorba și de avertismentul că din lipsă de muncă interioară, în noi este pe cale să moară o parte a Ființei asociată cu numele defunctului.

(Vezi Nume.)

-După context, ar putea implica în alte ocazii avertismentul morții fizice a persoanei în cauză.

MONSTRU

-Egoul animalic.

MORMÂNT

-Vezi Moarte.

MOTOCICLETĂ

-Vezi Bicicletă.

MUNTE

-Loc sacru unde sălășluiește Ființa. Simbolizează procesele Inițierii ce trebuie să ne conducă până la ea.

MUR

-Vezi Spini.

MUȘTE

-Gânduri negative și în general stări psihologice care mortifică.

MUZICĂ

-Legea Octavelor. Chemare la a sublima modul nostru de a

gândi, simți și acționa.


N


NAȘTERE

-Sfârșitul unei situații stânjenitoare.

NICOVALĂ

-Chemare la a lucra cu Voința.

NOPAL

-Voința Cristos.

NORI

-dacă aceștia ascund cerul: obscuritate și confuzie în lumea interioară.

NOROI

-A merge prin el: dificultăți materiale, morale sau spirituale.

NUCĂ DE COCOS

-Reprezintă haosul sexual, materia primă a Marii Opere. De la aceasta derivă unele vise:

-dacă ni se dă: invitare la a lucra cu Apele spermatice pe care simbolic ea le conține.

-dacă ne-o oferă un palmier: însăși Ființa îndemnându-ne la cele de mai sus.

-dacă ni se arată miezului ei alb: simbol al faptului că Apele sunt pe cale să se albească.

-Este și simbol al Minții.

NUDITATE

-Lipsă de Muncă interioară. Invitare la a ne îmbrăca spiritual, adică, a crea Corpurile Solare.

-Indiciu de suferință morală și situații psihologice adverse, din lipsă de ocrotire spirituală.

-Poate fi și anunțarea unor probe esoterice riguroase.


NUME

-Alexandru: Din punct de vedere fonetic ne amintește de cuvântul spaniol „alejarse” (a se îndepărta). Poate indica îndepărtări de pericole sau a se îndepărta de Drum etc.

-Alfons: Reprezintă starea de alertă sau lupta împotriva Eului.

-Alicia: Conștiința. (Să ne amintim de „Alice în țara Minunilor”.)

-Almudena: Simbol al Divinei Mame și al Paradisului.

-Ana: Simbolizează Apele.

-Andrei: Reprezintă cei Trei Factori și capacitatea de sacrificiu în special.

-Anghel: O parte a Ființei sau un Maestru al Lojii Albe.

-Anton: Înseamnă Mesager. Vezi I.A.O.

-Artur: Reprezintă Ființa.

-Augustin: August, Victoria.

-Aurel: Exaltări și triumfuri interne. Aurul alchimic.

-Bartolomeu: Îndrăzneala, curajul.

-Beatrice: Sufletul Spiritual. Divina Walkiria.

-Begonia: Unul din modurile vechilor basci de a o numi pe Mama Divină.

-Carmen: Legea Karmei în acțiune. De asemenea este Fecioara care intervine pentru noi în fața Legii Divine.

-Carol: Receptare a luminii.

-Cecilia: Cerul și deopotrivă sublimul.

-Clara: Claritatea interioară.

-Cristina: Cea care-l caută pe Cristos.

-Cristofor: Cel care îl poartă pe Cristos înăuntru.

-Dezideriu: Năzuințe de a-l cunoaște pe Dumnezeu.

-Dolores: Amărăciuni.

-Ecaterina: Puritatea interioară.

-Eduard: Gardian.

-Elena: Este Buddhi înăuntrul nostru.

-Elisabeta: Are același sens ca Isabela.

-Emil: Adoratorul lui I O: Divina Mamă.

-Encarna: Necesitatea încarnării divinului în noi.

-Ernest: Fermitate.

-Eva: Simbol al prototipului feminin și al forțelor sexuale.

-Ezechiel: Cel ce are harul profeției.

-Felix: Fericirea interioară.

-Ferdinand: Cutezanță și voință.

-Fermin: Fermitate pe Drum.

-Filip: Știința Jinas și Astrală.

-Gabriel: Bunavestire, revelația.

-Gheorghe: Cel care lucrează Pământul Filosofic, cel care învinge Balaurul.

-Gema: Nestematele Spiritului.

-Grigore: Starea de alertă și rugăciunea.

-Henric: Cel ce se îmbogățește.

-Iacint: Vezi I.A.O.

-Iacob: Este patronul Marii Opere, cel care patronează Alchimia. Vezi I.A.O.

-I.A.O.: I: Ignis (Foc). A: Aqua (Apă). O: Origo (Origine). Focul și Apa sunt originea întregii creații. În Alchimie este mantra fundamentală. A vedea în lumea onirică o persoană al cărei nume conține aceste trei litere, este o invitare clară la a lucra în Forja Ciclopilor.

-Ignat: Cel care se naște din nou din Foc. Sublimare a Focului. Vezi I.A.O.

-Iisus: Alesul. De asemenea îl reprezintă pe Cristosul Intim.

-Ioachim: Vezi I.A.O.

-Ioan: Verbul, profeția, revelația.

-Iosif: Înnoire a vieții. Îl reprezintă și pe Tatăl Intern.

-Irina: Căutarea păcii și armonia.

-Isabela: Este o combinare între numele Isis și Abel. Este Sufletul Uman (Abel) iubind-o intens pe Buddhi a sa (reprezentată aici prin Isis).

-Isidor: Cel care o caută pe Isis de aur.

-Isidro: Vezi Isidor.

-Ismael: Profeția. Ascultarea de Isis și de El (Intimul).

-Jaime: Răbdare pe Cale.

-Justo: Echitatea și echilibrul.

-Laurențiu: Aurul antic.

-Luca: Luminos. Legea.

-Lucia: Lumină interioară.

-Ludovic: Lumina lui Isis.

-Marcel: Mercurul sublimat. Vezi I.A.O.

-Marcu: Marte, războiul împotriva Eului.

-Margareta: Speranță în puritate.

-Maria: Marea filosofilor. Divina Mamă. I O: eternul masculin și feminin.

-Marius: Vezi I.A.O.

-Marta: Umilința.

-Matei: Știința, Cunoașterea.

-Mercedes: Milă și ajutor.

-Mihai: Forța lui Dumnezeu. Focul.

-Monica: Unica mea. Viața monastică și reculegerea spirituală. Vezi și I.A.O.

-Montserrat: Muntele crestat: este muntele sec sau „calea seacă” a Alchimiei. O reprezintă și pe Mama Divină.

-Narcis: Reprezintă defectul narcisismului, auto-adorația. Vezi și I.A.O.

-Nicolae: Invincibilul. Vezi și I.A.O.

-Paloma: Spiritul Sfânt.

-Patricia: Cea care-și caută patria.

-Petru: Piatra: Sexul.

-Pilar: Coloană, sprijin.

-Rafael: Medicina lui Dumnezeu.

-Ramon: Focul lui Amon.

-Ricard: Vezi I.A.O.

-Robert: Victorios, faimos.

-Roza: Sufletul.

-Rozario: Vezi I.A.O.

-Salvator: Cel care salvează: Cristosul Intim.

-Simion: Fidelitatea față de Dumnezeu.

-Soledad: Tristețe.

-Speranța: Necesitate de a avea speranță și răbdare.

-Ștefan: Victorie prin intermediul durerii.

-Tereza: Cea dedicată magiei.

-Toma: Verificarea esoterismului.

-Valentin: Viteaz, îndrăzneț.

-Veronica: Cea care închină un cult adevărului, cea care caută adevărata icoană, adevăratul chip al Ființei.

-Vicențiu: Învingătorul.

-Wilhelm: Ghid și protector.

-Zaharia: Amintirea de Dumnezeu.

(Notă: în multe cazuri numele se poate schimba din masculin în feminin și viceversa, fără ca prin aceasta să se modifice semnificația sa.)


NUMERE

-Când neofitul percepe un număr în lumea onirică, trebuie să adune cifrele sale până obține o cifră mai mică sau egală cu 22. Apoi, fără să uite contextul experienței și întotdeauna în lumina Kabalei, va putea analiza deja semnificația ocultă a acelui număr.


-Nr.1

Arcanul Nr.1 este Magul Kabalei, Spiritul Divin al fiecărei persoane, Tatăl care se află în secret, Monada sau Scânteia Nemuritoare a oricărei ființe umane, a oricărei creaturi. Înțelepciunea este a Tatălui; noi nu o putem învăța pe Monadă, Înțelepciunea Tatălui prevede totul.

Ideile originale corespund lui Unu. Este evident că aparțin numărului 1: voința, inițiativa personală, spiritul întreprinzător.

Nr.1 este cel care inițiază, cel care începe. Este evident că orice lucru care începe în viața practică este Arcanul Nr.1, este Unitatea.

Se dovedește ușor de înțeles că orice început este dificil, trebuie să lucrăm din greu, trebuie să semănăm pentru a putea recolta, de aceea în Arcanul Nr.1 se află Unitatea Principiului Originar; origine, este clar, a oricărei Unități pentru că totul începe cu Nr.1.

Cu Arcanul Nr.1, „Magul”, pătrundem în Sanctum Regnum al Magiei…


-Nr.2

Arcanul Nr.2 este „Sacerdotesa”, Știința Ocultă. În domeniul Spiritului, Doi-ul este Mama Divină, care este dedublarea Tatălui, manifestarea Duală a Unității. Este evident că înăuntrul organismului uman Nr.2 este: Imaginația, și aceasta este relaționată cu Nr.1: Voința.

Numărul Unu se dedublează întotdeauna în Duadă. În Arborele Cabalistic acest Unu se dedublează în Fiul, Cristosul, Instructorul Lumii.

Nr.2 este așadar, în Prima Trimurti, al doilea său aspect: Cristosul. A nu se confunda cu a Doua Trimurti, în care Tatăl se dedublează în Mamă și aceasta în Fiul.

În Nr.2 există două coloane: Iachin și Boaz. În acest număr există Asociere. Trebuie să învățăm să asociem idei, gânduri, cu persoane, cu lucruri familiare; trebuie să știm să ascultăm opiniile contrare fără să ne supărăm, să dizolvăm Eul mâniei, să cultivăm armonia, ca Asociațiile să fie armonioase.

În Nr.2 se află relațiile: mama cu copilul, femeia cu bărbatul, bărbatul cu femeia, cu lucrurile, cu antitezele, cu părerile. Trebuie să învățăm să lucrăm cu ideile, cu afacerile, în pace și cu seninătate, acesta este Nr.2.


-Nr.3

Nr.3 este numărul celui de-al Treilea Logos, Binah, Spiritul Sfânt, care se manifestă ca forță sexuală în tot ceea ce este, a fost și va fi.

Spiritul Sfânt se dedublează la rândul său într-o femeie inefabilă.

Aceasta este Divina Mamă Kundalini: Shakti, Soția lui Shiva, Spiritul Sfânt.

În Arcanul Nr.3 o vedem pe ea. Este „Împărăteasa”, Lumina Divină, Mama particulară a fiecăruia dintre noi. Mama Cerească, în domeniul material semnifică producție materială și la fel, în domeniul spiritual, semnifică producție spirituală. Este deci, realizarea propriilor noastre năzuințe, aspirații, idei.

Însă dacă vrem să dăm roade, să obținem reușita, trebuie să mânuim Trei-ul cu inteligență, deoarece în Trei există armonie, artă, frumusețe.

Trebuie să exprimăm totul într-o formă frumoasă. Trebuie să știm deja să folosim Trei-ul în vorbire și în modul de a ne îmbrăca, dacă vrem să obținem triumful.

Trei-ul permite realizarea prețioaselor noastre năzuințe. A pune bazele creează condiții favorabile, pentru a obține triumful. Cu Trei-ul trebuie să facem lucrurile bine făcute, cu precauție, cu frumusețe, cu armonie, perfecțiune; și să știm să creăm pentru a avea ceea ce năzuim, fie în afaceri, în munca

noastră sau în orice lucru.


-Nr.4

Arcanul Nr.4 este „Împăratul” din Kabală, Intimul dinăuntrul nostru înșine. Trebuie să învățăm întotdeauna să facem voința Tatălui. Să ne amintim de rugăciunea: „facă-se voia Ta precum în Cer așa și pe Pământ…”

Nr.4 este Tetrada. Înseamnă stabilitate, este baza pentru ceea ce vrem, fie că este vorba de formarea unui cămin, de afaceri, călătorii, slujbă etc. Ceea ce se cere să avem trebuie să fie perfect solidificat, trebuie să fie Piatra Cubică, concret de solidă, să nu punem o bază falsă, altfel, totul ni se năruie.

Cu Nr.4 trebuie să punem o bază fermă pentru a avea succes, să ne gândim că 4 este baza. Trebuie să facem lucrurile în mod corect, precis, solid, pentru a nu ajunge la eșec.

Trebuie să punem o bază pentru relațiile de familie. Trebuie să facem lucrurile reflectând într-un mod precis, solid, nimic a priori, întrucât altfel eșuează.

În Nr.4 se află aspectul economic și pe acesta trebuie să-l dezvoltăm în mod corect. Economia are urcușuri și coborâșuri; de fiecare dată când avem nevoie de o ascensiune trebuie să existe baze solide.


-Nr.5

Cartea Nr.5 a Tarotului este Inițiere, Demonstrație, Învățătură, Lege Karmică, Filosofie, Știință, Artă.

Arcanul Nr.5 este „Ierarhul”. Este numărul rigorii și al Legii, este numărul lui Marte și al războiului. Arcanul Nr.5 al Tarotului ne indică: Învățătura, Karma.

Acest Arcan reprezintă „Karma” Inițiatului. Niciodată nu trebuie să protestăm împotriva Karmei, important este să știm să o negociem. Amintiți-vă că nu se plătește numai cu durere, se poate plăti și făcând binele. Din punct de vedere psihologic Nr.5 este: persuasiune, investigare, selecție, înțelegere.

În Nr.5 vedem studiul. Acest număr trebuie să știm să-l mânuim în mod profund, într-un mod reflexiv, analitic, căutând, investigând noi aspecte. Nu trebuie să se facă nimic într-un mod necugetat întrucât dacă nu se îndeplinesc aceste condiții, rezultă lucruri prost făcute.

Trebuie să vedem pro-ul și contra-ul lucrurilor pentru a nu rezulta lucruri prost făcute, să învățăm să gândim de unii singuri. Nu trebuie să ne bazăm pe proiecte, ci pe fapte, trebuie să ne bazăm pe fapte cu inteligență, cu înțelepciune, cu înțelegere, altfel putem avea mari eșecuri. Trebuie să fim alerți.


-Nr.6

Arcanul 6 este „Indecizia”. Ființa umană se găsește între viciu și virtute; Fecioara și prostituata; Urania-Venus și Meduza. Ne aflăm în situația de a trebui să alegem drumul acesta sau celălalt.

Arcanul Nr.6 este încântare, echilibru, uniune amoroasă între bărbat și femeie. Luptă teribilă între dragoste și dorință.

Aici găsim misterele Lingam-Yoni. Este căsătorie.

În Arcanul Nr.6 se află lupta între cei doi Ternari, este afirmarea Cristosului Intern și suprema negare a lui Satan.

Arcanul Nr.6 este lupta dintre Spirit și Bestia Animalică. Nr.6 reprezintă lupta dintre Dumnezeu și Diavol. În Nr.6 întâlnim volițiunile erotice, ideile de a decora, reciprocitatea, fertilitatea, starea de dragoste.


-Nr.7

Arcanul Nr.7 este Carul de Război pe care l-a realizat Monada pentru a putea acționa în această lume cu putere, pentru a lucra în acest câmp al vieții. Este Monada deja realizată manifestându-se prin cele 7 Corpuri ale sale. Pe de altă parte Nr.7 înseamnă lupte, bătălii, dificultăți. „Triumful” Arcanului 7 se obține prin intermediul acestor mari lupte.

Triumful se dobândește prin auto-dominarea Carului Vieții, dominându-ne pe noi înșine, știind să mânuim propria viață, adică, dirijând în mod inteligent Carul Vieții.

Nr.7 este un număr foarte puternic. Aici găsim efortul Sufletului, al acțiunii și imaginea, răspuns sau rezultat.

Șaptele este numărul Victoriei. Totuși, să o obținem, implică mari eforturi și amărăciuni; aceasta o vedem în cele șapte păcate capitale pe care trebuie să le transmutăm în șapte virtuți.

Numărul 7 este de asemenea eficiență, integritate, concentrare, clemență, năzuințe de viață ascendentă.


-Nr.8

Arcanul 8 reprezintă Rectitudine, Justiție, Fermitate, Echilibru.

Fermitatea: Spada; Echilibrul: Balanța. Această fermitate trebuie să se preschimbe în însăși axa vieții, în punctul central de gravitație al vieții și al existenței noastre.

În Arcanul Nr.8 sunt cuprinse Probele Inițiatice, unde există suferință și durere.

Optul este Numărul lui Iov, omul cu Răbdare Sfântă. Acest număr reprezintă viața și sacrificiul lui Iov, care este drumul care-l conduce pe Inițiat până la A Doua Naștere. Probele sunt foarte dure; avem nevoie de Răbdarea Sfântului Iov, fără ea este imposibil să se poată face această Muncă.

Nr.8 este de asemenea Moderația, Caduceul, Împărțirea cu Dreptate.


-Nr.9

Arcanul Nr.9 este Ermitul, prudent și înțelept, este Singurătatea. Devotul, în Deșertul Inițierii, chiar fiind înconjurat de multă lume, merge teribil de singur. Acest Arcan într-o formă mai elevată este a Noua Sferă, „Sexul”.

Coborârea în a Noua Sferă era, în Templele antice, proba maximă pentru suprema demnitate a Hierofantului. Orice autentică Inițiere Albă începe de aici.

Neofitul trebuie avertizat că în a Noua Sferă există „Suprema Durere”. Trebuie să știm să înțelegem, trebuie să știm să învățăm a Suferi, a Fi Resemnați. Cei care nu sunt astfel, eșuează; este lipsit de sens, este ceva paradoxal a dori să găse ști Fericirea în a Noua Sferă. Ar fi absurd, întrucât Auto-Realizarea intimă costă, are un preț, poate chiar viața.

Aparțin de asemenea Numărului 9 Emoția, Înțelepciunea, Generozitatea, Genialitatea.


-Nr.10

În Arcanul Nr.10 întâlnim Roata Destinului, Roata Cosmogonică a lui Ezechiel. În această roată găsim Bătălia Antitezelor: Hermanubis la dreapta, Tiphon la stânga. Aceasta este roata veacurilor, este chiar Roata Samsarei, tragica roată care simbolizează Legea Străvechii Reîntoarceri.

Întorcându-ne în această vale a plângerii, se repetă același lucru prin Legea Recurenței, întrucât totul se petrece din nou la fel ca în alte vieți.

Deasupra roții Arcanului 10 vedem un Sfinx împodobit cu o coroană cu nouă vârfuri metalice. O asemenea figură egipteană în mod vădit nu se găsește situată nici la dreapta, nici la stânga Marii Roți.

Coroana ne vorbește despre a Noua Sferă, despre sex, despre Munca Esoterică în Forja Aprinsă a lui Vulcan. În mod evident această imagine hieratică, atât de diferită de Legile Evolutive și Involutive simbolizate în părțile dreaptă și stângă ale Roții, ne semnalează Calea Revoluției Conștiinței, Înțelepciunea Inițiatică reală…


-Nr.11

Acest Arcan în Kabală este cunoscut ca Arcanul „Persuasiunii”.

Persuasiunea în ea însăși este o forță de ordin subtil, spiritual; forța minunată care poate domina și supune Leii adversității, este în esență, spirituală. Persuasiunea are mai multă putere decât violența.

Înțelepciunea Ocultă spune: „Întețiți flacăra Spiritului cu forța Iubirii”.

A transmuta instinctele animalice în voință, pasiunea sexuală în dragoste, gândurile desfrânate în înțelegere, Dacă însumăm în mod cabalistic Nr.11: 1 + 1 = 2; Arcanul Nr.2 este Sacerdotesa, Mama Divină, ea în sine însăși este „Foc Viu”. A învăța să lucrăm în Foc este vital, de aceea acel 2 se descompune în mod cabalistic în 1 bărbat + 1 femeie, care trebuie să lucreze cu Focul, în Magisterium-ul Focului.

Arcanul 11 este Munca cu Focul, cu Forța Iubirii, pentru a ne preschimba în Flăcări Vii.


-Nr.12

Arcanul 12 al Tarotului este „Apostolatul”. Acest Arcan implică sacrificii și suferințe. Totuși are o sinteză foarte frumoasă întrucât 1 + 2 = 3, care înseamnă producție atât materială cât și spirituală.

Pe lama acestui Arcan vedem figura omului spânzurat care formează un triunghi inversat cu brațele sale, iar cu picioarele sale o cruce.

Crucea are 4 vârfuri. Crucea Inițierii este falică, inserția phallus-ului vertical în cteis-ul feminin formează crucea. Este crucea Inițierii pe care trebuie să o luăm pe umerii noștri.

Orice muncă are ca scop dobândirea Sufletului, adică, obținerea îmbinării crucii cu triunghiul, aceasta este Marea Operă.

Cartea 12 a Tarotului este Alchimie Sexuală; Crucea omului trebuie să se lege cu Triunghiul-Spirit, prin intermediul Focului Sexual.


-Nr.13

Arcanul Nr.13, Moartea, cuprinde două aspecte: primul aspect este moartea tuturor ființelor umane și al doilea este din punctul de vedere esoteric.

Primul lucru ce trebuie făcut pentru a Muri este să dizolvăm „Eul”, care este un ansamblu de Demoni și pe care egiptenii îi numesc Demonii Roșii ai lui Seth.

Cartea 13 conține Evanghelia lui Iuda. Iuda reprezintă Moartea Egoului.

Numărul 13 este Moarte, dar poate însemna și ceva nou, poate fi bogăție, poate fi sărăcie, este un număr de mari sinteze.


-Nr.14

Profunda înțelepciune a Arcanului 14 se împarte clasic în trei părți:

1. Transmutare.

Este amestecul Elixirului Alb cu Elixirul Roșu. Elixirul Alb este femeia și Elixirul Roșu este bărbatul, fără de care este imposibil să se elaboreze Elixirul de Viață Lungă.

Când Septenarul Bărbat se unește sexual cu Septenarul Femeie, se face o sumă care dă ca rezultat Arcanul 14 al Tarotului.

2. Transformare.

Există multe forme de transformare a Energiei. Se poate transforma o energie în alta ca, de exemplu, Ura în Iubire. Se știe, în cadrul Înțelepciunii esoterice, că Inițiatul trebuie să se transforme în pasăre, în uliu cu cap de om, atunci când se dizolvă „Eul”…

3. Transsubstanțiere.

Este evident că prin intermediul Sahaja Maithunei putem și trebuie să transformăm Ens Seminis-ul în Energie. A transforma Pâinea în Carne și Vinul în Sânge real, Foc viu și filosofal, înseamnă a realiza miracolul Transsubstanțierii.


-Nr.15

Arcanul 15 al Tarotului reprezintă țapul lui Mendes, Lucifer,Tiphon-Baphomet, Diavolul.

Misterul lui Baphomet se fundamentează pe Transmutarea Sexuală.

Tiphon-Baphomet este reflexia Solară înăuntrul nostru înșine, aici și acum.

Lucifer-Baphomet dă întotdeauna impulsul sexual; dacă îl înfrânăm în actul sexual, obținem Transmutarea. Lucifer-Baphomet dă marele impuls, însă dacă înfigem Lancea Voinței în coasta lui, îl vom învinge.

Tentația este foc; triumful asupra tentației este lumină. Dacă învingem tentația, răsar în psihicul nostru nestematele prețioase ale virtuților.

Dacă ne lăsăm duși de pasiunea animalică și de desfrâul Arcanului 15, eșuăm inevitabil.

Lucifer este din acest motiv scară pentru a urca și scarăpentru a coborî.

Alchimistul trebuie să-i fure Diavolului Focul.”

Când lucrăm cu Arcanul A.Z.F. îi furăm Diavolului Focul, astfel ne preschimbăm în Zei; acesta este misterul Alchimiei.


-Nr.16

Arcanul Nr.16 este Turnul Trăsnit, acesta este Turnul Babel.

Mulți sunt Inițiații care se lasă să cadă. Multe sunt Turnurile Trăsnite. Orice Inițiat care varsă Vasul lui Hermes, cade inevitabil.

Simbolul Sacru al Infinitului reprezintă Creierul, Inima și Sexul. Dacă Sexul domină Creierul, survine căderea, Turnul Trăsnit, Steaua cu Cinci Vârfuri inversată, Pentagrama cu capul în jos; omul cu capul în jos, cu cele două picioare în sus, este azvârlit în adâncul Abisului.

Arcanul 16 este foarte periculos. Este necesar să ne Trezim Conștiința pentru a nu fi orbi și a nu cădea în abisul pierzaniei. Orbii pot să cadă în Abis.

Cel care varsă vasul lui Hermes cade cu Arcanul 16 care este Turnul Trăsnit; sunt cei care au eșuat în Marea Operă a Tatălui.


-Nr.17

Dacă studiem cu atenție conținutul esoteric al acestui Arcan, descoperim Alchimie perfectă. Este nevoie să lucrăm cu Aurul și cu Argintul, cu Soarele și cu Luna, pentru a încarna Steaua cu Opt Vârfuri, Luceafărul Dimineții.

În realitate Steaua cu Opt Vârfuri este Venus. Cel care dobândește Inițierea Venustă are fericirea de a încarna Dragonul Înțelepciunii (Cristosul Intern).

Arcanul Nr.17, Steaua Speranței, este cel care este capabil să ajungă la Încarnarea Venustă. Dacă însumăm acest Arcan ne dă 1 + 7 = 8, numărul lui Iov: răbdare.

Arcanul 17 este speranță și așteptare. Trebuie să știm să fim răbdători. Trebuie să știm să fim senini.


-Nr.18

Arcanul 18 manifestă aspectul fatal sau negativ al celei de-a Noua Sfere. Aspectul amintit se află în Sferele lui Lilith și Nahemah. Este evident că Lumile Infernale sunt infrasexuale.

Tenebroșii îi atacă fără încetare pe cei care încearcă să dobândească orice grad al Masoneriei Oculte în Șira Spinării. În Lumile Interne Tenebroșii Arcanului 18 îl asaltează pe student în mod violent. „Cerul se ia cu asalt, curajoșii l-au cucerit.”

Această cale este plină de pericole pe dinăuntru și pe dinafară. Mulți sunt cei care încep, puțini sunt cei care ajung la capăt. Cea mai mare parte deviază pe Drumul Negru. În Arcanul 18 există pericole prea subtile pe care studentul le ignoră. În acest Arcan teribil găsim toate băuturile fermecate și Vrăjitoria din Tesalia. Cărțile Grimoarilor sunt pline de rețete tenebroase foarte specifice Arcanului 18: ceremonii magice erotice, rituri pentru a face să se iubească, băuturi fermecate periculoase etc. Trebuie să-i avertizăm pe studenții Gnostici că băutura fermecată cea mai periculoasă pe care o folosesc Tenebroșii pentru a-l scoate pe student de pe Calea Tăișului de Cuțit, este Intelectul, fie pentru a-l invita la ejacularea Licorii Seminale, fie pentru a-l abate, făcându-l să vadă școli, teorii etc.


-Nr.19

Arcanul 19 este Arcanul „Operei Soarelui”. Bărbatul și Femeia care se iau de mână și Soarele strălucind deasupra lor, ne indică faptul că acest Arcan se relaționează cu Misterul Focului. Doar prin intermediul Transmutării Sexuale este posibil să ajungem la Auto-Realizare; aceasta este alianța sacră între Bărbat și Femeie pentru Marea Operă.

Acest Arcan Nr.19 este Arcanul Alianței sau al Victoriei. Această Mare Alianță are multe aspecte.

După cum aici, jos, există o Mare Alianță între bărbat și femeie, pentru a dobândi Iluminarea este nevoie de o altă Mare Alianță, acolo, sus.

Cele două Suflete trebuie să fuzioneze: Sufletul Uman Masculin cu Sufletul Spiritual Feminin. Aceasta nu se obține fără să fi eliminat Eul și să fi eliminat Corpul de Dorințe. Cele două Suflete trebuie să fie unul.


-Nr. 20

Arcanul 20 este Învierea. Pentru ca să existe Înviere, este nevoie ca înainte să existe Moarte, fără ea nu există Înviere.

Este necesar să înțelegem că din Moarte iese Viața. Există Trei Tipuri de Înviere:

1. Înviere Spirituală: se dobândește o dată cu Inițierea. Trebuie să Reînviem Spiritual mai întâi în Foc și apoi în Lumină. Adică, mai întâi înălțăm cei 7 Șerpi de Foc și apoi cei 7 Șerpi de Lumină, obținând Inițierea Venustă și Învierea Spirituală.

2. Înviere cu Corpul Eliberării: aceasta se realizează în Lumile Superioare. Cu acest Corp Paradisiac Adepții pot intra în Lumea Fizică și lucra în ea, făcându-se vizibili și tangibili după voință.

3. Înviere cu Corpul Fizic: în a treia zi, Inițiatul în Corp Astral vine în fața Sfântului său Mormânt. Inițiatul își invocă corpul și acesta, cu ajutorul Ierarhiilor Divine, se ridică pătrunzând în Hiperspațiu. Așa se face că reușim să scăpăm din mormânt.

Nimeni nu poate trece prin al doilea sau al treilea tip de Înviere fără să fi trecut mai întâi prin Învierea Spirituală.


-Nr.21

Arcanul Nr.21 este „Nebunul Tarotului”. Suma cabalistică ne dă 2 + 1 = 3. În acest Arcan 21 Inițiatul trebuie să lupte împotriva celor Trei Trădători ai lui Hiram Abiff: Demonul Dorinței, Demonul Minții și Demonul Relei-Voințe.

Niciodată nu suntem mai în pericol de a deveni Demon, decât atunci când suntem cel mai aproape de a deveni Înger.

Arcanul Nr.21, „Transmutarea”, indică faptul că trebuie să transmutăm. Cel ce lucrează la Auto-Realizare, este expus la a comite nebunii.

Când Alchimistul varsă Vasul lui Hermes, se transformă de fapt în Nebunul Tarotului: „Nesăbuința”. Orice Inițiat care se lasă să cadă este în realitate Nebunul Tarotului. Arcanul Nr.21 este Eșecul și îl putem reprezenta prin steaua pentagonală inversată care reprezintă Magia Neagră.

În Arcanul 21 Pericolul este reprezentat tocmai de Crocodil. Nebunia, greșeala, este să ne îndepărtăm de Drum.


-Nr.22

Arcanul Nr.22 este Coroana Vieții, reîntoarcerea la Lumină, încarnarea Adevărului în noi.

Arcanul 22 adunat în mod cabalistic ne dă: 2 + 2 = 4 (Tetragrammaton).

Rezultatul este Sfântul Patru, misteriosul Tetragrammaton, Iod-He-Vau-He; Bărbat, Femeie, Foc și

Apă; Bărbat, Femeie, Phallus și Uterus. Acum înțelegem de ce Arcanul 22 este Coroana Vieții.

Apocalipsa spune: „Fii fidel până la moarte, iar eu îți voi da Coroana Vieții”.

Cel ce primește Coroana Vieții, se eliberează de Roata Întoarcerilor, a Recurenței și de Karmă.

Coroana Vieții este Strălucitorul nostru Dragon de Înțelepciune, „Cristosul Intern”. Orice Sfânt care dobândește Inițierea Venustă, primește Coroana Vieții.


NUNTĂ

-dacă cineva își vede alături soțul îmbrăcat în haine de nuntă: posibilă dezîncarnare a noastră.

-De asemenea poate reprezenta și Alianțe Spirituale ale cuplului, sau ale noastre, cu părți interne ale Ființei.


O


OAIE

-Simbolizează Sufletul.

OASE

-Vezi Moarte.

OAZĂ

-Ajutor pe care îl vom primi pe parcursul Drumului Esoteric.

OCEAN

-Vezi Mare.

OCHELARI

-Necesitate de auto-observare.

OCHI

-Este ochiul lui Ra, simbol al divinității, care ne observă cu atenție.

-Poate fi și o chemare la a dezvolta simțul auto-observării.

OGLINDĂ

-Aluzie la oglinda Alchimiei: oglinda în care vedem reflectată cum merge munca noastră cu Apele. Altfel spus, această oglindă este auto-observarea zilnică a țării noastre psihologice, pentru a vedea în ea dacă diversele Agregate asupra cărora lucrăm în Forja Aprinsă a lui Vulcan sunt pe cale să facă

loc Esenței sau nu.

ORB

-A vedea pe cineva care este orb: poate fi un îndemn la a deschide mai bine ochii, la a observa cu atenție evenimentele care se apropie. Vezi Nume.

-A ne vedea astfel: indiciu al faptului că există un somn profund în Conștiință și că mergem rău pe drum.

ORBIRE

-Vezi Orb.


ORE

-Orele unui ceas trebuie studiate în lumina Kabalei (vezi Numere). Mai întâi se analizează ora principală și apoi minutele. Astfel avem două informații: una generică (cea a orei) și alta mai detaliată

(cea a minutelor) care o dezvoltă pe cea anterioară.

-Când sunt ore fixe, le putem analiza și după învățăturile lui Apollonius din Tyana. Cele douăsprezece ore despre care acesta ne vorbește, sunt Drumul Inițierii.

-prima oră: „Studiu Transcendental al Ocultismului.”

-a 2-a oră: „Forța. Abisurile Focului. Virtuțile Astrale formează un cerc prin intermediul Dragonilor și Focului.” Studiu al Forțelor Oculte.

-a 3-a oră: „Șerpii, Câinii și Focul.” Alchimie Sexuală. Muncă cu Kundalini (Magie-Sexuală).

-a 4-a oră: „Neofitul va hoinări noaptea printre morminte, va experimenta oroarea viziunilor, se va lăsa pradă Magiei și Goeției.” Aceasta înseamnă că discipolul se va vedea atacat de milioane de Magi Negri în Lumea Astrală; acei Magi Tenebroși încearcă să-l îndepărteze pe discipol de Cărarea Luminoasă.

-a 5-a oră: „Apele Superioare ale Cerului.” În acest răstimp discipolul învață să fie pur și cast, deoarece înțelege valoarea lichidului său seminal.

-a 6-a oră: „Aici este necesar să rămână tăcut, nemișcat, din cauza fricii.” Aceasta înseamnă proba teribilă a Gardianului Pragului, în fața căruia este nevoie de mult curaj pentru a-l învinge.

-a 7-a oră: „Focul reconfortează ființele însuflețite, iar dacă vreun sacerdot, bărbat suficient de purificat, îl fură și apoi îl proiectează, și dacă îl amestecă cu Uleiul Sfânt și apoi îl consacră, va reuși să vindece toate bolile doar aplicându-l pe partea afectată.” Inițiatul vede aici bogăția sa materială amenințată și afacerile sale eșuează.

-a 8-a oră: „Virtuțile Astrale ale Elementelor, ale Semințelor de tot felul.”

-a 9-a oră: „Aici nimic nu s-a terminat încă. Inițiatul își mărește percepția sa până când depășește limitele Sistemului Solar, dincolo de Zodiac; ajunge la Pragul Infinitului, atinge Limitele Lumii Inteligibile, se revelează Lumina Divină și o dată cu ele apar noi temeri și pericole.” Studiu asupra Misterelor Minore, cele Nouă Arcade prin care trebuie să urce studentul.

-a 10-a oră: „Porțile Cerului se deschid și omul iese din letargia sa.” Acesta este numărul 10 al celei de-a Doua Mari Inițieri a Misterelor Majore, care-i permite Inițiatului să călătorească în Corp Eteric. Acesta este înțelepciunea lui Ioan Botezătorul.

-a 11-a oră: „Îngerii, Heruvimii și Serafimii zboară cu foșnet de aripi. Există bucurie în Cer, se trezesc Pământul și Soarele care se ivește din Adam.” Acest proces aparține Marilor Inițieri Majore unde domnește doar teroarea Legii.

-a 12-a oră: „Cortegiile Focului se domolesc.” Aceasta este intrarea triumfală în fericirea fără limite a Nirvanei, unde Maestrul se îmbracă cu strălucitoarea haină de Dharmakaya, sau renunță la fericirea Nirvanei din iubire pentru omenire, și se preschimbă în Bodhisattva de Compasiune.


OREZ

-Vezi Sămânță.

OȚEL

-Vezi Fier.

OU

-Este Oul Filosofal (Sexul). Este germenul oricărei vieți în care se găsește conținută toată munca Marii Opere. Prevestește, în consecință, nașterea de valori interne.

-dacă se sparge: pierdere a acelor valori.

-În alte cazuri reprezintă Kanda, locul de unde apare Șarpele Sacru în coccis.

-De asemenea simbolizează lumea.

OVĂZ

-Vezi Sămânță.


P


PAIAȚĂ

-Este Eul bătându-și joc de noi înșine.

PALAT

-Vezi Castel.

PALTON

-Protecție divină, ocrotire spirituală.

PANĂ

-De scris: simbolizează forța falică, lapis-ul filosofal.

-De pasăre: reprezintă elementul volatil al Alchimiei: Mercurul.

PANTALONI

-Pot fi o chemare la a crea corpurile spirituale.

-Reprezintă și curajul pe care trebuie să-l dobândim.

PANTERĂ (Neagră)

-Foc erotic în starea sa animalică.

PANTOFI

-Prevestire de călătorii apropiate, materiale sau spirituale.

-dacă sunt noi: călătorie plăcută.

-dacă sunt vechi: călătorie pe care am realizat-o deja de multă vreme.

-dacă sunt incomozi: dificultăți în călătorie.

-dacă îi pierdem: călătorie care se destramă.

-dacă sunt prea mari: situații la care nu ne așteptam în călătorie.

PAPAGAL

-Verbul. Ne poate indica necesitatea de a ne educa Cuvântul.

PARAȘUTĂ

-Simbol al faptului de a ști să ne menținem în fața adversității.

-dacă suntem invitați să sărim cu ea: poate fi înștiințarea unei probe de Aer care se apropie.

PARATRĂSNET

-Ocrotire spirituală.

PARĂ

-Fruct al muncii în a Noua Sferă.

PARFUM

-Este mireasma sexuală.

-De asemenea simbol al lui Yesod.

PASĂRE

-Elementul volatil al Alchimiei: Mercurul Filosofic. În funcție de situația în care se găsește sau de forma sub care o vedem, ne indică cum evoluează procesele de sublimare a Energiei noastre Creatoare.

De asemenea poate semnala schimbări apropiate în Mercur.

-Poate fi prevestirea unei vești apropiate pe care o vom primi. După cum le vedem pot simboliza și alte lucruri, de exemplu:

-dacă sunt negre: trebuie să accelerăm muncile de Moarte interioară.

-dacă zboară în sus: necesitate de a sublima mai mult munca alchimică.

-dacă ne înconjoară păsări colorate: ajutoare apropiate de la Maeștrii Fraternității Albe.

PAȘTI

-Venerarea Cristosului Intim.

PATINE

-Vezi Bicicletă.

PĂDUCHI

-Vezi Purici.

PĂIANJEN

-Reprezintă Sufletul făcând eforturi pe pânza existenței pentru a crea noi circumstanțe care să ne umple de lumină.

-În multe ocazii simbolizează larve interne.

-Vezi și Pânză de păianjen.

PĂLĂRIE

-Prevestire de călătorii.

PĂMÂNT

-Într-un sens superior reprezintă Pământul Filosofic, adică, persoana noastră umană: chiar omul este cel care trebuie să caute și să cultive în el virtuțile Sufletului.

Ca toate simbolurile onirice, contextul în care acesta se manifestă, îi nuanțează sensul. De exemplu:

-dacă este fertil: există maturitate spirituală: continuitatea scopurilor ne va permite să culegem roadele Muncii.

-dacă este sterp: există circumstanțe în viață, poate sexuale, care împiedică progresul spiritual.

PĂPUȘI

-Egourile psihologiei noastre particulare.

PĂR

-Simbol al Castității.

-dacă îl avem foarte lung: progres pe calea Castității.

-dacă ne vedem chei: pierdere de valori sexuale.

-dacă îl tăiem: pericol de cădere sexuală.

-dacă îl smulgem sau cade: preocupări care se apropie.

-dacă ne pieptănăm: îndemn la a ne echilibra Corpul Mental.

PĂRINȚI

-dacă-i învăluie o aură de mister și înțelepciune: sunt Părinții noștri interni în încercarea lor de a ne ajuta.

-dacă se manifestă cum o fac de obicei: sunt părinții noștri fizici acționând în regiunea astrală.

PĂSTOR

-Ființa și Adepții Lojii Albe călăuzind sufletele.

PĂUN

-Simbolizează agregatele psihice ale vanității, orgoliului, înfumurarea, aroganța.

-De asemenea poate reprezenta, prin culorile sale, schimbări în Ape.

PÂINE

-Reprezintă Pâinea Înțelepciunii care ne alimentează sufletește.

-Este și un simbol al Mercurului Înțelepților.

PÂINE SFINȚITĂ

-Reprezintă corpul Cristosului Intim. Din punct de vedere alchimic este Mercurul Înțelepților pe care trebuie să-l venerăm și să-l păstrăm ca pe ceva sacru.

PÂNZĂ DE PĂIANJEN

-dacă ne învăluie sau amenință să o facă:

-Reprezintă recurența încercând să ne prindă din nou.

-Alteori simbolizează stări de ateism sau complicații mentale care ne prind sau caută să ne prindă.

-Vezi și Păianjen.

PÂNZE

-Simbolizează veșmintele animice: Corpurile Solare.

-dacă ni se dăruiesc: suntem invitați să muncim la a Doua Naștere pentru a le putea confecționa.

-dacă plătim un preț pentru ele: trebuie să analizăm în mod cabalistic cifra pentru a ști de ce calitate avem nevoie cu scopul de a crea acele veșminte pentru Suflet. Vezi în acest caz Numere.

-Vezi și Îmbrăcăminte și Așternuturi.

PEGAS

-Corpurile Interne deja create

PELICAN

-Îl reprezintă pe Cristosul Intim care îi hrănește cu Tinctura sa Roșie pe cei șapte pui de porumbel (cele Șapte Corpuri).

-De asemenea îi simbolizează pe Cosmocratori deschizându-și pieptul în aurora acestei Mahamvantare pentru a hrăni cu propriile lor măruntaie tot ceea ce ei înșiși au creat.

PEPENE GALBEN

-Fruct al Pământului Filosofic. Vezi Legume.

PERDELE

-Simbol al ocultului, necunoscutul.

PERLE

-Valori spirituale ale Mercurului.

PESCĂRUȘ

-Posibilă despărțire.

PESCUIT

-Vezi Pești.

-Poate reprezenta și Apostolatul: a pescui sufletele din Apele Vieții pentru a le conduce către Lumină.

PEȘTERĂ

-Vezi Cavernă și Tunel.

PEȘTI

-Reprezintă Mercurul Filosofiei Secrete. Prin Legea Analogiilor, în funcție de situația în care îi vedem, vom ști cum merge munca noastră în Alchimie. De exemplu:

-dacă sunt colorați: schimbări transcendente în Mercur.

-dacă îi pescuim sau îi mâncăm: nevoia de a ne hrăni suflete ște cu roadele Alchimiei.

-Pe o octavă superioară ne amintește de Peștele Dari al caldeenilor, simbol al Cristosului ieșind dintre Ape. (Drumul Inițierii este în întregime sexual.)

-De asemenea pot fi relaționați cu sănătatea noastră. De exemplu:

-dacă sunt vii: prevestesc vitalitate.

-dacă sunt morți: ne avertizează de o posibilă boală.

PETRECERE

-Vezi Bal.

PHALLUS

-Invitare la a observa forța sexuală.

-Reprezintă și forța cristică.

PIATRĂ

-Simbol universal al Sexului. Din aceasta se desprind următoarele:

-Brută: sexualitatea fără a munci.

-Cubică: Marea Operă realizată. Cu alte cuvinte: Cristosul Intim înveșmântat cu Corpurile de Aur Pur.

-dacă sunt Pietre Prețioase: vezi Bijuterii.

A PICURA (dintr-un robinet)

-Posibile scăpări ale Energiei Creatoare care trebuie supravegheate.

PIERSICĂ

-Simbol al forței sexuale din Eden.

PIN

-Simbolizează Ființa. Vezi Arbore.

-De asemenea reprezintă Mintea Noii Ere (revoluționară și deschisă la nou) și Mintea echilibrată pe care este nevoie să o avem cu toții.

PIRAMIDĂ

-Reprezintă sanctuarul Sufletului.

-Simbol general al celor Trei Forțe Primare ale Creației și al Intimului în special.

-Simbolizează și cele Patru Elemente, cele patru puncte cardinale, cele patru anotimpuri etc.

-În alte ocazii reprezintă ascensiunea Materiei la Spirit.

PISICĂ

-Elementul volatil al Alchimiei: Mercurul Filosofic.

-dacă ne atacă: infidelitate a cuiva apropiat nouă.

PITICI

-Reprezintă anormalitatea psihicului nostru, adică Agregatele Psihologice.

PIVNIȚĂ (pentru vin)

-Rezerva sexuală.

A PLÂNGE

-Vezi Lacrimi.

PLOAIE

-Este relaționată cu asprimile pe care le vom îndura în viață.

-dacă doar o vedem: situații adverse care nu ne vor afecta în mod direct.

-dacă ne udăm: rigori ce vor produce în noi durere morală.

POARTĂ

-După cum este, reprezintă o situație care va surveni în viața noastră. De exemplu:

-dacă se deschide: facilități pentru a vedea împlinit un proiect material sau spiritual.

-dacă se închide: obstacole care împiedică înaintarea noastră.

Ne poate indica și faptul că o decizie pe care am luat-o nu ne va conduce la nimic transcendental.

POD

-A-l traversa: pericole apropiate în viața noastră materială sau spirituală. Gravitatea acestora va depinde de dificultatea pe care o întâmpinăm pentru a-l traversa. Vezi și Prăpastie.

POLIȚIȘTI

-Agenți ai Legii Divine.

-dacă atitudinea lor este ostilă: proximitate a durerii pentru plata de vechi datorii.

-dacă atitudinea lor este cordială: ajutoare din partea Tribunalului Legii Divine.

POMANĂ

-Este relaționată cu Generozitatea și Caritatea.

-dacă o dăm: necesitate de a crea în noi acele calități.

-dacă ni se dă: Caritate a Maeștrilor față de noi.

PORC

-Egoul animalic înăuntrul nostru. În unele ocazii poate face aluzie în mod concret la dezgustătorul Desfrâu.

PORTOCALĂ

-Simbolizează speranța.

PORUMB

-Vezi Sămânță.

PORUMBEL

-Spiritul Sfânt.

-Reprezintă și cea de-a Doua Mărturie a Alchimiei: apele deja albite.

POȘTAȘ

-Vezi Scrisoare.

POTIR

-Simbol al Sfântului Graal: Yoni-ul feminin.

-dacă este spart sau oxidat: probleme cu „Vasul ermetic” și posibilă stagnare alchimică.

-De asemenea o simbolizează pe Mama Divină, Fecioara noastră interioară.

-Uneori poate reprezenta Mintea Cristalizată conținând Vinul Luminii care seminizează creierul.

-În funcție de context poate simboliza amărăciunile pe care le vom trăi pe Drum. Să ne amintim acea cupă de amărăciuni la care s-a referit Iisus când a spus: „Tatăl meu, dacă este cu putință, depărtează de la mine acest potir, dar să nu se facă voia mea, ci a Ta”.

PRĂJITURĂ

-Vezi Dulciuri.

PRĂPASTIE

-Prevestire de riscuri ce se apropie.

-dacă doar ne apropiem: prezență a unor pericole apropiate în viața noastră materială sau spirituală.

Trebuie să fim foarte alerți pentru a nu fi victima lor.

-dacă noi cădem în ea: neglijență și posibil eșec în Munca Interioară. Este avertizarea faptului că suntem pe cale să cădem din punct de vedere esoteric și că trebuie să ne corectăm urgent.

-dacă suntem îndemnați să sărim în ea: poate fi înștiințarea unei probe de Aer care se apropie.

PREPELIȚĂ

-Element volatil al Alchimiei: Mercurul Filosofic.

PRIETENI

-dacă manifestă o atitudine egoică: aspecte psihologice proprii.

-dacă comportamentul lor este transcendent: Maeștri sau părți ale Ființei însăși.

-Vezi și Nume.

PRINȚ

-Simbol al Intimului.

-Dacă acest simbol apare în visul unui bărbat, poate reprezenta Sufletul Uman. Doamnele vor trebui să-l vadă în acest simbol pe propriul lor Buddhi.

PRUNE

-Sunt fructele Alchimiei.

-Poate fi înștiințarea concretă a faptului că apele vor să

înceapă să ia deja culoarea roșie.

PUIȘORI DE GĂINĂ

-Virtuți sufletești care au nevoie de dezvoltare interioară.

PUMNAL

-Răzbunări și trădări.

PURICI

-dacă se află pe noi: gânduri negative care ne chinuiesc.

-dacă pișcă fără milă: critică din partea semenilor, care ne sfâșie moral.

PUSTNIC

-Necesitate de reculegere și analiză.

PUȚ

-Este depozitul sexual conținând apele haotice ale Primei Clipe.

-Reprezintă și Înțelepciunea Ocultă.


R


RAC

-Animal relaționat cu voința și tenacitatea.

-Simbol al apelor alchimice. După cum vedem racul, astfel vor fi acele ape. De exemplu:

-Fără picioare: munca alchimică este șchioapă, lipsește vreun ingredient pentru ca să funcționeze bine.

-Cu o perlă: anunț al apropiatei cristalizări a Perlei Seminale (Esența primogenă care se eliberează la începutul procesului Morții).

RANĂ

-Vezi Sânge.

RAȚĂ

-Vezi Pasăre.

RĂZBOI

-dacă îl vedem sau vine asupra noastră: stări conflictuale în propriul nostru psihic care încearcă să pună stăpânire pe Mașina noastră Umană.

-dacă mergem la el: necesitate de a ne implica în lupta interioară pentru a combate Egoul animalic.

RĂZBOINIC

-dacă ne vedem astfel: necesitate de a ne preschimba în acel războinic. Invitarea la a fi mai puțin toleranți cu propriile noastre defecte.

-dacă îl vedem: îl simbolizează pe Intim.

RÂNDUNICĂ

-Sprijin divin.

RÂU

-Vezi Apă.

-Reprezintă și curentul Vieții.

RECHIN

-Violență în Apele alchimice.

REGE

-Ființa înăuntrul nostru.

REVOLUȚIE

-Vezi Război.

RIGLĂ

-dacă ne este dată: chemare la disciplina interioară.

-dacă suntem măsurați cu ea: ni se măsoară valorile noastre esoterice.

ROABĂ

-În funcție de ceea ce se duce în ea, ne indică un lucru sau altul:

-dacă ducem gunoi: cărăm propria noastră murdărie psihologică peste tot.

-dacă ducem pietre prețioase: suntem pe cale să culegem virtuțile și comorile Sufletului.

-Poate reprezenta de asemenea, ca și căruța, Vehiculele Lunare.

ROATĂ

-Simbolizează Roata Samsarei și Legea Anticei Reîntoarceri.

RODIU

-Reprezintă prietenia și căminul.

-Este și simbol al păcii conjugale.

RUDE

-dacă manifestă o atitudine psihologică superioară: părți ale Ființei. Vezi Nume.

-dacă manifestă o atitudine inferioară: rude psihologice. Euri.

RUGĂCIUNE

-A ne vedea în această atitudine poate fi o chemare la rugăciune și la mistică.

RUINE

-Bătălie spirituală pierdută.

-Stări psihologice pe care trebuie să le reconstruim.

-Valori sufletești care s-au pierdut și pe care trebuie să le reclădim.


S


SAFIR

-Spiritualitatea.

SALATĂ

-Vezi Vegetal.

SANDALE

-Pregătire pentru Drumul Esoteric.

-De asemenea simbol al lui Yesod.

SANTINELĂ

-Invitare la a nu coborî garda în fața Eului. Trebuie să dezvoltăm mai mult simțul auto-observării pentru a nu fi surprinși de Agregatele Psihologice.

SARE

-Mercurul Filosofiei Secrete.

-Reprezintă și Înțelepciunea.

SĂGEATĂ

-dacă cineva o lansează spre o altă persoană de sex opus: înțepătură de desfrâu pe care o persoană o lansează alteia.

-dacă se lansează spre înalt: elevare a năzuințelor spirituale.

SĂMÂNȚĂ

-Simbol universal al Seminței Sexuale. Învățătura care ni se dă când ni se arată acest simbol, va varia în funcție de contextul și forma sub care îl vedem. De exemplu:

-dacă este verde: sămânța sexuală nu este pregătită. Trebuie să continuăm, pe de-o parte, transmutând, și pe de alta, maturizându-ne și călindu-ne în viață.

-dacă este coaptă: muncile alchimice sunt pregătite pentru a-și da roadele. Perseverența ne va permite să ne vedem în curând cristalizate năzuințele spirituale.

-dacă este putredă: sexualitatea noastră sau rolul pe care noi îl jucăm în viață nu dă nici un rod. Este necesar să observăm care sunt aspectele care ne împiedică progresul spiritual.

SĂPUN

-Necesitate de purificare.

SÂNGE

-dacă ne curge sânge: suferință și durere morală.

-În Alchimie reprezintă Focul Sacru al lui Kundalini.

SÂRMĂ

-A se încurca în ea: încurcături interne psihologice care se repercutează fizic în durere și confuzie.

SCARABEU

-Reprezintă Sufletul. A vedea acest simbol este de obicei chemarea la a-l fabrica.

SCARĂ

-Nivele spirituale. Vezi Urcare sau Coborâre.

A SCĂPA

-Dintr-o închisoare: a scăpa din labirinturi psihologice.

-Dintr-o școală: a nu voi să înfruntăm gimnaziul vieții zilnice.

SCEPTRU (Baston de comandă)

-Vezi Baston.

-Este și simbol al Cristosului și al Intimului.

SCHELĂ

-Proximitatea unei zăpăceli psihologice.

-De asemenea poate fi relaționat cu ridicările sau coborârile Nivelului Ființei.

SCOICI

-Aluzie la Mercurul Filosofic. Ne poate invita la Transmutare sexuală.

SCORPION

-Premoniție a unei explozii sexuale. Atacuri de desfrâu produse de Ego sau de cineva străin de noi.

-Prevestește de asemenea atacuri tenebroase.

SCRISOARE

-Știri apropiate.

SECERĂ

-Vezi Coasă.

SEISM

-Vezi Cutremur de Pământ.

SERVIETĂ

-Reprezintă Marele Arcan A.Z.F.

SFEȘNIC

-Cele șapte chakre și șira spinării.

-Vezi de asemenea Lumină și Foc.

SFINX

-Simbolizează cele Patru Elemente ale Alchimiei Solare.

-Reprezintă și cele patru virtuți necesare pentru a ajunge la Auto-realizarea Intimă a Ființei: curajul leului, inteligența omului, aripile spiritului și tenacitatea taurului.

-Sfinx alb: o simbolizează pe binecuvântata Zeiță Mamă a Lumii.

-Sfinx negru: simbolizează umbra Mamei Divine, Hekate, Proserpina, Regina infernurilor atomice ale acestei Naturi.

SICRIU

-Invitare la Moartea interioară.

SIGILIU

-dacă ni se dă instrumentul: posibilă invitare la a fi mai ermetici.

-dacă ni se arată marca: mistere de dezvăluit în noi.

SMARALD

-Îl reprezintă pe Leul Verde al Alchimiei: Focul incipient.

SMIRNĂ

-Simbol al Morții mistice.

SMOCHIN

-Reprezintă forțele sexuale care ne pot înălța sau umili, totul depinde de modul în care le utilizăm. De aceea Marele Kabir Iisus, când a văzut un smochin care nu dădea roade (spirituale), l-a blestemat și acesta s-a uscat pentru totdeauna. Stă scris că arborele ce nu dă rod este tăiat și aruncat în foc. Vezi și Smochine.

SMOCHINE

-Este sinteza bunei sau proastei utilizări a forței erotice (vezi Smochin). După cum vedem smochinele, prin legea analogiilor, așa merge sexualitatea noastră. De exemplu:

-dacă sunt putrede: lucrăm rău sau pur și simplu nu lucrăm suficient în Forja Ciclopilor.

-dacă le mâncăm și sunt bune la gust: realizăm o bună muncă sexuală și curând vom savura rezultatele.

-Este de asemenea simbolul –în mod concret– al forței sexuale feminine.

SOARE

-Simbol al Eternului Principiu Masculin. Este Ființa Reală care ne luminează.

În anumite situații, poate avea un sens diferit. De exemplu:

-dacă se ridică strălucitor pe cer: triumfuri esoterice.

-dacă apune în apă: invitare la a coborî în a Noua Sferă.

-dacă îl ascund nori de vijelie: îndoieli și conflicte pe Drumul Interior.

-Apunând la orizont: chemare la a elimina tot ceea ce ne prisosește, adică, defectele psihologice.

-Răsărind dimineața: îndemn la a cultiva virtuțile și calitățile Sufletului.

SOMON

-Vezi Pești.

SPADĂ

-Focul sacru deja dezvoltat în Șira Spinării. Spada este înmânată devotului în Prima Inițiere a Focului. Gradele interne pe care acesta le va dobândi ulterior, se reflectă în frumusețea acestei spade.

-dacă este mică (de dimensiunea unui briceag) și ni se înmânează: poate simboliza trezirea Focului. Atunci va trebui, cu răbdare, să-l facem să urce prin cele 33 de vertebre ale Șirei Spinării.

-Este și simbol al Voinței și al Puterii asupra Elementelor. Cine nu are Focul nu poate guverna Elementele.

-În alte ocazii, poate alegoriza Phallus-ul masculin.

SPANAC

-Vezi Vegetal.

A SPĂLA

-dacă spălăm haine: Karmă care este pe cale de a fi spălată.

SPÂNZURAT

-Vezi Moarte.

SPIC

-dacă este frumos sau slab: poate reprezenta (ca în visul Faraonului pe care-l interpretează Iosif) un an de abundență, respectiv de secetă.

-Vezi și Sămânță.

SPINI

-Durere pentru a crea Voință. Să ne amintim coroana de spini a Nazarineanului.

STEA

-dacă ne ghidează: Ființa care ne îndrumă pașii.

-Când cade din cer: cineva apropiat se îndepărtează de noi sau se dezîncarnează definitiv.

-Cu cinci vârfuri: simbol al Intimului.

-A lui Solomon: la nivel microcosmic reprezintă uniunea celor două polarități: masculinul și femininul. La nivel macrocosmic simbolizează uniunea omului cu Monada sa: este Marea Operă desăvârșită.

STEAG

-Simbol al Revoluției și Eliberării.

-După culoarea sa, poate fi aluzia la culorile Alchimiei.

STIRAX

-Simbolizează înțelepciunea și justiția.

STRIDII

-Vezi Fructe de Mare.

STRUGURE

-Simbol al seminței sexuale. Vezi Sămânță.

STRUȚ

-Stări animaloide ce necesită a fi descoperite căci, la fel ca acest animal, își ascund capul pentru a nu fi văzute.

SULF

-Elementul Fix al Alchimiei: Focul Sexual.


Ș


ȘACAL

-Simbol al lui Anubis și al Legii Divine.

ȘAH

-Reprezintă eșichierul vieții și lupta pe care trebuie să o ducem în existența noastră: toți trebuie să luptăm zilnic, diferența este dacă o facem ca piese albe sau ca piese negre, dacă suntem pioni în serviciul Maeștrilor Fraternității Albe, sau suntem pioni în serviciul Forțelor Tenebroase.

Acesta fiind sensul general al Șahului, de asemenea este bine să cunoaștem cel pe care-l are fiecare din piesele sale:

-Rege: Ființa Reală Interioară.

-Regină: Divina Mamă Kundalini.

-Nebun: Lancea Sacră, Forța Sexuală.

-Cal: Rectitudinea și Legea.

-Turn: starea de Alertă Percepție.

-Pioni: Neofiții Drumului.

ȘARPE

-dacă este frumos (colorat, de exemplu) sau atitudinea lui este blândă: este Devi-Kundalini, Divina Mamă particulară a fiecăruia.

-dacă își mușcă coada formând un cerc: o reprezintă pe Maha-Kundalini, Mama Cosmică.

-dacă ne pândește amenințător: dorința animalică și fornicația.

Prevestește și tentația fatală a sexului opus.

-În funcție de context simbolizează Înțelepciunea și Cunoașterea Ocultă. Din timpuri străvechi, șarpele a fost relaționat cu Zeul Înțelepciunii.

ȘCOALĂ

-Însăși viața, în care gimnaziul psihologic este examenul cu care trebuie să ne înfruntăm zilnic.

-Poate alegoriza de asemenea Universitatea Adhyatmică, în care Maeștrii Fraternității Albe ne examinează pentru a cunoaște progresele noastre spirituale.

ȘOARECE

-Vezi Șobolan.

ȘOBOLAN

-Simbol al Egoului animalic. Uneori reprezintă în mod concret pasiunile sexuale bestiale.

ȘOFRAN

-La fel ca albinele, simbolizează Munca Interioară.

ȘOIM

-Simbol al lui Horus, Intimul.

ȘOPÂRLĂ

-Necesitate de a ne interioriza și de a vizita –ca șopârlița– interiorul Pământului Filosofic.

ȘOSEA

-Vezi Drum.


T


TAUR

-În aspectul său inferior reprezintă Ego-ul bestial. Uneori poate reprezenta în mod concret Eul Mâniei.

-dacă ne atacă: stări psihologice care se vor năpusti asupra noastră.

-În aspectul său superior reprezintă în India, Eternul Principiu Masculin. În mitologia egipteană era Osiris, Cristosul Cosmic.

TĂCERE

-Față de o întrebare: indică faptul că nu merităm încă răspunsul. Poate fi și faptul că acesta este evident.

TĂMÂIE

-dacă o fumigație a acesteia ne impregnează: ajutor intern. Purificare.

-dacă o mirosim: necesitate de gânduri bune.

TEATRU

-Este existența noastră. Scena reprezentată, prin legea analogiilor, ne indică aspectele psihologice care se manifestă în viața noastră sau, în alte ocazii, cele pe care trebuie să le trăim.

TELEFON

-Necesitate de a comunica cu noi înșine, cu alte cuvinte, trebuie să învățăm să ne relaționăm cu diferitele părți ale Ființei.

TELEVIZIUNE

-Mintea. În mod evident, ceea ce se proiectează prin ea ne vorbește despre cum este propriul nostru psihic.

TEMNIȚĂ

-Vezi Închisoare.

TEMPLU

-Ca simbol, reprezintă Loja Albă.

-Dacă imaginea nu cuprinde vreo alegorie, este vorba pur și simplu de locul sacru în care marii Inițiați ritualizează.

-Vezi și Catedrală.

TENEBRE

-Vezi Ceață.

TEREN

-dacă nu este stabil: lipsă de baze psihologice.

-Vezi și Pământ.

TIGRU

-Ființa Interioară a fiecăruia.

-Reprezintă și Maeștrii Fraternității Albe (mai ales dacă sunt mai mulți).

-dacă ne apără: protecție divină.

-dacă ne atacă: Adepții ne atrag atenția și ne cheamă la ordine.

-La fel, simbolizează agerimea și ferocitatea celor care, ca autentice feline, s-au lansat împotriva lor înșiși, contra propriilor lor defecte psihologice. Să ne amintim de „Cavalerii Tigri” din Mexicul aztec.

TIMBRU

-Poștal: vezi Scrisoare.

TOIAG

-Toiagul sau Bastonul Patriarhilor reprezintă Șira Spinării cu cele Șapte Biserici ale ei.

-Reprezintă și puterea ce o posedă Magul.

TOMATE

-Sunt relaționate în mod direct cu sănătatea noastră. Să vedem:

-dacă le vedem dar nu le mâncăm: este o prevestire de boli care mișună în jurul nostru dar care posibil nu vor ajunge să se cristalizeze.

-dacă le mâncăm: sănătatea ne poate fi serios periclitată.

TOPOR

-Simbol al morții psihologice. Ne indică necesitatea de a decapita Holofernul interior.

TORȚĂ

-Lumina interioară pe care trebuie să o căutăm.

TRANDAFIR

-Această frumoasă floare reprezintă Sufletul.

-Este și simbol al lui Netzah și al victoriei interioare.

-dacă este negru: alegorizează Prima Mărturie a Alchimiei: Ens Seminis-ul în starea sa primară, fără rafinare.

TRĂSNET

-Legea Divină în acțiune.

-dacă despică un arbore: cineva va fi scos în afara Drumului prin voință divină.

TREN

-Cunoașterea Gnostică în mișcare.

-dacă ne urcăm: viața noastră se va întoarce spre Învățătură.

-dacă coborâm: o pauză în Munca Interioară sau chiar abandonăm definitiv această Muncă.

-dacă deraiază și noi suntem în el: conflicte pe care le vom trăi în Gnoză.

TREPTE

-Vezi Scară.

TRESTIE

-Coloana noastră vertebrală.

TRIBUNAL

-În Macrocosmos reprezintă Tribunalul Legii Divine.

TRIFOI

-dacă este cu patru foi: protecție divină. Reușită în Drumul ermetic.

TRIUNGHI

-Simbol universal al celor Trei Forțe: Sfânta Afirmație, Sfânta Negație și Sfânta Conciliere.

-Reprezintă și gândirea corectă, simțirea corectă și acțiunea corectă.

-Triunghiul Artei Magice: simbolul lui Malchuth. Cele Trei Forțe trebuie să se combine în lumea fizică.

TUNEL

-Simbolizează o perioadă de singurătate, de obscuritate, de incertitudine, de lipsă de informare esoterică.

-dacă intrăm: începe acea etapă obscură în viața noastră.

-dacă ieșim: se încheie acea perioadă de confuzie pentru a vedea din nou lumina Tatălui.

TUNICĂ

-Albă: reprezintă castitatea și sfințenia.

-Purpurie sau de glorie: Cristosul Intim.

-De tăinuire: simbolizează Fecioara.


Ț


ȚIGANI

-dacă se manifestă în mod pozitiv: reprezintă ocultismul.

-dacă se manifestă în mod negativ: simbolizează Egoul.

ȚÂNȚARI

-Vezi Muște.


U


ULEI

-Ens Seminis-ul ce trebuie să se înalțe victorios de la gonade până la creier.

ULIU

-Sufletul.

-Poate reprezenta și necesitatea de a dezvolta simțul autoobservării.

UMBRELĂ

-Protecție divină.

UMILIRE

-Probe ce se apropie care, dacă le trecem, vor produce exaltări.

UNGHII

-Mari: poate fi un indiciu de delăsare. Este, deci, necesar să facem mai multă muncă psihologică.

-Murdare: Karma pe care trebuie să o spălăm.

UNICORN

-A Doua Mărturie alchimică: Apele mercuriale albite.

UNT

-A Treia Mărturie a Alchimiei: Mercurul galben.

URAGAN

-Vezi Ciclon.

URCARE

-Fie pe un munte, pe o scară sau cu un ascensor: Nivele ale Ființei care suntem pe cale să le ridicăm sau să le cucerim.

URIAȘ

-Egoul. Goliat din noi.

A URINA

-Îndemn la a lucra cu Mercurul Filosofic.

URS

-Reprezintă instinctul erotic în ființa umană.

-Brun: forța lui Eros într-o stare brută, fără control.

-Alb: instinctul erotic începe să fie rafinat.

-Poate reprezenta și Egoul.

URZICĂ

-Chemare la disciplina interioară.

USTUROI

-Îndemn la a ne disciplina interior.

-Necesitate de a combate Magia Neagră.


V


VACĂ

-Mama Divină care-l hrănește pe cel ce are grijă de ea. În India reprezintă Principiul Feminin.

-dacă este neagră: atacuri tenebroase.

-dacă este grasă sau slabă: poate reprezenta (ca în visul Faraonului pe care îl interpretează Iosif) un an de abundență sau respectiv de secetă.

VALURI

-Forță sexuală impetuoasă pe care este necesar să o controlăm.

-Indică și o stare de agitație psihologică ce ne îndepărtează de pacea pe care o produce inima liniștită.

-Vezi și Apă.

VAMPIR

-Mag Negru. Sunt Tenebrele căutând să ne atace.

VAPOR

-Căsătoria și Alchimia.

VĂL

-Simbolizează faptul că secretele Mamei Natură sunt ascunse pentru profan. Este vălul misterului.

-Reprezintă și vălul adamic sexual: valori ale castității pe care trebuie să le venerăm.

VÂNĂTĂ

-Vezi Fruct.

-Prin culoarea ei violetă ne poate indica, deopotrivă, necesitatea de a ne alimenta prin intermediul voinței.

VÂNĂTOARE

-Agitații mentale în noi înșine. Să ne amintim că mintea vânează precum Cain.

-dacă ne vedem vânând: poate fi o invitare la a ne preschimba în vânători ai tuturor bestiilor pe care le purtăm în interiorul nostru.

VÂNT

-Este relaționat cu Marele Suflu, Suflul Divin, Marele Cuvânt.

-dacă este folositor și plăcut: anunță stări de bunăstare care se apropie de noi.

-dacă suntem luați de el: poate fi înștiințarea unei probe de Aer care se apropie.

-dacă este ca un uragan: vezi Ciclon.

VÂRSTE

-De la 10 la 90 sunt vârstele Misterelor Minore.

-De la 100 la 900 sunt vârstele Misterelor Majore.

-De la 1.000 încolo sunt vârste ale Zeilor.

Dacă afirmăm că un discipol are vârsta de 80 de ani, descompunând această cantitate avem 8 + 0 = 8; aceasta ne indică

faptul că discipolul are a Opta Inițiere a Misterelor Minore.

Dacă spunem că un Maestru are vârsta de 300 de ani, descompunem acest număr în 3 + 0 + 0 = 3. Aceasta ne indică faptul că Maestrul are a Treia Inițiere a Misterelor Majore.

Dacă spunem că Maestrul are vârsta de 340 de ani, vrem să afirmăm că Maestrul are a Treia Inițiere a Misterelor Majore, plus 40 de ani sau grade în favoarea celei de a Patra Inițieri a Misterelor Majore.

Pentru a intra în fericirea inefabilă a Absolutului, este necesară vârsta de 300.000 de ani divini.

VEGETAL

-Este Tinctura Vegetală a Alchimiștilor. Reprezintă Mercurul Filosofic în starea lui cea mai incipientă. Este o chemare clară către devot pentru a continua să rafineze sacramentul Bisericii din Roma: Dragostea (Amor).

VEHICUL

-Corpul Fizic.

VENTILATOR

-Vezi Vânt.

VEVERIțĂ

-Elementul Fix al Alchimiei: Focul Sexual.

VIE

-Vezi Strugure.

VIERMI

-Obișnuiți: larve astrale.

-De mătase: reprezintă Sufletul țesându-și veșmântul.

VIESPE

-Gânduri negative.

VIJELIE

-Situații dificile pentru noi care se apropie. În anumite ocazii resortul este chiar Eul, în altele, circumstanțele sunt mișcate de Karmă.

VIN

-Simbol minunat al Focului, al Sângelui Vieții care se manifestă în Substanță.

VIPERĂ

-Vezi Șarpe.

VIȚEL

-Vițelul sau Kabirul este Cristosul Intim.

VULCAN

-Pasiuni pe care trebuie să le observăm.

VULPE

-Reprezintă mintea și viclenia Eului.

VULTUR PLEȘUV

-Aspecte saturniene în relație cu Moartea Mistică.

-Simbolizează și stări mentale negative.


Z


ZAHĂR

-Vezi Dulciuri.

ZAR

-Piatra Filosofală.

-Dacă pe zar apare un număr, ni se indică în mod cabalistic circumstanțe materiale sau spirituale care vor apărea în destinul nostru. În acest caz vezi Numere.

ZĂPADĂ

-Vezi Gheață.

A ZBURA

-Poate reprezenta ascensiuni spirituale.

-De asemenea, poate fi vorba, nu de un simbol, ci de faptul că, în Lumea Astrală neexistând Legea Gravitației, toate corpurile pot levita sau zbura fără dificultate.

ZDRENȚE

-dacă le purtăm: lipsă de Muncă interioară. Ne invită să

creăm Corpurile.

ZEBRE

-Stări sălbatice instinctive în corpul fizic.

ZIAR

-Prevestire a unor vești care vor veni.