SamaelAunWeor.ro - Articole Kabala - 

EMANAȚIA SEPHIROȚILOR DIN SOARELE SACRU ABSOLUT

- Extrase din conferintele lui Samael Aun Weor -

„Orice religie confesionalã își are centrul de gravitație specific. Dacã studiem cu atenție Budismul esoteric transcendental, putem evidenția cã e prea abstract, prea profund, cã aparține anumitor stãri ale lui Hesed; aceasta ne permite sã spunem cu deplinã certitudine cã centrul de gravitație specific al religiei Budiste este Ketherul, Bãtrânul Zilelor, Bãtrânul Secolelor.

Acum, dacã analizãm religia Egipteanã sau Nahuatl, Aztecã, Maya,Zapotecã, Persanã sau Caldeeanã, descoperim centrul de gravitație specific în Yesod; știm, între paranteze, cã Piatra Cubicã a lui Yesod este Sexul și cã acest Sephirot e localizat în organele sexuale.

Dar dacã studiem în mod corect esoterismul Creștin, descoperim centrul de gravitație specific în Tiphereth, Fiul Omului, și în lumina Sephirotului lui trebuie sã încercãm sã înțelegem mistica Creștinismului autentic.”

Samael Aun Weor: Conferința „Cei Zece Sephiroți”


Absolutul e Ființa tuturor Ființelor. El este ceea ce Este, ceea ce a fost întotdeauna și ceea ce întotdeauna va fi. Se exprimã ca mișcare și repaus abstract absolut. El este cauza Spiritului și a Materiei, însã nu e niciuna, nici cealaltã. Absolutul este dincolo de minte, aceasta nu poate sã-l înțeleagã, trebuie sã-i intuim natura.

Spațiul Abstract Absolut e Causa Causorum a tot ceea ce este, a fost și va fi…

Spațiul profund și fericit este, cu siguranțã, incomprehensibila „Zeitate nemanifestatã”, rãdãcina misticã inefabilã a celor Șapte Cosmosuri, originea misterioasã a tot ceea ce cunoaștem drept spirit, materie, universuri, sori, lumi etc.

Spațiul Fericirii, este o teribilã realitate dincolo de Univers și Zei, „Acela” care nu are nici o dimensiune și într-adevãr e ceea ce întotdeauna a fost și va fi; este viața care palpitã cu intensitate în fiecare atom și în fiecare soare. Absolutul este realitatea supremã, spațiul abstract ce se exprimã doar ca mișcare abstractã absolutã, fericire fãrã limite, omniștiințã totalã. Absolutul este luminã necreatã și plenitudine perfectã, viațã liberã în mișcarea ei, viațã fãrã condiții, fãrã limite.

În Absolut trecem dincolo de Karmã și de Zei; dincolo de Lege. Mintea și conștiința individualã servesc doar ca sã ne mortifice viața. În Absolut nu avem nici minte, nici conștiințã individualã. Acolo suntem Ființã necondiționatã, liberã și absolut fericitã.

În Absolut existã libertatea cea mai deplinã, cea mai desãvârșitã fericire, pentru cã este guvernat de Legea Unicã; din pãcate, pe mãsurã ce ne îndepãrtãm din ce în ce mai mult de Soarele Sacru Absolut, pãtrundem în lumi de fiecare datã mai complicate, unde apare autonomismul, mecanicitatea și durerea.

Absolutul are trei aspecte:

1) AIN

2) AIN SOPH

3) AIN SOPH AUR

AIN, care este același cu Sat din Sanscritã, adicã Absolutul nemanifestat. Acela în fața cãruia Zeii și oamenii tremurã.

Este Rãdãcina spiritului și a materiei; dar nu e nici una, nici cealaltã. Transcende legile numãrului, mãsurii și greutãții, cantitãții, calitãții, din fațã, din spate, de lateral, de sus, de jos etc.

Este imutabilul în profunda abstracție Divinã, Lumina ce nu a fost niciodatã creatã de nici un Zeu și de nici un om, cea care nu are nume.

AIN SOPH, care este al doilea aspect, e acela în care existã o anumitã manifestare; aici rãmân toate creaturile când vine Marea Pralaya (Noaptea Cosmicã), pentru cã ele nu au dreptul sã pãtrundã în Ain, adicã în Absolutul Nemanifestat, dincolo de gândire, de Verb, de atom, de sunet, dincolo de tot ce are formã, numãr, greutate etc.

Din Ain Soph emanã întreaga creație, însã creația nu e egalã nici în esențã, nici în putere cu Ain Soph.

În Ain Soph existã o evoluție ciudatã pe care nici Zeii, nici oamenii nu o cunosc. Expirația sa se numește Zi Cosmicã (Mahamvantara) și inspirația, Noapte Cosmicã (Marea Pralaya).

În timpul Nopții Cosmice, Universul se dezintegreazã în Ain Soph. Înainte ca inima înflãcãratã a Sistemului Solar Ors în care trãim, ne mișcãm și avem Ființa noastrã, sã înceapã sã palpite intens dupã Marea Pralaya, timpul nu exista, cãci era adormit în sânul profund al Spațiului Abstract Absolut.

La sfârșitul Mahamvantarei, cele Șapte Dimensiuni de bazã ale Universului rãmân reduse la un simplu punct matematic care se pierde ca o picãturã în Marele Ocean; este evident cã atunci timpul înceteazã sã existe.

Lumile, la fel ca oamenii, animalele și plantele, se nasc, cresc, îmbãtrânesc și mor. Tot ceea ce respirã sub Soare are un timp definit. Înțelepciunea anticã spune cã, atunci când vine Marea Noapte (ceea ce hindușii numesc Pralaya sau dizolvarea Universului), Brahma, Tatãl, Oceanul Spiritului Universal al vieții se scufundã în Spațiul Abstract Absolut timp de șapte Eternitãți. Cele șapte Eternitãți înseamnã „evuri” sau perioade de timp definiteîn întregime, clare și precise.

Ni s-a spus cã o Mahamvantara, Ziua Cosmicã, are în total 311.040.000.000.000 de ani. Este evident cã o Mahapralaya, Noaptea Cosmicã, are aceeași cantitate de timp.

Când noaptea profundã a creatorilor acestui Sistem Solar va sosi, aceștia vor fi absorbiți în sânul Absolutului. Planetele, Soarele, Pãmântul șiviața vor dispãrea cu toate Scânteile Virginale și va rãmâne doar un grup de Luni. Fiecãruia dintre noi îi corespunde o Scânteie Virginalã (Ființa noastrã), fiecãrei creaturi vii îi corespunde o Scânteie Virginalã și acestea vor fi absorbite în Absolut pentru șapte Eternitãți.

Dacã observãm Selena (Luna noastrã), vom vedea cã este un cadavru: a avut o viațã bogatã, mãri, vulcani; existã alte Luni care se învârtesc în jurul lui Marte, Saturn etc., care, odatã, au fost vii. În Mahamvantara trecutã, care a fost o Padma sau un Lotus de Aur, a existat pe Lunã o umanitate care a dat șapte rase și a murit.

Înaintea zorilor Mahamvantarei, Universul a dormit în teribilul Întuneric…

Spațiul este plin de Universuri; în timp ce unele sisteme de lumi ies din noaptea profundã, altele ajung la apusul lor, aici leagãne, dincolo morminte…

Al treilea aspect este AIN SOPH AUR, conform Kabalei ebraice. Fiecare Univers al Spațiului Infinit își are propriul Soare Central și suma unor asemenea Sori Spirituali constituie Ain Soph Aur, Protocosmosul, Absolutul Solar. Absolutul Solar este format din multipli Sori Spirituali, Transcendenți, Divini.

S-a vorbit mult despre Sacrul Absolut Solar și este evident cã orice Sistem Solar este guvernat de unul din acești Sori Spirituali. Într-adevãr,sunt Sori Spirituali extraordinari, scânteietori, cu infinite splendori în spațiu; sfere strãlucitoare pe care astronomii nu le-ar putea niciodatã percepe cu telescoapele lor .

Aceasta înseamnã cã jocul nostru de lumi își are propriul Soare Sacru Absolut, la fel ca toate celelalte Sisteme Solare ale Infinitului inalterabil…

Zeroul Absolut Radical în Aritmetica transcendentã, Spațiul Abstract în Geometrie, incognoscibila Zeitate nemanifestatã (a nu se confunda cu Zeitatea manifestatã, care e diferitã) nu se naște, nu moare, nu se reîncarneazã.

Din acest Tot Necunoscut sau Zero Radical, orice Univers sideral emanã, la început, Monada Pitagoreicã, Tatãl-Mama gnostic, Purusha-Prakriti hindus, Osiris-Isis egiptean, Protocosmosul Dual sau Adam-Kadmon cabalistic, Theos-Chaos al Teogoniei lui Hesiod, Ur-Anas sau Foc și Apã caldeean, Iod-Heve semit, Zeru-Ana persan, Unul-Unic, Aunadad-Ab budist, Ruach Elohim sau Divinul Spirit al Domnului plutind deasupra apelor primei clipe ale genezei.

În Noaptea Profundã, doar tenebrele umpleau Totul fãrã limite, cãci Tatãl, Mama și Fiul erau încã o datã Unul, iar Fiul nu era încã trezit pentru Roatã și peregrinarea sa în ea.

Este scris cu caractere de foc inconfundabile în Cartea Marii Vieți cã la sfârșitul Mahamvantarei, Osiris (Tatãl), Isis (Mama) și Horus (Spiritul Divin) se integreazã, se amestecã și fuzioneazã ca Trei Focuri, pentru a forma o singurã Flacãrã.

Sã-i cãutãm pe Osiris, Isis și Horus în noi înșine, în profunzimile necunoscute ale propriei noastre Ființe Interne. Ați auzit vorbindu-se de Brahma? El este în el însuși Tatã-Mamã-Fiu.

În fiecare nouã Aurorã Cosmicã, Universul reînvie precum Pasãrea Phoenix din propria sa cenușã.

În zorii fiecãrei Mahamvantare, Monada se dedubleazã din nou în Duadã și Triadã.

Cei trei: Tatãl, Fiul și Spiritul Sfânt provin din MARELE SUFLU, profund necunoscut pentru el însuși. Marele Suflu e acel fulger care ne unește cu Soarele Sacru Absolut; Marele Suflu este OKIDANOCK , omni-prezent, omnipenetrant, omniscient și atotmilostiv.

În aurora oricãrei creații, Soarele Sacru Absolut emanã Marele Suflu: Preasfântul Okidanock sau Activul Okidanock. Dar, prin el însuși, foarte activul Okidanock (omiprezent și omnipenetrant) nu ar putea crea sau realiza nici o creație. El poate pãtrunde în orice unitate cosmicã ce se trezește la viațã, însã nu va rãmâne prins niciodatã de nici o unitate cosmicã.

Pentru a putea crea (Marele Suflu) trebuie sã se dedubleze în cele trei ingrediente ce constituie SFÂNTUL TRIAMAZIKAMNO: cele Trei Forțe originare ale Naturii și Cosmosului (Tatã, Fiu și Spirit Sfânt; Sfânta Afirmație, Sfânta Negație și Sfânta Conciliere)…

Cât e de grandioasã Creația!…

Însã e necesar sã ascuțim mult intuiția cu scopul de a putea asimila perfect aceastã minunatã cunoaștere… Spre binele dragilor noștri studenți, sã analizãm puțin mai îndeaproape aceste Trei Forțe primare ale Creației…

Cu siguranțã, în termeni cabalistici, prima care emanã e KETHER , „Bãtrânul Zilelor”, dar trebuie sã înțelegem ce este acest „Bãtrân”, ce este acest „Mare Chip”…

Kabala ebraicã ne spune cã este „Ascunsul Ascunsului”, „Mila Milelor”, „Bunãtatea Bunãtãților”. Fãrã nici o îndoialã, Iisus l-a specificat prin cuvântul „ABBA” (TATÃ). Cu siguranțã, El este Tatãl nostru care se aflã în secret și sunt atâția Tați în Cer câți oameni pe Pãmânt (spune marea Maestrã Helena Petrovna Blavatsky). Și așa este: fiecare dintre noi își are Tatãl sãu care se aflã în secret, Tatãl sãu care e în Ceruri (KETHER, „Bãtrânul tuturor Vârstelor”, „Bãtrânul Zilelor”, „Marele Chip”); în el sunt conținuți toți ceilalți Sephiroți.

În aurora vieții existã doar „Bãtrânul Zilelor”, „Marele Chip”; în el se aflã conținuți toți ceilalți Sephiroți. În aurora vieții existã numai „Bãtrânul Zilelor”, dar din el emanã toți ceilalți, din el emanã toți acești Sephiroți, lumi sau regiuni (cum am spus deja), care vin la manifestare.

Se spune în mod simbolic cã pãrul Bãtrânului Zilelor are 33 de bucle, iar barba 13 șuvițe. Arcanul 13 este Bãtrânul Zilelor. Doar învingând moartea (psihologicã) îl putem încarna pe Bãtrânul Zilelor. Încercãrile funerare ale Arcanului 13 sunt mai înspãimântãtoare și mai teribile decât Abisul.

Pentru a-l realiza în noi înșine pe Bãtrânul Zilelor, trebuie sã realizãm Arcanul 13 în întregime, în interiorul nostru. Avem nevoie de o Moarte Supremã și de o Supremã Înviere pentru a avea dreptul sã-l încarnãm pe Bãtrânul Zilelor: doar cel care-l încarneazã are dreptul sã poarte în interior pletele și barba Venerabilului Bãtrân.

Dupã ce am ieșit victorioși din probele funerare, îl putem încarna peBãtrânul Zilelor doar în prezența Îngerilor Morții. Cel care-l încarneazã e un „Bãtrânel” în plus în Eternitate.

Din el emanã, în al doilea rând, HOKMAH , Cristosul, însã sã nu ne gândim la Cristos ca la o persoanã care a trãit doar pe Pãmântul Sfânt; nu, Cristosul e ceva mai mãreț: Cristos e un principiu universal și etern care existã dincolo de „EU”, dincolo de Personalitate, mult dincolo de individualitate, care se manifestã în orice om care e pregãtit cum se cuvine. Nu încercãm sã-l subestimãm pe Marele Maestru Jeshua Ben Pandira, Iisus din Nazareth. Nu, știm deja cã acest Mare Maestru e perfect, cã s-a format (cum toatã lumea o știe) în Egipt. De asemenea, e sigur cã a fost inițiat în Misterele Caldeene, Persane etc., cã și-a dobândit cele mai bune principii esoterice în Tibet (acolo este încã venerat) și cã atunci când el a intrat pe Pãmântul Sfânt, era bine pregãtit (știm toate acestea)…

Totuși, trebuie sã știți cã Cristosul Cosmic nu s-a exprimat doar prin Jeshua Ben Pandira, Cristosul s-a exprimat în mod energic și prin Ioan Botezãtorul; de aceea se spune despre Ioan cã era un „Cristos”, un „Christus”. Nimeni nu ignorã cã au fost dispute chiar între gnosticii Pãmântului Sfânt.

Unii au afirmat cã „Iisus din Nazareth era doar unul dintre cei care s-au decis sã-l urmeze pe Ioan” și cã „adevãratul uns era Ioan”. Realitatea este cã amândoi, atât Ioan cât și Iisus, aveau Cristosul încarnat.

În vremurile anterioare a fost Hermes Trismegistul, de trei ori marele Zeu Ibis al lui Thot, cel care a încarnat Cristosul. În India, Krishna a fost via manifestare a Cristosului Cosmic. La Incașii din Peru, Cristosul Cosmic a fost Manco-Capac, iar aici, în Mexic, îl avem pe Quetzalcoatl, Cristosul viu manifestat într-un om. Așadar, Domnul Cristos se manifestã acolo unde existã un om bine pregãtit.

Cristosul este un principiu universal: este VISHNU al pãmântului Sacru al Indiei, este OSIRIS al egiptenilor, ZEUL-SOARE al popoarelor strãvechi, AHURA-MAZDA al lui Zarathustra etc.

Regiunea lui Cristos este unitatea, este Regiunea lui Hokmah. Înaceastã regiune, toți suntem unul, acolo diversitatea este unitate…

În aceste momente îmi vin în memorie amintiri insolite: într-o anumitã zi, fiind în meditație profundã, am intrat în starea pe care am putea-o denumi „Nirvi-Kalpa-Samadhi”. Mi-am abandonat atunci toate Vehiculele și am pãtruns în Lumea Cristosului, a lui Vishnu, dincolo de individualitate, de personalitate și de „Eu”. Am încercat sã investighez viața lui Iisus în clipa Botezului sãu și mi s-a întâmplat ceva ciudat: mie, care sunt o creaturã la fel de imperfectã ca oricare alta, mi s-a întâmplat faptul (bineînțeles de nemaiauzit) de a mã vedea transformat într-un Iisus, fãcând miracole și minunãții…

Când am ajuns la Iordan, mã aștepta tocmai Ioan. El era îmbrãcat cu veșmintele sale sacre de Mare Sacerdot; l-am gãsit în fundul Sanctuarului. M-a invitat sã intru, și așa am fãcut, iar aproape de Altar a exclamat,spunând: „Iisus, scoate-ți hainele!” Așa am fãcut, ca simbol al castitãții lãsându-mi corpul acoperit doar de pânza din jurul brâului. Apoi a venit Botezãtorul; a scos acel ulei sacru cu care se miruiau Inițiații și am fost botezat. Apoi mi-a ordonat sã mã așez într-un fotoliu și atunci am vãzut simbolul celor TREI LOGOȘI (Brahma, Vishnu și Shiva) strãlucind glorios în spațiul nesfârșit.

Când „Samadhi”-ul a trecut, când m-am reîntors încã o datã la forma umanã, am reflectat: „Eu, eu m-am transformat în Iisus? Eu, care nu sunt demn nici mãcar sã dezleg sandalele Maestrului, nici mãcar sã curãț praful de pe încãlțãmintea lui, și transformat în Iisus? Cum poate fi posibil acest lucru?” Atunci am spus: „Voi face acum cercetãri asupra lui Ioan; acum nu-l voi investiga pe Isus, ci pe Ioan”…

Am intrat din nou într-o stare de extaz sau meditație, mi-am abandonat toate Vehiculele și am rãmas în Lumea Crestosului; în aceastã regiune am încercat așadar sã mã informez despre Ioan. Fãcând-o, panorama s-a schimbat și nu m-am vãzut transformat în Iisus din Nazareth, ci într-un Ioan. Aceeași scenã s-a produs, însã de aceastã datã invers. Atunci eu, Ioan, i-am vorbit lui Iisus, spunându-i: „Scoate-ți veșmintele, te voi boteza!” … Am scos uleiul de unde era pãstrat și l-am miruit. Întorcându-mã în corpul fizic, dupã starea de „Samadhi”, am înțeles totul: în Lumea Crestosului nu existã nici personalitate, nici Individualitate, nici „Eu”; acolo toți suntem unul, acolo suntem Cristosul, acolo suntem Buddha, acolo suntem Mahomed, acolo suntem tot.

Dacã în loc sã încerc sã-l investighez pe Cristos sau pe Ioan, în aceste regiuni, aș fi încercat sã-l cercetez pe oricare dintre voi, m-aș fi vãzut transformat în voi, m-aș fi simțit ca fiind unul dintre voi, aș fi fãcut ceea ce ați fãcut voi, aș fi zis ceea ce spuneți voi etc. Acolo nu existã personalitate, acolo toți suntem unul; de aceea se spune cã „varietatea este unitate”. Hokmah deci, este Lumea Cristosului.

A treia emanație este BINAH , Spiritul Sfânt. Kabaliștii asigurã cã Hokmah e masculin, iar Binah e feminin. O asemenea afirmație este puțin greșitã, cãci, cu siguranțã, Binah se poate polariza în formã masculinã sau femininã. În Regiunea lui Binah îl gãsim, deci, pe al Treilea Logos, pe Shiva particular al fiecãruia dintre noi, autentica noastrã FIINȚÃ REALÃ. Deaceea se spune cã „Shiva este Primul Nãscut al Creației”. El se dedubleazãîn el însuși în Divina Mamã Kundalini; aceasta i-a fãcut pe mulți cabaliști sã se gândeascã cã Binah e feminin. Dar nu, el este masculin și feminin. În forma sa masculinã este Shiva, în forma sa femininã este „Duilia” sau „Kali”, Shakty Potențialã a Universului și fiecare dintre noi îl are pe Shiva al sãu particular și pe Shakty a sa sau Mama Divinã specialã, individualã.

Așadar, cei trei Sephiroți superiori sunt: cel al Tatãlui preaiubit, cel al Fiului preaadorat și cel al Spiritului Sfânt preaputernic, preaînțelept; în termeni sanscriți: Brahma, Vishnu și Shiva; în tradițiile vechiului Egipt: Osiris, Isis și Horus…

Cabaliștii leagã diferiții Sephiroți ai Kabalei ebraice de lumile Sistemului nostru Solar. Astfel, de exemplu, ei spun cã Bãtrânul Zilelor e un punct al Spațiului Infinit, este etern precum un simbol. Hokmah este guvernat de Zodiac și asta este adevãrat. Ei spun cã Binah este guvernat de Saturn. Aici ajungem la un punct în care noi nu suntem de acord; nu vreau sã spun cã nu existã nici o legãturã între cei doi, da, este una, însã, în realitate, Binah este guvernat de Lumea lui Jupiter deoarece el are puteri, tron, și el este cel care spalã Apele Vieții.

Din Ain Soph (Atomul Supradivin) emanã Kether, Hokmah și Binah, Coroana Vieții, strãlucitorul Dragon al Înțelepciunii. Când va sosi Marea Noapte Cosmicã, strãlucitorul Dragon al Înțelepciunii va fi absorbit în Ain Soph…

Kether Hokmah Binah

Iatã TRINITATEA absorbindu-se în UNITATE! Iatã aici Sfântul Patru, TETRAGRAMMATON-ul cabaliștilor! Se discutã mult despre calitãțile fiecãruia dintre ei. Experiența m-a învãțat cã Tatãl este înțelepciune, cã Fiul este iubire și cã în Spiritul Sfânt existã putere (fãrã a îndepãrta, asta e limpede, și înțelepciunea). Acești TREI SUPREMI formeazã MAREA COROANÃ SEPHIROTICÃ, însã totul provine de la „BÃTRÂNUL ZILELOR”, Tatãl care se aflã în secret.

Dar, la rândul sãu, din aceastã COROANÃ SEPHIROTICÃ emanã sau se manifestã HESED , care nu este altul decât Atman, Intimul, Regiunea lui Atman „Inefabilul”. Experiența ne-a demonstrat cã Intimul este marțian, rãzboinic, luptãtor. Intimul este cel care trebuie sã se lupte pe viațã și pe moarte împotriva tenebrelor, cel care trebuie sã lupte cu duritate pentru propria sa Auto-Realizare Intimã…

În aceastã Regiune existã o bucurie nemãsuratã. Atman în noi este Intimul și mãrturia Înțelepciunii Vechi ne spune: „Înainte ca falsa aurorã sã aparã pe Pãmânt, cei care vor supraviețui uraganului și furtunii vor lãuda Intimul și lor le vor apãrea Heralzii Aurorei”…

Intimul este puternic; în Lumea lui Atman se cunoaște cruda realitatea lumii. Aici, în aceastã Lume Fizicã, vedem de exemplu acest Altar, pe care se aflã aceste cãrți, dar în Lumea Astralã vedem (încã) acest Altar și el strãlucește puțin mai mult, se aflã acolo. În Lumea Mentalã putem cunoaște chiar conținutul acestor cãrți, în cea Cauzalã mergem mai departe: putem cunoaște partea animicã a acestor cãrți; în Lumea Buddhicã sau Intuiționalã vedem Altarul și cãrțile, da, fãrã discuție (prin intuiție) cunoaștem profunda lor semnificație, însã în Lumea lui Atman totul rãmâne redus la numere, la matematicã; acolo știm câți atomi are acest Altar, acolo vom cunoaște atomii înțelepciunii ce caracterizeazã fiecare dintre cuvintele ce sunt scrise în aceste opere și, în final, totul rãmâne redus la numere.

Când cineva nu a pãtruns niciodatã în Lumea lui Atman, se simte acolo ca într-o lume ciudatã și divinã; simte ceva ce nu poate descrie, un „nu știu ce”. Într-adevãr, într-o asemenea regiune, întâlnim cel mai crud realism. Acolo, de exemplu, se gãsesc Temple nu doar așa cum le vedem noi în mod fizic, ci știm cu exactitate și care este cantitatea și calitatea atomilor existenți în aceste Temple etc.; totul se sintetizeazã în matematicã. Dacã vrem sã intrãm cu Vehiculul Atmic în bucãtãria unei case oarecare, vom vedea nu numai alimentele, ci vom ști cu exactitate ce cantitate de atomi are fiecare aliment, ce vitamine, ce principii, care e gradul de conștiințã al moleculei, ce „Elementali” și care este nivelul de avansareetc. Lumea lui Atman este deci o lume de un realism teribil.hesed geburah tipheret

O dedublare mai mare a lui Atman o gãsim în Lumea Buddhicã sau Intuiționalã. Pentru noi, bãrbații, este o mare fericire sã o gãsim acolo, de exemplu, pe Walkiria a noastrã, pe Sulamita lui Solomon, acest Suflet feminin, divin, frumoasa Elena din Troia. Același lucru li se întâmplã și femeilor: ele își gãsesc acolo Iubitul, Solomon al lor, Soțul Etern. Așadar, în Lumea Buddhicã sau Intuiționalã fiecare își gãsește adevãrata pereche, Sufletul sãu Spiritual, GEBURAH (o dedublare a lui Atman).

S-a considerat cã Geburah, Buddhi, este exclusiv marțian, dar asta esteo greșealã, cãci în Lumea Sufletului Spirit, care este feminin, se aflã Leul Legii, care este Solar. Astfel, în Geburah gãsim Rigoarea Legii, dar gãsim și noblețea Leului, deci Lumea Buddhicã sau Intuiționalã este complet Solarã.

Geburah este Legea Justiției. Lumea lui Geburah se întemeiazã pe Justiție. Maeștrii Karmei se bazeazã pe „Conștiințã” pentru a judeca în Tribunalul Karmei.

În tradițiile vechi din Troia, Frumoasa Elena este cea care simbolizeazã acest Suflet Spiritual pentru care trebuie sã luptãm. Pentru noi, bãrbații, Frumoasa Elena îmbracã acest farmec al polului contrar. Pentru femei, Frumoasa Elena ia aspectul Iubitului, „Fãt-Frumosul” visat în „O mie și una de nopți”…

În lumile interne, ne mirãm când gãsim în Templu, nu doar o singurã Frumoasã Elena, ci mai multe Frumoase Elene, Walkirii. Știm deja cã fiecare dintre aceste Walkirii corespunde unui Maestru…

Dacã continuãm, Geburah se dedubleazã în TIPHERETH . Acest Tiphereth nu este altceva decât Lumea Cauzalã, o lume unde totul curge și revine, urcã și coboarã, crește și descrește. În aceastã Regiune existã o sistolã și o diastolã (sistola și diastola universalã) și toate sistolele și diastolele acestui mare Univers.

S-a spus, cu deplinã claritate, cã în Tiphereth venim sã eliminãm pânã la ultimele „elemente” ale Eului, cãci acolo terminãm cu însãși CAUZELE Egoului, ale Eului însuși, ale Sinelui însuși. Unde am putea termina cu aceste cauze care genereazã diferitele„Euri” pe care le avem în interior? Evident cã în Lumea Cauzelor Naturale,în Tiphereth.

Cãsãtoria Ginebrei, Divina Amazoanã, Sufletul Divin, cu Cavalerul, Sufletul Uman este un eveniment minunat în care experimentãm o transformare radicalã, pentru cã Buddhi este ca un vas de alabastru, fin și trans parent, în care strãlucește flacãra lui Prajna (Ființa).

Textele esoterice hinduse menționeazã constant faimosul Trimurti Atman-Buddhi-Manas. Acesta este Intimul cu cele douã Suflete ale sale, Sufletul Spiritual (feminin) și Sufletul Uman (masculin). Sursa și baza Înaltei Magii se aflã în cãsãtoria perfectã dintre Buddhi și Manas. Unirea prin intermediul cãreia se identificã Conștiința și Voința, amândouã Sufletele rãmânând dotate, din acest motiv, cu Puteri Divine.

Esența lui Atman, a Primordialului, a Eternului și Universalului Foc Divin se aflã conținutã în interiorul lui Buddhi care, unit pe deplin cu Manas, determinã Masculin-Femininul. El și Ea, Buddhi și Manas sunt Sufletele Gemene, din noi înșine (în ciuda faptului cã Animalul Intelectual nu le-a încarnat încã), cei doi Fii adorați ai lui Atman, Soțul și Soția veșnic îndrãgostiți. Doamna Eternã, Sufletul Spirit cere întotdeauna Cavalerului sãu, Sufletul Uman, tot felul de sacrificii nemaiauzite și minuni de preț. Fericit Cavalerul care dupã Lupta Durã își celebreazã cãsãtoria cu Ginebra, Regina stãrilor Jinas!

Înainte de toate, în inima Inițiatului trebuie sã se nascã Copilul de Aur (Cristosul Intim) și mai târziu, în timp, se celebreazã nunțile cu partenerul spiritual (Buddhi). Nașterea Cristosului Intim în intimitatea inimii corespunde unei inițieri transcendentale, numitã și „Inițierea din Tiphereth”. Hokmah coboarã din lumea sa de glorie pentru a veni sã se nascã în Tiphereth. Doar „Fiul Omului” (Omul autentic, Omul cu suflet) îl poate primi pe Cristos.

Ni s-a spus cã Tiphereth, Lumea Sufletului Uman sau a Fiului Omului, corect spus, este guvernatã de Venus; din acest motiv Cristosul este crucificat în Vinerea Sfântã și acesta este un lucru asupra cãruia putem medita…

Dacã am folosit de câteva ori termenul Om pentru a defini animalul intelectual este din pur convenționalism. Doar Omul autentic are un Suflet Uman; el este Omul Solar, Omul Cauzal, Omul cu Corpul Voinței Conștiente… Bietul animal intelectual, în mod greșit numit Om, are încarnat în interiorul lui însuși doar o fracțiune de Suflet Uman. Aceastã fracțiune este numitã „ESENțÔ. În Zen-ul japonez se numește, simplu, „Buddhata”; este Materialul Psihic cu care se poate și trebuie fabricat Embrionul de Aur. (Vezi cartea „Misterul Înfloririi de Aur”.)

În mod lamentabil, Esența este adormitã în interiorul acestui ansamblu grotesc și disparat de entitãți scufundate, tenebroase care constituie Egoul, Eul însuși, Sinele însuși. Dar aceastã Esențã este materia primã pentru a fabrica Sufletul, concept care din pãcate, nu a fost încã bine înțeles de studenții noștri Gnostici. Doar Omul veritabil posedã Sufletul, Omul Cauzal, cel care a creat Corpul Cauzal, Corpul Voinței Conștiente. Când cineva fabricã acest Corp, evident cã nu mai este sclavul circumstanțelor, le poate dirija intenționat, se transformã în stãpân și domn al Naturii…

Este imposibil sã obținem Voința Conștientã fãrã a lucra în a Noua Sferã. Sunt multe locuri în care persoanele se supun unor torturi teribile pentru a cuceri Voința Conștientã, însã acumuleazã doar o anumitã energie. Adevãratul fachir își are Guru-ul sãu și nu iese din India. Fachirii cuceresc multe puteri, dar nimic în plus. Sunt unii care își ridicã un braț și nu-l mai coboarã, acolo se uscã. Cu aceste acte ei cautã Voința, însã Voința nu se depãșește prin asta, ei nu reușesc sã fabrice Corpul Voinței Conștiente, Toate aceste „miracole” deviazã oamenii și de aceea Fachirii sunt deviați.

O datã fabricat Corpul Voinței Conștiente devenim De Douã Ori Nãscuți ( un Om adevãrat ).Oamenii Cauzali (Oamenii cu suflet Uman) sunt adevãrați BODHI-SATTVA, în sensul transcendental al cuvântului; Bodhisattva care lucreazã sub îndrumarea Tatãlui care este în secret…

Doar Bodhisattva autentici (Oamenii Cauzali) au dreptul de a primi „Inițierea din Tiphereth” și bucuria de a se cãsãtori cu Frumoasa lor Elena…

Mai târziu, Tiphereth se dedubleazã în NETZAH (care e Lumea Minții). Existã autori care presupun cã mintea e venusianã, trebuie sã-i dezaprob în aceastã privințã, pentru cã mintea, corect spus, este mercurianã. Oricine poate sã-și dea seama cã mintea e mercurianã, cãci Mercurul dã Înțelepciunea, dã cuvântul etc.

În Lumea Minții existã Temple extraordinare; acolo vedem contrapartea mãrilor profunde și a continentelor. Cu Corpul Mental putem cãlãtori prin întreg Sistemul Solar și, mai mult, putem sã ne transportãm acolo.În Mintea Universalã existã de toate, deoarece, chiar dacã este foarte sigur cã în Mintea inferioarã vedem contrapartea sau forma mentalã, am spune, a acestei întregii civilizații caduce și perverse, nu e mai puțin sigur cã în partea superioarã a Lumii Mentale („MANAS”-ul Teosofiei Orientale) gãsim Mintea Purã.

Dar trebuie depusã o muncã uriașã în profunzimea lui Netzah. În Lumea Minții trebuie sã eliminãm din înțelegerea noastrã orice particulã nedemnã, orice „element inuman”, orice perversiune. Pe bunã dreptate Helena Petrovna Blavatsky, în marea sa operã intitulatã „Vocea Tãcerii”, exclamã:

Înainte ca flacãra de aur sã poatã arde cu o luminã seninã, lampa trebuie sã fie bine întreținutã, la adãpost de orice vânt. Gândurile pãmântești trebuie sã cadã moarte la porțile Templului”…

De aceea, puteți înțelege: Cum ar putea sã strãluceascã focul Spiritului în interiorul nostru, dacã mintea este plinã de praf cosmic? Este urgent și de neamânat sã purificãm judecata. În Lumea lui Netzah înțelegem cât avem de lucrat pentru a putea ajunge cu adevãrat la Iluminare. Netzah este numitã „Lumea Victoriei”. De ce? Pentru cã fiecare trebuie sã triumfe și sã se elibereze de Minte, obținând victoria. Și aceasta este cel mai dificil: sã o atingem.

Pe Calea Secretã, cel care a lucrat în augustele Mistere care zac ascunse în Arca tuturor vârstelor este prevenit la marginea Cãii de sute de ori: „Pânã aici ați ajuns cu bine, dar acum mergeți sã lucrați cu Mintea, amintiți-vã cã dintre toți cei care au încercat, puțini sunt cei care n-au eșuat, pentru cã Mintea este într-adevãr perversã, periculoasã”…

Sunteți siguri cã mâine veți fi aici cu noi? Voi înșivã ați fost martori ai faptului cã mulți dintre cei care veneau înainte nu mai vin acum. Unii implorau, chiar, sã intre în a Treia Camerã, sã li se permitã, iar dupã aceea n-au mai venit. Așa este Mintea!

Acum vã veți explica de ce eliberarea finalã este dificilã. De asemenea veți putea înțelege, în aceste clipe, care este motivul pentru care Lumea Netzah este numitã „VICTORIE”, „Regiunea Victoriei”, pentru cã este clar cã dacã reușim sã învingem Mintea, am triumfat. Cel care reușește sã se elibereze de Minte este un învingãtor, este un Buddha. BinecuvântataZeițã Mamã a Lumii îl prezintã în Templul Minții, spunând: „Iatã fiul meu preaiubit, iatã un nou Buddha”.

Ea pune atunci pe fiul sãu Diadema lui Shiva și Mantia Galbenã a Buddhașilor. Atunci Sanat Kumara, ilustrul fondator al Marelui Colegiu de Inițiațiai Lojii Albe, exclamã: „Te-ai eliberat de cele Patru Corpuri de Pãcat și ai pãtruns în Lumea Zeilor; ești un Buddha; când omul se elibereazã de cele Patru Corpuri de pãcat este un Buddha”. Și îi dã Globul de Împãrat cu crucea deasupra.

Discipolii noștri trebuie sã își schimbe procesul Raționamentului cu frumusețea Înțelegerii. Procesul Raționamentului separã Mintea de Intim. O Minte despãrțitã de Intim cade în abisul Magiei Negre. Rațiunea împarte Mintea în Bãtãlia Antitezelor. Conceptele antitetice transformã Mintea într-un câmp de luptã. O Minte divizatã de cãtre Bãtãlia Raționamentelor, de lupta antiteticã a conceptelor, fracționeazã judecata, transformând Mintea într-un instrument inutil pentru Ființã, pentru Intim. Când Mintea nu-i poate servi ca instrument Intimului, atunci servește ca instrument Eului Animalic, transformând omul într-o ființã oarbã și neîndemânaticã, sclavã a pasiunilor și percepțiilor senzoriale ale lumii exterioare.

Ființele cele mai neîndemânatice și pãtimașe care existã pe Pãmântsunt, cu siguranțã, marii intelectuali raționaliști. Raționalistul este în întregime sclavul simțurilor exterioare, iar Sufletul sãu este invalid, ca o barcã pe care vântul o face sã se rãtãceascã pe ape. Raționaliștii spiritualiști sunt ființele cele mai nefericite care existã pe Pãmânt. Au Mintea în întregime umplutã de teorii și teorii, și suferã oribil pentru cã nu pot realiza ceea ce au citit. Aceste biete ființe au un orgoliu teribil; și, în general, sfârșesc separându-se de Intim și transformându-se în personalitãți tantrice ale Abisului. Dacã luãm Corpul Mental al oricãrui student Pseudo-Spiritualist teoretician și îl examinãm în detaliu descoperim cã este o adevãratã bibliotecã ambulantã.

Corpul Mental al acestei omeniri este lunar sutã la sutã. Nu este un corp individual și concret; într-adevãr, el este compus din multiple Euri gãlãgioase și certãrețe (fiecare cu propria minte, cu felul propriul de a gândi) care se contrazic și se luptã între ele pentru controlul și dominarea acestei minți frãmântate. Corpul Mental Solar nu este un corp vag, abstract, este un corp de carne și oase; dar din carne nepieritoare, care nu vine de la Adam și care poate traversa un zid. Mentalul Solar este un Corp de Perfecțiune, care mãnâncã, bea, asimileazã, digerã; își are alimentele speciale, hrana lui, dezvoltarea lui. Este necesar sã creãm un Corp Mental legitim (solar și individual). Când cineva posedã un Corp Mental individual poate percepe, capta, asimila întreaga științã a universului; de asemenea, poate folosi vehiculul Mental pentru a cãlãtori prin Spațiul Sacru, din lume în lume. Cu Mintea individualã se poate pãtrunde în „Devachan”, adicã regiunea Mentalã Superioarã a Cosmosului și a Naturii…

Netzah, la rândul sãu, se dedubleazã în Lumea lui HOD a cabaliștilor, Lumea Astralã. Astralul este guvernat de Lunã, de aceea Ieșirile în Astral se fac mai ușor când Luna este în creștere și puțin mai dificil când Luna este în descreștere.

Planul Astral este într-adevãr Planul Magiei Practice. De exemplu, în unele triburi pierdute în jungla Amazonului,Vracii sau Sacerdoții Vrãjitori dau oamenilor o bãuturã specialã pentru a intra în Planul Astral dupã voințã. Ei amestecã cenușa unui copac numit Guarumo cu frunzele de Coca bine zdrobite și o administreazã când Luna este în Creștere, atunci se produce Dedublarea; vracii știu foarte bine cã Hod, Astralul, este guvernat de Lunã; dar mulți cabaliști presupun cã este guvernat de Mercur și se înșealã.

În mod clar, regiunea inferioarã din Hod este „Kamaloka Inferioarã” de care vorbesc hindușii. În Regiunea superioarã gãsim mulți Mahatma, mulți Îngeri splendizi și fericiți; în partea inferioarã putem întâlni toate„adunãrile vrãjitorilor” din Evul Mediu, toate Templele Magiei Negre, „Sufletele în durere”, creaturile suferinde, toți cei care gem și plâng și, deasemenea, toți perverșii.

Legitimul și autenticul Corp Astral este Astralul Solar. Corpul Astral a fost numit Corpul Dorințelor care este de naturã Lunarã. Toate creaturile Naturii sunt Lunare, ele posedã un Astral Lunar, careeste un corp rece, protoplasmatic, o rãmãșițã bestialã a trecutului. Ceea ce e necesar este sã fabricãm autenticul Corp al regiunii Hod, Astralul legitim, un vehicul de naturã Solarã.

Corpul Astral Solar (la fel ca și Corpul Mental și Cauzal) este un corp de carne și oase care nu vine de la Adam. Este un corp care mãnâncã, digerã și asimileazã. Existã diverși autori de tip Pseudo-Esoterist și Pseudo-Ocultist care cad în greșeala de a confunda Egoul cu Corpul Astral. Literatura Metafizicã modernã vorbește mult despre proiecțiile Corpului Astral, însã trebuie sã avem curajul de a recunoaște cã pasionații de Ocultism se dedubleazã în Ego (cu corpul de dorințe) pentru a cãlãtori în Regiunile Sublunare ale Naturii, prin timp și spațiu.

Cu Astralul Solar putem sã cãlãtorim prin Calea Lactee pânã la Soarele Central Sirius. Ne este interzis sã trecem dincolo de Calea Lactee, pentru cã în alte Galaxii existã alte tipuri de Legi Cosmice necunoscute pentru locuitorii acestei Galaxii. Animalul intelectual comun și obișnuit nu se naște cu Corpul Astral, nici cu cel Mental și, cu atât mai puțin, cu cel Cauzal. Doar cei care au acceptat munca de a fabrica aceste Corpuri sunt Oameni adevãrați, în sensul cel mai complet și esoteric al cuvântului.

Trebuie sã creãm legitimele Corpuri Astral, Mental și Cauzal în a Noua Sferã, lucrând în Forja Arzãtoare a lui Vulcan. (Modus Operandi pentru a crea aceste „Corpuri Existențiale Superioare ale Ființei” la care ne referim, va fi dezvoltat pe larg în viitoarele teme.)

O dedublare ulterioarã ne aratã Lumea Etericã, YESOD , unde se aflã depozitul forțelor sexuale universale. Aceastã PIATRÃ CUBICÃ a regiunii YESOD este sexul. Indiscutabil, Regiunea Yesod este (așa cum am spus) Lumea Etericã.

Noi ne aflãm aici, în Lumea Fizicã, în Sephirotul cãzut, în MALCHUTH . Suntem aici: studiind, pregãtindu-ne, lucrând, însã Malchuth nu este doar Lumea Fizicã. Sã ne amintim cã în interiorul Pãmântului, în infradimensiuni, se aflã KLIPHOS și acestea sunt ale regiunii Malchuth.

Existã nouã infradimensiuni, înțelept simbolizate de Dante în „Divina Comedie”; în aceste nouã infradimensiuni involueazã diferite ființe umane. Mulți intrã în regatul Kliphoth (prin perversitatea lor exageratã) înainte de a-și termina ciclul de manifestare, dar existã alții care intrã în regatul Kliphoth pentru cã timpul lor a expirat.

Ni s-a spus, și este adevãrat, cã fiecãruia dintre noi ne sunt repartizate 108 existențe și cã, o datã realizat sau împlinit ciclul de manifestare, coborâm în Lumea Kliphoth, chiar dacã nu suntem rãi sau perverși.

Trebuie sã începem sã înțelegem toate acestea, dragi prieteni, devenind conștienți de ceea ce sunt Sephiroții, de ceea ce reprezintã Kliphos, de ceea ce e evoluția, de ceea ce e involuția. Cel ce vrea cu adevãrat sã treacã dincolo de toate aceste procese evolutive și involutive ale Sephiroților, trebuie sã pãșeascã pe Calea de Mijloc, a OPTA CÃRARE, pe drumul îngust care ne duce la eliberarea finalã, pentru cã Sephiroții au evoluție și involuție.

La început, totul este în interiorul Logosului; în interiorul „Bãtrânului Zilelor”, dar când Logosul se dedubleazã în toți acești Sephiroți, când toți acești Sephiroți emanã din el, totul se schimbã: ei cad în lumea manifestãrii, pânã cad în Lumea Fizicã. Este interesant de știut cã acest Malchuth, aceastã Lume Fizicã în care trãim (care este un Sephirot cãzut) se afla odatã, cu siguranțã, în interiorul „Bãtrânului Zilelor”, cã a ajuns prin emanație sã ia forma pe care o are în aceste clipe (aceasta este minunat!) și la sfârșit, va sosi ziua în care acest Malchuth va trece prin transformãri succesive, pânã se va întoarce încã odatã la sursa de origine, la Regiunea Ketherului sau a „Bãtrânului Zilelor”. Așadar, cei Zece Sephiroți involueazã și evolueazã: totuși, cele mai interesante la Sephiroți sunt revoluțiile, nu involuțiile, nici evoluțiile. Cineva poate face revoluția Sephiroților în sine însuși, aici și acum, pãșind pe „Calea Muchiei de Cuțit”, cea care trebuie sã ne conducã pânã la Auto-Realizarea Intimã a Ființei.daath

În orice caz, nu uitați cã din grandioasa unire a lui Shiva și Shakty, adicã a Tatãlui nostru care se aflã în secret și a Divinei noastre Mame în Piatra Cubicã a regiunii Yesod, ia naștere ceva extraordinar. Mã refer la Sephirotul DAATH , care nu este altceva decât CUNOAȘTEREA TANTRICÃ.

Noi trebuie sã utilizãm aceastã cunoaștere, trebuie sã realizãm în noi aceastã cunoaștere, deoarece prin intermediul Tantrismului vom obține ascensiunea Focului Sacru prin coloana vertebralã. Prin intermediul Cunoașterii Tantrice, adicã prin Sephirotul DAATH, vom putea sã ne întoarcem într-o zi, transformați în „Bãtrânul Zilelor”, sã fim noi înșine „Bãtrânul Zilelor”.

Într-un cuvânt, trebuie SÃ INTEGRÃM cei Zece Sephiroți în interiorul nostru, aici și acum. Ei se aflã în interiorul nostru, însã trebuie sã-i integrãm pentru a ne transforma în Zei. Când se va întâmpla aceasta, vom avea dreptul sã batem la POARTA a UNSPREZECEA (Ain Soph Aur), însã înainte trebuie sã avem integrați total cei Zece Sephiroți. O datã perfecți și integrați, putem sã batem la aceastã poartã a minunilor și ea se va deschide (în ea se aflã al treilea aspect al Marelui Absolut).

Urmând aceste dezvoltãri cosmice, putem ajunge într-o zi sã batem la a DOUÃSPREZECEA POARTÃ, care este cea din AIN SOPH și, în final, fericit cel care reușește sã batã la POARTA a TREISPREZECEA, cea din AIN, cãci acesta se va transforma într-un SATKUN, în via manifestare a Absolutului, aici și acum, într-un Zeu, dincolo de bine și de rãu. Amintiți-vã, bunii mei prieteni, cã numãrul 13 este sfânt. Iisus și cei 12 discipoli ai sãi erau 13, formau un grup de 13 persoane, 13 erau și cei care formau Sfatul Bãtrânilor care conduceau pãmântul binecuvântat din Anahuac; pe numãrul 13 se bazeazã Calendarul Aztec.

Ni s-a spus, în Doctrina Secretã din Anahuac, cã existã 13 ceruri și acest lucru ne invitã la reflecție. Sunt 13 lumile care corespund celor 13 Sephiroți, pentru cã „Bãtrânul Zilelor”, „Bunãtatea Bunãtãților”, al zecelea dintre Sephiroți nu este totul: el provine dintr-un Sephirot superior, care este al XI-lea, și al XI-lea, la rândul lui, din al XII-lea și al XII-lea, din al XIII-lea.

Sunt 13 Ceruri, 13 lumi. Sistemul nostru Solar are 13 planete; le pot enumera: prima, Pãmânt; a doua, Mercur; a treia, Venus; a patra, Soarele; a cincea, Marte; Jupiter, a șasea; Saturn, a șaptea; Uranus, a opta; Neptun, a noua; Pluton, a zecea; Vulcan, a unsprezecea; a doisprezecea, Persefona și a treisprezecea, Chiron. Aceste 13 lumi reprezintã cei 13 Sephiroți care formeazã cele 13 Ceruri ale înțelepciunii Nahuatl. Așadar, dragii mei frați, este vital sã Auto-Realizãm în interiorul nostru toți Sephiroții Kabalei dacã vrem sã ne transformãm în Zei. Întreaga doctrinã pe care o învãțãm aici conduce la aceasta .

Citeste si articolul urmator : ARBORELE VIETII: CELE TREI TRIUNGHIURI ȘI PATRU LUMI ALE SALE