Samael Aun Weor . ro  - Prima paginaPRANAYAMA EGIPTEANĂ - extrase


pranayamaE clar, evident că fosele nazale sunt unite cu gonadele sexuale prin Ida și Pingala, și, de aceea, utilizarea anumitor flăcări sacre, prin intermediul exercițiilor respiratorii, pentru a trezi Conștiința, se dovedește relativ ușoară.

Cei mai buni Inițiați din Laya-Yoga, Zen și Chang, înțelegând necesitatea urgentă de a trezi Conștiința, combină în mod inteligent Meditația cu Pranayama.

Când o fracțiune minusculă de energie vitală călătorește de-a lungul unei fibre nervoase și provoacă reacții în anumiți centri, percepția este un vis sau o imaginație (mecanică); însă când sub efectul Pranayamei combinată cu Meditația, orice fracțiune minusculă din Focul Sacru reușește să urce prin Măduva Spinării, reacția acelor centri este formidabilă, imens superioară reacției de vis sau de imaginație (mecanică).

Orice fracțiune minusculă din rezerva lui Kundalini se dovedește formidabilă pentru a trezi Conștiința și de aceea, se dovedește, evident, minunat să combini Meditația cu exercițiile respiratorii.

Cu Pranayama se poate și trebuie purificate canalele Ida și Pingala. Cu Pranayama se pot sublima Energiile Sexuale; însă nu servește pentru trezirea lui Kundalini, pentru că aceasta intră în activitate doar prin contactul sexual al polilor pozitiv și negativ, masculin-feminin, în timpul actului sexual.”

Samael Aun Weor: „Mesaj de Crăciun 1967-1968”


PRANA este Marele Suflu. Prana este Cristosul Cosmic. Prana este Energia Cosmică. Prana este vibrație, mișcare electrică, lumină și căldură, magnetism universal, viață. Prana este viața care palpită în fiecare atom și în fiecare soare.

Focul arde datorită Pranei, apa curge datorită Pranei, vântul suflă datorită Pranei, Soarele există datorită Pranei; viața pe care o avem este Prana.

Fără Prana nimic nu ar putea exista în Univers. Fără Prana nu ar putea să se nască nici cea mai insignifiantă insectă, nu ar putea să răsară nici cea mai timidă floricică.

Prana există în alimentele pe care le mâncăm, în aerul pe care îl respirăm, în apa pe care o bem, în tot.

pranayama yoga 1Când Energia Seminală este sublimată și transformată total, înzestrează sistemul nervos cu foarte multă Prana, care rămâne depozitată în creier, ca vin de lumină, ca Energie Cristică minunată.

Există o strânsă conexiune între Minte, Prana și Semen. Controlând Energia Seminală cu forța voinței, vom obține totul, pentru că Mintea și Prana vor rămâne sub controlul nostru.

Cei care risipesc Semenul nu vor putea niciodată în viață să controleze Mintea și nici Prana. Aceștia sunt eșuații.

Cine obține controlul sexual, va obține de asemenea controlul Minții sale și controlul Pranei. Acest fel de oameni ating eliberarea. Acest fel de oameni obțin Elixirul Vieții Lungi.

Toți nemuritorii care trăiesc cu Cristosul Yoghin din India, Divinul BABAJI, își conservă corpurile lor fizice de-a lungul a mii de ani fără ca moartea să poată face ceva împotriva lor. Acești frați, după ce au obținut Suprema Castitate, au dobândit controlul Pranei și al Minții.

PRANA este Energie Universală, este viață, este lumină, este bucurie.

Așadar Pranayama este Știința Cristică a Sulfului sau Crestosului Cosmic.

Acest Mare Suflu Universal de Viață, acest Cristos Cosmic se află în Sămânța noastră Cristică.

Pranayama este un sistem esoteric pentru a Transmuta Sămânța în Energie Cristică.


PRACTICĂ ESOTERICĂ

Devotul să se așeze pe un scaun, cu fața spre orient. (Se poate practica de asemenea în picioare, nemișcat sau în genunchi.)

Să se roage mult, rugând-o pe Divina Mamă să-i trezească KUNDALINI.

Pieptul, gâtul și capul vor trebui să fie pe linie verticală. Nu trebuie îndoit corpul nici într-o parte, nici în față, nici în spate. Palmele mâinilor trebuie să se odihnească pe picioare în formă foarte naturală.

Mintea devotului trebuie să fie îndreptată spre interior, spre Divina Mamă, iubind-o și adorând-o.

Să închidă ochii pentru ca lucrurile din lumea fizică să nu-l distragă.

pranayama yoga 2Să astupe fosa nazală stângă cu degetul arătător, vocalizând mental mantra TOM, în timp ce respiră sau inhalează foarte lent aerul prin fosa nazală dreaptă.

Să închidă acum fosa nazală dreaptă cu degetul mare (menținând-o pe cealaltă de asemenea închisă). Să-și țină respirația. Să trimită Prana la Biserica din Efes situată în coccis, pentru a trezi Kundalini și să pronunțe mental mantra SA.

Să expire acum lent prin fosa nazală stângă, vocalizând mental mantra HAM.

Să mențină închisă fosa nazală dreaptă cu degetul mare. Să inhaleze viața, Prana, prin fosa nazală stângă, vocalizând mental mantra TOM.

Să închidă cele două fose nazale cu arătătorul și degetul mare. Să-și țină acum respirația, vocalizând mantra RA. Să trimită Prana la centrul magnetic din coccis pentru a trezi Kundalini.

Să expire foarte lent prin fosa nazală dreaptă, vocalizând silaba mantrică HAM.

Aceasta constituie o Pranayama completă. Șase Pranayame neîntrerupte trebuie realizate în zorii zilei și în amurg.

Devotul se va ridica de pe scaunul său și va îngenunchea pe pământ.

Își va așeza acum palmele mâinilor pe sol, degetele mari atingându-se între ele.

Înclinat în față, prosternat la pământ, cuprins de o supremă venerație, cu capul spre orient, își va sprijini fruntea pe dosul mâinilor, în stil egiptean.

Acum devotul va vocaliza, cu laringele său creator, puternica mantră RA a egiptenilor. Această mantră se vocalizează prelungind sunetul celor două litere care compun mantra RA, astfel: RRRRRAAAAAAA… Să se vocalizeze de șapte ori consecutiv.

Acestea sunt toate punctele Pranayamei Egiptene.

Mantra RA are puterea de a face să vibreze Kundalini și Chakrele, pentru a le trezi.

Cu Pranayama se spulberă întunecatele regiuni ale tenebrelor și inerția.

Cu Pranayama spulberăm lenea și neîndemânarea.

Prana este Focul Purificator care curăță zgura care înțepenește nadi-urile.

Vălurile „Rayas” (emoției) și „Tamas” (inerției) se destramă cu Transmutarea Sexuală a Pranayamei.

Prana este în legătură cu Mintea. Mintea este vehiculul voinței. Voința trebuie să dea ascultare „Marelui Suflet” al lumii.

Cu practica Pranayamei, Mintea studentului se pregătește pentru Dharana, Dhyana și Samadhi.

Fosa nazală dreaptă este în legătură cu Pingala. Fosa nazală stângă este în legătură cu Ida. (La femeie, datorită polarității, sunt inversate).

Aceștia sunt cei „doi Martori” și „dacă cineva ar dori să le facă rău, din gura lor ar ieși foc și și-ar devora dușmanii”.

Prin aceste două cordoane ganglionare numite Ida și Pingala urcă atomii solari și lunari ai Energiei noastre Seminale.

Ida urcă din testiculul drept și Pingala urcă din testiculul stâng. La femeie Ida și Pingala se ridică de la ovare. Aceștia sunt cei „doi măslini ai Templului”. Acestea sunt cele „două sfeșnice care se află înaintea Tronului lui Dumnezeu pe Pământ”.

pranayama yoga 3Când yoghinul practică Pranayama, lucrează cu Marele Suflu sau Crestosul Cosmic depozitat în Sămânța Cristonică.

Clarvăzătorul care în aceste clipe observă cordoanele ganglionare (Ida și Pingala) ale yoghinului în timpul Pranayamei, va vedea Apele Pure ale Amritei, Apele Primordiale ale Genezei, urcând prin nadi-urile Ida și Pingala.

Oamenii au tendința de a privi sexul ca pe ceva murdar și groaznic de pasional. Yoginul depășește Dsa, Usthi, Uste (dorința) și se înclină cu reverență în fața Misterelor Gnostice ale Sexului, deoarece consideră că Sexul este o Funcție Sacră a lui Devi-Kundalini.

Yoghinul știe că Apele Amritei (Sămânță Cristonică) sunt locuința Focului. Yoghinul știe că întreaga Forță a Logosului Solar rezidă în sămânța vegetală, animală și umană.

Yoghinul știe că SEXUL este FORȚA SFÂNTĂ și că nu trebuie să fie profanată cu FORNICAREA.

Yoghinii care nu au fost Inițiați în Școala Misterelor Interne, practică PRANAYAMA, cu intenția de a atrage în câmpul magnetic al nasului, milioane de atomi solari și lunari proveniți din lumea exterioară.

Yoghinul esoterist, Inițiat, nu caută nimic în afară, în lumea Maya; el caută totul in interiorul său.

Când un yoghin esoterist practică Pranayama, caută doar să urce Energia sa Sexuală de la testicule până la potirul sacru al creierului.

Când yoghinul esoterist inspiră Prana sau Cristosul Vital prin fosa nazală dreaptă, când expiră acea Prana prin fosa nazală stângă și viceversa, când inspiră prin cea stângă și expiră prin cea dreaptă, ceea ce caută, nu este să atragă atomi externi, cum cred profanii, ci să facă să urce atomii solari și lunari de la testicule până la câmpul magnetic al rădăcinii nasului.

Noi am predat în acest capitol o Pranayama Egipteană pentru devoții lumii occidentale.

Camera destinată practicii de Pranayama nu trebuie să fie umedă, nici rău aerisită sau murdară. Trebuie să fie o cameră curată, pură, ordonată.

De asemenea, Pranayama trebuie practicată la țară, la munte, pe malul mării etc. etc. etc.

Cu Pranayama transmutăm Energia Sexuală în Energie Cristică. Cu Pranayama facilităm trezirea lui Kundalini și deschiderea Chakrelor.

Pranayama este un sistem de transmutare sexuală pentru celibatari.

Samael Aun Weor : "Cartea Galbena" - Capitolul VIII


ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Î: –Maestre, femeile nu încep cu cealaltă parte a nasului, pentru că au Ida și Pingala inversate față de bărbați?

R: –Nu, dacă vor să înceapă schimbând, pot să o facă, iar dacă nu, atunci nu; nu este o necesitate; în orice fel funcționează.

Î: –Dar, când se activează forța seminală…?

R: –Bine, ce pot să adaug ca explicație este că „non plus ultra”-ul Pranayamei, se realizează tocmai în FORJA CICLOPILOR.

Dacă, de exemplu, oricare dintre dumneavoastră, fiind în plin lucru în a „Noua Sferă” își dă seama că poate să cadă, atunci să practice Pranayama chiar în timpul acelei Copulații Chimice. Și, inhalând, „să tragă” forța din gonade până la creier, cu imaginația și voința unite în vibrantă armonie.

Atunci se ține respirația; se expiră; apoi se inspiră; se capturează forța care trebuie să urce până la creier; se expiră…

Maximul puterii Pranayamei se află în Forja Ciclopilor și servește pentru a capta Energia Creatoare și a o ridica la creier; astfel, această forță este luată și este dusă la creier. Și, evident, este evitat pericolul unei căderi sexuale.

Acum, Pranayama, așa cum am explicat-o, are mari avantaje. Vă învăț, nu Pranayama Indiană, ci Egipteană. Are șase inspirații cu expirațiile lor corespunzătoare. Repet, nu vă predau Pranayama Indiană, ci Egipteană, iar mantrele sale le-am mai spus: TOM-SA-HAM, TOM-RA-HAM.

Mantra RA, după respirații este minunată, dar trebuie să fie acompaniată, așa cum ați văzut deja, de prosternarea egipteană. Acel RA face să vibreze intens toate Chakrele șirei spinării și le dezvoltă. Această mantră se poate face de trei sau de șapte ori…

Prin intermediul acestei Pranayame se obține Transmutarea, Sublimarea Energiei Creatoare, se limpezește atmosfera, se elimină mulți atomi impuri care există în interiorul organismului etc.