Samael Aun Weor . ro  - Prima pagina - Carti in limba Romana

evanghelia lui Iuda

EVANGHELIA DUPĂ IUDA

INTRODUCERE:

Relatarea secretă a revelației pe care Iisus a arătat-o în conversația cu Iuda Iscarioteanul cu o săptămâna și trei zile înainte de sarbatoarea Paștelui.

ÎNCEPUTURILE GUVERNĂRII LUI IISUS:

Când Iisus a apărut pe pământ ------ a făcut miracole și mari minuni pentru salvarea umanității.

Și întrucât unii [au umblat] pe calea cea dreaptă în timp ce alții au umblat pe căile încălcării lor, cei doisprezece ucenici au fost chemați.

El a început să vorbească cu ei despre misterele dincolo de lume și ceea ce se va întâmpla la final. Adesea el nu apărea discipolilor lui ca el însuși, dar putea fi văzut printre ei ca un copil.

Scena 1: Iisus dialoghează cu discipolii săi: Rugăciunea de recunoștință sau euharistia


Într-o zi era cu ucenicii săi în Iudeea și i-a găsit pe aceștia strânși laolaltă și asezați plini de pioșenie. Când [s-a apropiat] de ucenicii lui, strânși laolaltă și așezați la rugăciunea de mulțumire pentru pâine, [el] a început să râdă.

Ucenicii [i]-au zis, „Doamne, de ce râzi de rugăciunea [noastră] de mulțumire? Noi am făcut ceea ce este drept.”

El a răspuns și le-a zis lor, „Nu râd de voi. Voi nu faceți asta datorită voinței voastre personale ci pentru că voi credeți că prin aceasta dumnezeul vostru [va fi] slăvit.”

Ei au zis:”Stăpâne, tu ești […] fiul dumnezeului nostru.”

Iisus le-a zis lor, „Cum mă cunoașteți pe mine? Adevărat vă spun vouă, nici o generație de oameni care este printre voi nu mă va cunoaște.”


UCENICII SE SUPĂRĂ:

Când ucenicii au auzit aceasta, au început să se supere și să se înfurie și au început blasfemieze împotriva lui în inimile lor.

Când Iisus a observat lipsa lor de [înțelegere, a zis] lor „De ce disputa aceasta v-a condus la mânie? Dumnezeul vostru care este în voi și […][35] v-a provocat la mânie [în] sufletele voastre. [Lăsați pe] oricare dintre voi care este [îndeajuns de puternic] printre ființele umane să-și înfățișeze omul perfect din el și să stea în fața mea.

Toti au zis „ Avem puterea.”

Dar spiritul lor nu a îndrăznit să stea înaintea [sa], cu exceptia lui Iuda Iscarioteanul. El era capabil să stea înaintea sa, dar nu se putea uita în ochii lui, și și-a întors fața.

Iuda [a zis] lui, „Eu știu cine ești și de unde ai venit. Tu ești din domeniul nemuritor al lui BARBELO. Și eu nu sunt vrednic să rostesc numele celui care te-a trimis.”


IISUS ÎI VORBEȘTE LUI IUDA ÎN PARTICULAR:

Știind că Iuda meditează la ceva înalt, Iisus a zis lui, „Depărtează-te de ceilalți și eu îți voi spune misterele regatului. Îți este posibil ție să ajungi la el, dar vei suferi mult. [36] Pentru că altcineva te va înlocui pentru ca cei doisprezece [ucenici] să se desăvârșească iar cu dumnezeul lor.”

Iuda i-a zis lui, „Când îmi vei spune aceste lucruri, și [când] ziua cea mare a luminii va răsări pentru generație?

Dar când a zis aceasta, Iisus l-a părăsit.


Scena 2: Iisus apare ucenicilor iar


În dimineata următoare, dupa ce acestea se întâmplaseră, Iisus [s-a arătat] ucenicilor din nou.

Ei i-au zis lui, „Stapâne, unde te-ai dus și ce ai făcut când ai plecat de lângă noi ?”

Iisus le-a zis, „Am fost la altă mare și sfântă generație.”

Ucenicii lui i-au zis, „Doamne, care este această mare generație care este superioara nouă și mai sfântă decât noi, care nu este acum în aceste domenii?”

Când Iisus a auzit acestea, a râs și le-a zis lor, „De ce vă gândiți în inimile voastre la generația puternică și sfântă?[37] Adevărat vă spun vouă, nici unul născut [în] acest aeon nu va vedea acea [generație], și nici o oștire de îngeri din stele nu va domni peste acea generație, și nici o persoană născută muritoare nu se poate uni cu ea, deoarece acea generație nu vine din […] care a devenit […]. Generația de oameni între [voi] apartine generației de umanitate […] putere, care[…] alte puteri[…] pe [care] voi domniți.”

Când ucenicii [lui] au auzit aceasta, cu toții erau neliniștiți în spirit. Ei nu puteau rosti un cuvânt.

Într-o altă zi Iisus a venit la [ei]. Ei [i]-au zis, „Doamne, noi te-am văzut într-o [viziune], pentru că noi am avut mari [vise…] noaptea […].”

[El a zis], „Ce ați [voi…când] v-ați ascuns?”[38]


UCENICII VĂD TEMPLUL ȘI DISCUTĂ PE SEAMA LUI:

Ei [au zis, „Noi am văzut] o mare [casă cu un mare] altar [în ea, și] doisprezece oameni—ei sunt preotii, credem noi—și un nume; și o mulțime de oameni așteptând la altar, [pâna când] preoții […și au primit] ofrandele. [Dar] am continuat să așteptăm.”

[Iisus a zis], „Cum arătau [preoții]?”

Ei [au zis, „Unii…] două săptămâni; [unii] își sacrificau proprii copii, alții soțiile, în laudă [și] umilință unii cu altii; unii se culcau cu bărbați, unii erau implicați în [omoruri]; unii comiseseră o mulțime de păcate și fărădelegi. Și oamenii care stăteau [înaintea] altarului invocau [numele] tău, [39] și în toate cele făcute de ei în slăbiciunea lor, sacrificiile erau duse la îndeplinire […]”.

Și după ce au spus acestea, au facut liniște pentru că erau tulburați.


IISUS O INTERPRETARE ALEGORICĂ VIZIUNII TEMPLULUI:

Iisus a zis lor, „ De ce sunteți tulburați? Adevărat vă spun vouă, toți preoții care stau înaintea acelui altar invocă numele meu. Din nou vă spun vouă, numele meu a fost scris pe acest […] al generațiilor stelelor de-a lungul generațiilor umane. [Și ele] au plantat pomi fără de fruct, în numele meu, într-un mod rușinos.”

Iisus le-a zis lor, „ Acei pe care i-ați văzut primind ofrandele la altar --- aceea este cine sunteți voi. Acela este dumnezeul pe care îl serviti, și voi sunteți acei doisprezece oameni pe care i-ați văzut.

Vițelul pe care l-ați văzut adus spre sacrificiu reprezintă mulțimea de oameni pe care i-ați condus pe un drum greșit înaintea acelui altar. […] vor sta și vor folosi numele meu în acest fel, și generații de pioși vor rămâne loiali lui. După aceea iată un alt om va sta acolo de la [fornicatori], și altul [va] sta de la ucigașii de copii, și altul de la cei ce se culca cu barbați, și de la cei ce se abtin, și de la restul de oameni profanatori și fărădelege și greșiți, și aceia ce ce spun, „Noi suntem ca îngerii”; ei sunt stelele care aduc totul la rezultatul final. Pentru generațiile umane este spus,”Uitați, Dumnezeu a primit sacrificiile voastre din mâinile unui preotului”--- care este un slujitor al erorii.

Dar este Domnul, Domnul universului, care comandă, „În ultima zi vor fi în dizgrație.”

Iisus a zis [lor], „Opriți sac[rificiile…] pe care voi le-ați[…] deasupra altarului, întrucât ele se afla deasupra stelelor voastre și a îngerilor vostri și au ajuns deja la finalul lor acolo.

Așa că lăsati să fie [prinși] înaintea voastră, și lăsați-i să plece [--- aproximativ 15 rânduri lipsă ---] generații[…]. Un brutar nu poate hrani toată creația [42] sub [cer]. Și […] lor[…] și […] nouă și […].

Iisus a zis lor, „Opriți-vă a vă împotrivi mie. Fiecare are steaua lui, și fiecare [--- aproape 17 linii lipsă ---] în […] care a venit [… izvorând] din arborele […] din acest aeon […] pentru o vreme […] dar el a venit să ude paradisul lui Dumnezeu, și [generația] care va dăinui, deoarece [el] nu va profana [mersul vieții] generației, dar[…] pentru întreaga eternitate.”


IUDA ÎNTREABĂ DESPRE ACEA GENERAȚIE ȘI DESPRE GENERAȚIILE UMANE:

Iuda i-a zis [lui, „Învățătorul]e, ce fel de fruct produce această generație?”

Iisus a zis, „Sufletul fiecărei generații de oameni va muri. Când acești oameni, însă, vor încheia timpul regatului și spiritul îi va părăsi, trupurile lor vor muri dar sufletele lor vor fi vii, și vor fi luați sus.”

Iuda a zis, „Și restul de generații umane ce va face?”

Iisus a zis, „Este imposibil [44] să sădești sămânță pe [piatră] și să-i culegi fructele. [Aceasta] este deasemena calea de fapt […] generația [necurată] […] și Sophia coruptibilă […] mâna care a creat oameni muritori, așa încât sufletele lor să mearga sus la domeniul etern de deasupra.

[Adevărat] vă spun vouă, […] înger […] putere va fi capabil să vadă […] celor care […] sfinte generații […].”

După ce Iisus a spus acestea, a plecat.


Scena 3: Iuda relateaza o viziune și Iisus răspunde


Iuda a zis, „Stapâne, așa cum i-ai ascultat pe ei, acum ascultă-mă și pe mine. Pentru că eu am avut o viziune mare.”

Când Iisus a auzit acestea, a râs și i-a zis lui, „Spirit al treisprezecelea, de ce te căznesti așa de tare? Dar vorbeste, și eu mș voi îndura de tine.”

Iuda i-a zis lui, „În viziune m-am văzut cum cei doisprezece ucenici aruncau cu pietre în mine și [45] mă persecutau [sever]. Și de asemenea am venit la locul unde […] după tine.

Am văzut [o casa], și ochii mei nu au putut să-i [cuprindă] mărimea. Oameni măreți o înconjurau, și acea casa avea un acoperis de verdeață, și în mijlocul casei era [o mulțime --- doua rânduri lipsa---], zicând, „Stăpâne, ia-mă împreună cu acești oameni.”

[Iisus ] a răspuns și a zis, „Iuda, steaua ta te-a dus greșit.” El a continuat, „Nici o persoană născută muritoare nu e vrednică să intre în casa pe care ai văzut-o, pentru că acea casă este rezervată pentru ce-i sfânt. Nici soarele nici luna nu vor domni acolo, nici ziua, ci ce e sfânt va rămâne acolo pentru totdeauna, în domeniul etern împreună cu sfinții îngeri. Uite, eu ți-am explicat misterele regatului [46] și te-am învățat despre greșeala stelelor: și […] trimis pe ele […] în cele doisprezece aeoni.”


IUDA ÎNTREABĂ DESPRE PROPRIA LUI SOARTĂ:

Iuda a zis, „ Stăpâne, se poate ca sămânța mea să fie sub controlul cârmuitorilor?”

Iisus a răspuns și i-a zis lui, „Vino, căci eu [--- doua linii lipsă ---], dar tu vei suferi mult când vei vedea regatul și întreaga lui generație.”

Când a auzit aceasta, Iuda i-a zis lui, „Ce bine este acesta pe care l-am primit? pentru că m-ai dat la o parte de acea generație.”

Iisus răspunse și zise „ Tu vei deveni al treisprezecelea, și vei fi blestemat de celelalte generații --- și vei ajunge să domnești peste ele. În ultimele zile ei îti vor blestema ascensiunea [47] la sfânta [generație].”


IISUS Îl ÎNVAȚĂ PE IUDA DESPRE COSMOLOGIE: SPIRITUL ȘI CEL-PE-SINE-GENERAT

Iisus a zis, „[Vino], căci eu te pot învăța despre [secrete] pe care nici o persoana nu le-a văzut vreodată. Pentru că există un mare și nemarginit domeniu, al cărui nivel nici o generație de îngeri nu l-a văzut, [în care] este [un] mare și invizibil [Spirit],

pe care nici un ochi de înger nu l-a văzut niciodată, nici un gând al inimii nu l-a cuprins, și care nu a fost numit niciodată dupa nici un nume.

Și un nor luminos a apărut acolo, El a zis, „Să vină întru ființă un înger ca asistent al meu.

Un mare înger, iluminatul divin Cel-Pe-Sine–Creat, a apărut din nor.

Datorită lui, alți patru îngeri au venit întru ființă din alt nor, și ei au devenit asistenții angelicului Cel-Pe-Sine-Creat. Cel-Pe-Sine-Creat a zis, [48] „Să […] vină întru ființă […], și acesta a venit întru ființă[…]. Și el a [creat] prima lumină călăuzitoare să domnească peste el. El a zis, „Să vină întru ființă îngeri să-l servească, „și miliarde fără de numar au venit întru ființă. El a zis, „[Să] vină întru ființă un aeon luminat, „ și a venit întru ființă. El a creat a doua lumină călăuzitoare [să] domnească peste el, împreună cu miliarde de îngeri fără de număr,ca să servească. Astfel el a creat restul de aeoni luminați. El a făcut ca ei să domnească peste ei, și el a creat pentru ei miliarde de îngeri fără de număr, ca să-i asiste.


ADAMAS ȘI LUMINILE CĂLĂUZITOARE:

Adamas era în primul nor luminat pe care nici un înger niciodată nu-l văzuse printre toți aceia numiti „(Dumne)Zeu””. El [49] […] care […] chipul […] și asemănarea [acestui] înger.

El a făcut ca incoruptibila [generație] a lui Seth să apară […] cei doisprezece […] cei douazeci și patru […]. El a făcut șaptezeci și două de lumini călăuzitoare să apară în incoruptibila generație, în concordanță cu voia Spiritului. Cele șaptezeci și două lumini călăuzitoare au făcut ele însele să apară trei sute șaizeci lumini călăuzitoare în incoruptibila generație, în concordanță cu voia Spiritului, ca numarul lor să fie cinci pentru fiecare.

Cei doisprezece aeoni ale celor doisprezece lumini călăuzitoare au constituit tatăl lor, cu șase ceruri pentru fiecare aeon, așa încât să fie șaptezeci și două de ceruri pentru cele șaptezeci și două lumini călăuzitoare, și pentru fiecare [50][din ele cinci] firmamente, [în total ] trei sute saizeci [firmamente…].

Lor li s-a dat autoritate și o [mare] oaste de îngeri [fără de număr], pentru glorie și adorație, [și după aceasta de asemenea] spirite virgine, pentru glorie și [adorare] a tuturor aeonilor și cerurilor și firmamentelor lor.


COSMOSUL, HAOSUL, ȘI LUMEA DE DESUBT

Multitudinea a acelor nemuritori este numită cosmos --- care este, pierzanie --- de catre Tatăl și cele șaptezeci și doua lumini călăuzitoare care sunt cu Cel-Pe-Sine-Generat și cei șaptezeci și doi aeoni ai lui. În el primul om a apărut cu incoruptibilele lui puteri. Și aeonul care a apărut cu generația lui, aeonul în care este norul cunoașterii și îngerul, este numit [51] El. […] aeon […] după care […] a zis, „Să vină doisprezece îngeri întru ființă [să] domnească peste haos și [lumea de dedesubt].” Și iată, din nor a aparut un [înger] a cărui față scânteia cu foc și a cărui apariție era profanată de sânge. Numele lui era Nebro, care înseamnă „rebel”; alții îl numeau Yaldabaoth.

Un alt înger, Saklas, de asemenea a venit din nor. Și Nebro a creat șase îngeri --- la fel și Saklas --- ca să fie asistenți, și aceștia au produs doisprezece îngeri în ceruri, și fiecare primi o parte din ceruri.


DOMNITORII ȘI ÎNGERII:

Cei doisprezece domnitori au vorbit cu cei doisprezece îngeri: „Fie ca fiecare dintre voi [52][…] și fie ca ei

[…] generație [--- o linie pierdută ---] îngeri”:

Primul este [S]eth, care este numit Christ.

Al [doilea] este Harmathoth , care este […].

Al [treilea] este Galila.

Al patrulea este Yobel.

Al cincilea [este] Adonaios.

Aceștia sunt cei cinci care domnesc peste lumea de desubt, și primii dintre cei de peste chaos.


CREAREA UMANITĂȚII:

Apoi Saklas a zis îngerilor lui, „Hai să cream o ființă umană dupa asemanarea și dupa înfățișarea. „ Ei l-au modelat pe Adam și pe sotia lui Eva, care este numită, în nor, Zoe.

Așa că dupa acest nume toate generațiile caută omul, și fiecare numește femeia după aceste nume. Acum, Saklas nu [53] com[andă…] cu exceptia […] genera[țiilor…] acest […].

Și [cârmuitorul] i-a zis lui Adam, „ Vei trăi mult, împreună cu copii tăi.”


IUDA ÎNTREABĂ DESPRE DESTINUL LUI ADAM ȘI A UMANITĂȚII:

Iuda a zis lui Iisus, „[Care] este lungimea duratei de timp cât ființă umana va trăi?”

Iisus a zis, „De ce te interesează aceasta, că Adam, împreună cu generația lui, și-a trăit măsura lui de viață în locul unde și-a primit regatul lui, cu longevitate împreuna cu cârmuitorul lui?”

Iuda spuse lui Iisus, „Spiritul omului moare?”

Iisus a zis, „De aceea Dumnezeu a ordonat lui Michael să dea oamenilor spiritul ca împrumut, ca ei să poată sluji, dar Cel Măreț a ordonat lui Gabriel să asigure spirite marii generații fără nici un cârmuitor deasupra --- adică, spiritul și sufletul. De aceea, [restul] sufletelor [54] [----o linie lipsă---].


IISUS VORBEȘTE DESPRE DISTRUGEREA CELOR RĂI ÎMPREUNA CU IUDA ȘI CEILALȚI:

[…] lumina [---aproximativ doua linii lipsă ---] împrejurul […] lasă […] spirit [care este] înăuntrul vostru locuiește în această [carne] între generațiile de îngeri. Dar Dumnezeu a făcut ca, cunoașterea să fie [dată] lui Adam și celor cu el, astfel ca regii haosului și lumii de dedesubt să nu poată domni peste ei.”

Iuda a zis lui Iisus, „Și deci ce vor face aceste generații?”

Iisus a zis , „Adevarat vă spun vouă, pentru ele toate stelele duc materia la desavârșire.

Când Saklas va sfârși măsura de timp desemnată lui, prima lor stea va apărea împreună cu generațiile, și vor termina ceea ce au zis că vor face. Apoi ei vor fornica în numele meu și îsi vor ucide copii [55] și ei vor […] și [---aproximativ sase și jumatate linii lipsă ---] numele meu, și el va […] steaua ta deasupra celui de-al [treispre]zecelea aeon.”

Dupa aceea Iisus [a râs].

[Iuda a zis[„Stăpâne, [de ce râzi de noi]?”

[Iisus] a răspuns [și a zis], „Nu râd [de voi] ci de greșelile stelelor, pentru că aceste șase stele rătăcesc împreună cu acești cinci combatanți, și ele toate vor fi distruse împreună cu creaturile lor.”


IISUS VORBEȘTE DESPRE CEI CARE AU FOST BOTEZAȚI, ȘI TRĂDAREA LUI IUDA:

Iuda a zis lui IIsus, „Iată, ce se vor face cei care au fost botezați în numele tău?”

IIsus a zis, „Adevărat vă spun [vouă], acest botez[56][…] numele meu [--- aproape noua rânduri lipsă---] la mine. Adevărat îți spun ție, Iuda, [acei care] oferă sacrificii lui Saklas[…]

Dumnezeu [--- trei rânduri lipsă ---] tot ceea ce este rău.

Dar tu te vei înălța mai presus de ei toți. Pentru că tu vei sacrifica pe omul care ma îmbracă.

Deja cornul tău a fost ridicat, mânia ta a fost aprinsă, steaua ta s-a arătat strălucitoare, și inima ta a […].[57]

Adevărat […] ultimul tău […] deveni [---aproape doua randuri lipsă---], suferi [---aproape doua linii lipsă---] cârmuitorul, când va fi distrus. Și atunci înfățișarea marii generații a lui Adam va fi înălțată, căci înainte de cer, pământ, și de îngeri, acea generație, care este din domeniul etern, există. Iată, ți s-a spus totul. Ridica-ți ochii și uită-te la nor și la lumina din interiorul lui și la stelele ce-l înconjoara. Steaua care indică calea este steaua ta.”

Iuda și-a ridicat ochii săi și a vazut norul luminos, și a intrat în el. Cei care stateau pe pamânt au auzit o voce venind din nor, care zicea, [58][…] mare generație […] … imagine […][---aproape cinci rânduri lipsă---].


CONCLUZIE: IUDA ÎL TRĂDEAZĂ PE IISUS:

[…] Mai marii lor preoti au murmurat deoarece [el] se dusese în camera oaspeților pentru rugăciunea sa. Dar niste scribi erau acolo privind atent pentru a-l prinde în timpul rugăciunii, pentru că se temeau de oameni, intrucât era văzut de toți drept profet.

Ei l-au abordat pe Iuda și i-au zis lui, „Ce faci tu aici? Tu ești ucenicul lui Iisus.”

Iuda le-a răspuns precum au dorit. Și a primit de la ei niste bani și i l-au înmânat lor.