SamaelAunWeor.ro - Articole

Rugaciunea "Tatăl Nostru" și KabalaRugăciunea "Tatăl Nostru" este probabil cea mai cunoscută și rostită rugăciune creștină. Ea apare în Noul Testament în Matei 6:9-13 și, într-o forma diferita, în Luca 11:2-4.

Mai puțin cunoscut, dar important, este faptul această rugăciune se regăsește în practica iudaică sub numele de "Avinu" și, de asemenea, în manuscrisul Noului Testament găsit scris în Aramaică (limbă semitică vorbită de și în timpul lui Isus Cristos, limbă apropiată de ebraică).

Multitudinea de variante, ce constau în general în mici schimbări de cuvinte sau adăugiri, nu se îndepartează cu mult, totuși, unele de celelalte.

Vom lua ca reper varianta în limba româna din Biblia Ortodoxă (precum cele tipărite în 1975 sau 2006 la Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe). Lăsând la o parte nuanțele și schimbările de conținut ale traducerii, vă aduc în atenție ultimul vers, numit și doxologie, adoptat sau exclus din rugăciune (în varianta ei standard acceptata) și din evanghelie de unele sau altele dintre rituri. [de fapt, versul respectiv apare în unele codexuri și manuscrise și în altele nu, iar unii sau alții au optat sau nu pentru includerea sa dupa cum au considerat de cuviință]. Doxologie înseamnă, în greaca, δόξα [doxa] glorie, slavă + λογία [logia] vorbire, cuvânt (la fel ca logos), deci "cuvânt de slavă". "Doxa" este chiar cuvântul pentru "slavă" în textul în greacă al rugăciunii Tatăl Nostru.

Comparând cu versiuni ale acestui vers din alte limbi trebuie adăugăm finalului acestui vers, înainte de "în veci", încă două cuvinte : "pururea și" (de multe ori în practică și acestea sunt precedate de "acum", pe care însa nu îl găsim în nici una din sursele originare. Astfel obținem, în paralel cu una din variantele ebraice:

Varianta română

Ebraică

Transliterație

Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău

אבינו שבשמים יתקדש שמך

Avinu shebashamayim,

yitkadesh shemkha

vie împărăţia Ta

תבוא מלכותך

Tavo malkhutkha

facă-se voia ta

יעשה רצונך

ye'aseh rtsonkha

precum în cer aşa şi pe pământ

כאשר בשמים: גם בארץ

ka-asher ba-shamayim gam ba-aretz

Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi

את לחם חוקנו: תן לנו היום

Et lechem chukeinu ten lanu hayom

şi ne iartă nouă greşelile noastre

ומחל לנו על: חובותינו כאשר

u-mchal lanu al chovoteinu ka-asher

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

מחלנו גם אנחנו לחיבנו

machalnu gam anachnu le-chayaveinu

şi nu ne duce pe noi în ispită

ואל תביאנו לידי נסיון

Ve-al tavienu liydey nisayon

ci ne izbăveşte de cel rău

כי אם תחלצנו מן הרע

ki im techalzenu min ha-ra

Că a Ta este împărăţia şi puterea

כי לך הממלכה והגבורה

ki lecha ha-mamlacha ve-hagvura'

şi slava

והתפארת

vehatiferet

pururea şi în vecii vecilor

לעולמי עולמים אמן

Le-olmey olamim

Amin

אמן

amen

Cei zece sefiroți ai arborelui kabalei de regăsesc în chiar acest ultim vers.

Vom face insa câteva clarificări (puteți parcurge aici și Întelesurile denumirilor sephiroților din Kabală) :

1. "Împărăția" este, de fapt, Regatul, Malkuth (lumea fizică, respectiv, fizicalitatea noastră, sau pământul). În traducerile în limba română s-a împământenit utilizarea "Împaratiei" în dauna "Regatului". Până și cele doua capitole din Vechiul Testament, 1 Regi si 2 Regi, care în original sunt "malakim", adică "regi" în originalul ebraic, pot fi gasite cu titlul de 1 si 2 Împărați. Interesant este de notat expresia "împaratia cerurilor", se referă kabalistic la cei 9 sefiroți, 9 ceruri, excluzându-l tocmai pe Malkuth, regatul.arborele kabalei si rugaciunea Tatal Nostru

2. "Puterea" este Geburah.

3. "Slava", sau Gloria, este Hod.

4. "Pururea", sau etern este Netzah.

5. "Și" este litera Vav (ו) în ebraică. În kabală, suprapunând numele IHVH, יהוה , Iod-Hei-Vav-Hei peste arborele sefirotic (vezi imaginea), fiecare din cele patru litere corespunde uneia dintre lumile kabalei. Litera Vav se așează astfel deasupra triunghiului magic, Lumea Yetzirah, și unește și conține sephirotii Tipheret și Yesod. În acest context, "Și", Vav, este Tipheret și Yesod.

6. "În veci" (עולמים) este Hesed. În Psalmul 103:17 (numerotat uneori și 102:17) în traducerea bibliei în română scrie: "Iar Mila Domnului din veac în veac ...". Însa, consultând originalul găsim de fapt:

"Și (Vav ו ) mila (Hesed) IHVH este în veci (עולמים) ...". Deci "În veci" este Hesed.

7. "Amin" (אמן). Acest termen este scris cu trei litere: aleph א , mem מ si nun ן . Aceste trei litere corespund kabalistic primilor trei sephiroti, respectiv Kether, Binah si Chokmah; dintre cele trei litere-mamâ (aleph-shin-mem) ale alephbetului ebraic, nun ן îl înlocuiește pe shin ש .

Mai mult, în texte gnostice (de ex. Pistis Sophia) cei trei Logosi, primele trei emanații, Kether, Chokmah și Binah, sunt adresați ca cei "trei Amini", fiecare din Amin conținându-i pe toți trei. De aceea un singur Amin este trei Amin. În unele rituri cuvântul Amin este rostit de trei ori la sfârșitul unei rugăciuni.

Mai mult, în practică, în doxologie se enunță frecvent și "în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh", exprimand în clar cei trei sephiroti.Iata in final cum regăsim cei zece sephiroti ai kabalei în acest ultim vers din rugăciunea Tatăl Nostru:

"Căci a Ta este Împărăția/Regatul [Malkuth], Puterea [Geburah] și Slava [Hod], pururea [Netzah] Și [Vav - Tipheret și Yesod] în veci [Hesed], Amin [Kether, Chokmah, Binah] (, Amin, Amin)."